Download Proeftoets

Proeftoets Haags Studiepunt
EC – 3HV – ELEMENTAIRE ECONOMIE: HOOFDSTUK 3-4 – TB
1. In Nederland worden per jaar 10.000 tv’s verkocht. 2300 tv’s zijn van het merk JVC. Hoe groot is
het markt aandeel van JVC in de totale markt? (laat ook de berekening zien)
2. Samsung verkoopt 18.000 telefoons. Dit is 20% van de totale telefoonverkoop in Nederland.
Hoeveel telefoons worden er in totaal in Nederland verkocht?
3. Noem drie manieren waarmee bedrijven hun marktaandeel kunnen vergroten.
4. Waarom is het zinvol het marktaandeel van een niet-commerciële instelling te berekenen?
5. Philips verkocht vorig jaar 20.000 headphones voor 15,-. Daarnaast verkochten ze 40.000 mp3
spelers van €100,-.
a. Hoeveel is de totale afzet?
b. Hoeveel is de totale omzet?
6. Philips verkocht ook LCD schermen. Ze verkochten er 11.000 en dit gaf een omzet van
€3.839.000,00.
a. Hoe duur was 1 LCD scherm?
b. Philips laat een jaar later het aantal LCD´s toenemen met 8%, de prijs daalt met 5%. Hoeveel is de
omzet nu gedaald of gestegen?
Proeftoets Haags Studiepunt
EC – 3HV – ELEMENTAIRE ECONOMIE: HOOFDSTUK 3-4 –
ANTWOORDEN
1. 2.300 : 10.000 ∙ 100 = 23%
2. 18.000 : 20 ∙ 100 = 90.000
3. Goede reclamecampagne, kwaliteitsverbetering, een betere service, een milieuvriendelijke
verpakking of een betere garantieregeling.
4. Je kunt in de gaten houden hoe het gaat met deze instelling. Er is altijd een reden voor een daling
of stijging van het marktaandeel en er kunnen maatregelen genomen worden om het marktaandeel
op het juiste niveau te houden.
5a. Totale afzet: 40.000 + 20.000 = 60.000
b. Totale omzet: (20.000 ∙ 15) + (40.000 ∙ 100) = 4.300.000
3.839.000 : 11.000 = €349,6a. Aantal LCD’s: 11.000 ∙ 1,08 = 11880
Prijs: 349 ∙ 0,95 = 331,55
b. Nieuwe omzet = 11880 ∙ 349 = 4.146.120
Omzet daling van: 4.300.000 - 4.146.120 = 153.880