Nieuwsbrief 26 februari 2014 / Nr. 06 Nieuwsbrief 18 december

Nieuwsbrief 26 februari 2014 / Nr. 06
Voorwoord meneer Johan
Ander goed nieuws is het
jubileum van twee juffen op
school. Juf Marianne (groep 1-2a)
staat 1 maart officieel 25 jaar op
onze school ! (Hagehorst en
Olympia). Juf Anja,
onderwijsassistente in de
onderbouw, heeft haar 25 jarig onderwijsjubileum.
Beiden natuurlijk van harte gefeliciteerd. We zetten ze
binnenkort in het zonnetje!
Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Om maar met de deur in huis te vallen, er is goed
nieuws te melden ! Vanaf 1 maart aanstaande zal ik me
volledig kunnen richten op basisschool Olympia en het
aansturen van het management van alle organisaties
binnen het Integrale Kind Centrum Olympia. Ik ga
vertrekken op Basisschool De Werft. Zij zullen een
organisatorische eenheid gaan vormen samen met
Kievitsloop en de Driezwing. Vanaf 1 augustus zal de
heer Ger Aarts, directeur worden van die drie
scholen. Tot die tijd krijgt De Werft een waarnemend
directeur vanuit het team.
Bij onze studiedag, afgelopen 5 februari, hebben we
diverse zaken aan de orde laten komen. Onze
rekenmethode, waar we nu twee jaar mee werken,
hebben we samen doorgesproken. Waar gaat het goed
en wat kunnen we er aan verbeteren ? We zijn ons
met het gehele team aan het oriënteren op een andere
werkwijze binnen de bovenbouwgroepen, aansluitend
op het werken in de onderbouw. En we hebben mooie
plannen om te gaan starten met PBS. Dat staat voor
Positive Behaviour Support. Het is een
methode/werkwijze/manier van handelen waarbij we
goed gedrag gaan stimuleren. Daar horen jullie
binnenkort nog veel meer over. Dat wordt vast en
zeker erg leuk en we kijken er naar uit om er mee te
kunnen starten.
Ik heb er heel veel zin in en zie het als een kans en
uitdaging om er met z'n allen iets moois van te gaan
maken. Binnen de school samen met de kinderen,
ouders en leerkrachten. Binnen het IKC samen met
alle partners. Er zijn al enkele zeer mooie initiatieven
gestart. Samen met de stichting MEES betrekken we
hun kinderen steeds meer bij
het onderwijs. Zo leren onze
kinderen om te gaan met
gehandicapte kinderen binnen
onze samenleving. Het is dan
ook prachtig om te zien dat de kinderen van MEES
zichtbaar genieten van het contact met onze kinderen.
De voorschool van Kober is, onder leiding van hun
medewerkster Martine samen met juf Karin en onze
onderbouwjuffen, in
overleg over de juiste
afstemming. Waar wij op
school werken met Ik en
Ko, zijn ze bij de
voorschool gestart met
Puk en Ko. Dezelfde
werkwijze wordt zo
doorgetrokken in een doorgaande lijn. Een mooi en
goed proces.
En wat mij betreft gaan we nog veel meer
samenwerken met elkaar. Niet alleen binnen het
Kindcentrum, maar ook daarbuiten. Met diverse
instanties, om als voorbeeld te mogen noemen de
OSHB en de JOM. Zij verrichten al prima werk, dus
dat willen we graag met hen mee voortzetten.
Voor de leerlingen van groep acht zit de Cito-toets
erop. De oudergesprekken met de leerkrachten juf
Jody en meneer Leobert hebben plaatsgevonden. Nu
afwachten op de CITO- uitslagen.
Maar .....nu eerst gaan we ons
richten op het carnavalsfeest !
Samen met Prins Nillus gaan
we er een mooi feestje van
maken.
Na ons carnavalsfeest vrijdag
op school zijn alle leerlingen
TWEE weken vrij en zien we
elkaar weer terug op maandag
17 maart.
Tot de volgende keer.
Groeten van meneer Johan Traa, directeur
________________________________________
1
Basisschool Olympia gaat op
Facebook!
kind moet op deze dag zijn/haar fiets mee naar school
nemen!
Dinsdagmorgen 25 maart
Dinsdagmiddag
Woensdag 26 maart
Donderdagmorgen 27 maart
Donderdagmiddag
Groep 7 en 8A
Groep 4 en 8B
Groep 1-2A, 1-2B, 1-2C
Groep 5, 5/6 en 6
Groep slk/3A/3+ en 3B
Ouders die op dinsdag, woensdag of donderdag bij de
groep van hun kind kunnen helpen met 'Trapvaardig'
graag melden bij de groepsleerkracht.
De groepen 5 t/m 8 krijgen op vrijdag 28 maart een
skate-clinic aangeboden.
De kinderen, die in het bezit zijn van skeelers en
beschermers nemen deze mee naar school! Voor de
kinderen die geen skeelers of
beschermers hebben, krijgen deze
op deze dag te leen. De activiteit
vindt plaats op de speelplaats en
kan alleen bij droog weer
doorgaan! In de verkeersweek
werken alle kinderen aan een
knutselopdracht om samen hun
droomvoertuig te maken van diverse materialen. Op
vrijdag 28 maart om 15.30 u bent u van harte welkom
om dit grote school werkstuk te komen bewonderen
in de theaterhal van de school. We hopen op een
leuke en leerzame verkeersweek!
________________________________________
Onze wereld wordt steeds digitaler. Social Media is
niet meer weg te denken in de 21e eeuw. Basisschool
Olympia gaat met de tijd mee en daarom heeft ons
team besloten om op Facebook te gaan! Wij zien
Facebook als een extra communicatiemiddel met de
ouders van onze school. Ook leerlingen van onze
school zijn natuurlijk van harte welkom, maar zij
moeten ten alle tijden toestemming hebben van een
ouder/verzorger. Als u onze Facebookpagina’s volgt,
zult u beter op de hoogte zijn van de activiteiten in de
groep van uw kind(eren) en de school. Let op: het
vervangt niet de huidige communicatievormen!
Om ervoor te zorgen dat Facebook een succes wordt,
hebben we een Protocol Social Media opgesteld. Dit
Protocol kunt u vinden op onze website
www.basisschoololympia.nl. We starten ons Facebookavontuur met 3 profielen: Basisschool Olympia
(www.facebook.com/olympiabasisschool), waarop
berichten van de school worden geplaatst, Juf Inge
(https://www.facebook.com/olympiajufinge?fref=ts)en Juf
Lotte (https://www.facebook.com/pages/JufLotte/272795666221043?fref=ts), waarop berichten
vanuit de groepen 4 en 6 worden geplaatst. Als
Facebook voor onze school een succes blijkt te zijn,
zullen meerdere collega’s een Facebookprofiel
aanmaken. Wij nodigen u dus van harte uit om onze
Facebookpagina’s op te zoeken en ons ‘leuk te vinden’.
Tot ziens in de digitale wereld van Facebook!
Carnavalsviering vrijdag 28 februari
Bijna is het zo ver vrijdag 28 februari
maken we er weer een gezellige
carnavalsviering van op Olympia! De OR
heeft met een aantal ouders het hele
gebouw al voorzien van gezellige
versiering (bedankt!) en in alle klassen zit de sfeer er al
lekker in.
Op vrijdag 28 februari mogen de kinderen dan ook de
hele dag verkleed naar school komen. De dag begint
gewoon om half 9 en heel de ochtend staat in het
teken van carnaval. De groepen treden voor elkaar op
in de hal en er is een carnavalscircuit met verschillende
activiteiten.
’s Middags gaat de onderbouw en de bovenbouw eerst
aan de slag met een carnavalsopdracht! Dan wordt het
tijd om feest te vieren en gaan we samen naar de hal.
Ook dit jaar laten we speelgoedwapens, spuitbussen
en confetti thuis. Samen met onze eigen prins Nillus en
zijn gevolg maken we er een gezellige boel van! Om
half 4 is iedereen uit en begint de twee weken
voorjaarsvakantie!!
Wij hebben er heel veel zin in!
________________________________________
________________________________________
Verkeersweek bs Olympia
In de week van 24 t/m 28 maart organiseren we een
aantal activiteiten rondom het
thema ‘veilig op weg’ waarbij
de kinderen stilstaan bij allerlei
afspraken en regels in het
verkeer. Het betreft een schoolbreed
Verkeersproject. De wijkagent zal een bezoekje
brengen aan onze school, we zullen met de kinderen
een leerzame verkeerswandeling gaan maken in de
wijk en zoals gebruikelijk zullen de kinderen de
fietsbehendigheidstest Trapvaardig afleggen op de
speelplaats. Er wordt een parcours uitgezet, waarbij de
kinderen op de fiets hun vaardigheden kunnen oefenen
en in praktijk moeten brengen.
In het onderstaande rooster kunt u zien, wanneer de
groep van uw kind bij Trapvaardig aan de beurt is. Uw
Rapport en oudergesprekken
De tweede periode van het schooljaar loopt al bijna
weer ten einde. We sluiten zo’n periode altijd af met
de uitreiking van het rapport van uw kind met daaraan
2
gekoppeld een oudergesprek van 10 minuten. Deze
gesprekken zullen gehouden worden op maandag 24
en dinsdag 25 maart. Op de kalender staan deze data
al aangegeven. Noteert u ze echter ook nog even in
uw agenda?
________________________________________
Juf Maja heeft uitgelegd dat Juul een beetje anders is
maar eigenlijk gewoon hetzelfde! Iedereen is anders,
maar van binnen zijn we allemaal hetzelfde …
Juul heeft genoten en kreeg een prachtige Hokey
Pokey dans van de kinderen aangeboden. Dik genieten
voor Juul want deze dame houdt wel van een beetje
actie om haar heen!
Kinderen van groep 3, Juf Karin en Juf Maja bedankt!
Juul komt zeker terug.
Mochten de papa’s en mama’s van de kinderen op
Olympia nieuwsgierig geworden naar Stichting Mees?
We zitten gewoon in het pand, dus kom gerust een
keertje langs!
________________________________________
Tentoonstelling KUNST bij de
kleuters
Afgelopen 2 weken hebben wij hard gewerkt aan het
thema KUNST van IK en KO.
We hebben veel geknutseld, met klei gewerkt,
geschilderd, gebouwd en hier mooie kunstwerkjes van
gemaakt.
De Chassé Theatertocht van groep 6
Afgelopen maandag zijn we met alle kinderen van
groep 6 naar het Chassé Theater geweest, waar we
een kijken achter de schermen kregen. Met echte
“backstage-passen” mochten we ook op het podium in
de grote zaal komen, daar waar al vele sterren hebben
gestaan. Ook mochten we een kijkje nemen in de VIP
kleedkamers, het artiesten café en danszaal met piano.
Kortom het was een hele gezellige en leerzame
middag! Hiervoor willen we ook nog eens de
hulpouders van harte bedanken!
We hadden een prachtige tentoonstelling hiervan in de
theaterhal van onze school. Er zijn veel ouders komen
kijken naar al onze kunstwerken, dat vonden wij erg
leuk.
We hebben veel geleerd van dit thema, we weten nu
allemaal wat KUNST is en een tentoonstelling!!
Van alle kleuters van Olympia.
________________________________________
________________________________________
Juul naar Groep 3!
Spelletjesmiddag groepen 1-2
Op dinsdag 11 februari hadden de kleuters weer een
gezellige spelletjesmiddag.
In groepjes van 3 à 4 leerlingen werden ruim een uur
lang allerlei gezelschapsspelletjes gespeeld onder
begeleiding van een hulpouder of leerling van groep 8.
Gelukkig hadden veel kinderen zelf een spelletje
meegebracht zodat ieder kind een ruim aanbod had
om uit te kiezen.
De kinderen hebben erg genoten en kijken nu al weer
uit naar de volgende spelletjesmiddag die zal
plaatsvinden op donderdag 22 mei a.s. Mocht u het
dan ook (weer) leuk vinden om ons te helpen , zet
deze datum dan alvast in uw agenda !
________________________________________
Kom sporten bij OSHB!
Al jaren organiseert OSHB samen
met de school de gymlessen.
Echter doet OSHB nog veel meer
Afgelopen dinsdag 18 februari heeft Juul een kijkje
mogen nemen bij haar leeftijdsgenootjes van groep 3.
3
waar u misschien nog geen weet van heeft. Het gehele
schooljaar door organiseert OSHB op iedere
dinsdagmiddag van 15.30-16.45 uur de buitenschoolse
activiteiten op Olympia. Iedere week staat er een
andere sport op de planning waar uw kind gratis aan
mee mag doen. Inschrijven is voor aanvang van de
activiteit.
Gezien de grote opkomst iedere week is er voor
gekozen om de groep te splitsen in twee groepen
waarbij gekeken wordt naar leeftijd. De ene groep gaat
sporten op het speelplein en de andere groep in de
gymzaal.
In de vakantie organiseert OSHB twee activiteiten
waar uw kind ook gratis aan deel kan nemen.
Donderdag 6 maart: Tafeltennis & Trefbal
Tijd: 13.00-15.00 uur
Adres gymzaal: Wandelakker 64
Vrijdag 7 maart: Voetbal
Tijd: 13.00-15.00 uur
Adres gymzaal: Vlierenbroek 28
Gelieve in te schrijven door te mailen naar
[email protected] Is dit niet mogelijk dan
kan dit op de dag zelf nog.
Sportieve groet,
Sportcoach Hennie van Kuijk
________________________________________
Aan- en afmelden voor het
overblijven
01-03
Kamil Tomaszewski
1-2C
01-03
Prakas Kulasegrampillai
4
02-03
Deedee Wolff
1-2B
02-03
Felicia Booij
7
05-03
Job Schets
5A
05-03
Nathalie Machielsen
SLK
10-03
Recep Kaygusuz
5A
11-03
Delano van Zuylen
5A
12-03
Senem Beyaztürk
1-2B
13-03
Noëlle Frijters
5-6B
17-03
Yalcin Güldal
8B
21-03
Yasmine de Bruijn
3+
24-03
Enrico Keppens
3A
25-03
Shweta Doerga
4
28-03
Luigiano Sonai
1-2A
28-03
Mushda Shierzada
8B
29-03
Jay Dion Boekhouder
4
29-03
Véronique Smits
1-2B
01-04
Dayron Bomba
5A
________________________________________
Aan- en/of afmelden is voor de veiligheid van uw
kind(eren) van het grootste belang. Het overblijfteam
controleert elke dag of alle opgegeven kinderen ook
daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit kan bij voorkeur via:
[email protected]
Indien u
geen
mogelijkheid heeft om te e-mailen kunt u ook een
bericht achterlaten op (076) 54 12 855 of langsgaan bij
BSO Olympia. Mocht uw kind een opgegeven (vaste)
dag niet gebruiken, dan dient u uw kind vóór 11:30 uur
af te melden. In noodgevallen kunt u het telefonisch bij
school doorgeven vóór 8.45 uur. Bij flexibel
overblijven moet u uw kind(eren) vóór de betreffende
dag aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Marloes van den Wijngaart
Overblijfcoördinator Basisschool Olympia
[email protected]
________________________________________
4