Nieuwsbrief juni 2014 - Afdeling Berkelland

LTO Noord
Afdeling Berkelland
Datum : Juni 2014
Onderwerp
: Nieuwsbrief
Secretariaat
Herbert Stokkers
Oude Borculoseweg 7
7151 NH Eibergen
tel. 0545-261473
Fax. 0545-476717
mobiel 06-13461651
website: www.berkelland.ltonoord.nl
e-mail: [email protected]
Beste leden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van LTO-Noord afdeling Berkelland. Zoals u waarschijnlijk al weet is
er onlangs sprake geweest van een bestuurswisseling. We hebben afscheid genomen van Agnes
Gunnewijk en Henri Winkelhorst. Wij bedanken Agnes en Henri hartelijk voor hun inzet voor onze
afdeling. Tijdens de ledenvergadering zijn Evelien Groot Wassink-Wolters en Esther WeerninkGröninger als nieuwe bestuursleden benoemd. Hieronder zullen zij zich aan u voorstellen. De
voorzittershamer heeft Agnes Gunnewijk overgedragen aan Wim Klein Willink.
De bestuurswisseling heeft tevens tot een geheel nieuwe portefeuille indeling geleid, hiervoor
verwijzen wij u naar de website van de afdeling (www.berkelland.ltonoord.nl).
Mijn naam is Evelien Groot Wassink, ben 29 jaar en woon in Hupsel, Eibergen. Samen met mijn man
Gerard en schoonouders hebben we een melkveebedrijf van 120 melkkoeien. Daar help ik bij het
melken en voeren van de kalveren, insemineer ik koeien en doe ik een deel van de administratie.
Daarnaast ben ik 2,5 dag werkzaam als commercieel medewerkster bij Agrio, uitgeverij van
verschillende agrarische nieuws- en vakbladen. Op het moment studeer ik in deeltijd aan de HAS,
CAH Vilentum te Dronten. Dit is een erg leuke studie, waarbij ik veel kennis opdoe over processen op
het boerenbedrijf en het ondernemerschap voor de toekomst. In mijn bestuursfunctie bij LTOBerkelland hoop ik het belang van de boeren in de eigen gemeente op diverse fronten actief te
kunnen behartigen. Ook vind ik het belangrijk dat wij de prachtige sector waarin wij werkzaam zijn
positief op de kaart kunnen zetten richting de samenleving.
Mijn naam is Esther Weernink, getrouwd met Paul en moeder van Jop. We hebben een
melkveebedrijf in Rietmolen. “Hof te Weenk” is een eeuwenoud erf, en wij hebben er koeien en
jongvee. Naast het ondernemerschap thuis, werk ik 3 dagen per week als ondernemersadviseur bij
Countus, een accountants- en adviesorganisatie. Dit vind ik leuk om te doen. Mijn hart ligt in de
agrarische sector, en met name de melkveehouderij. Ik vind het belangrijk dat er een
standsorganisatie is, die de belangen behartigt van ons als agrariërs: lokaal, regionaal, landelijk en
ook in Brussel. Binnen het bestuur van LTO Berkelland wil ik mij graag inzetten, voor de belangen van
LTO Noord
Afdeling Berkelland
de agrarische sector in onze regio. De verbintenis met de gemeente, maar ook met de maatschappij
waarin we wonen. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan de mogelijkheden voor
ondernemers in onze regio, en de communicatie en begrip van onze leefomgeving. Zodat we trots
kunnen zijn en blijven op onze agrarische sector!
Knaagdieren bestrijding
Vanaf 1 juli 2015 mogen agrarische bedrijven niet meer zonder licentie knaagdieren bestrijden met
bestrijdingsmiddelen. Voor het werken met professionele rodenticiden is vanaf die datum een
vakbekwaamheidsbewijs KBA verplicht.
Licentie KBA kan behaald worden op twee verschillende manieren.
In bezit van een licentie:
Met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming kan een extra kennisbijeenkomst
gevolgd worden voor knaagdieren bestrijding.
Zonder licentie:
Als u niet in bezit bent van een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming moet u een
examen afleggen. AOC Oost verzorgt hiervoor een lesdag die wordt afgesloten met een digitaal
examen. Ook als u knaagdieren bestrijding uitbesteed aan een professioneel bedrijf is het zinvol om
het vakbekwaamheidsbewijs te behalen. Dit kan namelijk de kosten voor het uitbesteden aanzienlijk
verlagen.
Extra kennisbijeenkomst
Duur: 1 dagdeel volgen van een
kennisbijeenkomst
Kosten: € 125,- per deelnemer
Cursus knaagdierbestrijding
Duur: 1 dag,
één dag incl. examen.
Kosten: € 295,- per deelnemer
Heeft u
interesse
meld u dan aan bij LTO Noord afd. Berkelland, via [email protected] en vermeld even of u
de bijeenkomst of de cursus wilt volgen. Bij genoeg deelname wordt de bijeenkomst in Berkelland
gegeven.
Kennismakingsgesprek NVV- LTO Afdelingen Achterhoek
Op 26 Mei hebben we als gezamenlijke afdelingen Achterhoek een bezoek gebracht bij onze NVV
collega’s. Door het krimpende aantal varkenshouders (niet het aantal varkens) word het steeds
moeilijker om onze wensen kenbaar te maken in de gemeente, provincie, Den Haag en Brussel.
Ook zullen de kosten per lid als we niets doen voor een goede belangenbehartiging op termijn hoger
worden. Doel en noodzaak van deze informele avond was dan ook om meer gezamenlijk op te
trekken. En met één geluid naar buiten te treden. Onze belangen zijn immers dezelfde. Over het
dossier: Opheffen Productschappen; waren we beiden van mening haast te maken met het opzetten
van een Producenten Organisatie om zo de zeggenschap over het te voeren beleid en de nog
aanwezige gelden bij de varkenshouders te laten. De samenwerking met de NVV op dit dossier loopt
dus nu al. Al snel bleek dat we over meer onderwerpen op één lijn zaten zodat de avond afgesloten
kon worden met een positief gevoel en een gehaktbal van de NVV. Word dus zeker vervolgd!
Boerderijschool
Afgelopen jaar zijn we begonnen met 3 bedrijven waar klassen 5 dagdelen terecht konden om
theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Plan was om dit jaar het aantal bedrijven uit te breiden
maar helaas is de financiering niet rond. Er is wel genoeg geld beschikbaar om de 3 bedrijven ook dit
LTO Noord
Afdeling Berkelland
jaar weer te laten meedraaien en er is goede hoop dat eind dit jaar geld vrij komt voor de volgende
jaren. LTO-Noord afd. Berkelland doet haar best dit alsnog te realiseren.
Fietstochten
Zoals u al in de Nieuwe Oogst heeft kunnen lezen worden dit seizoen wederom 4 fietstochten
georganiseerd. Hierin zijn verschillende bedrijfsbezoeken opgenomen. Voor een nadere toelichting
op de fietstochten en de gastbedrijven verwijzen wij u naar de website www.berkelland.ltonoord.nl
onder kopje “Agenda”. De tochten worden op de volgende data gehouden:
Borculo: 24 juli
Start van 9.00 tot 11.30 uur bij de Zompenloods, Graafwichmanstraat 46 a, 7271 CD Borculo.
Afstand: 25, 40 en 60 km.
Neede: 30 juli
Start van 9.30 tot 13.00 uur bij de Olde Mölle te Neede
Eibergen: 11 augustus
Start van 10.00 tot 12.00 uur bij Prinsen te Haarlo
Ruurlo: 19 augustus
Start van 10.00 tot 12.00 uur op het Kerkplein te Ruurlo
Namens het bestuur,
Wim Klein Willink