Effectiviteit en toepasbaarheid van Humifirst in een

Toepasbaarheid en effectiviteit van Humifirst® in een stellingteelt aardbeien
Opdrachtgevers: Agrovista – Botanicoir
®
Wat is Humifirst ?
Natuurlijke bodemverbeteraar bekomen uit Amerikaans leonardiet (tot 90%
huminezuren) en geformuleerd in een granulaat.
 kleinere molecule
 complex molecule
 geen uitspoeling
 vormt sterk klei-humus
complex
 breekt traag af
 lange termijn werking
 humuszuren zorgen voor een
betere bodemstructuur
 spoelt makkelijk uit
 geen binding aan
kleideeltjes
 makkelijk afbreekbaar door
bodemleven – vrijzetten
van nutriënten
 snelle, korte termijn
werking
12%
3%
 fulvozuren zorgen voor een
verhoogde beschikbaarheid aan
P2O5
Aardbeiendemodag 2014
®
Hoe Humifirst toegepast en in welke frequentie?
Druppeltoepassing.
Druppelvolume = 400 liter/ha
Toepassingsmoment
Dosis
1 dag na planten
20 liter/ha
8 dagen na planten
10 liter/ha
15 dagen na planten
5 liter/ha
22 dagen na planten
5 liter/ha
Totaal toegepast
40 liter/ha
Kostprijs per hectare voor 1 teelt = 120€
Aardbeiendemodag 2014
®
Welk effect heeft Humifirst op de gewasstand?
Gewaskleur
10,00
10,00
9,00
9,00
Gewaskleur
(0 = zeer slecht - 10 = uitmuntend)
Gewasvitaliteit
(0 = zeer slecht - 10 = uitmuntend)
Gewasvitaliteit
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Humifirst®
21/jul
28/jul
Praktijk
7/aug
19/aug
Humifirst
21/jul
28/jul
Praktijk
7/aug
19/aug
®
Humifirst heeft vooral een positief effect bij het weggroeien van planten –
planten stonden vitaler en iets beter op kleur.
Bij toenemende plantbelasting was er weinig verschil met de onbehandelde.
Aardbeiendemodag 2014
®
Welk effect heeft Humifirst op het productieresultaat ?
Producties bijgewerkt tem 1 september 2014.
0,30
 tot en met 1 september ligt
de productie in de met
Humifirst behandelde planten
1,1% hoger dan de praktijk
behandelde
 vruchtsortering vergelijkbaar
Productie (kg/pl)
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Praktijk
Kl I grof
Humifirst® WG
Kl I fijn
Uitval
Misvormd
Middenprijzen 11/8 tot 1/9: grof 4,7€/kg – fijn 2,90€/kg
 deze 1,1% meeropbrengst geeft een directe financiële return van 1.010 €
Aardbeiendemodag 2014