Tijdschrift Vrijmetselarij, september 2014

Hét algemeen maçonniek tijdschrift
Jaargang 68, augustus 2014, nr. 8
HET LEVEN IS EEN REIS!
VM_Nr102_Augustus2014.indd 1
18-08-14 15:22
Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’
Bezoekadres: Jan Evertstraat 9, Den Haag
V
Postadres: Postbus 11525, 2502 AM Den Haag
Fotocollage uit Andr. Weber, Das Erhabene, worzu die Freymaeurerey ihre aechten Schueler fuehret, Halle 1744.(Paul©Mellaart)
Tel.: (070) 346.16.76
E-mail: [email protected]
Website en digitale catalogus: www.vrijmetselarij.nl/cmc
VM_Nr102_Augustus2014.indd 2
Bezoek op werkdagen van 9.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur.
Bij voorkeur op afspraak.
18-08-14 15:23
VRIJMETSELARIJ
Hét algemeen maçonniek
tijdschrift
Uitgave van de Orde van
Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden
Postbus 11525,
2502 AM Den Haag
Tel. 070-3460046
Fax 070-3615919
[email protected]
www.vrijmetselarij.nl
ISSN 2213-1825
Abonnementen
Adresmutaties gelieve te sturen
naar:
[email protected]
Hoofdredactie
Henk Hendrikx
[email protected]
Redactie
Rinus van Warven
Jaap Zwart
Phlip Visser
Frans Krap
Cees van Dam
Ed Worm (secretaris)
Columnisten
Jeroen Berkhout
Cees van Dam
Ed Worm
Cartoon
Kees Sparreboom
Beeldredacteur en fotografie
Paul Mellaart
Advertenties:
Adtel, Willem Swart
Tel. 0592 27 34 51
[email protected]
Vormgeving
MasterColors MediaFactory
Eindhoven
Kopij naar
Henk Hendrikx
Zandeiland 27
5658 AK Eindhoven
[email protected]
Van de auteurs van geplaatste
stukken wordt verwacht dat zij
akkoord gaan met (gedeeltelijke)
doorplaatsing op de website van
de Orde van Vrijmetselaren.
Advertenties
Aanlevering per e-mail naar:
[email protected]
Advertenties kunnen zonder
opgave van redenen geweigerd
worden.
Copyright
Orde van Vrijmetselaren onder
het Grootoosten der Nederlanden
Het is niet toegestaan tekst
en/of foto’s in welke vorm
dan ook over te nemen uit
dit tijdschrift zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
HET LEVEN IS EEN REIS!
De vrijmetselarij kent drie graden. Leerling, gezel en meester. En in elk van die graden nemen
reizen een belangrijke plaats in. Symbolische reizen, die erop gericht zijn het beste van de mens
boven te halen.
Iedere vrijmetselaar maakt die betekenisvolle reizen. En iedere vrijmetselaar kan die reizen naar
eigen inzicht, noodzaak of wens duiden. Alhoewel in uitvoering gelijk, door de standaard rituelen
die de vrijmetselarij eigen zijn, is geen enkele reis dus identiek, terwijl ze wèl weer leiden tot
dat ene doel, te weten méér mens worden en als zodanig een bijdrage leveren aan een betere
samenleving.
Net als de Dag van de Vrijmetselarij op zaterdag 13 september, staat deze speciale uitgave van
'Vrijmetselarij' in het teken van reizen. Vrijmetselaren uit loges in Sneek, Middelburg, Maastricht
en Alkmaar, vertellen specifiek over 'hun' reis als leerling, gezel, meester. Zo ook vrijmetselaren
in belangrijke logefuncties als redenaar en voorzittend-meester. Vanzelfsprekend komt ook de
Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, Willem
Meijer, aan het woord. Hij gaat in op de 'bagage' tijdens een reis als vrijmetselaar. Maar eerst laten
we vier niet-vrijmetselaren een antwoord geven op de vraag wat zij van belang vinden als ze een
reis maken.
Het resultaat van alles is een schitterend veelkleurig spectrum van wat mensen – zoekend naar
zingeving, naar persoonlijke kennis en inzicht – tot mensen maakt. En wat vrijmetselaren –
zoekend naar wijsheid, kracht en schoonheid – tot vrijmetselaren maakt. Spreekt dit laatste u
aan, klop dan eens aan op de deur van een loge in uw directe omgeving. Het kan het begin zijn van
een boeiende en bijzonder waardevolle reis.
Ik wens u veel inspiratie en leesplezier!
Met broederlijke groet,
Henk Hendrikx,
hoofdredacteur 'Vrijmetselarij', hét algemeen maçonniek tijdschrift.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 3
VM_Nr102_Augustus2014.indd 3
18-08-14 15:23
ADVERTENTIES
5RN
NR
YD VWXXP
½
NLQJ
R
P
6
½
ALCOHOL EEN PROBLEEM?
2RNRQOLQHWHEHVWHOOHQ
ZZZVXLWDEOHVKRSQO
VKRSV
$PVWHUGDP
$UQKHP
%UHGD
'HQ%RVFK
'HQ+DDJ
*URQLQJHQ
+DDUOHP
/HLGHQ
0DDVWULFKW
8WUHFKW
5RWWHUGDP
Elsden is een jong samenwerkingsverband van
professionals uit de GGZ, gericht op cliënten voor wie het
gebruik van alcohol, medicijnen of drugs een probleem
is geworden. Wanneer u of iemand uit uw omgeving
hulp nodig heeft met het stoppen en het gestopt blijven
helpt Elsden graag. Een bijzonder initiatief waarbij
gebundelde kennis en kunde cliëntgericht wordt
ingezet. Elsden biedt een ambulante behandeling vanuit
Groningen, Zwolle en Arnhem op kantoor locaties of bij
u thuis. Betrokken, discreet en bekwaam. Elsden werkt
kostendekkend waarbij het kennismakingsgesprek
vrijblijvend is. Hierin maken wij ook graag kennis met
uw partner of naasten. Voor meer informatie staat
Br... Meino de Vries u graag te woord.
Info 06-51971905 of [email protected]
VINDT
VOOR
U DE
MENS
Gespecialiseerd in:
‡ Leiderschap & management
ontwikkeling
‡ Commercie & klantgerichtheid
‡ Executive coaching
‡ HR advies op het gebied van
talent ontwikkeling
Q impact ‡ Jan Massenstraat 34 ‡1411 RW Naarden ‡ +31 (0) 35 30 31 300
[email protected] ‡www.q-impact.com
Br... Arthur Matien
Hoofdstraat 31
9244 CL Beetsterzwaag
06 22808022
www.adviesbureauderijk.nl
[email protected]
ADVIESBUREAU
EXECUTIVE SEARCH
INTERIM-MANAGEMENT
CONSULTANCY
TE KOOP in HUIZE HET OOSTEN
Appartement Parkflat Jan van Eijck te Bilthoven
Appartement Mondriaan Staete te Bilthoven
4 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 4
18-08-14 15:23
INHOUDSOPGAVE
HET LEVEN IS EEN REIS!
3.
5.
6.
Voorwoord
Het leven is een reis!
Inhoudsopgave
Wat is van belang tijdens een reis?
Vier personen. Een postbode, een kunstenaar, een historicus en een student. Ze kunnen bij iedereen in de straat wonen. Of net om de
hoek. Wat is voor hen van belang als ze op reis gaan?
10. De symbolische betekenis van reizen
De symboliek van het reizen houdt de mensheid al sinds jaar en dag bezig. Want reizen gaat over de mens zelf, over de manier waarop hij
zichzelf ervaart in het landschap dat aarde wordt genoemd.
12. 'Travelling light'
Het leven is een reis. Wat mee te nemen? Willem Meijer, de Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland, gaat in op die
vraag. Wat is zijn bagage?
14. Leerlingen-vrijmetselaar over het waarom
Het leven is een reis. En er zijn evenveel manieren van reizen als van het leven te leven. Dus uiteindelijk gaat het erom hoe te reizen, hoe
te leven... Aan vier leerlingen de vraag waarom zij aan hun reis als vrijmetselaar zijn begonnen.
18. Gezellen-vrijmetselaar over wat ze zoeken
Het leven is als een reis. Dat betekent contact maken met andere mensen, van hen leren, van hun culturen, hun andere denkbeelden,
hun andere visies en hun andere levensomstandigheden. Aan vier gezellen de vraag wat zij tijdens hun reis als vrijmetselaar nu eigenlijk
zoeken...
22. Meesters-vrijmetselaar over hun ontdekkingen
Het leven is een reis. Dat betekent open oog en oor hebben voor alle ervaringen die bewust of onbewust op het pad voorkomen. Wat
hebben vier meesters-vrijmetselaar tijdens hun reis ontdekt...
26. De spirituele betekenis van reizen
Als de reis niet uitmond in een spiritueel ontwaken is het geen spirituele reis geweest. Spiritualiteit een lastig begrip. Spiritualiteit is niet
veel meer en minder dan het met zorg en aandacht proberen te ontdekken wat in dit leven te doen.
28. Redenaars over de gevaren
De redenaar... Een belangrijke functie in elke loge. Als 'geweten van de loge' waakt hij over moraal en moreel. Vier redenaars benoemen
de gevaren, op reis als vrijmetselaar.
32. Voorzittend-meesters over de bestemming
De voorzittend-meester... Als het hoogste gezag waarop de loge steunt, leidt hij de loge. Hij moet het doel dus kennen! Aan vier
voorzittend-meesters dan ook de vraag: Wat is de bestemming?
36. Waarom wandelt De Wandelaar?
De Wandelaar levert in elke reguliere uitgave van 'Vrijmetselarij' een bijdrage over de meest uiteenlopende symbolen die hij op zijn reizen
tegenkomt. Binnen de kaders van de vrijmetselarij, probeert hij hun verholen diepere kennis en wijsheid te duiden. Voor deze bijzondere
uitgave van 'Vrijmetselarij' geeft hij antwoord op de vraag: Waarom wandelt De Wandelaar?
38. De plichten van een vrijmetselaar
Wat mag van een vrijmetselaar verwacht worden? Waaraan moet een vrijmetselaar zich houden? En waaraan kunnen vrijmetselaren
elkaar wel of niet herinneren? Al sinds oude tijden kent de vrijmetselarij plichten. Plichten waaraan ieder lid wordt geacht zich te houden.
Want één ding is zeker: het vrijmetselaarsschap is niet vrijblijvend.
40. Vrijmetselaar worden, een bewuste keuze
Van allerlei kanten is informatie te verkrijgen over de vrijmetselarij en veel van die informatie is strijdig met elkaar. Soms verwarrend en
zelfs misleidend. Lid worden, hoe gaat dat eigenlijk?
42. Cartoon
Broeder Bas op reis.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 5
VM_Nr102_Augustus2014.indd 5
18-08-14 15:23
WAT IS VAN BELANG TIJDENS EEN REIS?
WAT IS VAN BELANG TIJD E
Vier personen. Een postbode, een kunstenaar, een historicus en een student. Ze kunnen bij iedereen in de straat
wonen. Of net om de hoek. Wat is voor hen van belang als ze op reis gaan?
Redactie: Frans Krap en Henk Hendrikx – Foto's: Paul Mellaart.
'TOT MIJN VERBAZING HOEFDE IK NIET
EEN KEER OVER TE STAPPEN'
“i
“Nu ik vakantie heb reis ik vaak ergens heen om te gaan skaten
op nieuwe plekken voor meer uitdaging”
Floris Kerkhof
Leeftijd: 20 jaar.
Beroep: Student Techniek.
k reis veel en graag. Afgelopen schooljaar reisde ik elke
dag per trein van Lelystad naar Almere en zag elke dag de
Oostvaarder plassen. Vorig jaar werd ik de nummer 1 skater van
Lelystad, en nu ik vakantie heb reis ik vaak ergens heen om te
gaan skaten op nieuwe plekken voor meer uitdaging.”
“Een paar weken geleden vond ik op Facebook, op een pagina
speciaal voor skaters, een openbaar bericht met de vraag of er
nog andere skaters in Rotterdam op verschillende 'street spots'
wilden komen skaten. Dit leek me heel leuk dus reageerde ik
net als vele andere skaters: Ja, ik ga mee. We spraken af op
Rotterdam Centraal om 12.00 uur ‘s middags.”
“De volgende ochtend rond 08.00 uur hang ik mijn skates aan
mijn tas en spring ik op de fiets naar het station in Lelystad. Daar
neem ik de trein naar Rotterdam. Tot mijn verbazing hoef ik niet
een keer over te stappen. Het duurt dan wel 2 uur voor ik er
ben, maar dit soort dingen wil ik niet missen. Eenmaal op het
station aangekomen ontmoet ik veel nieuwe skaters; sommigen
ken ik al van andere evenementen en anderen zie ik daar voor
het eerst.”
“De eerste 'street spot' is vlak voor het station op een heel
lange betonnen bank. Dit is handig voor skaters die later komen.
Als iedereen aanwezig is, ongeveer 20 skaters waaronder
professionele skaters, gaan we naar de volgende 'street spot'.
De jongen die het bericht op Facebook heeft gezet kent de weg
in Rotterdam en skate voorop en zo verplaatsen we ons in een
rij, per persoon op 4 wielen, wat overigens heel normaal is in
Nederland. Zo leren we elkaar snel nieuwe trucs.”
6 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 6
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
s
“Een te v red en m en
n
k a n re iz en d oo r zij
eig en th u is'
D ENS EEN REIS?
us.
- citaat van Ano
'HET HANGT VOLLEDIG VAN HET DOEL AF'
“'R
eizen?', zegt u. Wel arriveren natuurlijk, anders heeft het
geen zin!” “Wat mijn belang is bij het maken van een reis? 'Tja, die
vraag gaat wat dieper en hangt volledig van het doel af. Belang
is dan te weten wat het doel is: inspannend of ontspannend of te
wel werk of vakantie. Je begint een zakelijke reis met een ander
spanningsveld dan een vakantiereis. Zakelijk speelt daar altijd
de stress van het werk in mee, te weinig tijd en dus altijd haast.
Bij een vakantiereis wordt die stress door vrouw en kinderen
veroorzaakt. Als je met drie vrouwen op stap bent is er altijd wel
één die twijfelt of de goede onderbroek in de tas zit. Gevolg is dus
dat mijn grootste belang van het aangaan van een reis is die zo
snel mogelijk achter mij te laten.”
“Waarom? Welnu, het getrek en gedrang op het station en in de
trein gaat feilloos over in het geschuifel van de te lange rijen op
een vliegveld waar sikkeneurigheid hoog op het menu staat. Haal
je dan eindelijk het vliegtuig dan overheerst de geur van angst,
vliegangst. Een vliegtuig zit minstens voor de helft of meer vol
met mensen die het niet durven en dat laten ze merken ook.” “Wat
je er aan doet? Welnu, trein sla je over, neem een taxi en maak je
reis zo kort mogelijk. Daarna op het vliegveld de knop radicaal
om. Je totale geestelijke en lichamelijke gesteldheid laten
wegzakken tot een niveau waar een dienstdoende verpleegster
zorgelijk naar een patiënt gaat kijken.” “Gevolg: je merkt dat al
die reisellende plotseling aan je voorbij gaat. Alsof je in een film
acteert, een hele slechte weliswaar, maar het ontstrest enorm.
Neem daarnaast nog een boek mee; Don Camillo doet het
uitstekend bij reizen en versterkt dit surrealistische gevoel nog
eens. Stel je de reactie van Pepone eens voor nadat hij net een
trap tegen zijn riante achterwerk heeft gekregen. Dan maakt het
niet meer uit tussen wie je zit of staat.”
“Mijn grootste belang van het aangaan van een reis is die zo
snel mogelijk achter mij te laten”
Jan Braaksma
Leeftijd: 58 jaar.
Beroep: Scheepshistoricus en publicist.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 7
VM_Nr102_Augustus2014.indd 7
18-08-14 15:23
WAT IS VAN BELANG TIJDENS EEN REIS?
'AANPASSEN AAN HET
LEEFTEMPO EN DE GEBRUIKEN'
Nynke Ament
“Wanneer het me lukt om het ideale tempo vast te houden, kom ik
uitgerust op mijn bestemming aan, en heb ik dàt goed gedaan”
Leeftijd: 51 jaar.
Beroep: Postbode.
“Elke
reis vraagt een eigen voorbereiding. Wanneer ik
daarvoor voldoende aandacht heb, verhoogt dit het reisplezier
voor mijn reisgenoten en mijzelf. Naast het gebruikelijke - IDpas, voldoende reisgeld, water, mijn tandenborstel, zonnebril en
huissleutels – is het prettig uitgerust op reis te gaan, zodat ik
irritatie thuis kan laten. Het juiste tempo vind ik ook van belang.
Dat is niet altijd te sturen. Soms zou ik willen dat de trein iets
langzamer gaat, wanneer we bijvoorbeeld door Noord-Limburg
rijden.”
“Wanneer ik reis om uit te rusten, heeft water toch mijn
voorkeur. Het zeiltempo... Maar dan wel op een boot waar je,
zittend in de kuip, met je hand in het water kan. Fietsvakanties
doe ik ook graag. Ik herinner mij een fietsvakantie met mijn
moeder naar Yorkshire. Beiden op een fiets met 3 versnellingen,
tent, landkaart, luchtbed, slaapzak, primus, zaklamp, goed boek
mee... U kent het misschien wel. We hadden er zin in!”
“Wat we zwaar hadden onderschat, waren de steile heuvels.
Soms gingen we bijna kruipend naast onze fiets naar boven!
Met als grote troost de prachtige bermen en wanneer we boven
stonden, het uitzicht en de voldoening dat we dit konden! Heerlijk
hoor, je moeder voor jezelf, twee weken lang, en maar één dag
regen!”
“Ook belangrijk op reis, is me aan te passen aan het leeftempo
en de gebruiken van het land waar ik ben. En nu heb ik het over
bijvoorbeeld siësta. Even op adem komen, mijn indrukken laten
bezinken, soms door het schrijven van een reisverslag – wat
ik net weer terug vond van onze Yorkshire trip! – vergroot mijn
reisplezier. Wanneer het me lukt om het ideale tempo vast te
houden, kom ik uitgerust op mijn bestemming aan, en heb ik dàt
goed gedaan.”
8 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 8
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
is,
“Als d e werel d ro n d
r
h oe k a n je d a n n a a
die
d e 4 u it h oe k en va n
werel d re iz en?”
- citaat van
roekhoven.
B
n
va
t
ie
W
'REIZEN MAAKT JE LEVEN VOLLER'
“Meestal heb ik al een mening, die ik dan graag wil bijstellen of
verbeteren en dan moet je rondom grasduinen”
Sjoerd van der Veen
Leeftijd: 63 jaar.
Beroep: Conceptueel kunstenaar en artistiek leider kunstacademie en kunstfabriek Calliope.
“V
oor mij is reizen, vooral zien, je horizon verbreden, je
relativeringsvermogen verbeteren. De reizen worden door
mij meestal zorgvuldig voorbereidt. Vaak rond een verhaal of
een figuur. In Venetië was het Vivaldi en de kerk waar hij aan
verbonden is geweest, het zoeken er naar. Nu houd ik van
Vivaldi’s muziek en elke keer als ik zijn muziek hoor, heeft het
voor mij meer glorie. Want ik weet waar hij gespeeld heeft, de
helderheid van zijn muziek en het trieste verval van die kerk. En
' quelle odeur' in Venetië , ook dat komt dan boven.”
“Reizen maakt je leven voller. In Ravenna was het de val van
het Romeinse Rijk en het Ariaanse geloof. Wat mij dan bij blijft
is, de goede airco in de Italiaanse treinen en de manier hoe wij
zijn voorgelogen over het Ariaanse geloof. Ik moet gemakkelijke
kledij mee, eigenlijk alles wat gemakkelijk en draagbaar is,
want zware dingen meetorsen, is aan mij niet besteed. Wel een
notitieblok en een klein schetsboek. Het gaat me dan niet om
de geijkte paden te volgen. Meestal heb ik al een mening, die ik
dan graag wil bijstellen of verbeteren en dan moet je rondom
grasduinen.”
“Zo’n reis is voor mij veel meer dan de tocht alleen. Ik kan
er nog maanden mee bezig zijn. Het is eigenlijk als het leven
zelf en de veelheid van indrukken, doet mij weer opladen. Het
roept ook vragen op. Bijvoorbeeld de Venus van Willendorf,
niet groter dan 14 cm. Welk verhaal maakt het dat dit kleine
beeldje zo’n gigantische invloed heeft en hoe bepalen dit soort
bezienswaardigheden ons wereldbeeld? Wat voor vorm van
magie is dat en wat voor bijgeloof? Natuurlijk komt ook de
Bourgondische mens bij mij aan bod. Het gaat tenslotte om de
totale mens. Alles inbegrepen!”
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 9
VM_Nr102_Augustus2014.indd 9
18-08-14 15:23
DE SYMBOLIEK VAN HET REIZEN
De symboliek van het reizen
WEG UIT HET LAND
VAN DE BENAUWDHEID
Mahatma Ghandi stapt op een dag op de trein in India. Terwijl hij instapt op het stationnetje, verliest hij een van zijn
schoenen. De betreffende schoen belandt vlak naast het spoor. En omdat de trein begint te rijden, kan Ghandi zijn
schoen niet meer pakken. Kalm doet hij ook zijn andere schoen uit en gooit die beheerst naar de andere schoen. Deze
landt er vlak naast. Een medepassagier vraagt verbaasd aan Ghandi waarom hij dat doet. Mahatma Ghandi glimlacht:
"De arme man die mijn verloren schoen langs het spoor vindt, vindt nu een paar dat hij op zijn verdere reis door het
leven kan gebruiken."
Tekst: Rinus van Warven – Foto's: Paul Mellaart.
De symboliek van het reizen houdt de mensheid al sinds jaar en
dag bezig. Want reizen gaat over de mens zelf, over de manier
waarop hij zichzelf ervaart in het landschap dat aarde wordt
genoemd. “Reizen”, zei Jan Brokken, “is naar jezelf kijken tegen
een andere achtergrond.” En Herman de Coninck zei het als
volgt: “Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet
stelt. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf.”
Grondstructuur
In 1949 verschijnt het boek ‘De held met de duizend gezichten’
van cultuurfilosoof Joseph Campbell. Het is nu een van de
belangrijkste werken van de 20ste eeuw. Campbell onderzoekt
daarin de wereld van de Heilige Boeken uit de Grote Tradities,
hij bestudeert tal van sprookjes, mythes en legendes,
analyseert tal van films en verhalen en ontdekt daarin een
zelfde grondpatroon. Volgens Joseph Campbell hebben al deze
verhalen een zelfde mythische grondstructuur. Hij noemt dit
grondpatroon de Reis van de Held. De afgelopen twintig jaar
is deze ‘Reis van de Held’ vele honderden malen doordacht en
beschreven in tal van spirituele cursussen. De reis van de held
beschrijft de weg van de zoekende mens die de wijde wereld in
moet om de zin van het bestaan te binden om uiteindelijk weer bij
zichzelf thuis te komen. Ook de maçonnieke weg van leerling-,
gezel- en meester-vrijmetselaar laat zich naadloos duiden in
dezelfde structuur als die van de Reis van de Held.
Oproep
Joseph Campbell: 'De eerste fase van de mythologische reis
die wij de ‘oproep tot het avontuur’ hebben genoemd houdt
in dat het lot de held heeft geroepen en diens geestelijk
zwaartepunt heeft verplaatst van binnen de grenzen van zijn
bekende omgeving naar een onbekend gebied. Dit gebied van
de lotsbestemming, rijk zowel aan schatten als aan gevaren,
kan op verschillende manieren worden voorgesteld: als een ver
land, een bos, een onderaards koninkrijk, een land onder de
golven of in de hemel, een onbekend eiland, een hoge bergtop
of een diepe droomtoestand, maar het is altijd een oord met
merkwaardig veranderlijke, veelvormige wezens, beproevingen
die de verbeelding te boven gaan, bovenmenselijke daden en
onvoorstelbare verrukkingen.'
Onnozel
'De held kan er uit eigen vrije wil op uit trekken om het avontuur
te volbrengen', zo vervolgt Campbell, 'zoals Theseus toen hij
in Athene, de stad van zijn vader, aankwam en het gruwelijk
verhaal over de Minotaurus hoorde; of hij kan door de een of
andere goedaardige of boosaardige kracht naar verre oorden
worden meegevoerd of gestuurd, zoals Odysseus die door de
winden van de vertoornde god Poseidon naar alle uiteinden van
de Middellandse Zee werd gedreven. Het avontuur kan beginnen
met een onnozele fout, [...] maar de held kan ook tijdens een
10 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 10
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
toevallige wandeling waarbij het een of andere voorkomende
fenomeen zijn ronddwalende blik trekt worden weggelokt van
de platgetreden paden van de mens.'
Conventies
Carl Gustav Jung beschrijft in het boek ‘Mens en cultuur' het
maatschappelijk nut van het reizen : 'Alleen al met de beslissing
om aan zijn eigen weg de voorkeur te geven boven alle andere
wegen, heeft hij zijn verlossende bestemming voor een groot
deel vervuld. Hij heeft de geldigheid van alle andere wegen
voor zichzelf opgeheven. Hij heeft zijn wet boven alle conventies
geplaatst, en daarmee voor zichzelf alles opzij geschoven,
wat het grote gevaar niet verhinderd heeft, maar juist zelfs
heeft aangetrokken. Conventies zijn namelijk op zich zielloze
mechanismen, die nooit meer kunnen dat de routine van het
leven begrijpen. Het creatieve leven bevindt zich altijd aan gene
zijde van de conventie...'
Angstland
Zoals Jung het beschrijft is het leven een grote reis naar de
andere kant van de werkelijkheid waar de creativiteit begint.
Er kan zelfs gezegd worden, dat deze ene zin de samenvatting
is van zowel oude als nieuwe testament. 'Genesis' betekent
'wording'. Ofwel: 'zo is het gekomen'. En dan het boek Exodus.
'Exodus' betekent 'uittocht'. Ofwel: 'en nou er op uit'. Naar
buiten. Er op uit! Exodus 20: ' Ik ben de Ene, die je heeft
gered uit de slavernij uit Egypte.' In het Hebreeuws staat er
'Mitsraim', en dat betekent het land van de angst, het land van
de benauwdheid. De bevrijdende dimensie van de liefde kan
zich bekend maken. In beide boeken worden daarvoor prachtige
reismetaforen gebruikt. Mozes gaat de berg op. Hij verplaatst
zich naar de wereld van de eenheid om terug te keren met de
Tien Woorden. ‘Ik ben de Ene, die u gered heeft uit de slavernij,
uit het land van de angst en de benauwdheid.’ Wie nu deze tien
woorden volgt krijgt het noot meer benauwd in zijn/haar leven.
Perikoop
Bij de evangelist Marcus begint elke perikoop van het evangelie
met een reisaanduiding. 'Hij vertrok nu vandaar en ging naar
het gebied van Juda en het Overjordaanse...' (Mc 10: 1). Het gaat
Marcus er kennelijk om dat wie een spirituele reis wil afleggen
het oude achter zich moet laten en naar een andere plek toe
moet gaan om iets nieuws aan te vangen. De schrijver van het
evangelie van Marcus bedient zich van dezelfde symboliek als
de schrijvers van de I Tjing, die de reizende held telkens weer
het Grote Water over laten steken:
'Toen hij zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen...'
(Mc 10: 17).
'Zij gingen daar weg en trokken Galilea door...' (Mc 9: 30).
Toen ze de volgende dag Bethanië verlaten hadden, kreeg Hij
honger...' (Mc 11:22).
'Jezus trok met zijn leerlingen weg in de richting van het
meer...' (Mc 3: 7).
'Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde...' (Mc
3: 13).
“Hij ging vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en
zijn leerlingen gingen met hem mee...' (Mc 6: 1).
Bewustzijn
De mooiste symboliek in het oude testament is terug te vinden
in de oproep aan Abraham om zijn land te verlaten en op reis
te gaan. 'De Eeuwige nu had tot Abraham gezegd: Ga gij uit uw
land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het
land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken,
en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!'
Deze symboliek van de bijbelse verhalen, heeft alles te maken
met het pogen om aan nutteloze gedachten en ideeën voorbij
te komen. Wie nu zou vragen wat de symboliek van het nieuwe
testament is, ook in het licht van de woorden van Jezus, die
krijgt te horen dat de mens bewustzijn heeft gekregen.
Volgens Jung is het leven een grote reis
naar de andere kant van de werkelijkheid
waar de creativiteit begint.
Bewustzijn om zich af te vragen wat de kwaliteit van leven is.
Bewustzijn om de reis af te leggen naar de essentie van het
bestaan.
Inwijdingsweg
Schrijver Jaap van de Weg beschrijft de essentie van het
reizen: 'In de moderne inwijdingsweg is er steeds sprake van
een spanningsveld: het spanningsveld dat er bestaat tussen
de mens die je vanuit het verleden geworden bent en de mens
die je in de toekomst wilt worden. In de mens die je geworden
bent werken alle ervaringen van dit leven door: de ervaringen
uit onze jeugd en opvoeding, en van de dingen die we hebben
gedaan. Deze zaken staan echter niet op zich: hierachter
verbergt zich je ‘oude karma’, dat wil zeggen de ervaringen die
hun invloed hebben op wie en hoe je in dit leven bent. In de mens
die je wilt worden leven beelden van de mogelijkheden die je
in de toekomst kunt ontwikkelen. Bewust of onbewust zijn we
steeds op weg om die toekomst-mens uit ons geboren te laten
worden. Dat heeft als consequentie dat we de belemmerende
factoren, die door de verleden mens worden veroorzaak, eerst
moeten overwinnen.'
Cirkel
De essentie van de reis wordt ook prachtig verbeeld in deze
tekst van een onbekende dichter:
– Als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken
zoals ik altijd heb gedacht.
Als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven
zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik blijf geloven
zoals ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen
wat mij altijd overkwam.
Maar als ik mijn ogen sluit
en voel mijn ware zelf van binnen,
dan kom ik deze cirkel uit
en kan steeds weer opnieuw beginnen. –
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 11
VM_Nr102_Augustus2014.indd 11
18-08-14 15:23
'TRAVELLING LIGHT?'
iz en,
“Wie sa m en ka n re
n”
ka n oo k sa m en le ve
.
on Carmiggelt
- citaat van Sim
'TRAVELLING LIGHT?'
Het leven is een reis. Wat mee te nemen? Willem Meijer, de Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren in
Nederland, gaat in op die vraag. Wat neemt hij mee aan bagage?
Grootmeester Willem Meijer: "Is het leven wel een reis?"
“Zo’n simpele en plausibele vraag: Als het leven een reis is, wat
neemt u dan mee als bagage? En hoe lastig om die kernachtig
te beantwoorden.”
'Is het leven wel een reis? En zo ja, gaat het dan om een door
jou zelf uit te stippelen reisplan? Of om een ‘random walk’
over en langs door de reiziger niet vermoede struikelblokken
en met onvoorspelbaar eindpunt? Om een door onbekende
meesterhand ontworpen route die de mens naar een tevoren
gedetermineerde bestemming voert?'
'Wordt gevraagd naar een advies omtrent de bagage die eenieder
maar beter kan meenemen of naar een hoogstpersoonlijk
rugzakje, helemaal naar eigen smaak ingericht en volgestopt?
Bagage voor de hele reis ‘van de wieg tot het graf’ of kunnen
onderweg zaken worden bijgekocht?'
'Het is verleidelijk om de vraag in eerste instantie vanuit de
materiële invalshoek te benaderen. Zo ongeveer als bij de
voorbereiding van een vakantie ver van huis. Gaan we met de
auto? Dan hoeven we niet op een kilo meer of minder te kijken
en kan de grote De Waard-tent ook mee, plus een stapel
boeken… romans én non-fictie. Vliegvakantie? Toch maar
een e-reader aanschaffen, om binnen de strikte limieten van
ruim- en handbagage te blijven? Weten we genoeg van de
weersomstandigheden tijdens onze reis om te voorkomen dat
we de verkeerde kleding meezeulen… winterjas op de evenaar
of shorts op de pool?'
“Alvast maar wat ruimte reserveren voor de aanschaffingen
Laatste reis
Het is nauwelijks denkbaar om hier, in dit themanummer
over ‘reizen’ in letterlijke of symbolische zin, de vliegramp
van 17 juli jl. onvermeld te laten. Nederlanders zijn – niet
als enigen – geschokt door de gewelddadige dood van bijna
driehonderd luchtreizigers, onder wie zeer vele landgenoten.
Bijna overbodig om te zeggen dat deze ramp ook op ons,
vrijmetselaren, een verpletterende indruk heeft gemaakt…
of wij nu persoonlijke bekenden hebben verloren of niet.
Eenieder tracht zich te verplaatsen in de nabestaanden
en voelt zich betrokken bij de slachtoffers zelf, juist
door de vertrouwdheid met luchtreizen vandaag de dag.
Vrijmetselaren schenken aandacht aan de overgangen
tussen opeenvolgende levensfasen en, niet verrassend, dus
ook aan de allerlaatste ‘passage’ van de mens, zijn sterven.
De ‘reis naar het Eeuwig Oosten’ in onze terminologie. Een
laatste reis die niemand onberoerd laat.
onderweg, de tijdens de reis te verwerven ‘nieuwe’ bagage,
een verstandig idee. Liever gereedschappen die het reizen
faciliteren (kaarten, reisgidsen, woordenboeken, komfoor,
Zwitsers zakmes, kompas) dan consumptieartikelen die ook ver
van huis wel te bekomen zijn. Het door Europa verslepen van
prefab Nederlandse maaltijden en Zeeuwse piepers ligt immers
al decennia achter ons.”
“Dat kompas legt een link met de levensreis die de vragensteller
voor ogen moet hebben gestaan… en met de vrijmetselarij.
‘Compas et équerre’, passer en winkelhaak. Symbolen voor
maat geven (en maat houden) respectievelijk voor de rechte,
juiste verhouding ten opzichte van medemens en ‘Al’. Zonder
enige twijfel ‘tools’ die het reizen vergemakkelijken… zeker in
combinatie met een veel omvattend Boek, waarin de lotgevallen
en tekortkomingen van andere reizigers uit de doeken worden
gedaan. Alle drie zijn zij op te vatten als ‘grote lichten’ op ons
levenspad vol oneffenheden en duistere trajecten.”
“Dus ‘travelling light’? Een rugzakje met slechts deze drie
gereedschappen, uit te reiken bij de start van het leven of zo
spoedig mogelijk daarna? Een licht onderweg, een uiterst
effectieve lantaarn-voor-op-reis? Was het maar zo eenvoudig.”
“De beeldspraak ‘je kinderen iets meegeven’ is ons vertrouwd,
en dan treed ik maar even niet in de discussie over materiële
erfenissen en de (on)rechtvaardigheid van successierechten.
12 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 12
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
"Een deel van de bagage komt vanzelf aan boord", aldus Willem Meijer.
Het debat rond de opvattingen van Piketty woedt nog voort.”
“Mensen – en zeker de vrijmetselaren onder hen – aanvaarden
de uitkomsten van de wetenschap, hoewel niet altijd voetstoots of
zonder tegenstribbelen. Misschien is het tempo van accepteren
toegenomen en werden de DNA-inzichten van Watson en Crick
sneller gemeengoed dan ooit het wereldbeeld van Copernicus.”
“In ieder geval is door die eerste twee geleerden korte metten
gemaakt met oude theorieën, volgens welke kinderen als een
‘tabula rasa’, een volstrekt blanco blad, aan hun levensreis
beginnen. De discussie over ‘nature and nurture’ is ongetwijfeld
nog niet ten einde, maar dat de genetische aanleg een grote rol
speelt – belangrijke bagage vormt – wordt door weinigen nog
betwist. Al zullen de omstandigheden op het levenspad – (op)
voeding/ ‘nurture’ – de einduitkomst danig kunnen beïnvloeden.”
“Kortom: een deel van de bagage komt vanzelf aan boord, en
over de aard van die bepakking hebben we weinig in te brengen.
‘Travelling light’ is vanuit deze gezichtshoek geen optie… aan
de last van de erfelijkheid ontkomt geen mens. Maar natuurlijk
hoeft die niet echt ‘lastig’ te zijn – aanleg kan ook heel positief
uitwerken op de levensloop, kwalitatief en kwantitatief.”
“Vrijmetselaren zijn kinderen van de Verlichting, al hebben
ze uit die periode, waarin ‘durven denken & weten’ gestalte
kreeg, niet alléén de rationalistische ideeën hoog gehouden…
ook de Romantische tegenstroom kwam ruim aan bod. Maar
sympathie voor enige ‘maakbaarheid’ van eigen leven en van
de samenleving is hen zeker niet te ontzeggen. Zij zien leven
(en wereld) als ‘een te voltooien bouwwerk’, en dat lijkt mij een
onmiskenbare uiting van vooruitgangsoptimisme.”
“Dus hebben zij ook hun eigen ideeën ontwikkeld over die bagage
die op de levensreis van pas komt… en die deels ook pas tijdens
die reis kan worden ontwikkeld. Sommige inzichten moeten
rijpen, of kunnen pas eigen worden gemaakt nadat andere zijn
verworven. Nieuwe inzichten – tot dan toe ‘geheimen’ – kun
je slechts delen met hen die ze reeds kennen, met hen die al
eerder tot dezelfde slotsom waren gekomen.”
“Daarvoor is een open blik nodig… de bereidheid om naar
jezelf te kijken, om nieuwe gedachten toe te laten en tot dusver
onbekende medemensen te aanvaarden. Het willen afschudden
van oordelen – en vooral vooroordelen – en op die manier een
effect van ongewenste ‘nurture’ (of zelfs van ‘nature’?) ongedaan
willen maken of neutraliseren.“
“Die openheid tegenover mensen en ideeën, in combinatie
met een serieuze én speelse opvatting van het leven, zou wel
eens de belangrijkste levensbagage kunnen zijn voor veel
vrijmetselaren. Geestelijke bagage veel eerder dan materiële,
‘portable’, en wellicht zwaar wegend als passende ‘toolkit’,
maar niet in termen van kilo’s. ‘Travelling light’, niet zo’n gekke
term eigenlijk.”
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 13
VM_Nr102_Augustus2014.indd 13
18-08-14 15:23
LEERLINGEN-VRIJMETSELAAR OVER HET WAAROM
LEERLINGEN-VRIJMETSEL A
OVER HET WAAROM
Het leven is een reis. En er zijn evenveel manieren van reizen als van het leven te leven. Dus uiteindelijk gaat het erom
hoe te reizen, hoe te leven... Aan vier leerlingen de vraag waarom zij aan hun reis als vrijmetselaar zijn begonnen.
Redactie: Ed Worm en Henk Hendrikx – Foto's: Paul Mellaart.
'MIJN HART VOLGEN EN DE GOEDE,
DUURZAME DINGEN DOEN'
“H
“Ik zie het leven als een grote reis waarin er van alles te ervaren
en te leren valt”
Boudewijn de Vries
Graad: Leerling-vrijmetselaar.
Lid van Loge 'Concordia ad Libertatem', Sneek.
et thema reis sluit naadloos aan bij hoe ik tegen het leven
aankijk. Ik zie het leven als een grote reis waarin er van alles te
ervaren en te leren valt.”
“Mijn spirituele reis, mijn zoektocht naar bewust zijn, startte in
2007 met gesprekken en het lezen van boeken. Ik las eerst 'De
kracht van het Nu' van Eckhart Tolle. Daarna ‘Een ongewoon
gesprek met God’ van Neal" Donald Walsh. Dit boek sloeg in als
een bom. De inzichten, wijsheden en openbaringen in dit boek
zijn ongelooflijk. Het geeft mij alle antwoorden op dé vragen
van het leven. Waarom zijn wij hier? Wat moeten wij doen hier
op aarde? En hoe moeten we dat doen? En hoe omgaan met alle
uitdagingen? En met elkaar?”
“Als ik in voorjaar van 2013 een avond voor belangstellenden
bezoek word ik geraakt door de mooie, persoonlijke verhalen
van vijf vrijmetselaren. Ik ervaar de puurheid, het zuivere,
de openheid. En zie hoe mensen eraan werken om zich te
ontwikkelen tot een beter mens. En dat er alle ruimte is voor
allerlei meningen en zienswijzen. En dat er gekeken wordt naar
wat ons verbindt. Voor mij klopt het helemaal.”
“Ik heb op die avond al besloten lid te willen worden. En zo
geschiedde met mijn inwijding in december 2013. Ik ben
leerling-vrijmetselaar. En ik reis verder, nu ook met mijn
broeders van de loges in Sneek. Ik ga verder met loslaten en
vertrouwen. Mijn hart volgen en de goede, duurzame dingen
doen. Dienstbaar aan deze mooie aarde. En in het hier en nu
leven. Leven met liefde, delen en verbinden. Stevig op reis en
het wordt alsmaar mooier … “
14 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 14
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
t,
“Wie ve rre re iz en d oe
k a n ve el ve rh a le n”
L AAR
s.
atthias Claudiu
- citaat van M
'UITEINDELIJK ‘VOELDE’ IK DAT DE TIJD
RIJP WAS OM DE REIS AAN TE VANGEN'
“Waarom begint iemand aan een reis? Waarom is men sowieso
reislustig? Ik denk dat elke reis een eigen motivatie heeft waarom
men er aan begint. En dan de vraag, met welk doel reizen we?
Reizen we om een bestemming te bereiken? Om het maken van
een reis? Om de reis zelf? Of is het nieuwsgierigheid naar de
eindbestemming, het onbekende? Wellicht een combinatie.”
“Mijn persoonlijke maçonnieke reis begon kennelijk al heel
vroeg. Dagelijks liep ik als klein jochie met mijn grootmoeder
langs een gebouw in de stad waar ik woonde. Elke dag weer viel
mij het aparte symbool van de passer en winkelhaak op. Als
een nieuwsgierig kind begon ik vragen te stellen, en ben daar
om eerlijk in te zijn, nooit meer mee gestopt. Nog steeds stel ik
mijzelf dezelfde vraag: waarom heb ik mij laten inwijden? Waarom
ben ik deze reis begonnen? Ik denk dat het antwoord moet zijn,
omdat er de gelegenheid toe was. Is het leerling vrijmetselaar
worden dan iets wat mij is overkomen? Iets waar ik gedachteloos
mee ben gestart? Neen, na een uitvoerig inleestraject, het vele
malen uitstellen van de beslissing om eens bij een open dag in
de loge te gaan kijken, is het begin van de reis vaker uitgesteld
dan ik kan tellen.”
“Uiteindelijk ‘voelde’ ik dat de tijd rijp was om de reis aan te
vangen. Het ‘hoe en waarom’ deed er eigenlijk niet meer toe.
Het was mij duidelijk: het was tijd om te gaan leren metselen,
tijd om te bouwen aan mijzelf en hoe ik mijzelf kon leren kennen
binnen de huidige maatschappij. Een reis is begonnen, een reis
vele malen belangrijker dan de bestemming. Het gaat om de
reis, niet om het doel.”
“Als een nieuwsgierig kind begon ik vragen te stellen, en ben
daar om eerlijk in te zijn, nooit meer mee gestopt”
Marcel de Goffau
Graad: Leerling-vrijmetselaar.
Lid van Loge 'La Compagnie Durable', Middelburg.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 15
VM_Nr102_Augustus2014.indd 15
18-08-14 15:23
LEERLINGEN-VRIJMETSELAAR OVER HET WAAROM
ijl te
“H et is bet er ee n m
0
re iz en d a n om 1.00
boe k en te lez en”
fucius.
- citaat van Con
'KEN UZELVE EN ‘DE WEG IS HET DOEL’'
Eef Janssen
Graad: Leerling-vrijmetselaar.
Lid van Loge 'La Constance', Maastricht.
“W
ie verre reizen maakt, kan veel verhalen, maar dat geldt
vooral voor de reiziger die ook geïnteresseerd is in de landen en
mensen die hij bezoekt en zich probeert in te leven in de gebruiken
en eigenschappen van die cultuur.”
“In de huidige tijd is reizen per snelle vervoermiddelen vooral
gedegradeerd tot verplaatsing om alle aandacht te vestigen op
het einddoel, maar de echte reiservaring ondervind je eigenlijk
pas door de langzame tochten, bijvoorbeeld te voet.”
“In de winter van 1801 – 1802 maakte de dichter Friedrich Hölderlin
een voetreis van Nürtingen in Zuid-Duitsland naar Bordeaux en
beschreef daarna zijn ervaringen tijdens deze 1.470 kilometer
lange tocht, duidelijk bedoeld om zichzelf beter te begrijpen.”
“Om zich beter in te kunnen leven in de motieven en
ervaringen van de dichter heeft de historicus, germanist en
cultuurwetenschapper prof. Thomas Knubben enkele jaren
geleden dezelfde voettocht in hetzelfde seizoen ondernomen.
Je kunt dit zien als een persoonlijke pelgrimstocht vanuit
“Elke pelgrimstocht is uiteindelijk bedoeld om door de weg en
de te ondervinden ontberingen dichter bij de kern van jezelf te
komen”
wetenschappelijke interesse.”
“Elke pelgrimstocht is uiteindelijk bedoeld om door de weg en
de te ondervinden ontberingen dichter bij de kern van jezelf te
komen: Ken Uzelve en ‘de weg is het doel’ (Tao)”
"’Een echte reiziger bezoekt niet alleen nieuwe landen, maar
vindt ook een nieuw paar ogen om naar de wereld te kijken. De
ervaring van reizen geeft ons een nieuwe blik op onszelf’, aldus
Marcel Proust.”
‘Als we al die ervaringen op onszelf betrekken op reis naar
het binnenste in ons en dan merken dat de struikelblokken,
weerstanden en bittere bekers van onszelf komen, dat we ze zelf
veroorzaken, kunnen we wellicht beter de weg naar het licht in
ons binnenste vinden. De veilige omgeving van de loge met de
uitgebreide rituelen die door het ritme een ordening in jezelf
kunnen brengen en de daar te ondervinden broederschap zijn
goede begeleiders op deze reis waaraan eigenlijk nooit een einde
kan komen.”
16 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 16
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
'KENNELIJK HAD IK MEZELF IETS TE
VERTELLEN!'
“De broederschap geeft me de ruimte en veiligheid om te ontdekken wie ik ben en wat mijn taak hier op aarde is”
Pasqual Verhagen
Graad: Leerling-vrijmetselaar.
Lid van: Loge 'De Morgenster', Alkmaar.
“M
ijn geestelijke reis kwam in een stroomversnelling op 8
maart 2011, toen ik de trossen losgooide van mijn zeilboot, een
oude Jeanneau rush 32 in IJmuiden. Bestemming: Middellandse
Zee. Na drie maanden kwam ik aan in Zuid-Spanje, op de grens
met Portugal, de rio Guadiana. Door een harde oostelijke wind,
de 'Levante' die volgens kenners maanden kon duren, zag ik af
van het passeren van Gibraltar.”
“Gelukkig hoefde ik deze tocht niet alleen te maken; om een
bezorgde vader, zijn 16-jarige zoon en mijzelf een dienst te
bewijzen nam ik deze school-drop-out mee op de trip. Omdat
ik het wel prettig vond om een 24-uurs wacht te hebben op een
druk bevaren stuk zee, zagen we elkaar slechts enkele uren
per dag. Dan heb je voldoende tijd om de omgeving in je op te
nemen. Het water van de Atlantische Oceaan ziet er hetzelfde
uit als de Noordzee. Dan de blik omhooggericht: ook daar geen
nieuws. Dan blijft er één ding over om iets interessants te
vinden: de blik naar binnen richten.”
“Tijdens deze reis heb ik dat alleen onbewust gedaan, pas
daarna werd ik het me bewust. Zelfs de nachtelijke, vrouwelijke
stemmen die over de golven kwamen en mij geruststelden, heb
ik op dat moment geparkeerd bij de items 'dat weet ik nog niet'.
Pas toen ik later in Dick Swaab's boek 'Wij zijn ons brein' las
dat je die stemmen zelf innerlijk produceert om te voorkomen
dat je krankzinnig wordt, begreep ik dat het berichten uit mijn
binnenste waren.
Kennelijk had ik mezelf iets te vertellen! De vrijmetselarij is
voor mij een manier om uit te vinden wie die innerlijke stem
is die meer wijsheid lijkt te hebben dan mijn egootje. De
broederschap geeft me de ruimte en veiligheid om te ontdekken
wie ik ben en wat mijn taak hier op aarde is.”
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 17
VM_Nr102_Augustus2014.indd 17
18-08-14 15:23
GEZELLEN-VRIJMETSELAAR OVER WAT ZE ZOEKEN
GEZELLEN-VRIJMETSELA A
WAT ZE ZOEKEN
Het leven is als een reis. Dat betekent contact maken met andere mensen, van hen leren, van hun culturen, hun andere
denkbeelden, hun andere visies en hun andere levensomstandigheden. Aan vier gezellen de vraag wat zij tijdens hun
reis als vrijmetselaar nu eigenlijk zoeken...
Redactie: Ed Worm en Henk Hendrikx – Foto's: Paul Mellaart.
'ERVARINGEN DIE EEN MENS BIJKLEUREN'
“Nadat
“Het maçonnieke reisplan is een interessante weg om
te volgen”
Fred Braaksma
Graad: ten tijde van de productie van deze bijzondere
uitgave gezel-vrijmetselaar.
Lid van Loge 'Concordia Res Parvae Crescunt', Sneek.
ik als leerling-vrijmetselaar ruim een jaar op zoek
was gegaan in mijzelf zou ik klaar zijn om de volgende fase
binnen te treden. Als gezel zou ik met behulp van de nodige
gereedschappen mijn weg kunnen verrijken in het profane leven.
Procedureel natuurlijk de juiste stappen maar, zoals iedereen
weet, is de praktijk grilliger.”
“Persoonlijk mag ik graag terugvallen op de chaostheorie en
probeer ik de mensen die ik op mijn reis tegenkom, hiervan kennis
te laten nemen. De één hoort je aan en vertaalt je boodschap
of mijn persoonlijke gedrag als gedrevenheid en misschien als
intelligentie. Met als gevolg dat ik een opening heb gecreëerd
in zijn of haar ideeënwereld. Ik heb dan het gevoel alsof ik een
beloning heb ontvangen. Maar een ander vertaalt het in een vorm
van maf gedrag en is mij gevoelsmatig na dertig minuten al zat.
Dan denk ik, dat is natuurlijk mijn aanname; zo-iemand blijft
vasthouden aan strakke kaders en lijkt weinig tot geen ruimte te
hebben om hier van af te wijken. En u weet door ervaring met uw
eigen reizen dat er nog legio tussenvormen zijn.”
“Al deze contacten geven mij als gezel-vrijmetselaar
levenservaring en bieden uitdagingen om met elkaar te kunnen
communiceren en verder te reizen. Ervaringen die nieuwe
leermogelijkheden bieden en die een mens bijkleuren. Het
maçonnieke reisplan is een interessante weg om te volgen. Een
boeiend proces waar ieder op basis van gelijkwaardigheid aan
deelneemt. Je ontmoet reisgenoten en de ene zal langer met je
optrekken dan de ander, maar ook dat is het leven.”
“Voor mij is dát het doel van mijn levensreis, want allen zijn wij
'kosmische reizigers door ruimte en tijd', zegt prof. Robbert
Dijkgraaf, terwijl ons voertuig het ruimteschip 'aarde' is volgens
ruimtereiziger Wubbo Ockels. Waarlijk een reisplan om bij stil te
staan!”
18 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 18
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
ie r
“R ei z en is ee n m a n
n die
om v ra g en te st elle
iet
je th u is n iet st elt. N
in
pe r se over h et la n d
jez elf”
k westi e m a a r over
A AR OVER
.
man de Coninck
- citaat van Her
'JE GAAT ALS GEZEL
OP ZOEK NAAR DE GRAAL'
“H
et als gezel ervaren en bestuderen van de maçonnieke
ritualen maakt achtergrond en boodschap van de maçonnieke
ideeënwereld duidelijker. In de maçonnieke ritus wordt de
rituele reis wel aangeduid als symbolische levensreis.”
“Het gebruik van een reis als metafoor voor een ingrijpende
verandering is universeel. Een symbolische levensreis brengt
je naar een 'gene zijde' van het leven, 'gene zijde' van ruimte en
tijd. Ruimte is ervaring, tijd eveneens. De maçonnieke ruimte, de
tempel, is tegelijkertijd omgrensd en ook grenzeloos, omgrensd
als driedimensionaal gebouwde sacrale ruimte en grenzeloos
in zijn symboliek van de oneindige ruimte van het heelal met
de Grote Geometer.” “De perceptie van rituele tijd en leeftijd
krijgt een welhaast metafysisch karakter. Je gaat als gezel in
deze oneindige ruimte op zoek naar de Graal, de Graal als een
gevoel of als een idee, als het ideaal van een evolutie, als nieuwe
toegevoegde energie aan het leven. Dit zoeken van de Graal
vereist echter opnieuw leren kijken.” “Rilke heeft ooit gezegd,
na een intense beschouwing van een Griekse Apollo-torso: ‘Du
musst dein Leben ändern’. Let wel, niet de maçonnieke kunst
verandert je leven als gezel, ze roept je op dat zélf te doen.
Je moet zélf je leven veranderen en daarbij gaat het niet om
beslissingen van materiële of relationele aard maar om de
intentie je aandacht te verplaatsen van het zelf bespiegelende
naar wat buiten je is of lijkt, naar je medemens, een aandacht die
daarbij vanzelf om kan slaan in verwondering. Je moet voortaan
kijken naar alles in zijn verscheidenheid met vrij dwalende ogen
en geest. Het reizen en zoeken naar een passende plek in de
kosmos vereist spirituele kracht. De vrijmetselarij met haar
ritualen en symbolen biedt je als gezel passende werktuigen om
de ontdekkingsreis naar zin en betekenis van het bestaan verder
te doorgronden.”
“Let wel, niet de maçonnieke kunst verandert je leven als gezel,
ze roept je op dat zélf te doen”
André Korstanje
Graad: Gezel-vrijmetselaar.
Lid van Loge 'La Compagnie Durable', Middelburg.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 19
VM_Nr102_Augustus2014.indd 19
18-08-14 15:23
GEZELLEN-VRIJMETSELAAR OVER WAT ZE ZOEKEN
'ZOEKEN NAAR HARMONIE MET
JE OMGEVING EN DE ANDEREN'
Nico Keuter
“Begin bij jezelf, dan naar de anderen toe en bekijk dan of het
geheel klopt en dit met veel mededogen”
Graad: Gezel-vrijmetselaar.
Lid van Loge 'La Constance', Maastricht.
“H
et is eigenlijk van zelfsprekend dat je als gezel-vrijmetselaar
maçonniek reist maar wat betekent dit in de praktijk?”
“Als leerling vrijmetselaar gaat je reis meer naar binnen om
jezelf beter te leren kennen. Als gezel treed je meer naar buiten
en probeer je bewuster te zijn van de buitenwereld en de goede
verhoudingen met de anderen. Dat is niet altijd zo evident, want
je laat je al snel leiden of verleiden door je emoties, je ego,
terwijl je net afstand zou moeten houden met de situatie en ook
het standpunt van de andere zou moet bekijken. Het is eigenlijk
een kwestie van respect naar de ander toe om in de rechte
verhoudingen met elkaar om te gaan.”
“Het is ook een bewustwording dat de ander misschien eveneens
een deel van de waarheid bezit en dat je eerst moet luisteren
voor je reageert. Dan pas kun je werken aan het groter geheel
waar je als ' zuivere kubiek' in moet passen. Het is zoeken naar
harmonie met je omgeving en de anderen, in vreugde en vrede,
met liefde voor het geheel. Maar we zijn ook maar mensen en
het blijft dus ook werken aan jezelf. Blijven oefenen is het motto,
steeds bewust zijn van je daden en woorden, naar bruggen zoeken
met de anderen.”
“In de loge is dit vaak een stuk makkelijker; met gelijkgezinden
kun je daar compareren en niet discussiëren, maar als je dit in
het dagelijks leven moet doen is dit een stuk moeilijker. Het feit
dat je je daar al bewust van bent is al een vooruitgang en een
groei. En kun je je steeds verbeteren met de hoop dat je sowieso
de wereld een beetje aan het verbeteren bent. Begin bij jezelf, dan
naar de anderen toe en bekijk dan of het geheel klopt en dit met
veel mededogen.”
20 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 20
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
“R ei z en is bij n a a ls
p rate n m et m en se n
u it a n d ere ee u wen”
é Descartes.
- citaat van Ren
'WAT IK ZOEK... IS WAT IK BEN!'
“Reizen is prachtig, prikkelt alle zintuigen en levert een hoop
diepzinnige momenten op”
Wout Schröder
Graad: Gezel-vrijmetselaar.
Lid van Loge 'De Morgenster', Alkmaar.
“Wat zoekt u? De vraag lijkt simpel. En het antwoord hoeft ook
niet moeilijk te zijn. Ik zoek geluk, ik zoek antwoorden die me
verder brengen met mijn zelfontwikkeling. Ik zoek een manier
om mijn talenten te ontwikkelen en de mensheid tot dienst te
zijn. Ik zoek gezelschap om mijn ervaringen en gevoel mee
te delen. Ik zoek wijsheid, kracht en schoonheid. Uiteindelijk
zoek ik mijzelf. Dat zijn de dingen die mij het eerst te binnen
schieten. Het is niet zo’n moeilijk antwoord om te geven.”
“Maar om daar invulling aan te geven in een wereld die
constant verandert... En met een zelfbeeld dat ook constant
aan verandering onderhevig is... Dat is nogal een doelstelling,
of een reis zonder eindbestemming. Maar het is geen reden om
thuis te blijven. De levenslessen zitten altijd in de reis en niet
op de plaats van bestemming. Nieuwsgierigheid heeft het toch
al gewonnen van de angst.”
“Als gezel mag je op reis naar de meesters in verre oorden
om jezelf dienstbaar te maken en verder te ontwikkelen. Maar
vergeet niet de meester in jezelf.”
“Reizen is prachtig, prikkelt alle zintuigen en levert een hoop
diepzinnige momenten op. Veel begrip, veel liefde en compassie
brengen je in een hele rijke gevoelswereld. Waarin drie lichten
volop schijnen.”
“ Dus met alle werktuigen en een gezonde dosis nieuwsgierigheid en levenslust op zak maak ik mijn reizen. De ene in
het westen en de andere in het oosten. En ik ontmoet mijzelf
aan de horizon om mijzelf te omarmen. Wat ik zoek... Is wat ik
ben! Nu maar kijken in hoeverre ik mijn ego durf los te laten en
mijn zijn durf te omarmen.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 21
VM_Nr102_Augustus2014.indd 21
18-08-14 15:23
MEESTERS-VRIJMETSELAAR OVER HUN ONTDEKKINGEN
MEESTERS-VRIJMETSELAA
HUN ONTDEKKINGEN
Het leven is een reis. Dat betekent open oog en oor hebben voor alle ervaringen die bewust of onbewust op het pad
voorkomen. Wat hebben vier meesters tijdens hun reis ontdekt...
Redactie: Ed Worm en Henk Hendrikx – Foto's: Paul Mellaart.
'DEZE REIS IS DE APOTHEOSE VAN ALLE
VOORGAANDE REIZEN'
“Goed
“Ooit zal een situatie ontstaan, waarbij het weten ophoudt en
het verwachten, geloven of zo u wilt het gissen, begint”
Willem Blekkingh
Graad: Meester-vrijmetselaar.
Lid van Loge ‘Concordia Res Parvae Crescunt’, Sneek.
beschouwd een nogal eigenaardige uitdrukking ‘op
reis’. Van Dale weet er dan ook weinig raad mee, tenminste ik
kon er niets over vinden. Onder het hoofd ‘reizen’ des te meer.
Onder punt 8 van de uitleg over het begrip ‘reizen’, stond tot mijn
verbazing: - vrijmetselarij: ‘Op plechtige wijze door de bouwhut
worden rondgeleid'... Dit vraagt om nadere explicatie.”
“Alhoewel het woord bouwhut in het algemeen niet meer gebruikt
wordt, vat deze ene zin, de essentie van het begrip ‘reizen’ binnen
de vrijmetselarij heel goed samen. Men wordt rondgeleid. Er is
dus een begeleider, die een ondersteunende taak heeft.”
“Mijn medeschrijvers hebben over de symbolische reizen in
de leerlingen- en de gezellengraad gesproken. Aan mij om
nader in te gaan op de reis in de meestergraad. Inderdaad de
meestergraad kent maar één reis. En deze reis is min of meer
de apotheose van alle voorgaande reizen. De kandidaat-meester
wordt in deze reis op overdrachtelijke wijze geconfronteerd met
zijn levensloop, waarbij de vraag gesteld wordt: ‘Bent u tevreden
over uw leven tot nu toe, en bent u bereid eventuele fouten te
herstellen en zult u trachten die in de toekomst te voortkomen
ook al zal dat de nodige offers kosten?’”
“Op dat punt van de reis gekomen staat de kandidaat er helemaal
alleen voor. De geleider heeft zich terug getrokken en de vraag
blijft nadrukkelijk hangen, want ook het hoogste offer dat een
mens kan brengen is uiteindelijk onontkoombaar. Ooit zal een
situatie ontstaan, waarbij het weten ophoudt en het verwachten,
geloven of zo u wilt het gissen, begint. Het ritueel van de
meesterreis gaat hier verder niet op in. Wel wordt de meester
daarna bevestigd in zijn hoedanigheid en wacht hem een
behouden thuiskomst binnen de broederketen.”
22 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 22
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
AAR OVER
en
“Als u u w vooroo rd el
wilt ve rliez en,
d a n m oet u re iz en”
arlène Dietrich.
- citaat van M
'DE REIS ZAL NOOIT EINDIGEN'
“M
ijn reis is een kleine vijf jaar geleden begonnen en nu is dit
een mooie gelegenheid om terug te blikken. In de afgelopen vijf
jaar heeft de vrijmetselarij me veel gebracht. Ik heb mensen
ontmoet die ik buiten de loge waarschijnlijk nooit ontmoet zou
hebben.”
“De vele voordrachten met uiteenlopende onderwerpen geven
nieuwe inzichten en eenieder is daarbij ook vrij om zijn eigen
inzicht te geven. Deze worden naast elkaar en niet tegenover
elkaar neergelegd. Je leest een ander niet de les, maar bent er
om van elkaar te leren. Ook zijn de voordrachten de aanleiding
om je in een bepaald onderwerp, waar je eigenlijk niets tot
weinig over wist, meer te gaan verdiepen, je zoekt er boeken
over, slingert je laptop aan en gaat dwalen op het internet om
meer over dat onderwerp te vinden. Op deze manier heeft het
ook invloed op je dagelijks handelen.”
“In de ritualen vind je, ook al maak je het voor de tiende keer
mee, nieuwe zaken, nieuwe inzichten waar je in het dagelijkse
leven wat mee kunt; noem het handvaten. Het zet je aan tot
denken en handelen.”
“Ook belangrijk is de rust die het mij brengt. Als ik het logegebouw
binnenstap is het alsof ik de profane wereld achter me laat, even
weg van de dagelijkse beslommeringen, het gejaagde, even de
knop omzetten naar de ' metsel-modus'.”
“Ik ben me er van bewust dat de reis nooit zal eindigen, dat ik zal
blijven ontdekken en hopelijk dat ik zal – blijven - groeien en wie
weet hoe mijn terugblik er over tien jaar uit zal zien…”
“Het zet je aan tot denken en handelen”
Michiel Kroes
Graad: Meester-vrijmetselaar.
Lid van Loge ‘La Compagnie Durable’, Middelburg.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 23
VM_Nr102_Augustus2014.indd 23
18-08-14 15:23
MEESTERS-VRIJMETSELAAR OVER HUN ONTDEKKINGEN
m et
“R ei z en h ee ft n iets
”
va k a nt ie te m a k en
artijn Huizer.
- citaat van M
'KEN U ZELVE EN TOON DIT ANDEREN'
Arnaud Gielen
Graad: Meester-vrijmetselaar
Lid van Loge ‘La Constance’, Maastricht.
“A
ls vrijmetselaar word je gevraagd de wereld in te gaan. Je
arbeid daar te verrichten. Vanuit mijn werk reisde ik al veelvuldig
en lange tijd voordat ik vrijmetselaar werd. Mijn maçonnieke reis
van de afgelopen jaren heeft zeker bijgedragen aan een verdieping
en verrijking van de omgang met andere mensen. De beleving
van de omgang met mensen van verschillende nationaliteiten,
achtergronden en culturen is intenser geworden. Naast zakelijke
doelstellingen, beleef ik ook meer het intermenselijk contact
tijdens mijn reizen. Vaak een nog bevredigender resultaat dan
een mooie zakelijke deal binnen halen. Een reis zonder doel is
een verloren reis. Ik heb er meer reisdoelen bij gekregen.”
“Symbolistisch denken geeft bij de omgang met andere culturen
een heel andere kijk op beweegredenen en argumenten van je
gesprekspartner. Mijn gesprekken zijn meer gedachtewisselingen
geworden dan een trachten de ander te overtuigen. Een comparitie
in plaats van een discussie. De ander heeft immers nooit ongelijk,
hij denkt er alleen anders over. Gesprekken op deze ontspannen
wijze te voeren geeft een gevoel van verrijking. Zakelijke
“Mijn maçonnieke reis van de afgelopen jaren heeft zeker bijgedragen aan een verdieping en verrijking van de omgang met
andere mensen”
doelstellingen lijken op deze wijze zelfs eenvoudiger te bereiken
en een gevolg van. Respect, tolerantie, verdraagzaamheid en
vertrouwen zijn hierbij de kroon op het werk.”
“Met relaties uit Arabische landen en uit Rusland, gebieden waar
ik veel reis, heb ik veel van onze opvattingen gedeeld. Het is
opmerkelijk wat mensen met andere religies, achtergronden en
overtuigingen bereid zijn te laten zien wanneer je jezelf openstelt.
Je leert elkaar op heel andere wijze kennen en respecteren.
Ken u zelve en toon dit aan anderen. Vaak openbaren anderen
zich hierop weer aan jou. En alleen op deze wijze kun je samen
groeien. Een reis is als een mens; geen twee zijn dezelfde.”
24 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 24
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
'HOE DIEPER JE GAAT,
HOE SCHERPER DINGEN WORDEN'
“Gaandeweg kwam er meer nuance in alle heftigheid van beleven”
Patrick Sinot
Graad: Meester-vrijmetselaar.
Lid van Loge ‘de Morgenster’, Alkmaar.
“I
k heb ontdekt dat het verkrijgen van antwoorden geen
vanzelfsprekendheid is. Er is een spanningsveld tussen
welke vraag men stelt, hoe men deze stelt en uit en in welke
richting men deze stelt. Daarbij geldt voor ieder ook het eigen
begripsvermogen en de perceptie.”
“Ik kan zeggen dat ik als kind tamelijk onbevangen en bevlogen
door een gevoel van verwondering in het leven stond. Later
kwam hier meer en meer de kleuring van de opvoeding en
educatie mee en raakte de onbevangenheid wat meer op de
achtergrond: engagement en overtuiging nam meer plaats
in. Na de volwassenheid ontwikkelde zich meer en meer een
gevoel van verontwaardiging en soms zelfs teleurstelling. Mijn
perceptie raakte vertroebeld: wie zoekt zal namelijk vinden,
maar dit levert ook veel ‘pijn’ en twijfel op. Hoe dieper je gaat,
hoe vreemder of juist hoe scherper dingen worden.”
“Ergens naderde ik de grens van wat draagbaar was aan wat ik
door mijn zoektocht en wijze van denken ‘vond’. ‘De waarheid’
scheen het meest intense licht op mij; angst, onzekerheid,
woede, teleurstelling, vertwijfeling en overmoed wisselden
elkaar af. Was dit ‘de wereld’, gaat het hierom?”
“Gaandeweg kwam er meer nuance in alle heftigheid van
beleven. Echter ook het besef dat ‘de waarheid’ beter niet
gezocht kan worden. Het zoeken naar het vergelijken kreeg
een heel andere lading: het was meer gevuld van een besef
van prudentie en matiging. Ik ben mensen en ‘het leven’ anders
gaan bekijken en langzaamaan lijk ik ook weer wat meer te
worden bevangen door de verwondering, nu echter meer als
‘volwassen-kind’.” “Mijn ontdekking is dat ik als mens sta in
het Licht van het Leven; dat licht schijnt op mij maar ik kan
de volheid nooit begrijpen. Ik heb hier een flinke reis voor
doorgemaakt welke nog niet ten einde is. In mij schijnt het
licht van die ervaring, deze straal ik ook uit. En wat ik het
sterkst besef is dat dat licht ook niet vanzelfsprekend door
andere mensen begrepen, laat staan gezien wordt. Iets dat
ik voorheen wel verwachtte. Nu heeft mijn verwachting meer
plaats gemaakt voor aanvaarding.”
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 25
VM_Nr102_Augustus2014.indd 25
18-08-14 15:23
DE SPIRITUALITEIT VAN HET REIZEN
De spiritualiteit van het reizen
BEITEL DE MOOIE DINGEN V
'De spirituele reis bestaat niet in het bereiken van een nieuwe bestemming waar een mens verkrijgt wat hij niet had of
wordt wat hij niet was. Deze bestaat uit het oplossen van onwetendheid omtrent het zelf en het leven, en de geleidelijke
groei van begrip dat het begin vormt van een spiritueel ontwaken.'
Tekst: Rinus van Warven.
Schrijver Aldous Huxley heeft de essentie van de spiritualiteit
van het reizen stevig neergezet in dit citaat. Als de reis niet
uitmond in een spiritueel ontwaken is het geen spirituele reis
geweest. Spiritualiteit een lastig begrip. Spiritualiteit is niet
veel meer en minder dan het met zorg en aandacht proberen
te ontdekken wat in dit leven te doen.
Kwaliteit
Maar dat ontdekken wat de (individuele) mens te doen heeft,
is volgens P. Sookdhew niet de beste menselijke kwaliteit: 'De
meeste van ons denken beter na over wat we met twee weken
vakantie gaan doen, dan over wat we met de rest van ons leven
gaan doen.' En niet te vergeten Augustinus. Hoe weet hij het te
verklanken? 'De mens maakt reizen om zich te verbazen, over
de hoogte van de bergen, oer de geweldige golven van de zee,
over de lange loop van de rivieren, over de uitgestrektheid
van de oceanen, over de eeuwige kringloop van de sterren:
aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij.'
Boekwinkel
Joseph Campbell is een meester in het verhalen van
spirituele reizen. Van Campbell wordt verteld dat hij de meest
belezen mens op aarde was. Wonend in New York, naast
een boekwinkel, mocht alle boeken gratis lezen, mits ze
onbeduimeld werden teruggebracht. Hij leest dus alles wat
los en vast zit.
Volgens Ram Dass wordt een reis
spiritueel als geluisterd wordt naar de
innerlijke waarheid
En schrijft tijdens zijn te korte leven de verhalen die hij
tegenkomt op. Campbell vertelt in 'De held met de duizend
gezichten' het verhaal over een Arapaho-meisje van de
Noord-Amerikaanse prairies. Zij bespiedt een stekelvarken
bij een populier. Ze probeert het dier te vangen maar het
vlucht achter de boom en begint omhoog te klimmen. Het
meisje gaat erachteraan om het te grijpen maar het dier blijft
telkens net buiten haar bereik.
Hemel
‘Ha’, zegt ze, ‘ik klim het stekelvarken na om het te vangen, want
ik wil die stekels hebben en als het moet klim ik door tot de top.’
Het stekelvarken bereikt de top van de boom, maar als het meisje
vlak bij hem is en op het punt staat het dier te grijpen, wordt de
boom plotseling langer en het stekelvarken klimt verder omhoog.
Als het meisje naar beneden kijkt, ziet ze haar vriendinnen met
uitgereikte hals naar haar kijken en haar wenken naar beneden te
komen. Maar omdat ze onder de invloed van het stekelvarken is
en de hoogte haar angst aanjaagt blijft ze omhoog klimmen tot ze
voor degenen die beneden staan te kijken nog maar een stipje is en
met het stekelvarken ten slotte de hemel bereikt.
Persoonlijk
Volgens Ram Dass wordt een reis spiritueel als geluisterd wordt
naar de innerlijke waarheid. 'De spirituele reis is individueel, zeer
persoonlijk. Die kan niet worden georganiseerd of gereguleerd.
Het is onjuist te menen dat iedereen één en hetzelfde pad dient te
bewandelen. Luister naar je eigen innerlijke waarheid.'
Hoe het op de mens op zijn spirituele pad mis kan gaan als hij naar
uiterlijke waarheden zoekt, vertelt het verhaal van een tweede
cocon, de cocon die nog een vlinder moest worden. Het verhaal is
in diverse versies te vinden op internet. De schrijver is onbekend.
Maar dat maakt het verhaal er niet minder mooi op. Van te voren
maar even de moraal van het verhaal: De mens kan alleen maar
zijn eigen weg door het leven vinden.
Schaar
'Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt deze mee naar
zijn huis. Op een dag verschijnt er een kleine opening in de cocon.
De man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door
de kleine opening naar buiten te werken. Het lijkt erop dat het
proces niet langer meer vooruit gaat. Het ziet er naar uit dat de
vlinder zover gekomen is als hij kan en niet meer verder komt. Dus
besluit de man de vlinder te helpen. Hij neemt een schaar en knipt
de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig
losmaken.'
Worsteling
'Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde
26 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 26
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
VAN HET LEVEN IN STEEN
vleugels. De man verwacht dat de vlinder elk moment zijn
vleugels zal uitslaan en het lichaam daarmee ondersteunt.
Maar dat gebeurt niet. De vlinder besteedt de rest van zijn leven
aan rondkruipen met een gezwollen lichaam en verfrommelde
vleugels. De vlinder is nooit in staat te vliegen. Wat de man in al zijn
goedheid niet begreep was dat de krappe cocon en de worsteling
die nodig was om door de opening te kruipen, de manier was om
de lichaamsvloeistof van de vlinder in de vleugels te pompen zodat
de vlinder klaar zou zijn te vliegen als het de vrijheid had bereikt
uit de cocon.' Soms zijn worstelingen exact wat nodig is in het
leven. Wie zichzelf toe zou staan zonder obstakels door het leven
te gaan, zou invalide zijn, nooit zo sterk worden als dat mogelijk is.
Nooit kunnen vliegen dus.
Reisgids
Twee vrienden reizen door de woestijn. Op een gegeven moment
krijgen ze ruzie en de ene vriend slaat de ander in zijn gezicht. De
vriend die wordt geslagen wrijft over zijn gezicht, gaat zitten en
schrijft in het zand: 'Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in mijn
gezicht.'
De mens kan alleen maar zijn eigen weg
door het leven vinden
Gezamenlijk lopen ze verder. Na een uur komen ze bij een oase. De
vrienden lessen hun dorst en nemen een bad in het verkoelende
water. Als hij weer uit het water wil stappen, raakt de vriend die
eerder geslagen werd in het drijfzand. Zijn vriend snelt toe en redt
hem van de verdrinkingsdood.
Uitwissen
Nadat hij hersteld is van de wisse dood die hij voor zich zag,
schrijft de vriend op een steen: 'Vandaag heeft mijn beste vriend
mijn leven gered.' De ander ziet wat zijn vriend aan het doen is en
vraagt verbaasd: "Nadat ik je sloeg schreef je in het zand. Nu ik
je gered heb, schrijf je op steen. Waarom doe je dat?" De vriend
antwoordt: "Wanneer iemand je kwetst en je schrijft het in zand,
dan zal de wind van vergeving het uitwissen. Als iemand iets goeds
voor je doet, zou je het in steen moeten schrijven. De wind kan het
dan nooit uitwissen." De moraal van het verhaal: leer pijn in het
zand te schrijven en beitel de mooie dingen van het leven in steen.
Droomtijd
De Noord-Amerikaanse prairies blijken een schat aan reisverhalen
in zich te herbergen. schrijver Jamie Sams heeft in zijn ‘Moeder
Aarde Kaarten, Spirituele lessen uit Indiaanse tradities’ veel van
die verhalen samengebracht. Reisverhalen die de mens kunnen
brengen bij de bron van het bestaan. Een van die verhalen gaat
over Droomtijd. Wie het verhaal van Droomtijd heeft begrepen,
weet wat hij/zij hier op aarde te doen heeft. 'Als de Droomtijd je
geroepen heeft, wordt er van je gevraagd met onbeperkte visie
te zien. Wrijf het stof uit je ogen, en besteed aandacht aan de
boodschappen die je uit het parallelle universum ontvangt. Onze
wereld is zwanger van mogelijkheden. Alle tijd is nu. Je bent een
medeschepper in de Twee Werelden; als je erom vraagt, zul je
onbeperkt kunnen zien en weten. Dit visioen kan in een droom van
de slaaptijd tot je komen, of als je buiten je lichaam Reist. Het zal
je het inzicht geven dat je op dit moment nodig hebt.'
– Droomtijd leert ons andere rijken,
Die bestaan in het geheel,
Dubbelganger dwaalt nu hier,
Uitweg voor de ziel
Heilige Ruimte aanraken
Door het Melkwegstelsel heen,
Reizen naar een verre ster
En nacht met dag verbinden. Bondgenoten
Als de Droomtijd geroepen heeft, als de reis naar de essentie van
het bestaan afgelegd is, dan wordt er van de mens als spirituele
reiziger gevraagd met Onbeperkte Visie te zien. 'Wrijf het stof uit
je ogen. Onbeperkte visie stelt de zoeker in staat om door de sluier
van onwetendheid te breken en tot een innerlijk weten te komen. In
al deze gevallen markeert deze kaart een tijd waarin je waarheid
op alle niveaus van de Schepping gaat zien. Je krijgt nu het
vermogen geschonken om voorbij de aanvaarde werkelijkheid te
gaan. De cocon is open, vertrouw op jezelf, op je Bondgenoten en
op je Kracht. Je kunt nu gaan vliegen.'
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 27
VM_Nr102_Augustus2014.indd 27
18-08-14 15:23
REDENAARS OVER DE GEVAREN
REDENAARS OVER DE GE V
De redenaar... Een belangrijke functie in elke loge. Als 'geweten van de loge' waakt hij over moraal en moreel. Vier
redenaars benoemen de gevaren, op reis als vrijmetselaar.
Redactie: Ed Worm en Henk Hendrikx – Foto's: Paul Mellaart.
'DE VRIJMETSELARIJ IS EEN METHODE!'
“De redenaar is het geweten van de loge. Een vrijmetselaar is
“Het gevaar zit in de onderlinge verstandhouding van de
broeders en het opgeleverde werk”
Hans Hofstede
Functie: Redenaar.
Lid van Loge ‘Concordia ad Libertatem’, Sneek.
op reis, de reis van het leven, op reis naar,… Ja, waarnaar? Dat
is juist het mooie, iedereen – en dat blijkt ook uit de diversiteit in
de bijdragen van de leerling, gezel en meester in deze speciale
uitgave van 'Vrijmetselarij' - mag zijn eigen invulling geven aan
het eindstation.”
“De redenaar maakt de verbinding tussen de broeders en
onze gebruiken en ritualen en hebben de mogelijkheid daarin
te sturen. De metafoor met een vervoermiddel is in dit geval
mooi gekozen. Onderweg stappen reizigers in en uit. Sommige
broeders in onze loge zijn lang geleden en anderen pas
recentelijk ingestapt. De meesten zitten comfortabel in de bus,
onderweg leren en werken we met elkaar. We stappen uit als
het eindstation bereikt is. Sporadisch stapt een broeder over op
een andere bus.”
“Het gevaar zit in de onderlinge verstandhouding van de
broeders en het opgeleverde werk. Niet iedereen kan evengoed
met elkaar omgaan en niet iedereen is goed in wat hij doet.
Dat is bij vrijmetselaars niet anders. De vrijmetselarij is een
methode! Een methode om respectvol met elkaar om te gaan.
En een methode om met elkaar te werken en te helpen een
beter mens te worden.”“Elke reiziger heeft zijn eigen bagage
mee. Onderweg toont iedereen in vertrouwen de inhoud van zijn
rugzak aan de medereizigers. Vaak een imposant bouwwerk en
soms lijkt het een gammel schuurtje. De methode laat ons zonder
oordeel, met interesse naar de inhoud van de rugzak kijken en
te luisteren naar het verhaal erachter. Daarna beoordeelt de
redenaar of het werk naar vermogen is opgeleverd.”“Soms
vindt een broeder zichzelf belangrijker en gaat voorin, naast
de chauffeur of helemaal achter in de bus zitten. De redenaar
helpt iedere reiziger zo comfortabel als mogelijk zijn einddoel te
bereiken en het maximale uit zijn persoonlijke reis te halen.”
28 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 28
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
ft
“Hoe ve r je re ist h ee
n iets m et a fsta n d te
m a k en”
E VAREN
- anoniem.
'HOE PRIMITIEVER, HOE MOOIER'
“De metafoor van het reizen is voor ons vrijmetselaren een
mooie metafoor. Want reizen gaat over je verplaatsen van de
ene plek naar de andere, terwijl je jezelf meeneemt. Reizen
is dus niks anders dan ‘je leven meer kleur geven’ door uit je
bekende hok te stappen. Je ontmoet iets anders dan al datgene
waaraan je gewend bent. Zo reisde ook ik samen met mijn
vrouw vele jaren lang naar ‘vreemde landen’. Hoe incouranter,
hoe beter. Hoe primitiever, hoe mooier. Daar geniet je van. En je
komt terug met mooie verhalen. En en passant leer je er meer
van dan je denkt. Nuttig, aangenaam, leerzaam.” “Maar dit is de
zomerse variant van ons reizen. Het is een tijdelijk reizen; we
keren weer terug naar huis, naar onze vaste dingen waarvan we
ons voor even wilden bevrijden. Hoe mooi kan het leven zijn…”
“De vaste dingen van ons leven… Juist dáár liggen volgens mij
‘de gevaren’. Want eenmaal weer thuis gekomen, wordt er nog
steeds gereisd. Met veel minder romantiek, die uiteindelijk toch
makkelijk genoeg verloopt naar een vorm van vrijblijvendheid. En
mindere activiteit. Maar laat ik eens kijken naar bijvoorbeeld de
handelsreiziger, die keer op keer het gevecht moet aangaan met
die vervelende kleingeestige klant met zijn temende gezever. Of
laat ik eens de dagelijkse routine nemen van de scholier die elke
dag met zijn OV-chipcard heen en weer bust van A naar Beter
en weer terug, vervuld van ‘koorts’, hem aangedaan door die
pestkop op het schoolplein of die verzuurde lerares. Eigenlijk
zijn die onromantische alledaagse routinereizen de echte reizen.
Soms mogen we denken dat we een hele ‘Maçonnieke Piet’
zijn, maar juist in onze alledag lopen we tegen grenzen aan: de
onze.” “Laten we vooral niet te optimistisch worden door onze
successen in de ‘romantische’ – niet verbindende – reis. Waar
het om gaat is, onszelf en de ander recht te doen in het dagelijks
gekissebis-of-erger. Kavafis mag de reiziger in zijn gedicht
‘Ithaka’ heel mooi moed inspreken en zeggen dat het allemaal
wel goed komt ‘wanneer je denken hoog blijft, en verfijnd de
emotie die je hart en lijf beroert’, maar ga er maar aan staan!”
“De vaste dingen van ons leven… Juist dáár liggen volgens mij
‘de gevaren”
Jasper Zuijdervliet
Functie: Redenaar.
Lid van Loge ‘La Compagnie Durable’, Middelburg.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 29
VM_Nr102_Augustus2014.indd 29
18-08-14 15:23
REDENAARS OVER DE GEVAREN
“Een re is is als ee n
jn
m en s; ge en twee zi
hetz elfd e”
hn Steinbeck.
- citaat van Jo
'REIZEN IS VOOR MIJ ESSENTIEEL'
Cyril Janssen
“Reizen biedt de beste waarborg voor een afgewogen evenwicht
tegen het gevaar van doorschieten”
Functie: Redenaar.
Lid van Loge ‘La Constance’, Maastricht.
“Als u deze uitgave van de vrijmetselarij leest is de kans groot
dat u net bent teruggekeerd van een al dan niet welverdiende
vakantie. Vakantie levert voor velen de associatie op met reizen.
Te voet, per fiets, brommer, motor, auto, vliegtuig en wat dies
meer zij. In eigen dorp, stad of streek of verdere oorden. De reis
vangt echter aan bij de mens zelf die de reis onderneemt en wel
met de eerste stap die wordt ondernomen. Vervolgens ontstaat
interactie met de mens om hem heen en het grotere geheel om
hem heen. Wij allen kunnen voorbeelden geven van de goede
herinneringen en het goede gevoel dat ons dat kan geven.”
“Terwijl de foto’s gemaakt werden voor bij dit artikel in de
stadsbus van Maastricht werd ik in de bus aangesproken door
Norah. Zij reisde vanuit Saoedi Arabië naar Maastricht en had
net een tentamen gedaan als 4e jaarstudente medicijnen aan de
universiteit aldaar.”
“Etymologisch komt reizen van de stam af die oorspronkelijk
betekent 'opstaan, in beweging zetten'. Had dat betrekking op mij
of op Norah, of op beiden?”
“Reizen is voor mij essentieel. In jezelf, met jezelf, met of zonder
anderen, ergens naar toe of nergens naartoe, alle varianten
kunnen van waarde zijn. Voor mij als redenaar is reizen van
betekenis met name in de betekenis van het ‘opstaan’; het levert
andere inzichten op dan dat zonder reizen het geval zou zijn
geweest.”
“Zijn er dan ook gevaren te onderkennen aan reizen? Er vanuit
uitgaande dat we al gekozen hebben voor de reis en dus niet
stilstaan, ligt het voor de hand te concluderen dat te ver
doorschieten het gevaar van reizen is.” “De redenaar, het geweten
der loge. In deze functie ligt enerzijds min of meer een normatief
karakter besloten, terwijl anderzijds ook voor hem geldt dat hem
niet het oordeel past. Een echte spagaat? Reizen biedt de beste
waarborg voor een afgewogen evenwicht tegen het gevaar van
doorschieten. Voorbeelden? Het gevaar van het geweten dat het
weet of denkt te weten; hoedt u allen voor de redenaar die op dit
punt doorschiet. Het gevaar van het geweten dat de schijn heeft
het te weten; hoedt u er voor dat de omgeving van de redenaar
doorschiet door hem het podium van de schijn te bieden. De
omgeving richt zich dan naar iets dat mogelijk niets is.”
“Het gevaar bezweren? Ken uw plaats! En blijf zoeken door op
reis te gaan!”
30 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 30
18-08-14 15:23
HET LEVEN IS EEN REIS
'HET GAAT OM WAT WE ZIEN EN
DAARVAN LEREN'
“Reizen zou bij voorkeur dan ook geen vastomlijnd doel moeten
hebben, want dat beperkt weer”
Jan van der Wal
Functie: Redenaar.
Lid van Loge ‘De Morgenster’, Alkmaar.
“Een reis behoort langs onbekende wegen te voeren, want
anders is het een gewone verplaatsing van A naar B. Het
voornaamste kenmerk van een reis is dat de onbekendheid
van het traject een gevoel van bevrijding geeft. Alles wat
u ziet in onbevangenheid kan nieuwsgierige verwondering
en bewondering, vreugde en ontroering, maar ook afkeer,
leermomenten en ga maar door, oproepen.”
“Reizen zou bij voorkeur dan ook geen vastomlijnd doel moeten
hebben, want dat beperkt weer. U weet wel... 'El Camino'... Het
is het pad, niet het doel…”
“Begrijpen, dat je nergens specifiek naartoe hoeft, misschien
wel niets moet doen en daarbij zelfs niemand specifiek hoeft te
zijn, is best moeilijk. Om te reizen naar nergens met niemand
anders dan jezelf. Uitsluitend om het hier en nu te beleven.”
“Deze notie van verlichting is iets om ons eens op te bezinnen.
Dus reizen zonder een specifiek doel anders dan jezelve
te leren kennen, om uiteindelijk zo de meester in jezelf te
ontdekken. We proberen zo een kern van werkelijke waarden te
benaderen, ontdaan van alle oppervlakkige ruis van stoffelijke
en materiele geneugten. Het gaat iedere keer opnieuw om wat
we zien en daarvan leren.”
'Wij broeders zijn elkaars reisgenoten. We weten dat wanneer
we arbeiden met vertrouwen in elkaar en voor een hoger doel
we elkaar sterken en zodoende beter voorbereiden op de reis.”
' De reis is onze kort zucht in de eeuwigheid. Het is alles wat
ons is gegeven. Die korte vonk van verlichting dat het leven
ongelofelijk de moeite waard maakt. Het stelt ons in staat ons
te verheffen uit het niets en iets van onszelf te geven aan de
wereld en aan onze naasten.”
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 31
VM_Nr102_Augustus2014.indd 31
18-08-14 15:23
VOORZITTEND-MEESTERS OVER DE BESTEMMING
“R ei ze n is st udie in
be weg in g”
lard Pierson.
- citaat van Al
VOORZITTEND-MEESTERS
De voorzittend-meester... Als het hoogste gezag waarop de loge steunt, leidt hij de loge. Hij moet het doel dus kennen!
Aan vier voorzittend-meesters dan ook de vraag: Wat is de bestemming?
Redactie: Ed Worm en Henk Hendrikx – Foto's: Paul Mellaart.
'WE LEREN VAN EN MET ELKAAR'
“Vrijmetselaren
reizen, dat is duidelijk uit de bijdragen in
deze speciale uitgave van 'Vrijmetselarij' van de leerling, gezel,
meester en redenaar. Dat reizen doen we als vrijmetselarijSneek elke week. We leren van en met elkaar. Daarnaast reizen
we als gewone mensen dagelijks in de wijde wereld. Daar is de
wijsheid die de vrijmetselarij aanreikt heel bruikbaar.'
'Als voorzittend-meester bewaak je de goede sfeer en zorg je
dat de gewone zaken, die bij elke vereniging spelen, geregeld
worden. Mooier is de maçonnieke rol; je speelt de centrale rol
tijdens de bijeenkomsten. Je zorgt voor rust, ruimte en respect.
Alles wat al ervaren is als leerling, gezel of meester dient de
voorzittend-meester in zichzelf te verenigen en uit te dragen, om
uiteindelijk te ontdekken dat ook hij altijd leerling blijft.”
“Het volgende gedicht van broeder Peter Brattinga verwoordt
het gevoel van de voorzittend-meester:”
“De wijsheid die de vrijmetselarij aanreikt, is heel bruikbaar”
Co Berndsen
Functie: Voorzittend-meester.
Lid van Loge ‘Concordia ad Libertatem’, Sneek.
– Wie vertelt mij, waar gaat mijn reis naar toe?
Wie vertelt mij, wat heb ik nodig onderweg?
Wie vertelt mij, als mijn reisdoel is bereikt?
Een reis naar het onbekende
Een reis langer dan een zonnewende
Een reis verder dan ons begrip dat is mijn doel
De kern van mijn wezen is wat ik voel
Ik ging mijn lichaamskracht voorbij
Mijn geest mijn kracht wie stond ik bij?
Zo ontstond een bouwwerk in onze geest
Mijn reisdoel zijn we daar ooit eerder geweest? –
32 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 32
18-08-14 15:24
HET LEVEN IS EEN REIS
S OVER DE BESTEMMING
'JE MERKT DAT JE NOG EEN
HOOP WERK TE DOEN HEBT'
“De trein symboliseert het maken van een reis. Het beginpunt
van een reis is altijd bekend en bij een treinreis geldt dat meestal
ook voor het eindpunt.”
Maar niet elke reis wordt per trein gemaakt. De reizen in de
tempel, moest ik maken op eigen kracht, weliswaar gesteund
door een broeder, maar die 'stuurde' en gaf de richting aan.
Het eindpunt van deze reizen was immer het Westen, de plaats
waar de symboliek ophoudt en de realiteit van alledag zich doet
gelden. Wat doe je als je weer in het Westen bent teruggekeerd,
na de vermaning ‘Doe u kennen als Vrijmetselaar’? Heb je nu je
bestemming bereikt? Jawel, je bent gearriveerd, maar je merkt
dat je nog een machtige hoop werk te doen hebt.”
“Je beseft dat je de wijsheid die schuilt in de ritualen nu
in de praktijk moet brengen en je dat niet luchthartig kunt
interpreteren. Dat kán je wel doen, maar wat heb je dan voor
profijt gehad van alle symboliek en wijsheid, die over je zijn
uitgestort?”
“De 'zuivere kubiek' is een prachtig maar ook erg comfortabel
symbool, dat je zonder probleem kunt verklaren aan iedereen.
Maar besef je zelf wel voldoende wát je dan verklaart? Ben
je waarlijk bezig je ruwe steen zodanig te fatsoenen dat hij
daadwerkelijk gaat passen in en bijdragen aan de Tempel der
Mensheid?”
“Kort geleden ben ik gekozen tot voorzittend-meester van mijn
loge. Sommige uitdrukkingen in het installatierituaal zijn diep
bij mij naar binnen gekomen en staan mij voortdurend voor de
geest, met name dat ik voor de eer van de loge zal waken en
moet streven naar haar bloei en luister. Dat betekent onder
andere, luisteren naar de gevarieerde wensen en gevoelens die
in de loge leven. Het doel is, hiermee zodanig om te gaan dat de
loge kan bloeien en de leden zich daar wel bij voelen.” “Ik besef
dat ik na 46 jaar vrijmetselaarschap, nu als voorzittend-meester
nog steeds onderweg ben naar een eindpunt dat ik niet altijd
vermag te ontwaren, maar dat ik met ernst en optimisme moet
trachten te bereiken.”
“Het doel is, hiermee zodanig om te gaan dat de loge kan bloeien en de leden zich daar wel bij voelen”
Leo van der Deijl
Functie: Voorzittend-meester.
Lid van: Loge ‘La Compagnie Durable’, Middelburg.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 33
VM_Nr102_Augustus2014.indd 33
18-08-14 15:24
VOORZITTEND-MEESTERS OVER DE BESTEMMING
werft
“Niet ied eree n die z
is d e weg k wijt”
- citaat van J.
R. R. Tolkien.
'MIJZELF TE KENNEN'
Joep Frantzen
Functie: Voorzittend-meester.
Lid van Loge ‘La Constance’, Maastricht.
“E
en bezielend visie te hebben.”
“Daden bij de maçonnieke droom te voegen.”
“Te kunnen omgaan met weerstand.”
“De toekomst boven het heden te stellen.”
“Anderen binnen en buiten de loge te dienen.”
“Leden aan te nemen, beter dan ik zelf.”
“Te weten wanneer de tijd gekomen is.”
“Te verbinden binnen de loge, tussen loges en in de samenleving.”
“Vooral te luisteren.”
“Te blijven leren, leren, leren…”
“Om anderen te vertrouwen.”
“Te inspireren.”
“Een bescheiden voorbeeld te zijn.”
“De blijvende zin te zien van maçonnieke arbeid.”
“Het hart te volgen en het hoofd niet te verliezen.”
“Eenzaamheid te verdragen.”
“Het zal overigens niet allemaal lukken om deze reisdoelen te
bereiken maar de weg erheen en het naderen van dienend leiderschap, is naar mijn mening de moeite waard”
“Het andere geslacht in mijzelf lief te hebben.”
“Integer te zijn.”
“In de eenvoud de kracht en de schoonheid te zoeken.”
“Mijzelf te kennen.”
“Al het bovenstaande te doen, omdat het voor mij zo hoort en
niet omdat het moet. Het zal overigens niet allemaal lukken om
deze reisdoelen te bereiken maar de weg erheen en het naderen
van dienend leiderschap, is naar mijn mening de moeite waard.
Zo is het werkplan, het ontwerp en de reisroute van de meester
neergelegd.
De uitvoering dient door de gezel in mij in de dagelijkse praktijk te
worden getoetst op zuiverheid van afmetingen en bruikbaarheid,
waaraan vervolgens de leerling in mij gestaag zijn arbeid met
hamer en beitel voortzet.”
34 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 34
18-08-14 15:24
HET LEVEN IS EEN REIS
'DE BESTEMMING WORDT
NIET ZO GEMAKKELIJK GEHAALD'
“De broederschap van vrijmetselaren verenigd in loges, zorgt
ervoor dat de reiziger veilig en geestelijk gerijpter aankomt”
Joop Bons
Functie:V oorzittend-meester
Lid van de Loge ‘De Morgenster’, Alkmaar.
“W
ie reist, bepaalt vooraf zijn bestemming. Je doet er
alles aan om de voorwaarden van het slagen van de reis te
optimaliseren en zeker te stellen dat je ook op de bestemming
aankomt. Maar wat vaak blijkt, is dat de bestemming niet zo
gemakkelijk gehaald wordt als vooraf gedacht. Het kan zijn
dat je krachten niet onuitputtelijk zijn; weersomstandigheden,
weerbarstige situaties en zelfs plotseling optredende
oorlogsomstandigheden kunnen maken dat koers en tempo
van de reis aangepast moeten worden.'
“Tijdens mijn vaak avontuurlijke reizen, maar ook tijdens
stormen op het vaderlandse treinennet, bleek mij dat hij of zij die
een houding heeft van aan de ene kant de vasthoudendheid om
de uiteindelijke bestemming te bereiken en aan de andere kant
in staat is om de situatie die het bereiken van de bestemming
dwarsboomt, met een goed humeur en de juiste beslissingen
het hoofd te bieden, rijper en vaak met rijke ervaringen na zo’n
reis aankomt.”
“In onze maçonnieke werkplaats wordt ook gereisd.
Symbolische reizen, waarbij ons geleerd wordt hoe om te gaan
met weerstand en goed gebruik te maken van onze middelen.
Wij reizen in een cirkel en komen schijnbaar op dezelfde plek
op onze bestemming. Echter, de reis kost tijd en wij komen
langs alle windrichtingen. De plaats van onze bestemming is
ons doel. Maar de reis heeft ons veranderd en wijzer gemaakt.
Iedere keer weer opnieuw reizen wij en uiteindelijk blijkt dat
de bestemming in ons veranderende zelf ligt. De broederschap
van vrijmetselaren verenigd in loges, zorgt ervoor dat de
reiziger veilig en geestelijk gerijpter aankomt.”
“Wat dan de bestemming van de levensreis is? Mogelijk in het
Grote Licht, mogelijk daar waar eeuwigheid en tijdloosheid,
oneindigheid en ruimteloosheid samenvallen. Door bewust de
levensreis te maken, zullen wij het leren.”
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 35
VM_Nr102_Augustus2014.indd 35
18-08-14 15:24
WAAROM WANDELT DE WANDELAAR?
WAAROM WANDELT
DE WANDELAAR?
De Wandelaar levert in elke reguliere uitgave van 'Vrijmetselarij' een bijdrage over de meest uiteenlopende symbolen
die hij op zijn reizen tegenkomt. Binnen de kaders van de vrijmetselarij, probeert hij hun verholen diepere kennis en
wijsheid te duiden. Voor deze bijzondere uitgave van 'Vrijmetselarij' geeft hij antwoord op de vraag: Waarom wandelt
De Wandelaar?
Tekst: De Wandelaar – Foto: Paul Mellaart.
Wandelend door Utrecht nader ik de Mariaplaats. Een
omgeving gedomineerd door moderne bouwwerken met af
en toe een schilfertje middeleeuwen. De Mariaplaats is een
marktplaats net buiten de muren van de in 1813 afgebroken
Mariakerk, de plaats waar nu het neoclassicistische gebouw
van Kunsten en Wetenschappen staat. Op het plein staat de
St. Mariapomp op de plek waar al in de 17e eeuw het beste
water van Nederland wordt opgepompt. Rijke burgers, tot in
Amsterdam toe, komen in die tijd hier hun drinkwater halen.
Een historische plek waar beelden van lang vervlogen tijden
lijken samen te vloeien met een veel belovende toekomst.
Daar te midden van het gebruikelijke lawaai van een grote
stad, aangevuld met de geluiden van de op prehistorische
monsters lijkende bouwwerktuigen uit de bouwput die een
vernieuwde Catharijnensingel moet opleveren, staat tegen de
achtergrond van de binnentuin van de Mariakerk een beeld van
de kunstenaar Fritz Wotruba. Dit beeld heeft de naam 'Gaande
man' (1974).
Fritz Wotruba is één van de meest bekende Oostenrijkse
beeldhouwers. Werken van hem zijn onder andere te zien
in de openbare parken van Wenen. De 'Gaande Man' is een
bronzen beeld en toont met een aantal kubistische elementen,
een opgebouwde structuur van een wandelaar. Hij staat daar in
een verstilde beweging. Een beeld, dat doet stil staan met een
gevoel van herkenning.
Symbolen
De taal die de symbolen spreken is eeuwen oud. Symbolen
drukken uit wat in woorden niet of slechts moeizaam te
vangen is. Ze zijn tijdloos en daardoor actueel. Het mooie is
dat zij ruimte laten voor een persoonlijke invulling en daardoor
houvast bieden, bakens kunnen zijn, die oproepen tot bezinning.
Van Carl Jung, één van de grootste deskundigen op het gebied
van symboolverklaringen, is de uitspraak dat 'De mens leeft in
een wereld van symbolen'.
De mens gebruikt al eeuwenlang symbolen bij het nadenken
over zijn visie op de wereld waarin hij leeft. Zolang, dat
sommige symbolen archetypisch worden genoemd. Zij
bieden hulp aan de bewust levende mens, die zoekt naar 'zijn'
levensbeschouwing. Naar antwoorden op de voor hem of haar
essentiële vragen rond de zingeving van het bestaan. Symbolen
maken voor de mens, als stofje in de oneindige kosmos, het
onbegrijpelijke grijpbaar.
Het mijmeren over symbolen is voor velen een spel met een
versluierende waarheid. Neem een sluier weg en de volgde
dient zich aan. Deze gelaagdheid van symbolen maakt de
ontmoeting en doordenking ervan steeds weer nieuw en biedt
een machtig hulpmiddel bij de grote inwijding die mensen
dagelijks ondergaan. De inwijding door de 'Grote Inwijder' zelf,
het leven!
Wandelen
Wandelen is reizen; stap voor stap ontrolt zich een steeds
veranderend beeld van de wereld. Beelden komen en gaan. De
regelmatige tred van de wandelaar is een rustgevende cadans,
waarin tijd en snelheid wegvallen en rond tuimelende gedachten
tot rust komen. “Wandelen zet je op de verticale as van het
leven'', zegt de filosoof Gros. Zo voelt het ook, het verbindt met
de aarde, die stap voor stap onderdoor glijdt. De hedendaagse
mens is gewend aan het tempo van trein, auto en vliegtuig. Het
wandelen werpt hem terug op eigen kracht. Door het wandelen
is de mens weer een zoogdier onder de zoogdieren, voortgaand
op eigen kracht. Dichterbij... Verder af... Afstanden krimpen
ineen tot passen, in een zelf te bepalen tempo. En juist in dat
rustige, zelfgekozen tempo ontstaat ruimte voor inkeer, komt
de geest weer beschikbaar voor mijmeren. Gedachten komen
en gaan, gevoed door gedachten van binnenuit en prikkels
van buitenaf. Gros stelt in zijn zeer lezenswaardige boekje
'Wandelen': 'In je eentje wandelen in gezelschap van beken
en bomen, leidt al spoedig tot een mijmering, die niets maar
36 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 36
18-08-14 15:24
HET LEVEN IS EEN REIS
De 'Gaande man' van Fritz Wotruba.
dan ook niets heeft van een starre systematische zelfanalyse,
maar juist daar vruchtbaar is'. Wandelend de omgeving
scannen, soms scherp en gedetailleerd, soms vaag en globaal.
Opduikende beelden die teruggaan tot een ver verleden. Zich
opdringende lessen uit het verleden, soms als wortels die een
verklaring vormen voor vandaag en mogelijk voor morgen.
Confrontaties met beelden die te denken geven.
Houvast
De mandala - of routeplanner – van de vrijmetselaar is het
tableau. Het is een verzameling symbolen die helpt bij het
werken aan hemzelf, bij zijn inzet voor de wereld om hem heen
en zijn gerichtheid op het alles overstijgende beginsel dat
daaraan ten grondslag ligt. Wandelend en rondkijkend wordt
duidelijk dat het tableau slechts een hulpmiddel is, een doek
met symbolen, meer niet. De werkelijke opdracht ligt buiten
de loge, ligt in de publieke wereld, in het hier en nu. Tijdens
het lopen duiken voor de oplettende wandelaar steeds weer
symbolen op die duidelijk maken waar een vrijmetselaar voor
staat: 'Een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan een wereld,
waar plaats is voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid en
barmhartigheid.'
Als bij die klus de voet wankelt en de vrijmetselaar hulpzoekend
om zich heen kijkt, zijn daar steeds weer symbolen die houvast
bieden. Ziet u ze?
De Wandelaar
[email protected]
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 37
VM_Nr102_Augustus2014.indd 37
18-08-14 15:24
HOEZO VRIJBLIJVEND?
Hoezo vrijblijvend?
DE PLICHTEN VAN
EEN VRIJMETSELAAR
Wat mag van een vrijmetselaar verwacht worden? Waaraan moet een vrijmetselaar zich houden? En waaraan kunnen
vrijmetselaren elkaar wel of niet herinneren? Al sinds oude tijden kent de vrijmetselarij plichten. Plichten waaraan
ieder lid wordt geacht zich te houden. Want één ding is zeker: het vrijmetselaarsschap is niet vrijblijvend.
Tekst: Paul Marselje - Foto’s: Paul Mellaart.
die hen kunnen helpen aan zichzelf te werken. Het zich eigen
maken van die symboliek en ritualistiek en het bestuderen ervan
is daarom ook een belangrijke plicht.
Vrijmetselaarsloges zijn verder een plaats waar eenieder op
verdraagzame manier van gedachten hoort te wisselen over
onderwerpen die hem of een andere vrijmetselaar raken. De
vrijmetselarij is daardoor geen willekeurige groep mensen; het is
een broederschap. En ook het lidmaatschap van een broederschap
stelt hoge verplichtingen aan de leden.
De plichten van een vrijmetselaar kunnen dus worden samengevat
in plichten naar de persoon, naar de broederschap en naar de
maatschappij. Maar wat is een verplichting? In algemene zin kan
gesteld worden dat een verplichting een bindende overeenkomst
is tussen twee partijen. Dat kan een morele, juridische of zelfs
spirituele overeenkomst zijn. Vooral de morele en spirituele
plichten krijgen in de vrijmetselarij aandacht. Wie vrijmetselaar
wordt, legt een gelofte af waarin hij belooft zich aan de plichten
van de vrijmetselarij te houden. Wat zijn die plichten dan wel?
De kern van de vrijmetselarij is de inzet van ieder lid om een beter
mens te worden; niet beter dan de ander, maar beter dan hij zelf
eerder was. En door beter te worden dan hij eerst was, wordt van
hem verwacht dat hij bijdraagt aan een betere wereld. Het staat
hem daarbij vrij om zelf te bepalen wat een beter mens is en hoe
die betere wereld er uitziet, zolang de ander daarmee maar niet
in de weg gestaan wordt om zijn eigen beeld daarvan te hebben.
Het klinkt misschien allemaal vanzelfsprekend en eenvoudig,
maar dat is het niet. Het vrijmetselaarsschap stelt hoge eisen aan
ieders persoon.
Jezelf, broederschap en maatschappij
Vrijmetselarij is geen leerschool waar les gegeven wordt in wat een
beter mens is of hoe een betere wereld er uitziet. Vrijmetselarij is
een broederschap waarbinnen de leden in rituele handelingen en
met symbolische gereedschappen handreikingen worden gedaan
De ‘Oude Plichten’
Al sinds oude tijden worden vrijmetselaarsplichten beschreven.
De Engelsman Anderson publiceert in de vroege achttiende
eeuw het eerste stelsel van vrijmetselaarsplichten. Die regels
worden binnen de Broederschap ‘De Oude Plichten’ genoemd en
staan symbool voor wat tegenwoordig als vrijmetselaarsplichten
beschouwd worden.
Grotendeels zijn die hedendaagse plichten vastgelegd in de
statuten en reglementen van de Orde van Vrijmetselaren, die
gezien kunnen worden als vervanging van die ‘Oude Plichten’.
Iedere tijd biedt immers zijn eigen kader waarbinnen afspraken
met elkaar worden gemaakt.
Maar deels liggen die plichten ook vast in de traditie en de sfeer
van de broederschap, waarvan dat oude geschrift van Anderson
nog steeds een goede weerslag vormt. Als een nieuwe voorzittend
meester van een loge wordt geïnstalleerd krijgt hij daarbij een
exemplaar van die ‘Oude Plichten’ overhandigd, vooral als symbool
van de huidige orderegels, maar zeker ook om te verwijzen naar de
traditie van waaruit de vrijmetselarij en de vrijmetselaar handelt.
38 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 38
18-08-14 15:24
DE PLICHTEN
Kwetsbaarheid
Vrijmetselarij wordt vaak ‘geheimzinnig’ genoemd. Waarom
wordt niet verteld wat er in rituelen gebeurt? Waarom mogen
buitenstaanders er niet bij zijn als vrijmetselaren samenkomen?
Waarom zijn vrijmetselaren verplicht om over wat er in loges
gebeurt te zwijgen?
In toenemende mate kan de maatschappij zich steeds minder
vinden in dogmatiek, terwijl er toch behoefte is aan het
discussiëren over levensvraagstukken. Een groeiend aantal
mensen vindt binnen de geborgenheid van vrijmetselaarsloges
de vrijheid daarover te praten. Zoiets kan voor hen alleen dan in
werkelijke vrijheid, als de logebijeenkomsten besloten zijn.
Het is verklaarbaar dat bepaalde strak geleide geestelijke en
politieke organisaties naar die beslotenheid met de nodige
argwaan kijken. Maar terecht is dat niet. Leden moeten in een
loge vrijuit kunnen spreken, zonder dat het de volgende dag wordt
rondvertelt of in de krant of op Facebook staat. Ze moeten zich
kwetsbaar kunnen opstellen. Daarvoor achten vrijmetselaren
een zekere intimiteit nodig. En daarom bestaat de plicht tot
geheimhouding over wat in loges wordt besproken.
Geheime rituelen
De plicht om te zwijgen over wat er in de rituelen staat geschreven
heeft een andere achtergrond. In een vrijmetselaarsritueel wordt
de deelnemer een aantal keren verrast. Er overkomen hem dingen
die hem aan het denken moeten zetten over zichzelf en over zijn
verhouding ten opzichte van anderen en de maatschappij. Het zijn
geen gebeurtenissen die iemand niet zou willen meemaken. Ze
zijn waardevol en worden dat naar gelang de persoon langer lid
is steeds meer.
Die momenten moeten iemand ‘overkomen’ om indruk te maken
en om hem aan het denken te zetten. Wie ze tevoren zou weten,
Vrijmetselarij is geen leerschool waarin
les gegeven wordt in wat een beter mens
is of hoe een betere wereld er uitziet
ontneemt zichzelf iets. De belangrijkste reden dat vrijmetselaren
zwijgen over die rituelen is dus – verrassend genoeg - niet hun
eigen belang, maar het belang van degene die nog niet is ingewijd.
Toch is er nog een andere reden om te zwijgen over wat er in
rituele bijeenkomsten gebeurt. De vrijmetselarij is vormgegeven
als een middeleeuws steenhouwersgilde. Traditioneel kent zo’n
gilde drie soorten leden, drie ‘graden’, te weten leerling, gezel en
meester.
Wie in vroegere tijden als rondtrekkende steenhouwer werk zocht
en zich bij een bouwplaats aanmeldde, moest kunnen bewijzen dat
hij een echte steenhouwer was. Hij moest ook kunnen aantonen
dat hij een bepaalde graad van vaardigheid in zijn vak had. Gezellen
konden nu eenmaal meer dan Leerlingen en Meesters waren tot
meer in staat dan Gezellen. Ze werden ook verschillend betaald.
Aanraking
Om die reden bestonden er herkenningswoorden, -tekens en
-aanrakingen voor iedere graad. Als onderdeel van de traditie
worden zulke herkenningsbegrippen nog steeds aan de nieuwe
leerling, gezel of meester verteld. Maar het is méer dan een
traditie. De beslotenheid, de intimiteit van een loge kan alleen
worden gegarandeerd indien zeker is dat iedereen ook echt
vrijmetselaar is.
Iedere vrijmetselaar heeft toegang tot elke vrijmetselaarsloge in
de wereld en zulke bezoeken worden dan ook vaak afgelegd. Hoe
weet een loge dat die onbekende gast ook werkelijk lid is? Hierbij
komen onder meer die herkenningsbegrippen dan goed van pas
en ook daarom bestaat er de plicht tot zwijgen over de inhoud van
de rituelen.
De eigen maat
Van belang is dat verplichtingen aangegaan worden vanuit vrije
wil. De vrije wil en het recht op eigen inzicht zijn essentiële
onderdelen van de vrijmetselarij. Het staat de leden dan ook vrij
de vrijmetselaarswerkwijze naar eigen inzicht te interpreteren.
Vrijmetselaren zijn vrijdenkers, die tolerantie hoog in het vaandel
hebben. En ze zijn zoekers, die erkennen nooit uitgezocht zijn.
Maar het is niet alleen ‘vrijheid-blijheid’ in de Orde. Een deel
van de verplichtingen is tamelijk eenduidig, zoals de plicht tot
geheimhouding.
Broederschap hoort geen leeg
woord te zijn
De plicht te trachten een beter mens te worden echter, is zeer
persoonlijk. Wie zal de ander daarin de maat nemen? Dat geldt
ook voor de plicht te bouwen aan een betere wereld. Al snel zou bij
een eventuele beoordeling daarvan immers de eigen mening van
de beoordelaar worden gehanteerd over wat een beter mens is en
wat een betere wereld zou zijn. De vrijmetselaar kan dus wat dat
betreft alleen zichzelf de maat nemen.
Het staat ook in de Ordewetgeving, in het statuut en reglement
beschreven. De vrijmetselaar erkent:
• de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid;
• de gelijkwaardigheid van alle mensen;
• ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid; en
• ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.
Broederschap verplicht
Broederschap hoort geen leeg woord te zijn. Wie ziet dat een
andere vrijmetselaar het moeilijk heeft die sta hem dan bij. Dat
is een plicht. Maar een belangrijk begrip in de vrijmetselarij is dat
het in het leven op jezelf aankomt. Ieder persoon zijn leven zelf
moet vormgeven en verder ontwikkelen. Daar waar mogelijk zal
de hulp aan een vrijmetselaar in problemen er daarom uit moeten
bestaan hem – waar mogelijk - te helpen weer op eigen benen te
staan.
Broederschap is verder ook begrip willen opbrengen voor de
ander in de loge, hem te verdragen en hem aandacht te geven,
zowel in goede als in slechte tijden.
Zelfontplooiing
Tot slot. Wanneer verplichtingen alleen aanvoelen als een last, een
vervelende sleur, dan zal iemand zich er al snel tegen verzetten.
Het is beter het woord ‘plicht’ in de vrijmetselarij synoniem te zien
aan het krijgen van een kans; een kans om uit de dagelijkse sleur
te komen. Om de dagelijkse sleur op de juiste wijze te kunnen
wegen en te interpreteren.
De morele en spirituele plichten van de vrijmetselarij bieden
dan ook eerder een interessante uitdaging en een uitnodiging
tot zelfontplooiing. Het is de mogelijkheid tot het verbreden
van de horizon door onder meer beleving, door ordelijke
gedachtewisseling over onderwerpen die het leven raken, door
studie en door zelfverbetering. De regelgeving van de vrijmetselarij
hoort daarbij geen knellende kleding te zijn, maar steun te bieden
daar waar dat nodig is. De plichten die de Orde van Vrijmetselaren
stelt, komen dus goed van pas.
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 39
VM_Nr102_Augustus2014.indd 39
18-08-14 15:24
AANKLOPPEN BIJ DE VRIJMETSELARIJ
Aankloppen bij de vrijmetselarij:
EEN BEWUSTE KEUZE!
Lid worden van de vrijmetselarij? Dat gaat niet zomaar. Het is een zeer bewuste keuze. Meestal zet iemand die stap
voor de rest van zijn leven. En dat is niet niks. Heel wat leden deden er, door zich eerst te hebben georiënteerd, jaren
over voor zij zich hebben aangemeld. Van allerlei kanten is informatie te verkrijgen over de broederschap en veel van
die informatie is strijdig met elkaar. Soms verwarrend en zelfs misleidend. Niet verrassend, want niet iedereen is
gecharmeerd van de vrijmetselarij. Waarom eigenlijk niet? En waar dan wel goede informatie vandaan te halen? En...
Lid worden, hoe gaat dat eigenlijk?
Tekst: Paul Marselje – Foto’s: Paul Mellaart.
Vrijmetselaren zijn vrijdenkers, die tolerantie hoog in het
vaandel hebben. Ze zijn zoekers, die erkennen nooit uitgezocht
zijn. Dat staat streng-dogmatische genootschappen of totalitaire
regimes niet aan, omdat die claimen de enige waarheid te
verkondigen. Verder zijn er schrijvers die de werkelijkheid
niet spannend genoeg vinden voor hun romans en er heel wat
bij verzinnen. Neem bijvoorbeeld ‘De Da Vinci Code’, van Dan
Brown. En zo is er naast veel goede informatie ook veel onjuiste
informatie en kwaadsprekerij in omloop, met name op internet.
Wie zich dus op het wereldwijde web oriënteert, of populaire
spannende romans leest kan op het verkeerde been worden
gezet.
Oriënteren
Toch halen belangstellenden tegenwoordig hun informatie
in eerste instantie vaak van internet. En dat hoeft niet altijd
verkeerd te zijn. Alle lokale vrijmetselaarsverenigingen,
de ‘loges’, hebben een website. Op de landelijke site www.
vrijmetselarij.nl staan de contactgegevens van alle loges in
Nederland, inclusief de links naar hun websites.
In alle Nederlandse loges
wordt bekend- gemaakt
wie er kandidaat is
Een goede manier zich nader te oriënteren op de vrijmetselarij
is contact te zoeken met een plaatselijke loge en te vragen of zij
activiteiten organiseren waar ook niet-leden welkom zijn, zoals
open avonden. Daar kan iemand de sfeer proeven en vragen
stellen. Zijn er meerdere loges in iemands woonplaats dan is
het niet vreemd om activiteiten van meerdere loges te bezoeken.
Tolerante levenshouding
Een kandidaat-vrijmetselaar moet bekend staan als een
goed, eerlijk en betrouwbaar mens. Iemand zal zich immers
in de loge in het algemeen weinig anders gedragen dan in de
samenleving. Verder moet hij blijk geven van een tolerante
levenshouding. Want de loge - en dat maakt haar juist tot een
instelling van grote vormende waarde - bestaat uit personen
van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen. Voor de
ander, moet daarvoor ook de ruimte zijn. De vrijmetselarij is niet
opgericht om standpunten in te nemen, laat staan om daarmee
naar buiten te treden. Men komt samen om innerlijk werk te
doen. Vrijmetselarij is geen boek met eenduidige antwoorden op
levensvragen of maatschappelijke problemen. Die antwoorden
mogen voor ieder lid verschillend zijn.
‘Hoog beginsel’
Een kandidaat-lid moet in staat zijn tot zelfkennis. Dat wil zeggen
tot een ruime mate van zelfverdieping en zelfkritiek. En hij moet
de waarde begrijpen van het werken met symbolen en rituelen.
Ook moet de belangstellende in zijn leven een ‘hoog beginsel’
erkennen. Vrijmetselaren geloven 'ieder op eigen wijze' dat er
meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een
‘hoog beginsel’, hoe dat dan ook ingevuld wordt. De één gelooft
in een god, de ander in de samenhangende krachten van de
natuur en de volgende weer in het hogere binnen zichzelf of in
zijn geweten. Als symbool daarvoor gebruiken vrijmetselaren
daarom de naam ‘Opperbouwmeester des Heelals’. Dat past
bij de bouwsymboliek die de vrijmetselarij kenmerkt en is op
zichzelf geen godsbegrip, tot iemand dat er voor zichzelf in ziet.
Contributie
Om vrijmetselaar te (mogen) worden, moet de kandidaat
minimaal 18 jaar zijn. Een maximumleeftijd is er niet. Een loge
in Nederland telt gemiddeld 35 leden, die meestal wekelijks
of soms tweewekelijks bij elkaar komen. Van eind juni tot
half september is er een zomerstop. De contributie bedraagt
rond de 300 euro en de meeste loges kennen een entreegeld
waaruit een aantal onkosten worden gedekt die voor een nieuw
lid moeten worden gemaakt. Na afloop van de bijeenkomsten
blijven veel leden nog even voor een glas en een gesprek. Na
sommige bijeenkomsten wordt gezamenlijk gegeten. Hieraan
zijn vanzelfsprekend ook kosten verbonden. Verder bestaat in
loges voor de rituele bijeenkomsten een kledingvoorschrift. Dat
kan van loge tot loge variëren van een rokkostuum tot een donker
kostuum met wit overhemd en effen donkere stropdas. Maar
tijdens de meeste bijeenkomsten geldt geen kledingvoorschrift.
Procedure
Wie vrijmetselaar wil worden, dient zelf de eerste stap te zetten.
40 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 40
18-08-14 15:24
EEN BEWUSTE KEUZE!
Tijdens de procedure wordt in alle Nederlandse loges bekendgemaakt wie er kandidaat is. Leden die de kandidaat kennen,
krijgen zo de mogelijkheid om te reageren. Ook krijgt de kandidaat
bij het aanmeldingsformulier een tweede vragenformulier
met wat meer diepgravende vragen en het verzoek een
levensbeschrijving op te stellen. Het gaat daarbij niet om een
zakelijke CV, maar een meer levensbeschouwelijke benadering
van zichzelf. De voorzitter van de loge, de ‘voorzittend meester’,
voert ook een gesprek met de kandidaat.
Die eerste stap is het aanvragen van het lidmaatschap bij een
een loge. Iemand wordt in principe niet voor het lidmaatschap
van een loge gevraagd. Maar het kan natuurlijk wel voorkomen
dat een vrijmetselaar iemand kent die hem geschikt lijkt en
wijst op het bestaan van de vrijmetselarij.
Na de aanmelding komen twee leden langs voor een informerend
gesprek. Aanwezigheid van de partner van de belangstellende
wordt daarbij op hoge prijs gesteld. In de gesprekken met de
mogelijke kandidaat wordt tenminste uit de doeken gedaan wat
vrijmetselarij inhoudt, wat het voor vrijmetselaren betekent
lid te zijn en wat het voor geïnteresseerden kan betekenen.
Daarbij worden leesadviezen gegeven en worden brochures
achtergelaten.
Zie www.vrijmetselarij.nl
voor de contactgegevens
van alle loges in Nederland,
inclusief de links naar hun websites
Als de belangstellende daarna niets meer van zich laat horen,
wordt hij hoogstens nog eens uitgenodigd voor een lezing of voor
een open avond, maar behoort de loge verder geen contact meer
te zoeken.
Eerste gesprek
Mocht de belangstellende aangeven dat hij inderdaad lid
wil worden, dan ontvangt hij een aanmeldingsformulier
met vragenlijst, dat ook door twee aanbevelende Meestervrijmetselaars moet worden ondertekend. Heeft iemand die in
zijn familie- of kennissenkring, dan richt hij zich waarschijnlijk
tot die personen. Is zo’n bekende er niet, dan worden in overleg
met de loge twee vrijmetselaren aangezocht. Die aanbevelers
zijn dan meestal de twee leden, die de kandidaat een bezoek
hebben gebracht.
Door het inzenden van het formulier begint de eigenlijke
procedure. Deze kan enkele maanden duren en biedt de
kandidaat de extra mogelijkheid in alle rust voor zichzelf na te
gaan of de vrijmetselarij is wat hij zoekt. Tevens kan een loge
onderzoeken of de kandidaat in de vrijmetselarij en in de Loge
‘past’.
Besluit
Ieder lid die op welke wijze dan ook in de procedure betrokken
is, doet hiervan schriftelijk verslag aan de ‘Commissie van
Onderzoek’ van de loge en geeft aan hoe hij over de kandidatuur
denkt. Na enige tijd nodigt deze commissie, met kennis van
alle stukken, de kandidaat uit voor een gesprek en stelt daarna
een advies op. Dit advies wordt door de voorzittend meester
voorgelegd aan de vergadering van de meesters van de loge.
Besluit die positief, dan wordt toestemming gevraagd aan het
hoofdbestuur van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren om de
kandidaat te mogen inwijden tot leerling-vrijmetselaar, iets wat
meestal binnen enkele weken daarna plaatsvindt. De stukken die
zijn ingeleverd bij de Commissie van Onderzoek, met uitzondering
van bijvoorbeeld persoonlijke naam- en contactgegevens, worden
enige tijd na de besluitvorming vernietigd. Behalve de leden van
de commissie heeft niemand die kunnen inzien.
Wordt een kandidaat afgewezen, dan kan die zich gedurende
twee jaar niet meer voor het lidmaatschap van een (andere)
Nederlandse loge aanmelden. Na drie afwijzingen is het
lidmaatschap definitief onmogelijk. Bij een negatief advies van de
commissie kan iemand echter zijn kandidatuur intrekken, zodat
het niet hoeft te komen tot een afwijzing.
Het zijn heel wat stappen die gezet worden op weg naar het
vrijmetselaarschap, maar wie eenmaal lid is heeft het er graag
voor over gehad.
Uit de regelgeving van de Orde van Vrijmetselaren:
‘Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is
ingewijd in een tot de Orde van Vrijmetselaren behorende
loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de
Orde erkende Grootloge. Hij werkt samen met andere
vrijmetselaren, met behulp van symbolen en ritualen aan
zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn
door de traditie gegeven; zij worden naar eigen inzicht
door de vrijmetselaren geïnterpreteerd. De gezamenlijke
arbeid stimuleert hem naar vermogen bij te dragen
aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op
wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen
verdeelt, opdat het ideaal van een alles verbindende
broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij
een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de
wereld die hij ziet als een te voltooien bouwwerk, waarvan
ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die
arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch
aangeduid als ‘Opperbouwmeester des Heelals’. De
vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke
persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen,
ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en
ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.’
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 41
VM_Nr102_Augustus2014.indd 41
18-08-14 15:24
CARTOON
BROEDER BAS
42 JAARGANG. 68, NR. 8, 2014
VM_Nr102_Augustus2014.indd 42
18-08-14 15:24
ADVERTENTIES
ANNONCES
POSTZEGEL- EN/OF
MUNTENVERZAMELINGEN VERKOPEN
OF LATEN TAXEREN
Verkopen, taxeren of deskundig
advies bij u thuis. Br
Met ervaring
in o.a. taxaties voor Domeinen en
verzekeringsmaatschappijen.
Bel: 070-33 88 427
of e-mail:
[email protected]
in voorbereiding:
Vrijblijvend advies. Heldere afspraken.
Bel 0313-412 222
of 06 20 98 63 45
www.schilderijen-restaurateur.nl
Hernieuwde ontmoeting
met
Jan van Dijk
UW LEVEN IN BEELD
Maarten Nederhorst maakt voor u en
voor kinderen en kleinkinderen:
de film van uw leven.
valerius
PERZISCHE TAPIJTEN
Originele Perzische tapijten
Zie voor positieve reacties
de site: www.filmovermijnleven.nl
BR
SCHILDERIJENRESTAURATOR
Lid van Restauratoren Nederland
en ARA biedt zich aan voor al uw
schilderijen, restauraties en taxaties.
T: 035-6936883
E: [email protected]
Valeriusstraat 83
2517 HP Den Haag
Tel.: 070 345 51 50
www.persa.nl
u kunt nu voorintekenen
[email protected]
www.steensplinter.nl
0182 - 529752
Ruud van der Heijden
Te koop, boekje getiteld:
”BOENWAS VOOR DE GEBLOKTE VLOER”
Br.: schilder/dichter Marius Verbeek is een leermeester gebleken,
die een bouwstuk van grote klasse heeft opgeleverd.
Spirituele schilderijen en afbeeldingen gepaard aan gedichten.
Laat ons een brug zijn tussen kloven
Van politiek, religie en onwetendheid
En altijd weer blijven geloven
Dat alles na verloop van tijd
Telkens is te overbruggen
Alleen door broederschap
Doch nimmer over mensenruggen
Dus broeders zet de eerste stap
Zaakwaarnemer – Bedrijfssanering
”werkend in de rechte verhouding”
R.H.J. van der Heijden
Heemskerklaan 2b, 3742 AL BAARN, T: 06- 51 405 606
www.ruudvanderheijden.nl
De zoeker zocht maar en hij dacht
Te weten wat hij wilde vinden
Helaas, het was niet wat hij had verwacht
Hij dwaalde als een blinde
Tot hij zich zelve tegenkwam
Einsteins woorden zijn gewis
Men vindt alleen
Wat er al is
Adtel
Advertising en Telemarketing
Adverteren
in Vrijmetselarij?
M A K E L A A R D I J
€ 20,De brochure stuu
stuur ik u op verzoek graag toe.
Mail: [email protected] of bel 06 22 19 64 94
Neem gerust contact
met ons op voor
informatie en tarieven.
Buurtweg 107
2244 AC Wassenaar
Telefoon 070-5114041
Fax 070-5112314
Br Willem Swart
T: (0592) 27 34 51
M: 06 - 43 25 69 19
E: [email protected]
Als Vrijmetselaar heeft u ook in het Westen
een opdracht...
Tamara vangt via Bureau Jeugdzaken van de politie kinderen op die
zijn misbruikt, verwaarloosd, mishandeld of op straat zwerven. Hun
leeftijd is 4 tot 16 jaar.
Misschien is het tijd om het graan te zaaien!
- weet u niets voor uw verjaardag?
- ook problemen met bedenken van een cadeau?
- geen idee wat u zou vragen voor uw jubileum?
Het doel is om door opvang, verzorging, scholing of therapie het
gewone leven te herstellen in een veilige, geborgen omgeving.
Door het steunen van de kinderen in Kindertehuis Tamara in
Suriname neemt u weg wat hen verdeelt en stelt u de kinderen in staat
te zoeken naar wat hen weer met het gewone leven verbindt.
Draag nu bij aan hun toekomst door jaarlijks bijvoorbeeld 25 euro te
doneren.
Voorzitter Chas Warning geeft u graag nadere inlichtingen:
+5978807955 of [email protected]
Bankrekening 59.29.57.098
t.n.v. St. Kindertehuis Tamara o.v.v. "VM"
Bezoek ook eens onze website:
www.stichtingkindertehuistamara.net
www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 43
VM_Nr102_Augustus2014.indd 43
18-08-14 15:24
INITIATIE, EEN VERNIEUWENDE ERVARING
Kom naar de jaarlijkse studiedag van de
Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw
Datum:
zaterdag 27 september 2014, aanvang 10:30 uur; ontvangst met koffie vanaf 9:30 uur.
Inschrijven:
tot 15 september via de website www.ritusentempelbouw.nl .
Locatie:
Hotel restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist.
Sprekers:
Jacobiene Geel, theologe, maker van televisie rapportages o.a. over inwijdingen en voorzitter
van het bestuur van GGZ Nederland. Begenadigd spreker die geheel thuis is in de materie van
de ontwikkelingsgang van de mens.
Mehdi Jiwa, arts, groot kenner van de Indiase Vedische traditie en de filosofie van de Bhagavad
Gita. Wie eerder heeft kunnen genieten van zijn bijzondere spreektalent, kent zijn kwaliteiten.
Als introductie van het thema zullen enkele korte filmfragmenten worden getoond.
Toegang:
inclusief koffie en thee en een luxe lunch.
voor deelnemers van Ritus en Tempelbouw en hun partner: € 45,00.
Niet-deelnemers: € 50,00.
VM_Nr102_Augustus2014.indd 44
18-08-14 15:24