hier - Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden
Hoegaarden, 7 oktober 2014
Betreft: oudercontact lagere school
Beste ouder(s),
Graag nodigen de leerkrachten u uit op het oudercontact. De leerkracht zal u
tijdens het gesprek meer informatie geven over de ontwikkeling van uw kind en
over het verloop van zijn / haar verdere schoolloopbaan.
Om het oudercontact vlot te laten verlopen, vraag ik u vriendelijk het gesprek
met de leerkracht te beperken tot een tiental minuten. Het definitieve uur wordt
u meegedeeld in de agenda. Gelieve de vooropgestelde data te respecteren,
afwijkingen worden niet toegestaan.
De oudercontacten verlopen in het Nederlands.
Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent, mag u iemand meebrengen die
eventueel voor u kan vertalen.
Juf Karen, klas 1A
Juf Lies, klas 1B
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16u.
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16u.
Juf Brigitte, klas 2A
Juf Véronique en Juf Sofie,
klas 2B
Juf Angelique, klas 2C
Juf Dominique, klas 3A
Juf Mia, klas 3B
Juf Bieke, klas 4A
Juf Kathleen, klas 4B
Meester Hans en Juf Sofie,
klas 5A
Juf Emilie, klas 5B
Juf Vanessa, klas 6A
Meester Kris, klas 6B
Woensdag 22/10/2014 vanaf 16u.
Woensdag 22/10/2014 vanaf 17u.
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16u.
Maandag 20/10/2014 vanaf 16u.
Maandag 20/10/2014 vanaf 16u.
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16u.
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16u.
Donderdag 23/10/2014 vanaf 16u.
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16u.
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16.30u.
Dinsdag 21/10/2014 vanaf 16.30u.
Doelstraat 76
3320 Hoegaarden
Tel. 016/76.87.87
Fax 016/76.57.80
Brugstraat 20
3321 Outgaarden
Tel. 016/76.73.50
www.gbshoegaarden.eu