Communicatieplan 2013 Communicatieplan 2014

Communicatieplan 2014
Februari 2014
Communicatieplan 2013
Communicatieplan 2014
Genemuiden
Februari 2014
Versie 2.0 definitief
xcvZXCVxvcxbv
1
Communicatieplan 2014
Februari 2014
Communicatieplan Tebezo CO2 prestatieladder
In dit communicatieplan wordt weergegeven hoe Tebezo de communicatie richting haar stakeholders
uitvoert wat betreft de CO2 prestatieladder.
Dit communicatieplan is opgedeeld in twee delen, namelijk de interne communicatie en de externe
communicatie.
Communicatieplan extern
Tebezo zal continu communiceren via de website. De informatie is te vinden onder het onderdeel MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De relevante documenten worden minimaal 2 keer per jaar
gepubliceerd op de website, zodat onze externe belanghebbenden en opdrachtgevers kennis kunnen nemen
van het energiebeleid, de reductiedoelstellingen, de maatregelen en de status van de doelstellingen.
Ook zal op de website gecommuniceerd worden over de projecten waarop gunningsvoordeel is verkregen:
welke projecten betreft dit, welke algemene of specifieke maatregelen worden in dit project ten uitvoer
gebracht, welke reductie is of wordt behaald in het project (voor zover dit voor het project separaat te
berekenen is) en welke trends zijn eventueel te zien.
Tevens zal gecommuniceerd worden over het huidig energieverbruik en trends binnen het bedrijf en de
projecten. Zo blijven onze opdrachtgevers en andere relaties op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
De externe belanghebbenden zijn bepaald in het document “inventarisatie stakeholders”. Hieronder is in de
tabel weergegeven op welke manier de communicatie plaats vindt en hoe de belanghebbende worden
geïnformeerd. Tevens is opgenomen wie verantwoordelijk is voor welke communicatie.
Communicatieplan Intern
Tebezo zal minimaal 2 keer per jaar communiceren met medewerkers van Tebezo via de interne
nieuwsbrief, over haar energiebeleid, de reductiedoelstellingen, de maatregelen en de status van de
doelstellingen. Tevens over het huidig energieverbruik, de mogelijkheden van individuele bijdrage en trends
binnen het bedrijf en de projecten. Ook zal over deze zaken in een toolbox-bijeenkomst (minimaal 1x per
jaar) en in overlegsituaties gecommuniceerd worden. Deze communicatie zal uitgevoerd worden door
verschillende medewerkers binnen de organisatie. In dit document is een overzicht opgenomen waarin dit
per doelgroep wordt weergegeven.
De interne belanghebbenden zijn bepaald in het document “inventarisatie stakeholders”. In de tabel
hieronder wordt weergegeven op welke manier met de medewerkers wordt gecommuniceerd. De volgende
middelen worden ingezet, de nieuwsbrief, de website, de toolbox en vergadering/overleg.
(MT 2x per jaar; uitvoerders minimaal 1x per jaar)
2
Communicatieplan 2014
Stakeholders
Opdrachtgevers
Communicatie vorm
Februari 2014
Boodschap
Wie
(evt met
gunningsvoordeel)
Rijkswaterstaat
website
Doelstellingen, activiteiten,
status
Doelstellingen, activiteiten,
status
Doelstelling, activiteiten,
status.
Doelstelling, activiteiten,
status.
Doelstellingen, activiteiten,
status
Doelstelling, activiteiten,
status.
KBE
Provincies
website
Business to Business
website
Gemeenten
website
Waterschappen
website
Havenbedrijven
website
Overheden
Overheid
Website
Doelstellingen
KBE
Provincies
Website
Doelstellingen
KBE
Gemeenten
Website
Doelstellingen
KBE
Waterschappen
Website
Doelstellingen
KBE
Inspectie V&W
Website
Doelstellingen
KBE
Website, werkplekinspectie evt.
Doelstellingen, status
Collega
aannemers
ZZP-ers
Website.
Doelstelling, activiteiten,
status, participatie.
Doelstellingen, activiteiten.
KBE
EDU
KBE
Toeleveranciers
hoofdmaterialen
Website.
Doelstellingen, activiteiten,
status.
KBE
Branche-org landelijk
Website.
KBE
Ondernemers
organisatie(s)
regionaal
Onderwijs
Instellingen
(Jacht)havens
Website
Doelstelling, activiteiten,
status, participatie.
Doelstelling , status.
Website
Doelstelling, status.
KBE
Website
Doelstelling, status.
KBE
Certificerende
Instanties
Website
Doelstelling, status.
KBE
Uitzend-bureau’s
Website
Doelstelling, status.
KBE
Professionele
relaties
Onderaannemers.
Website.
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
MVI
KBE
3
Communicatieplan 2014
Stakeholders
Leveranciers
Diensten
Grondstoffen
(hout/staal)
Leveranciers overige
materialen.
Algemeen publiek
Communicatie vorm
Website
Februari 2014
Boodschap
Doelstelling, status.
Wie
KBE
KBE
KBE
Website
Doelstellingen, status
KBE
Gemeente
Zwartewaterland
website
Doelstellingen, status
KBE
Scheepvaart verkeer
Nederland
Om/aan-wonenden
projectlocaties
website
Doelstelling, status
KBE
Website, extra info indien bij
project noodzakelijk/passend.
Doelstellingen, status
KBE
EDU
Website.
Doelstellingen, status.
KBE
Website en persoonlijk.
Doelstellingen, activiteiten,
status
KBE
Website.
Artikel ivm certificering ?
Website./
Artikel ivm certificering ?
Doelstelling, activiteiten,
status.
Doelstelling, activiteiten,
status.
KBE
MVI
KBE
MVI
Financiële
instellingen
Banken
Website
Doelstellingen
KBE
Verzekeringen
Website
Doelstellingen
KBE
Werknemers
Medewerkers
uitvoerend
Nieuwsbrief, website, toolbox.
Doelstellingen, activiteiten,
status, participatie.
MVI
Nieuwsbrief, website, toolbox,
Doelstellingen, activiteiten,
status, participatie.
Doelstellingen, activiteiten,
status, participatie.
MVI
Concurrentie
Concurrenten
Strategische
samenwerkings
verbanden
Strategische
samenwerkingsverbanden
Media
Media lokaal
Media ZW Ned
Medewerkers
kantoor
Leidinggevenden
Nieuwsbrief, website, toolbox,
overleg/vergadering.
MVI
4