Welkom ! - Sai Sei Kan JKA Shotokan Karateclub Oudenaarde

Hallo,
Zijn de eerste druppels zweet gevallen? Hebben de eerste trainingen al vragen
opgeroepen? Of heb je volledig de smaak te pakken?
Dan willen we je wel wegwijs maken in het reilen en zeilen van deze club.
Op de volgende pagina's vind je de nodige info. Er rest je enkel om hard te trainen
en deel te nemen aan de clubactiviteiten om je thuis te voelen in deze club. Want
dat willen we zijn: een echte dojo-familie!
Welkom !
website :
www.karateoudenaarde.be
webmaster : [email protected]
e-mail:
[email protected]
Clubfoto Oktober 2013
Sai Sei Kan - 2 -
SAI SEI KAN is aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie v.z.w., de karatebond die erkend is door het BLOSO, onder clubnummer 4051.
We zijn tevens lid van v.z.w. JKA Vlaanderen ( onze stijlgroep )
De club werd eind 1992 opgericht door B. Standaert.
Bij gebrek aan een verantwoordelijke en vaste lesgever, nam Theo Lint - toen
pas 1ste Dan J.K.A - en gediplomeerd BLOSO-lesgever en jeugdsportbegeleiderofficieel sinds april 1994 de eindverantwoordelijkheid van de club. Zelf is hij lid
van de karateclub Teku - Kan van Gent.
Zijn opleiding kreeg hij van Sensei Satoshi Miyazaki, 8 ste Dan J.K.A., die
gedurende ongeveer 25 jaar nationaal instructeur was. Onder de leiding van
Sensei Miyazaki groeide de Shotokan J.K.A.-groep tot de grootste stijlgroep in
België.
Eind mei 1993 overleed de Sensei. Te zijner eer en nagedachtenis engageerde
onze Sempai zich om karate in Oudenaarde te stimuleren, gezien er in deze regio
op dat moment geen kwalitatieve karate voorzien was. De club bestaat nu 20 jaar.
De Belgische J.K.A. Karate wordt momenteel geleid door Sensei Sergio Gneo, 7de
Dan J.K.A. en hoofdverantwoordelijke J.K.A. Belgium. Hij wordt bijgestaan door
tal van gerenommeerde hogere dangraden. Een aantal van deze personen worden
jaarlijks uitgenodigd in onze club als gasttrainers.
Sai Sei Kan
De clubnaam "Sai Sei Kan" is een samenstelling van drie Japanse schrifttekens:
- Sai : karakter voor opnieuw, vernieuwd, voor de 2e maal
- Sei : karakter voor geboorte, nieuw leven
- Kan : karakter voor groep, plaats, dojo
 groep waar men via karate een nieuwe wending geeft aan zijn leven
= wedergeboorte
De clubleden beschouwen de naam als een eer en dienen alles in het werk te
stellen om die naam waardig te zijn.
Sai Sei Kan - 3 -
Bij de clubnaam "Sai Sei Kan" staat telkens "J.K.A. Shotokan Karateclub
Oudenaarde"
-J.K.A.
-Shotokan
: Japanse Karate Associatie
: shoto : de naam die Funakoshi voor zijn hobby de
kalligrafie gebruikte
kan : groep, plaats, dojo
-Karate
: kara : leeg
te
: hand
-Oudenaarde : plaats waar de club gevestigd is
Technische leiding
-hoofdlesgever
-hulplesgevers
: Theo Lint 4de Dan JKA
BLOSO-trainer A + Jeugdsportbegeleider
en Seniorensportbegeleider
: Christophe Laurier
1ste Dan JKA
Maarten Vermeersch 1ste Dan JKA
( +bachelor L.O.)
Andy Laurier 1ste Dan JKA
-clubexaminator : Theo Lint ( A – niveau)
-hoofdcoach:
Andy Laurier
Sai Sei Kan 

Administratieve leiding
- voorzitter :
Pieter-Jan Lint
- secretaris :
Christophe Laurier
- penningmeester : Theo Lint
Dagelijks Leiding : Theo Lint
Secretariaat
-Theo Lint, Bloemenlaan 5, 9690 Kluisbergen
0475 /521 976 [email protected]
Jeugdoefenwedstrijden
-administratief verantw. : Theo Lint
-technisch verantw.
: Theo Lint
-coaching en begeleiding: vrijwilligers
Ouderverantwoordelijke
Tony Schuiten
Jeugdsportcoördinator:
Maarten Vermeersch
Sai Sei Kan - 4
MISSIE van onze Club
Wij willen een dynamische karateclub zijn. Wij bieden sport aan zowel
volwassenen als kinderen (vanaf acht jaar) . Karate beschouwen we als:
Zelfverdediging, fysieke trainingswijze, een vormende activiteit, een levensbeschouwing, een recreatief bewegen en een wedstrijdsport. Wij doen dit in de
vorm van de zuivere shotokan-stijl, waarbij snelheid en verplaatsing een grote rol
spelen.
We volgen de richtlijnen uitgevaardigd door de “ Japan Karate Association
(J.K.A.)”, die ons doorgegeven worden via de Belgische en Vlaamse karateinstanties.
Specifiek voor onze stijl J.K.A. Shotokan is de opvoedende en pedagogische
waarde die men hecht aan karate
eerlijkheid - hoffelijkheid - nederigheid - moed - zelfcontrole
zijn dan ook de vijf basisgedragsregels. Of anders gezegd: "Als de oefeningen al
een gevecht zijn, dan hoort het een gevecht te zijn met jezelf."
Wij zijn bereid mee te werken met de Stedelijke Sportdienst van Oudenaarde.
We zijn bereid bijzondere initiatie lessen te geven voor instanties die ons
hiervoor aanspreken: BLOSO, Roefeldag, Grabbelpas, Scholen, sportdiensten.
ACTIES van onze Club
 aan iedereen die over de vereiste fysieke kwaliteiten beschikt bieden wij de
mogelijkheid zich lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen
 de nodige technieken en tactieken aanleren, bijschaven en trainen die de leden
in de mogelijkheid moeten stellen het karate in al zijn aspecten (recreatief,
competitief of beide) te beoefenen naargelang de persoonlijke fysieke
eigenschappen en mogelijkheden (beginnelingen begeleiden we individueel door
initiatie en/of een peter/meterschap)
 zorgen voor een aangepaste medische begeleiding (doktersattest, bijstand bij
ongeval, cursus EHBO, contract met kinesitherapeut, sportletselpreventie )
 de trainingen wetenschappelijk onderbouwen en sportspecifiek uitbouwen
door een jaartrainingsprogramma en door gediplomeerde BLOSO-trainers te
vormen die de lessen geven
 nadruk te leggen op het traditionele karate
 een strikte dojo-etikette te doen naleven
 technische activiteiten organiseren (gasttrainers, trainingsdagen, competitie)
sociale activiteiten organiseren (tombola, eetfestijn, clubfeest, uitstap)
 jaarlijks een info- en inspraakvergadering organiseren met deelname van
ouders en leden, tevens leden betrekken bij de actieve werking van de club
 een doorzichtig en gezond financieel beleid te voeren, zonder winstbejag
 promotie voeren ( affiche, naamkaartje, initiatie geven in scholen en op
sportdagen , artikels in de krant , deelname aan Roefeldag , Week van de
Sportclubs, BLOSO-jeugdsport, OK-pas Oudenaarde, Grabbelpas, SNSwerking
Sai Sei Kan - 5 -
ORGANISATIE
De beoefenaars van de J.K.A. Shotokan Karate zijn in Vlaanderen verenigd in de
Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF), erkend door BLOSO. Op Belgisch vlak
zijn we vertegenwoordigd door BAKF (Belgian Amateur Karate Federation )
BAKF

VKS - BLOSO

VKF vzw
/ \
scholen/stijlgroep
o.a. J.K.A.
VKS
: Vlaamse Karate School ( sportcel van BLOSO)
BLOSO
: Commissariaat Generaal voor de bevordering van de lichamelijke
opvoeding, de sport en de openluchtrecreatie.
SPECIFIEK
In karate is de hoofdgedachte 100% energie, een maximale kracht over te brengen
op een zo klein mogelijk punt, met controle der technieken en een totale
lichaamsinzet vanuit het zwaartepunt of het bekken. Karate is een sport waar
zowel lenigheid, snelheid, coördinatie, uithouding, weerstand, soepelheid en
kracht aan bod komen.
Trainingsuren
In onze club onderscheiden we twee grote groepen : - de jeugd (-14 jaar)
- de volwassenen (+14 jaar)
De jeugd :
woensdag
vrijdag
zaterdag
De volwassenen :
woensdag
vrijdag
zaterdag
19u - 20u
( 8j – 13j)
19u 30-20u30 ( JOW / B&B&Z)
10u – 11u30 ( basistraining/beginners)
19u 20u
19u30
10u
20u ( Wit 0de tot 7de Kyu)
- 21u30 (vanaf 6de Kyu)
- 21u00 ( vanaf 6de Kyu)
- 11u30 (vanaf alle graden))
Trainingsp1aats OP WOENSDAG, VRIJDAG en ZATERDAG:
Dojo Leupegem, Sompelplein 39 b, 9700 Oudenaarde- Leupegem
Sai Sei Kan - 6 -
Kostprijs
- inschrijvingsgeld
15 EURO per persoon
inbegrepen : gradenboekje (1,5 Euro) + clubteken (2 Euro)+ Informatieboek en
Examenprogramma’s (3 Euro) + alle gordels van de club
éénmalig te betalen
- VKF vzw-vergunning (inclusief verzekering)
35 EURO per jaar per volwassene en / of per jongere
De vergunning loopt over één jaar en wordt jaarlijks geïnd 1 maand voor de
vervaldatum van de vergunning. De opvolging gebeurt door het VKF vzw
secretariaat, Tarbotstraat 1, 9000 Gent 09 / 248 03 00 fax 09 / 248 03 01
Deze algemene verzekering omvat
verzekering tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
mogelijkheid tot deelname aan externe trainingen, wedstrijden en stages
deelname aan officiële graadexamens met erkende examinatoren.
- clubgeld - prijs per jaar : (van 27 augustus 2014 tot 30 juni 2015)
volwassenen + 14j
( 1 training/ week)
85 EURO
volwassenen
(2/3 trainingen / week)
130 EURO
jeugd - 14 jaar
(1/2 training/ week)
75 EURO
( een deel van dit clubgeld kan gerecupereerd worden via uw mutualiteit en/
of via gemeentelijke sportsubsidies -) zie websites gemeentediensten)
( leden zelfde familie vermindering van 15€ en OK - pas bijzondere prijs)
( er kan ook betaald worden per trimester : aug-dec 50€ jan-april 40 €
april-juni 30€
- Info 'goede' Karateboeken
: vragen aan de Sempai
- Sai Sei Kan sleutelhanger : uitgeput
- Sai Sei Kan T-Shirt : uitgeput
- Sai Sei Kan Sporttas : 10€
Geen verplichte aankoop!
- Trainingsgeld
1 EURO per persoon indien gasttrainer wordt uitgenodigd
Te betalen bij de aanvang van elke training.
- Medisch attest laten invullen dat men de karatesport mag beoefenen.
Daarna jaarlijks te hernieuwen bij het betalen van het clubgeld.
De club geeft hiervoor een attest mee dat door de huisdokter dient ondertekend
te worden.
Sai Sei Kan - 7 -
Clubactiviteiten
- Technische :
- bezoek gastlesgevers
- organisatie extra trainingsdagen en initiatielessen
- deelname aan provinciale en federale trainingen
- deelname aan wedstrijden en stages
- deelname Jeugdwedstrijdtrainingen Oost – Vlaanderen (JOW)
- organisatie clubkampioenschap
- organisatie van JKA activiteiten
- het geven van initiaties
- Sociaal :
- deelname aan week van de sportclubs BLOSO
- uitstapjes: wandeling (maart) / ijsschaatspiste Oudenaarde ( dec)
- clubfeest ( tweede zaterdag van mei of eind juni)
- tombolaverkoop ( begin december - eind januari)
- tombolatrekking (eind januari/begin februari) )
- www.karateoudenaarde.be
- facebook/groep Sai Sei Kan / Groep Oud-Leden
Kledij
Voor nieuwkomers : niet te overhaast aankopen, wacht een aantal trainingssessies
af ! Beginners bestellen hun karate-gi via de club. De karate-gi wordt terug
gegeven als men de club verlaat tegen vergoeding.
( Zie invulformulier website www.karateoudenaarde.be + prijzen )
Van zodra men de karate-gi draagt, zorgt men dat deze steeds proper en volledig
in orde is en draagt men hem met de nodige trots en met het nodige respect.
Let op de lengte van de broek en de mouwen. Lees ons artikel over de kledij
op onze website! Clubteken op de rechtermouw!)
Dojo
De plaats waar karate beoefend wordt, is de dojo. Daarom spreken wij van dojo
Bevere(vroegere trainingsplaats) en/of dojo Leupegem.
Hierna volgen enkele dojo-reglementen
•
•
Voor en na de training zorgen de aanwezige karateka's ervoor dat de dojo
proper is.
In de dojo heerst stilte. Er wordt niet gegeten, gedronken of gerookt.
Sai Sei Kan - 8 -
• Steeds correct gekleed de dojo betreden en verlaten. Het omkleden
gebeurt in de kleedkamers
• Men tracht tijdig in de les te zijn. De laatkomers mogen alleen de training
aanvatten na toestemming van de Sensei, daartoe nemen ze de Seiza-houding
(geknield) aan. De laatkomer zal zichzelf spontaan een aangepaste conditieoefening opleggen. Hierop wordt toezicht gehouden door de Kohai.
• De geknielde groet (Seiza-houding) voert men uit bij begin en einde
van de training om de omgeving, de lesgever en de overige karateka's te
groeten. Hoe lager men is in graad, hoe langer men groet. Wat het rechtstaan
betreft, wacht men tot de karateka rechts van jou opstaat. Dit moet echter in
een vloeiende beweging gebeuren zodat alle aanwezigen binnen enkele
seconden recht staan. Zie ook bij download op onze website: “ Groeten”
De rangschikking der karateka's is volgens graad, volgens anciënniteit
der graad, volgens anciënniteit als clublid en volgens leeftijd.
Indien de lesgever een niet-zwarte gordel is, dient hij toch aangesproken
te worden als Sensei.
De dojo wordt blootsvoets betreden.
• Hygiëne
Kledij dient proper te zijn. Handen en voeten dienen proper te zijn, de
nagels kort geknipt teneinde verwondingen te vermijden.
De kleedkamers dienen proper gehouden te worden, de kledij ordelijk
opgehangen.
De karateka’s moeten nette haren hebben die niet hinderen tijdens de les.
Metalen haarspelden, oorringen, ringen, halskettingen of andere juwelen
worden niet gedragen.
De dames mogen borst/buikbescherming dragen. De heren mogen onder
buikbescherming dragen.
• Training
Wanneer men fysisch niet op en top in orde is, waarschuwt men de
Sensei.
Rechtstreekse opmerkingen van de lesgever aan de trainenden dienen
steeds beantwoord te worden met een groet (oess).
Concentratie is noodzakelijk om vooruitgang te maken, dus onnodig
spreken vermijden, zeker over andere dingen dan karate. Indien er vragen
zijn over bepaalde oefeningen dient men zich rechtstreeks tot de
Sensei te richten, zonder de lesgang te storen.
Hoffelijkheid en respect voor de andere is de deugd van de gevechtssport
en dient te allen tijde (op, voor en na de training) aanwezig te zijn. Een
lagere gordel aanvaardt de richtlijnen van een hogere gordel!
Sai Sei Kan - 9 -
Examens
Minstens drie maal per jaar wordt er een clubexamen afgenomen. Eens je het
vereiste aantal trainingen en voldoende wachttijd hebt, kan je de Sempai vragen
of je klaar bent voor je volgende examen. Eventueel kan je vooraf advies vragen
aan een hogere gordel. Zonder toestemming van de Sempai kan en mag je geen
examen afleggen. Beginners en witte banden kunnen zich maandelijks aandienen
voor het clubexamen (kyu graden als tussengraden) op zaterdagmorgen ( zie
kalender op website!). Vanaf blauw word je schriftelijke uitgenodigd om je
examens af te leggen. Vanaf blauw krijg je bij elke afgelegd examen een
schriftelijk technisch advies en aandachtspunten voor je volgend examen.
De inhoud van de officiële examenprogramma’s zijn te vinden op onze website.
Wie minder dan 2/3 trainingsaanwezigheid heeft - om welke reden ook - kan zich
niet aandienen voor examen! Maandelijks worden er op de trainingen de
examenprogramma’s ingeoefend.
Kosten : Tussengraad :3 Euro
Kyu-graad : 6 Euro (Clubnivo)
1ste DAN 110€
2de DAN 130 € (Federaal Nivo)
Wedstrijden
Bijna maandelijks vindt er in Vlaanderen een tornooi plaats. Er gaan wedstrijden
door voor witte gordels (opgelegd gevecht), blauwe gordels (kata en vrij gevecht),
bruine gordels (kata en vrij gevecht). Er wordt meestal gewerkt in een "poulesysteem" zodat je aan een vijftal gevechten kunt deelnemen.
Tevens zijn er in Oost-Vlaanderen de jeugdwedstrijdtrainingen. Onze club neemt
hieraan deel mits de steun van de ouders!
Wet op de privacy
Je adres evenals een persoonlijk trainingsfiche kaart wordt bewaard in een veilig
bestand uit respect voor je privacy. Wil je inzage in de gegevens over jou, kan dat
altijd op eenvoudige aanvraag via e-mail naar [email protected]
We hopen dat we met deze informatie u een beetje wegwijs gemaakt hebben in
het clubgebeuren en wensen u het allerbeste in uw karatecarrière!
Heb je nog vragen, stel ze gerust in de club aan hogere gordels.
De Sempai,
Theo Lint
Oess.
Sai Sei Kan - 10 -