PDF toegang - Ewab

T00013
Inventaris van de collectie J.E. Stolk,
1829-1950
M.A. van der Eerden-Vonk
1992
1
1.
Proces-verbaal van de publieke verkoop van een huis met
erf in de Muntstraat, Sectie B nr.276, door Peter van
Ingen aan Hendrik van Amerongen, 1833.
1 stuk
N.B. Dit huis wordt in 1844 gekocht en afgebroken door
Van Mariënhoff ten behoeve van de bouw van de huizen
Muntstraat 21-25 (zie inv.nr.2).
2.
Rekening voor de bouw van de huizen Muntstraat 21, 23 en
25 in Wijk bij Duurstede door burgemeester H.J. van
Mariënhoff, 1844.
1 deel
3.
Akte van overeenkomst tussen de ingelanden van Overlangbroek die een uitweg hebben op de Landscheidingsweg,
burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede en F.N.
van Bern als eigenaar van de hofstede Rijna over de afsluiting van de Landscheidingsweg, 1829.
1 stuk
4.
Proces-verbaal en bekendmaking van de openbare verkoop te
Wijk bij Duurstede van uiterwaarden, boomgaarden, de
hofstede Rijnna, wei-, bouw- en hovenierslanden en verschillende huizen gelegen in Wijk bij Duurstede, Amerongen en Langbroek, 1950. Gedrukt.
2 stukken
N.B. Hierbij het huis Muntstraat nr.25 (zie inv.nr.2)
5.
Reglement voor proveniers en andere personen opgenomen in
het S.Ewoud- en Elisabethgasthuis in Wijk bij Duurstede,
1857. Met aantekening van de tarieven van inkoop uit
1877. Gedrukt.
1 stuk
6.
Wijksche Courant, jrg.47 nr.39 (13 mei 1916) en jrg.48
nr.24 (24 maart 1917).
2 stukken
7.
Bekendmaking van de openbare verkoop te Wijk bij Duurstede van door de weduwe T. de Graaf uit de Peperstraat te
Wijk bij Duurstede nagelaten roerende goederen, 1906.
Gedrukt.
1 stuk
8.
Proces-verbaal van de openbare verkoop te Bunnik van de
hofstede Zeisteroever in Zeist en van verschillende
percelen bouw- en weiland, boomgaard en griend gelegen in
Wijk bij Duurstede en Cothen, 1925. Met kaart. Gedrukt.
2 stukken
2
9.
Bekendmaking van de openbare verkoop te Wijk bij Duurstede van een woonhuis met erf aan de Volderstraat en twee
schuurtjes aan de Achterstraat, 1941. Gedrukt.
1 stuk
10.
Proces-verbaal van de openbare verkoop te Wijk bij Duurstede van een hofstede en landerijen gelegen in Rijswijk
en Ravenswaaij, 1947. Met 3 kaartjes. Gedrukt.
1 omslag
11.
Proces-verbaal en bekendmaking van de openbare verkoop te
Wijk bij Duurstede van uiterwaarden, hofsteden, landerijen en percelen eikenbos, hakhout en loswal gelegen in
Wijk bij Duurstede, Werkhoven, Zeist en Langbroek, 1950.
Gedrukt.
1 stuk
N.B. In tweevoud.
3