A. Dossier

VKBF-FALOS krachtbal, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
Deel 1 - JEUGDSPORTFONDS 2014
DOSSIER + TUSSENTIJDSE KOSTENSTAAT
Zie ook informatie op www.krachtbal.be/promotie/jeugdsportfonds
A. Dossier
Net als vorig jaar wordt voor 2014 de clubscore bepaald op basis van een dossier over
de jeugdwerking in de competitie 2013-2014. Op basis van de clubscores wordt de
subsidie per punt en dus ook de subsidie per club berekend.
Hieronder de richtlijnen van de verschillende kwalitatieve en kwantitatieve deelgebieden.
 Opgelet: zonder bewijsstukken geen punten!
(ook nu geldt nog altijd: een beeld zegt vaak meer dan … )
B. Tussentijdse kostenstaat
Gebruik het document “verzamelstraat onkosten JSF 2014” om een overzicht te maken
van de onkosten die je in de eerste helft van 2014 maakte.
 Enkel facturen en onkostennota’s met datum in 2014 !!
 Bewaar ook de betalingsbewijzen (overschrijving van clubrekening naar
begunstigde)
IN TE DIENEN TEGEN 1 JUNI 2014
BIJ DE VKBF, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
Of digitaal via [email protected]
DOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2014
1
VKBF-FALOS krachtbal, Lange Vesting 112, 8200 Brugge
KWANTITATIEVE LUIK
Overzicht van leden en jeugdspelers :
Gebruik hier het document “kwantitatieve luik 2013-2014”
A. Aantal jeugdspelers
a. Vul hier de gevraagde aantallen in
b. Drop-out = het aantal spelers dat effectief stopte met spelen.
B. Aantal ploegen
a. Vul het aantal ploegen in.
b. Uitzondering SVS: zie opmerking op formulier
C. Aantal actieve trainers
a. Enkel de actieve jeugdtrainers krijgen punten
D. Aantal trainingen
a. Duidelijk vermelden dag, van … uur tot… uur / per categorie.
DOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2014
2
VKBF-FALOS krachtbal, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
KWALITATIEVE LUIK
Het principe is eenvoudig: Om punten te halen moet u de vooropgestelde norm halen.
Indien u meer dan de norm haalt, krijgt u indien zo vermeld extra punten (streefdoel)
!! Ontbreken van bewijsmateriaal = geen punten.
COMPETITIE
1.
Duur en frequentie van de training: regelmatig en voldoende trainen.
a. Norm: minstens 1 training per week / 1u (streefdoel: 2 trainingen per week/per
jeugdcat. )
b. Overzicht
2.
Systeem ter motivatie en opvolging van deelname aan trainingen.
a. Norm: aanwezigheid op trainingen wordt genoteerd.
b. Aanwezigheidslijsten (+ ev. incentives)
3.
Diploma’s voor jeugdspelers op basis van vaardigheden.
a. Norm: minstens éénmaal per jaar minstens één vaardigheid beoordelen.
i. Duidelijk vermelden welke vaardigheid/-heden beoordeeld worden
volgens welke normen.
b. Voorbeeld + uitleg systeem
4.
Indooralternatief voor de outdoortrainingen (bij slecht weer, regelmatig,…)
a. Norm: er wordt indoor getraind of een alternatieve TRAINING voorzien bij
slechte weersomstandigheden.
b. Geef overzicht van de indooractiviteiten + bewijsmateriaal
5.
Fair-play voorschriften binnen de club
a. Norm: beschikken over fair-play voorschriften
b. Overzicht
6.
Gediplomeerde scheidsrechters jonger dan 21 jaar
a. Norm: er zijn in de club gediplomeerde scheidsrechters jonger dan 21 jaar
actief. Streefdoel: 5 per club
b. Naam/Namen scheidsrechters + ev. overzicht geleide wedstrijden.
7.
Deelname aan voorbereidende tornooien
DOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2014
3
VKBF-FALOS krachtbal, Lange Vesting 112, 8200 Brugge
a. Norm: er wordt deelgenomen aan voorbereidende tornooien.
i. Streefdoel: 5 tornooien
b. Geef overzicht + bewijsmateriaal
8.
9.
Startdatum eerste trainingen
a.
Norm: eerste training in augustus
b.
Uitnodigingen/aankondiging
Aantal FF van jeugdploegen zorgt voor een correctie van de competitiescore
(- 2 punten per FF)
ORGANISATIE
10.
Jeugdcoördinator:
a.
Norm: VTS diploma
+ andere persoon dan 11.
b.
Naam: ...................................................................................
c.
Diploma VTS: ......................................................................
d.
Ander sportdiploma: .............................................................
(kopie diploma toevoegen in bijlage)
e.
Gevolgde bijscholing(en) – bewijs toevoegen
1. .........................................................................
2. .........................................................................
11.
Jeugdverantwoordelijke:
a.
Norm: 1 jeugdverantwoordelijke (geen VTS diploma noodzakelijk)
b.
Naam: ...................................................................................
c.
Diploma VTS: ......................................................................
d.
Ander sportdiploma: .............................................................
(kopie diploma toevoegen in bijlage)
e.
Gevolgde bijscholing(en) – bewijs toevoegen
1. .........................................................................
2. .........................................................................
12.
Trainersvergadering(en):
a. Norm: minstens 1 trainersvergadering per competitie.
i. Streefdoel 2 vergaderingen per competitie.
b. Data, agenda, verslag.
DOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2014
4
VKBF-FALOS krachtbal, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
13.
Actieplan 2014-2015-2016 (en ev. jeugdbeleidsplan)
a. Norm: een actieplan voor de duur van het project (2014-2015-2016). Per jaar is
minstens één kwaliteitsverhogend initiatief voorzien + de promotionele en
sportparticipatie verhogende initiatieven/acties.
b. Actieplan 2014-2015-2016 toevoegen (ev. jeugdbeleidsplan toevoegen)
14.
Jeugdbestuur
a. Norm jeugdbestuur waar 75% jonger is dan 25 jaar / 25% jonger dan 18 jaar
b. Samenstelling en overzicht activiteiten/vergaderingen jeugdbestuur
COMMUNICATIE
15.
Kidsmapje voor jeugdspelers
a. Norm: info meegeven met jeugdspelers in kidsmapje.
i. Dit mapje bevat minstens: info trainingen / wedstrijden / evaluatie
vaardigheden.
b. Voorbeeld/samenstelling
16.
Verwelkomingspakket voor nieuwe spelers
a. Norm: nieuwe jeugdspelers krijgen een verwelkomingspakket
b. Voorbeeld/samenstelling
17.
Actuele website/facebook/twitter
a. Norm: info is up to date
b. Link meegeven
18.
Communicatie met ouders:
a. Norm: beschikken over jeugdkrant, nieuwsbrief
b. Voorbeelden
PROMOTIE
19.
Promotionele activiteiten bij niet leden
a. Norm: er worden promotionele acties georganiseerd.
i. Streefdoel: 5 activiteiten/competitie
b. Geef een opsomming van de initiatieven + bewijsmateriaal
20.
Stages/kampen (bvb. intern. Stage, sportkamp, …) olv gediplomeerde trainers
DOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2014
5
VKBF-FALOS krachtbal, Lange Vesting 112, 8200 Brugge
a. Norm: organisatie van of deelname aan stages of kampen.
i. Streefdoel: deelnamen aan 2 dergelijke activiteiten
b. Geef overzicht + bewijsmateriaal
21.
Promotiefolder club
a. Norm: er is een clubfolder die minstens de contactgegevens van de club
vermeld
b. Voorbeeld
22.
Nevenactiviteiten (bvb. jeugduitstap, kerstfeest jeugd,…)
a. Norm: organisatie van nevenactiviteiten. Streefdoel: 5 activiteiten.
b. Bewijsmateriaal
MAATSCHAPPELIJK ACHTERGESTELDE JONGEREN
23.
Behoud van laag lidgeld jeugdspeler
a. Norm: < 50 euro/jaar + geen extra kosten voor trainingspak club, sporttas club.
b. Bewijsstuk: betalingsbewijs lidgeld jongere
24.
Afbetalingplan lidgeld
a. Norm: club maakt afbetalingsplan op maat van gezin
b. Bewijsstuk: afbetalingsplan ondertekend door clubverantwoordelijke en ouder.
25.
Initiatieven in samenwerking met organisaties die zich specifiek richten op
kansarme jongeren.
a. Norm: er worden activiteiten georganiseerd ism met organisaties zoals
hierboven vermeld.
b. Bewijsstuk: planning / foto’s / deelnemers / resultaat
DOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2014
6
VKBF-FALOS krachtbal, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
CODENUMMER :
(zie lijst)
CLUB:______________________________________________________________
ACTIVITEIT:________________________________________________________
INFORMATIE:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
BIJLAGEN:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
DOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2014
7