Nieuwsbrief januari 2014

Nieuwsbrief januari 2014

VNL: Bibliotheek deel II
In november berichtte ik u al dat de nieuwe bibliotheekboeken zijn aangekomen.
Inmiddels zijn alle boeken verhuisd naar een centrale plek in de grote hal. Hier staan
nu verschillende soorten boeken:
. niveau-leesboeken: er zijn 12 leesniveaus; ieder leesniveau heeft een andere kleur.
Iedere leerling heeft een eigen boekenlijst gekregen met zijn/haar kleurcode. De
leerling mag uit de boeken met die kleur kiezen. We hebben een vast niveauleesmoment op de dag, nl. het eerste halfuur. De leerlingen lezen een deel van die
tijd “stil”; als een boek uit is wordt op de boekenlijst kort ingevuld wat ze van het boek
vonden, en wie het leuk vindt mag ook een boek ”promotie” houden.
. makkelijk-leesboeken: dit zijn boeken voor oudere kinderen met leesproblemen;
boeken met onderwerpen die oudere kinderen aanspreken op een iets lager
technisch-leesniveau.
. informatieve boeken: boeken over allerlei interessante onderwerpen, variërend van
planeten tot dieren tot de Romeinen, met veel illustraties. Daarnaast staan er ook
een aantal bakken met junior-informatieboekjes, geordend op thema (bv. beroepen,
sport/muziek/hobby’s, mens en lichaam).
. Prentenboeken: voor jong èn oud, om te bekijken en om zelf te lezen, hebben we
een aantal leuke prentenboeken en zoekboeken.
We horen van de leerlingen veel positieve geluiden over de nieuwe bibliotheek.
Volgende week start er weer een toetsweek, waarbij ook het technisch lezen
getoetst wordt. Aan de hand van de resultaten kijken we dan welke kinderen al
“door”kunnen naar een volgende kleur.
Mirjam de Boorder, taal-leescoördinator.

Juf Joyce extra vrije dagen:
Juf Joyce heeft vorig schooljaar haar vrije dagen niet kunnen opnemen door ziekte
van een collega. Daarom zal zij de aankomende tijd, tot en met de zomervakantie
deze alsnog gaan opnemen. Juf Didi, bekend bij de leerlingen, zal er op deze
woensdagen voor de klas zijn.
Dat zal gebeuren om de woensdag en dan steeds in de week dat juf Joyce geen
bapo heeft. Dus de ene week heeft de klas op maandag juf Dianne en de rest van de
week juf Joyce en de week daarop heeft de klas op woensdag juf Didi en de rest van
de week weer gewoon juf Joyce.

Studiedagen
Donderdag 30 en Vrijdag 31 januari hebben de leerkrachten twee studiedagen. Zij
gaan aan de slag met de handelingsplannen. De leerlingen zijn beide dagen vrij.

Afscheid stagiaires
Erik Tesselaar ( in de klas van juf Susan) was deze week voor het laatst bij ons op
school. Hij gaat nieuwe ervaringen op een andere school opdoen. Wij danken
hartelijk voor alle inzet en wensen hem veel plezier bij zijn volgende stage.

Toetsweek
Woensdag 15 t/m vrijdag 24 januari worden de leerlingen in de klas getoetst op de
volgende onderdelen:
- inzichtelijk rekenen
- automatiserend rekenen
- woordenschat
- spelling
- technisch lezen
- begrijpend lezen
Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven een beeld van het niveau van dat
moment.
De toetsen worden binnen het normale programma afgenomen. We geven de
kinderen, daar waar nodig, natuurlijk extra tijd en/of individuele begeleiding en
proberen er zo min mogelijk druk op te leggen. Wij willen u vragen ook thuis, in
principe, geen extra aandacht te besteden aan de toetsen.

Maandoverzicht: Januari
06-01
13-01
15-01
20-01
27-01
29-01
30-01
31-01
Juf Joyce vrij
Juf Susan vrij
Juf Joyce vrij
Juf Joyce vrij
Juf Susan vrij
Juf Joyce vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
De vrije dagen van juf Susan en juf Joyce worden op maandags opgevangen
door juf Dianne. De vrije dagen van juf Joyce op woensdag worden
opgevangen door juf Didi Servais.