Cursuskalender - Het Amsterdams Baliebulletin

Van de rechtbank
Aankondiging onderzoek ‘motieven hoger beroep’
bij rechtbank en hof Amsterdam
Dit voorjaar start een onderzoek in opdracht van de Raad voor de
rechtspraak bij de rechtbank en het hof in Amsterdam. Het onderzoek
brengt in kaart welke motieven partijen hebben om al dan niet in
hoger beroep te gaan en hoe zij de appelprocedure waarderen.
Het onderzoek richt zich op straf- en civiele zaken. Met het onderzoek
beoogt de Rechtspraak de kwaliteit van gerechtelijke procedures te
verbeteren.
‘Regioplan Beleidsonderzoek’ voert het onderzoek uit. Onderzoekers
benaderen bij de rechtbank en het hof partijen voor deelname aan
het onderzoek. Het gaat daarbij om een beperkte tijdsinvestering
van ongeveer tien minuten.
De advocaten van de partijen, die betrokken zijn bij de voor het
onderzoek geselecteerde zaken, zullen op voorhand per brief nadere
informatie krijgen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Frank van
Tulder of dr. Suzan Verberk van de Raad voor de rechtspraak, te
bereiken via: 088 - 3613293
Advertentie
Cursuskalender
Een greep uit ons cursusaanbod, voorjaar 2014
VSO-cursussen
PAO-cursussen
Financieel recht (laatste keer aangeboden)
24 en 25 maart
13 VSO/PO
Den Dolder
Financiële beslissingen in faillissementen & het Standaard Financieel Verslag
8 PO
23 april
Amsterdam
Aansprakelijkheid en schadevergoeding
27 maart en 10 april
11 VSO/PO
Utrecht
Missers bij de afwikkeling van faillissementen
24 april
Insolventierecht voortgezet
3 en 4 april
13 VSO/PO
Den Dolder
«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden
8 mei
4 PO
Amsterdam
Personen- en familierecht
7 en 8 april
13 VSO/PO
Wolfheze
Aansprakelijkheid in de financiële sector - recente ontwikkelingen
8 en 15 mei
12 VSO/PO
Amsterdam
Geheime opsporing
10 en 11 april
13 VSO/PO
Den Dolder
«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden
14 mei
4 PO
Amsterdam
Arbeidsrecht
14 en 15 april
14 VSO/PO
Den Dolder
De betekenis van het EVRM in het strafrecht
15 mei
5 PO
Utrecht
Vennootschapsrecht basis: transacties
24 en 25 april
14 VSO/PO
Zeist
Verdieping Actio Pauliana en verrekening
26 mei
4 PO
Utrecht
Vastgoed
6 en 7 mei
13 VSO/PO
Den Dolder
Financiering van de MKB-onderneming
2 en 16 juni
12 PO
Utrecht
Ontslagrecht verdiept
19 en 20 mei
13 VSO/PO
Den Dolder
Huur en faillissement
5 juni
6 PO
Utrecht
Beslag- en executierecht
2 en 3 juni
14 VSO/PO
Den Dolder
Contracten maken en beoordelen deel 1
5 en 6 juni
12 VSO/PO
Wolfheze
Contracten maken en beoordelen deel 2
19 juni
6 VSO/PO
Den Dolder
Professioneel onderhandelen voor advocaat-stagiaires
16 en 17 juni
13 VSO/PO
Zeist
Maart 2014
4 PO
Utrecht
19