meer info - Gezinsbond Mortsel

CYBERPESTEN …
Pesten in een
modern jasje
Infoavond
12 febr 2015
Cyberpesten
Informeer je en kom naar
onze infoavond.
Informatie
Datum: donderdag 12 februari 2015
Iedereen is welkom!
Tijdstip: 20u – 22u
Adres: Atheneum Mortsel, Mechelsesteenweg
194, 2640 Mortsel, inkom langs de Molenstraat.
Graag vooraf inschrijven.
(zij-ingang)
Inschrijven is, omwille van organisatorische
redenen, verplicht. Stuur een mail naar
[email protected] (KAM) of
[email protected] (oudervereniging
Alles KAM)
Zeg neen tegen cyberpesten
Dagelijks begeleiden ouders hun kinderen in hun groei naar zelfstandigheid. Dit is echter geen eenvoudige klus. Het
opvoeden van kinderen in een maatschappij vol verleidingen en steeds minder begrenzingen wordt vaak als een grote
en moeilijke taak ervaren. Ouders hebben het gevoel dat er steeds meer van hen verwacht wordt en dat zij er dikwijls
alleen voor staan.De Gezinsbond wil in samenwerking met het Koninklijk Atheneum Mortsel en de oudervereniging
‘Alles KAM’ hierbij helpen en organiseert een infoavond over cyberpesten.
12 februari
2015
Onze communicatiemogelijkheden zijn de
Jammer genoeg loeren er ook negatieve
Deze vorming in samenwerking met Child
laatste jaren fel toegenomen. Dat hebben
interacties om de hoek. Alledaagse dingen
Focus is gericht op de praktijk en biedt veel
onze kinderen zeer goed begrepen. Een
hebben een nieuwe invulling gekregen.,
voorbeelden en filmpjes.
of tablet met supersnel internet behoort
Ouders maken zich vaak zorgen over
Anke Stuer van de Gezinsbond Antwerpen zal
bijna tot hun standaarduitrusting. Ze
cyberpesten. Komt het vaak voor? Welke vorm
deze avond begeleiden
goochelen met hun gepimpte facebook-
kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen
profiel en via de chat stappen mensen
te werk? Maar vooral: hoe kunnen we onze
van over de hele wereld hun leven
kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen
binnen. Dat schept natuurlijk massa’s
of te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind
mogelijkheden.
belaagd wordt door een cyberpester? En wat als
glimmende smartphone en een computer
hij zelf een pestkop is?