Nieuwsbrief 16 september 2014

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie
16 september 2014
Geen MFA’s meer voor corporaties
Het Kabinet wil de bewegingsvrijheid van corporaties beperken.
Wie de voorstellen leest komt tot de conclusie: geen MFA’s,
brede scholen en IKC's meer voor corporaties.
Corporatiebestuurders zullen niet erg gemotiveerd worden om in
nieuw maatschappelijk vastgoed te investeren. Lees meer...
Inschikken of herschikken
Tot 2025 daalt in het merendeel van Nederland het aantal
leerlingen, blijkt opnieuw uit een rapport van het Planbureau
voor de Leefomgeving. Rinda den Besten, van de PO-Raad,
vreest dat scholen elkaar gaan beconcurreren. In Veendam zijn
ze op de leerlingendaling voorbereid en hebben ze plannen
gemaakt om de onderwijsruimten te herschikken. Lees meer...
Huisvesting ‘lift’ facilitaire kosten
De facilitaire kosten van gemeentehuizen zijn licht gestegen en
die van kantoren juist gedaald, blijkt uit twee verschillende
benchmarks. En dat terwijl de gebouwen bij beiden duurder zijn
geworden en ze efficiënter worden gebruikt. Het aantal m² per
gebruiker is in het onderwijs het laagst. Maar of dat efficiënt is,
is niet bekend. Lees meer...
(On)bewust, (on)bekwaam
Professor Marleen Hermans (TU Delft) vertelt tijdens de
Najaarsbijeenkomst op 4 december 2014 over haar (nog
lopende) onderzoek naar de stand van zaken rond publiek
opdrachtgeverschap. Daarna is de praktijk aan het woord. In
diverse Bouwstenen-werkgroepen wordt hard gewerkt aan de
voorbereidingen. Ook de locatie is inmiddels bekend. Geef u snel
op voor de vroegboekkorting. Lees meer...
En verder...








Is de gemeente Venlo partner geworden van Bouwstenen. Hartelijk welkom!
Komt minister Plasterk de ‘kazernegemeenten’ financieel tegemoet.
Een rapport van de Haagse Rekenkamer: Sturen op maatschappelijke
effecten.
Mogen gemeenten de 10 miljard voor extra taken rond zorg alsnog zelf
besteden.
Lijkt de tijd van grootschalige overheidsprojecten nu wel voorbij te zijn.
Een gezond en toekomstbestendig gebouw voor het Schravenlant Lyceum in
Schiedam.
Kunnen ook VO-scholen per 1 september een ‘Gezonde School’-vignet krijgen.
Onderzoekt de Rekenkamer de kwaliteit van onderwijshuisvesting.















Verschilt het bedrag uit het gemeentefonds per basisschoolleerling per regio.
Moeten ook in scholen met ventilatiesystemen af en toe de ramen open.
Daalt tot 2025 in bijna alle gemeenten het aantal leerlingen en is die daling
nu al zichtbaar.
Worden in de voormalige Aloysiusschool en gymzaal in Dongen 14 woningen
gerealiseerd.
Heeft de kinderopvang te maken met krimp door werkloosheid en stijgende
kosten.
Is de Kamer in het rondetafelgesprek over de novelle gevraagd de resultaten
van de enquêtecommissie af te wachten.
Wordt er werk gemaakt van de aanpak van leegstand van rijksgebouwen.
Heeft het Rijksvastgoedbedrijf zeven tankstations langs rijkswegen verhuurd.
Blijken een aantal krimpregio’s ook volop groeipotentie te hebben.
De groei en krimp van de Nederlandse bevolking in een overzichtelijk rapport.
Is dit ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en niet aangeboren
hersenafwijkingen een voorbeeld van transformatie.
Worden de zonnepanelen op MFC Meteren in elf jaar weer terugverdiend.
Is er een nieuwe kennisbank voor pioniers in zelfbeheer: Beheer je Buurthuis.
Heeft De Rooie Cent, buurthuis en werkplek van Bouwstenen, nu ook een
eigen website.
Wie gaat u ontmoeten op het ‘meeting-plaza’ tijdens de Najaarsbijeenkomst?
In de agenda
In de agenda voor dit najaar volop bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties.
De Bouwstenen-highlights:






26 september; Professioneel leegstandsbeheer (netwerk
Vastgoedprofessionals)
2 oktober; Samenwerking binnen MFA's (netwerk MFA-ondernemers)
3 oktober; Spelregels vastgoedmanagement (netwerk Chefs Vastgoed)
8 oktober; Overheveling buitenonderhoud; strategie en uitvoering (voor
scholen en gemeenten, toegang slechts € 32,50)
10 oktober; Leren en werken (werkgroep MFA als WMO-onderneming)
4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities
(openbaar)
Het programma van de Najaarsbijeenkomst krijgt steeds meer vorm en dat zien we
terug in de aanmeldingen. Wilt u er ook bij zijn? De vroegboekkorting geldt nog!
Partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage voor
kleinere gemeenten, scholen en corporaties.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En maak gebruik van elkaars kennis
via onze LinkedIn-groep!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen,
Breda, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton,
FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten,
Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie,
Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement,
RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra
Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Venlo, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch,
Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier.
Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar [email protected]
| Top |