verdeling huwelijksgemeenschap onder de loep.

Seminarie 20/03/2014
In samenwerking met KLUWER OPLEIDINGEN
Onderwerp:
De fiscale aspecten van vereffeningverdeling huwelijksgemeenschap onder de loep.
Locatie: Holiday Inn Gent Expo – Maaltekouter 3 – 9051 Sint-DenijsWestrem
INSCHRIJVING FinPlan LEDEN EN SYMPATHISANTEN
(ÉÉN FORMULIER PER DEELNEMER A.U.B)
Gelieve dit formulier terug te sturen vóór 06/03/2014 a.u.b. per fax 02/245 77 65
of per e-mail [email protected] aan FinPlan vzw
Ja, ik schrijf in voor bovenvermelde opleiding en betaal hiervoor als
FinPlan toegetreden lid 105,00 € i.p.v. 190,- € (21 % BTW exclusief) na ontvangst van de
factuur die mij zal toegestuurd worden door Kluwer Opleidingen.
Mijn FinPlan lidnummer is : ………………..
Ja, ik schrijf in voor bovenvermelde opleiding en betaal hiervoor als
FinPlan sympathisant 135,00 € i.p.v. 190,- € (21 % BTW exclusief) na ontvangst van de factuur
die mij zal toegestuurd worden door Kluwer Opleidingen.
Naam en voornaam :
Functie :
Bedrijf :
Sector :
BTW nummer :
Straatnaam :
Postcode :
Gemeente :
Tel. :
Datum :
Fax :
E-mail :
Handtekening :
Ik wens een attest permanente vorming
FSMA (3 lesuren)
IAB (3 lesuren)
IBR (3 lesuren)
Ik word nu toetredend lid waardoor ik tegen de voorwaarden hierboven vermeld aan deze
opleiding kan deelnemen. Hierdoor betaal ik het bedrag van 145 € voor een jaar
lidmaatschap. Dit
levert mij de voordelen op die opgesomd staan in de “Voordelen
lidmaatschap FinPlan” zolang ik mijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaal. Ik stuur u hierbij
mijn ingevuld en ondertekend toetredingsformulier. Zie hiervoor de FinPlan website
www.finplanvzw.be (rubriek Info vzw, Aanvraag toetreding). De lidmaatschapsbijdrage maak
ik over op het rekeningnummer van FinPlan vzw : 630-2901332-24
Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief – per fax) tot 3 dagen voor de opleiding.
Daarna zijn alle kosten verschuldigd. Bij een verhindering mag een collega uw plaats
innemen. Gelieve ons hiervan te verwittigen zodat wij de naamswijziging kunnen doorvoeren.
De persoonsgegevens vermeld op dit inschrijvingsformulier zijn bestemd voor het adressenbestand van de vzw
FinPlan. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en de verbetering
ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. In België geniet u wettelijke bescherming door de wet van 8
december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, evenals het Koninklijk besluit van 13 februari 2001.