20140923_005_heemskerk_nbrf_lrie 1/4

20140923_005_heemskerk_nbrf_lrie
1/4
KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘HORECA NEDERLAND’
Heemskerk
23 september
20140923_005_heemskerk_nbrf_lrie
2/4
Dit zal de laatste nieuwsbrief zijn die u in deze
vorm ontvangt. In de toekomst zullen alle
berichten van de afdeling
Bloemendaal/Heemstede zijn ingeweven in de
wekelijkse nieuwsbrief die u van onze
organisatie ontvangt. Om ook al het regionale
nieuws te kunnen zien, is het belangrijk dat u
inlogt op “Naar Mijn KHN” op onze site
www.khn.nl.
Nieuwsbrief
Er zijn twee verenigingen te weten KHN
afdeling Heemskerk en Horeca Heemskerk.
Horeca Heemskerk zal voorlopig blijven
bestaan als aanspreekpunt voor de gemeente
en evenementen die in Heemskerk
plaatsvinden.
KHN afd. Heemskerk is onderdeel van KHN
en behartigt de algemene belangen voor de
horeca in Nederland en voor Heemskerk
specifiek.
Online bankieren Horeca
Heemskerk/adreswijzigingen/aanleveren
financiële stukken.
Online bankieren is nu ook mogelijk voor
Horeca Heemskerk. Wim Burghout en Ester
van Ouwerkerk beheren de bankrekening.
Het nieuwe postadres is:
Communicatieweg 12, 1967 PR Heemskerk.
Dit postadres is t.b.v. beide verenigingen. De
Gemeente Heemskerk is op de hoogte van het
postadres en het bestaan van beide
verenigingen.
De financiële stukken zullen jaarlijks voor 1
december ingeleverd worden bij KHN.
De eventuele eigen bijdrage KHN zal worden
besproken in de aankomende bestuurs/ledenvergadering. Voor Horeca Heemskerk
zal ook jaarlijks een financieel overzicht
overhandigd worden.
20140923_005_heemskerk_nbrf_lrie
Biertapwedstrijd/ het lekkerste broodje
van de IJmond.
Het bestuur van KHN afdeling Beverwijk
heeft plannen voor een extra activiteit tijdens
de jaarlijkse biertapwedstrijden. Gedacht
wordt aan een wedstrijd ‘Het lekkerste
broodje van de IJmond’. Zij zijn op zoek naar
restaurateurs die het aandurven het
opzetten/de organisatie op zich te nemen.
De locatie wordt in overleg gekozen. Het is
de bedoeling hier een evenement op
IJmondgrootte van te maken. U kunt zich
aanmelden via [email protected]
Nationale Horeca cadeaukaart
De omzet van deze cadeaukaart is gegroeid
naar € 1 miljard per jaar en groeit nog
steeds hard. Voordelen: meer gasten, meer
omzet. Zie website:
www.horecacadeaukaart.nl
Belangrijke data.
25 september evalueren Volksfeest
krant 2013
29 september training KHN- Nijenrode
12 oktober Bluesdag
Vrijdag 17 oktober t/m zondag 2
november Bockbierroute
30 oktober
Bestuursvergadering/ledenvergadering,
Restaurant Twaalfmaat,
Communicatieweg 12 in Heemskerk.
10 november Biertapwedstrijd IJmond
Bestuursleden.
Voorzitter:
Ronald de Groot, Restaurant Twaalfmaat
Penningmeester:
Jack Verduin, Jacks Café
Bestuurslid:
Sandy Kraakman, Grand Café restaurant
Van Ruysdael
Bestuurslid:
Jan Meijer, Café In de Kas
Administratief medewerkster/notulist
Ester van Ouwerkerk
3/4
KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘HORECA NEDERLAND’
AFDELING HEEMSKERK
Exploitatievergunning
Ivo Berkhoff vertelt over de
exploitatievergunning voor de
horecaondernemers ( het nieuwe model APV).
Hij heeft een mail gestuurd naar de gemeente
Heemskerk met het verzoek om de invoering
van dit artikel te heroverwegen. Met het
voorstel beoogt de gemeente namelijk een
nieuw vergunningstelsel in te voeren, waar
tegelijk iedereen ook weer een ontheffing op
kan aanvragen. Wat ons betreft de
omgekeerde wereld en veel administratieve
rompslomp.
Bluesdag
Henk van der Aar geeft een korte uitleg over
de nieuw op te zetten Bluesdag.
Het bestuur is enthousiast en besluit om de
reclamekosten bij 1 reclamebureau te blijven
houden. Henk wordt bedankt voor de inzet.
De eerstvolgende vergadering zal
plaatsvinden op 30 oktober a.s., tijdstip
10.00 uur, locatie: Café Jacks. Na afloop
zal er vanaf 11.00 uur een inloop zijn voor
de leden.
Heeft u zaken die u aan de orde gesteld wilt
hebben, mailt u dit dan naar
[email protected]
Dit mailadres is voor al uw ideeën en op- of
aanmerkingen.
Voor meer informatie en landelijk nieuws
kunt u ook de website www.khn.nl
bezoeken. Wist u dat de afdeling Heemskerk
een eigen pagina heeft op deze website?
Klik hier »
Bockbierroute
Na het succes van vorig jaar doen er dit jaar 10
ondernemers mee aan de Bockbierroute.
Uw afdeling:
Afdeling Heemskerk
Postbus 304
1960 AH Heemskerk
email: [email protected]
20140923_005_heemskerk_nbrf_lrie
KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘HORECA NEDERLAND’
MEER INFORMATIE
Uw regiomanager:
Ivo Berkhoff
tel: 06- 51 17 42 94
e-mail: [email protected]
4/4