KARATE-DO BOND NEDERLAND - Karate

KARATE-DO BOND NEDERLAND
www.kbn.nl
Aangesloten bij: NOC*NSF, EKF en WKF
_________________________________________________________________________________________
Maarsbergen, 4 september 2014
Ref.: Talentinstuifdag KBN jeugdkaratedag, sectie topsport/talentontwikkeling
Geachte sportschoolhouders, clubtrainers,
Op zondag 21 september 2014 wordt in Sporthal de Sypel te Harderwijk de KBN
Jeugdkaratedag gehouden. De afdeling Topsport houdt op die dag en locatie tevens de 2e
Talentinstuifdag.
Deze talentinstuifdag is bedoeld voor alle karateka’s tussen 12 en 17 jaar die meer dan
gemiddeld goed karate kunnen en daarbij over de juiste gedrevenheid beschikken om verder
te groeien in het karate. De talenten kunnen die dag deelnemen aan een aantal testen om te
beoordelen of zij over potentieel talent beschikken om de top te bereiken. Na deelname
ontvangen zij een certificaat. De KBN-coaches zullen bepalen welke jeugdkarateka’s n.a.v.
de resultaten voorkomend uit de testen eventueel in aanmerking komen voor extra
jeugdtraining o.l.v. de bondscoaches. Bij voorkeur zien wij aanmelding van uw talenten die
nog niet bij ons op de radar zichtbaar zijn en nog niet deelnemen aan de talenttrainingen bij
Ries van Toorn.
Het programma voor de Talentinstuifdag ziet er als volgt uit:
09:30 - 09:45 Ontvangst deelnemers talentinstuifdag 12-13 jaar
09:45 - 10:00 Omkleden en warming up deelnemers talentinstuifdag 12-13 jaar
10:00 - 12:00 Talentinstuifdag 12 – 13 jaar
12:00 - 13:00 Pauze
13:00 - 15:00 Talentinstuifdag 14 – 15 jaar
15:00 - 17:00 Talentinstuifdag 16 – 17 jaar
Zoals u zult zien in het bijgevoegde programma van de Talentinstuif- en de Jeugdkaratedag,
zal er voor de 14-jarigen die ook deelnemen aan de workshops van de Jeugdkaratedag
enige overlap zijn. Zij zullen dus mogelijk 1 of 2 workshops (deels) missen.
Uw talenten zijn van harte welkom. Wij ontvangen hun aanmelding graag via [email protected]!
De mail/aanmelding wordt na 14 september beantwoord.
Met sportieve groet,
Carole Konings
Office Manager KBN
Bijlage 1
Bijlage 2
Programma Jeugdkaratedag 21 september 2014
Aanmeldingsformulier talenteninstuifdag
Ambachtsweg 12A
3953 BZ MAARSBERGEN
Tel.: +31(0)343 430 901
Fax: +31(0)343 430 543
Email: [email protected]
ABN AMRO 51.52.04.145
IBAN nr.: NL33INGB0000197306
SWIFT/BIC nr. INGBNL2A
K.v.K. V40408954
ING 197306
Bijlage 1
Programma Jeugdkaratedag 2014
Sypel I: Zaal 1
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
Sypel I: Zaal 2
Sypel I: Zaal 3
Sypel II: Zaal 4
Ontvangst deelnemers KBN Jeugd Karate Dag
Karatecircuit (alle groepen)
12:00 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
Sypel II: Zaal 5
Sypel II: Zaal 6
Talent instuif dag
12-13 jaar
Opening KBN Jeugd Karate Dag
Pauze
Talent instuif dag
14-15 jaar
Talent instuif dag
16-17 jaar
Bijlage 2
AANMELDINGSFORMULIER
TALENTINSTUIFDAG 21 SEPTEMBER 2014
Emailadres: [email protected]
VOORNAAM
ACHTERNAAM
KBN-LIDNUMMER
:
:
:
(vooraan in je KBN-paspoort)
STRAAT / HUISNR
POSTCODE en WOONPLAATS
E-MAILADRES
TELEFOONNUMMER
GEBOORTEDATUM
LEEFTIJD
:
:
:
:
:
:
(op 21 september 2014)
AANSLUITNUMMER school
NAAM KARATESCHOOL
:
:
Deelgenomen aan de talentinstuif van 2013? JA / NEE
Je wilt deelnemen aan het onderdeel:
A. Kumite
B. Kata
C. Kumite en Kata