Jaargids 2014-2015 - Montessorischool Zwolle

JAARGIDS
2014-2015
Openbare Montessori Basisschool Zwolle
Energieweg 9
8017 BE Zwolle
038-4654220
[email protected]
Zwolle, augustus 2014
Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de jaargids.
Deze gids is als aanvulling geschreven op de schoolgids.
De jaarplanner en de adressenlijsten van de groepen vindt u achterin.
Indien u niet meer in het bezit bent van een schoolgids en u wenst er toch nog één te
ontvangen, dan kunt u zich wenden tot de conciërge. De schoolgids is ook te lezen op onze
website, www.montessori-zwolle.nl. Ook de jaarplanner en deze jaargids zijn daar te vinden.
Met eventuele vragen kunt u natuurlijk bij ons terecht.
Ons algemeen e-mailadres is [email protected] In deze jaargids vindt u ook alle
e-mailadressen van de teamleden.
Met vriendelijke groet,
Team Openbare Montessori basisschool Zwolle.
Gymrooster 2014-2015
Dinsdag Gerenlanden
(vakleerkracht Annemie Scherpenzeel)
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
Juf Yoeraja/Juf Patricia
Juf Patricia/Juf Gonny
Juf Marianne
Juf Suzan/Juf Gonny
De Sluis
13.00 – 13.45 Juf Hetty
Woensdag Gerenlanden
(vakleerkracht Annemie Scherpenzeel)
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.40
Juf Patricia/Juf Gonny
Juf Larissa/Juf Jolyn
Meester Jan/Juf Jolyn
Juf Joke/Juf Lydia
Donderdag Bovenbouw zwemmen (Calobad)
09.15 – 10.00 Meester Jan/Juf Jolyn
Vrijdag Gerenlanden
09.00 – 09.45Juf Gonny/Juf Suzan
09.45 – 10.30 Juf Marianne/Juf Meryem
10.30 – 11.15 Juf Yoeraja/Juf Patricia
Vrijdag Zwemmen in het Calo bad
09.00 – 9.45 Juf Lydia/Juf Joke
09.45 – 10.30 Juf Hetty/Juf Ineke
10.30 – 11.15 Juf Larissa/Juf Jolyn
(in de loop van het schooljaar kunnen de tijden veranderen)
Samenstelling van het team
Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers binnen onze school. Samen vormen we
het team van de Montessorischool Zwolle.
Concierge
Han Rigter
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Elly van ‘t Zand
Dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
Onderbouw, groep Meryem/Maaike Meryem Uzun
Maandag, dinsdag woensdag (om de week)
Maaike van Dijk
Woensdag (om de week), donderdag en vrijdag
Onderbouw, groep Simone/Ilse
Simone Scheffer
woensdag, donderdag en vrijdag
Ilse ten Brinke-Robaard
Maandag en dinsdag
Onderbouw, groep Ankie/Ilse
Ankie de Vries
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Ilse ten Brinke-Robaard
woensdag
Middenbouw,
groep Marianne/Meryem
Marianne Breukelaar
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Meryem Uzun
Vrijdag als Marianne Bapo heeft
Middenbouw, groep Yoeraja
Yoeraja Sinnema
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Patricia
Op donderdag als Yoeraja haar Bapo heeft
Middenbouw, groep Patricia/
Gonny
Patricia Wiessenberg
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Gonny Scherders
donderdag
Middenbouw, groep Suzan
Suzan van den Bovenkamp
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Gonny Scherders
Vrijdag
Op vrijdagmiddag geven juf Gonny en juf Yoeraja les aan de kinderen van groep 5
Bovenbouw, groep Hetty/
Ineke
Hetty Bijsterbosch
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Ineke
Woensdag
Bovenbouw, groep Jan/Jolyn
Jan Rol
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Jolyn van Egmond
Maandag en dinsdag als Jan vrij is
Bovenbouw, groep Joke/Lydia
Joke Wolf
Maandag , dinsdag en woensdag (om de week)
Lydia Mossel
Woensdag (om de week), donderdag en vrijdag
Bovenbouw, groep Larissa/Jolyn
Larissa Valk
Maandag, dinsdag en woensdag
Jolyn van Egmond
Donderdag en vrijdag
Intern begeleider
Ineke Voerman
Maandag, dinsdag en donderdag
Klassenassistent
Kim van Unen
Maandag, dinsdagochtend en donderdagochtend
Vakleerkracht
Lichamelijke opvoeding
Annemie Scherpenzeel
Plaatsvervangend directeur
Suzan van den Bovenkamp
Directeur
Roeland Omlo
Dinsdagochtend en woensdagochtend
Hele week
Samenstelling Oudervereniging
Marcel Gieske
Remco Bruns
vacature
Gésine Landman
Julia Wever
Barbara Verhaert
Josine de Haan
voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
Harold Haverkate
Barbara Verhaert en
Daniëlle Trentelman
Ina Blaauwgeers en
Ingrid van der Ploeg
Robert Steenbergen en
Edwin Blaauwgeers
Heleen van den Belt
coördinator sport
coördinatoren decogroep
coördinatoren bieb
coördinatoren avondvierdaagse
coördinator luizenbrigade
Het e-mailadres van de OV is [email protected]
Samenstelling Medezeggenschapsraad
Ouders:
Vacature
Claudia Tempels
Hans IJskes
Evelyn Kamann
Leerkrachten:
Ineke Voerman
Larissa Valk
Hetty Bijsterbosch
Jan Rol
Adviseur:
Roeland Omlo
Het e-mailadres van de MR is [email protected]
Samenstelling Overblijven
Arjan Smeenk
coördinator overblijven
Roeland Omlo
Het algemeen e-mailadres van de overblijf is [email protected]
Samenstelling Stichting Beheer Gelden Tussenschoolse Opvang
Ellen Looijesteijn:
Sytse Jelles
Marije Florusbosch
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
De schoolvakanties voor het schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie
za
11 oktober
t/m
zo
19 oktober
Kerstvakantie
za
20 december
t/m
zo
4 januari
Voorjaarsvakantie
za
21 februari
t/m
zo
1 maart
Goede Vrijdag
vr
3 april
Tweede Paasdag
ma
6 april
Koningsdag
ma
27 april
Meivakantie
za
2 mei
t/m
zo
10 mei
Hemelvaart
do
14 en vrij 15 mei
t/m
zo
16 augustus
Tweede Pinksterdag ma
25 mei
Zomervakantie
4 juli
za
Daarnaast is er een aantal vrije dagen gepland:
Studiedag
ma
22 september
Studiedag
woe
1 oktober
Sinterklaasmiddag
vrij
5 december vanaf 12.00 uur
Middag voor kerst
vrij
19 december vanaf 12.00 uur
Studiedag
do
5 februari
Teamdag
woe
13 mei