Plaatsingslijst

Plaatsingslijst
Archief
Nederlands Katholiek Vakverbond,
afdeling Soest
Archiefnummer: 719
Archiefnaam: NKVS
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1938-1972
Katholiek Documentatie Centrum
2014
Archief Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Soest
1
Circulaires van de Centrale Propaganda Dienst van de
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). Met
bijlage.
1958-1959.
1 omslag
2
Circulaires van de Cultuurdienst van de KAB. Met bijlagen.
1958-1963.
1 omslag
3
Circulaire van de Filmcentrale van de KAB. Met bijlage.
1961-1963.
1 omslag
4
Circulaire van de Reisvereniging van de KAB. Met folders.
1958-1960.
1 omslag
5
Circulaires van het Kanunnik van Schaikfonds van de KAB.
1956, 1958-1959, 1961.
1 omslag
6
Circulaires van het bureau Fiscenso, het verbondsbestuur en
de Utrechtse diocesane bond van de KAB.
1958-1962.
1 omslag
7
Circulaires van de uitgeverij De Lanteern van de KAB.
1959, 1961.
1 omslag
8
Circulaires van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ). Met
bijlagen.
1958-1959, 1961.
1 omslag
9
Circulaire van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake Ruim Zicht.
1 omslag.
1959
10
Circulaires van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake Credo Pugno.
1958-1960.
1 omslag
11
Circulaire van de stichting Volksgezondheid van de KAB.
1959-1960.
1 omslag
12
Circulaires van de Cultuurdienst van de Utrechtse diocesane
bond van de KAB inzake "Lering en leiding".
1958-1959.
1 omslag
13
Circulaires en brieven van de Utrechtse diocesane bond en
van de afdeling Soest van de KAB.
1958-1963.
1 omslag
14
Circulaires en brieven van de Utrechtse diocesane bond en
de Cultuurdienst van de KAB.
1958-1959, 1963.
1 omslag
15
Circulaires van de Emigratiestichting en de Utrechtse
diocesane bond van de KAB.
Pagina 1
Archief Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Soest
1958-1959.
1 omslag
16
Circulaire van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake jubilea.
1958.
1 omslag
17
Stukken over de Utrechtse diocesane bond van de KAB.
1954-1959.
1 omslag
18
Circulaire van het katholiek pedagogisch bureau van de KAB.
1959.
1 omslag
19
Circulaire van de centrale propaganda dienst van de KAB.
1959-1960.
1 omslag
20
Circulaire van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake KAJ.
1960.
1 omslag
21
Circulaires van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake ontwikkeling. Met bijlagen.
1958-1961, 1963.
1 omslag
22
Circulaires van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake vergaderingen.
1959-1960, 1963.
1 omslag
23
Circulaires van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake retraites en andere bijeenkomsten.
1959-1964.
1 omslag
24
Correspondentie van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
over bestuursvergaderingen.
1959-1963.
1 omslag
25
Circulaires van de afdeling Soest en Soestdijk van de KAB
inzake ledenvergaderingen.
1958-1963.
1 omslag
26
Circulaires van de afdeling Soest en Soestdijk van de KAB
inzake vakbonden.
1958-1963.
1 omslag
27
Stukken betreffende de afdeling Soest-Soestdijk van de KAB.
1958-1964.
1 omslag
28
Aantekeningen over de Centrale Volksbank van de KAB voor
contactorgaan.
z.j.
1 omslag
29
Circulaires van de afdeling Soest-Soestdijk van de KAB
inzake KAV.
1959-1961.
1 omslag
Pagina 2
Archief Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Soest
30
Brieven van de afdeling Soest-Soestdijk van de KAB inzake
revisiecommissie.
1959, 1961-1962.
1 omslag
31
Circulaires van de Utrechtse bond van de KAB inzake de KAJ.
1960-1961.
1 omslag
32
Circulaires van de Utrechtse diocesane bond van de KAB
inzake rechtskundig advies.
1960, 1962.
1 omslag
33
Circulaire van het plaatselijk comité "Herwonnen
levenskracht" en "Volksgezondheid".
1961.
1 omslag
34
Vergaderstukken van de KAB, afdeling Soest.
1955-1972.
1 omslag
35
Circulaires van de Christelijke Besturenbond.
1969.
1 omslag
36
Brief van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen over
beëindiging samenwerking KAB-CNV.
1954.
1 omslag
37
Kasboek van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling
Soest.
1964-1971.
1 deel
38
Circulaires van de coöperatieve
levensverzekeringsmaatschappij Concordia. Met bijlagen.
1957.
1 omslag
39
Conceptbrieven van de KAB, afdeling Soest.
1961.
1hier
40
Correspondentie van het jubileumcomité van de Utrechtse
diocesane bond van de KAB inzake 60-jarig bestaansfeest.
1953-1954.
1 omslag
41
Circulaires van Utrechts Diocesaan Werkliedenverbond inzake
liquidatie RK Werkliedenverbond.
1941.
1 omslag
42
Circulaires van het katholiek pedagogisch
beroepskeuzebureau van de KAB.
1955, 1957-1958.
1 omslag
43
Circulaires van de instelling Herwonnen Levenskracht van
het NKV.
1969.
1 omslag
44
Jaarverslagen van de Stichting Volksgezondheid van de KAB.
Pagina 3
Archief Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Soest
1954-1955.
1 omslag
45
Circulaires van de KAB inzake de Arka-kwestie.
?.
1 omslag
46
Circulaires van de Centrale Volksbank van de KAB.
1952-1953, 1958.
1 omslag
47
Circulaires van de centrale propaganda dienst van de KAB.
1957-1959.
1 omslag
48
Convocaties van de KAB, district Laren.
1956-1958.
1 omslag
49
Correspondentie van de KAB, afdeling Soest, over ontslagen.
1956-1957.
1 omslag
50
Circulaire van de KAB inzake De Lanteern.
?.
1 omslag
51
Circulaires van het NKV.
1969.
1 omslag
52
Vergaderstukken van de Utrechtse diocesane bond van de KAB.
1946-1947, 1957-1958, 1963, 1970-1971.
1 omslag
53
Notulen van het centraal en dagelijks bestuur van de KAB,
afdeling Soest.
1946-1956, 1962-1971.
1 omslag
54
Stukken betreffende industrialisatieconflict Soester
fabrikantenkring en gemeente.
1954-1955.
1 omslag
55
Ledenlijsten van diverse vakbonden.
1960, 1969-1970.
1 omslag
56
Stukken betreffende 10- en 20-jarig bestaan van RK
Werkliedenvereniging St. Joseph, Soestdijk.
1938, 1948.
1 omslag
57
Circulaires van de centrale propagandadienst van de KAB.
1948, 1957, 1960-1964, 1971.
1 omslag
58
Circulaires van de stichting Eigen Woningbezit Soest.
1969.
1 omslag
59
Stukken van de Centrale Volksbank van de KAB.
1950-1953.
1 omslag
Pagina 4