MAALBEEKLAAN [224]

MAALBEEKLAAN [224]
CONSTRUCTIE VAN EEN GEBOUW MET 8 WONINGEN
EN EEN HORECARUIMTE
HORECA, collectieve huisvesting – nieuwbouw
11/14
kWh/m² jaar
Brussels gemiddelde
106
Maalbeeklaan 21, 1000 Brussel
Bouwheer: In Advance sa
Architect: Ariade Architectes sprl
Studiebureau: Ariade Carbone, JZH & Partners
Uvloer = 0,1 W/m²K
Umuren < 0,12 W/m²K
Udak < 0,7 W/m²K
n50 = 0,6/h
η > 85 %
constant debiet
PV (4 st.)
TH. ZP (8 st.)
Geothermie +
intensieve ventilatie
Nabijheid OV en
gedeelde systemen +
fietsenstalling
Buitenruimten
geïntegreerd in het
park
Extensieve (105 m²)
en intensieve
groendaken (25 m²)
RW-tank 20.000 l
Gelabeld hout +
cellulose/houtvezel/
kurk
In het hart van het Leopoldpark bevindt zich de Eggevoorttoren, een oud en
vervallen jachtverblijf. Dat dit gebouw niet langer wordt geëxploiteerd, is met
name te wijten aan de beperkte oppervlakte die een autonoom gebruik ervan
sterk bemoeilijkt.
Evenwijdig met de toren ligt langs het park een stuk braakland dat toebehoort aan
de Stad Brussel. Om de toren opnieuw te benutten en het park nieuw leven in te
blazen, zou KCML graag een HORECA-functie ontwikkelen in het park. Daarom
werd voorgesteld op voornoemd terrein een gebouw op te trekken dat als ingang
tot het park fungeert.
Zo werd een complex met 5 bouwlagen ontworpen dat niet alleen ruimte biedt aan
een HORECA-ruimte maar ook aan 8 huurwoningen volgens de Brusselse
passiefnorm, ter financiering van het project. Twee van de woningen zijn
afgestemd op de behoeften van PBM’s. De Eggevoorttoren zelf kan extra plaats
bieden voor de horecazaak.
Qua vorm past het eerste deel van het gebouw harmonieus in de lijn van de
gevels van de Maalbeeklaan. Na de hoek worden de voorbijgangers recht naar
het park geleid. De liftkoker langs de gevel draagt bij tot de valorisatie van de
ingang. De grote glaspartijen van de handelsruimte en de buitengalerijen geven
de gevel een eigentijds ritme. Via de ruime terrassen aan de parkkant hebben de
bewoners een mooi uitzicht op de groene ruimte.
IN CIJFERS
Prefabricage
+ selectief sorteren
Oppervlakte van het gebouw
Oplevering van de werken
Optimalisatie
natuurlijk licht +
geluidsisolatie
Pagina 1 van 2
Bouwkosten excl. BTW, excl. premies
Subsidie voorbeeldgebouw
1 412 m²
Juni 2015
1 629 €/m²
91 500 €
13-224-MAALBEEKLAAN_INFOFICHE_VOORBEELDGEBOUW.doc
14/02/2014
De beschrijving van dit gebouw is onder voorbehoud aangezien de oplevering nog niet is gebeurd.
HYDRAULISCHE AARDWARMTEWISSELAAR
PRINCIPE
Het project voorziet de installatie van een hydraulische aardwarmtewisselaar, een zeer eenvoudige
inrichting waarmee de lucht voor de GMV (gecontroleerde mechanische ventilatie) kan worden
voorverwarmd. Op een bepaalde diepte bezit de grond immers een aanzienlijke inertie. In de winter ligt
zijn temperatuur boven de buitentemperatuur. Vanaf een diepte van 80 cm wordt aangenomen dat de
zone vorstvrij is.
Door glycolwater onder de funderingsplaat te laten
circuleren – in dit geval op het niveau van de
grondwaterlaag – kan deze warmtebron worden benut.
Vervolgens
zorgen
een
circulator
en
een
warmtewisselaar ervoor dat de opgeslagen warmte
wordt afgegeven aan de verse lucht die de
appartementen wordt ingeblazen.
In de zomerperiode, wanneer de temperatuur van de
grond onder die van de buitenlucht ligt, kan het
systeem worden gebruikt voor de koeling van de lucht
die de woningen wordt ingeblazen.
Het systeem wordt in tweeën gedeeld, zodat elk deel 4 woningen kan verzorgen. Het is zo
gedimensioneerd dat er geen ontdooisysteem of systeem voor de voorverwarming van de lucht vereist is
bij een buitentemperatuur van – 8 °C (gemiddeld debiet van 0,5 vol/h per woning).
De energiebesparing – voor de verwarming van de lucht alleen – bedraagt zo’n 661 kWh/jaar of 1 tot 1,5
kWh/m².jaar. Dit vertegenwoordigt meer dan 10 % van de warmtebehoeften van het gebouw.
REGELING
De regeling wordt gestuurd door een temperatuurvoeler:
-
-
Tijdens koude periodes wordt het systeem ingeschakeld als de temperatuur van de instromende
lucht minder dan 5 °C bedraagt. Zo worden het comfort van de bewoners en het rendement van de
GMV verzekerd.
In zeer warme periodes wordt het systeem ingeschakeld zodra de binnentemperatuur meer dan 22
°C bedraagt en de buitenlucht te warm is om het gebouw te koelen door extra ventilatie.
Hierdoor kan worden voldaan aan een eis van het bestek die stelt dat de binnentemperatuur bij hoge
temperaturen buiten altijd 5 °C onder de buitentemperatuur moet liggen. Zonder dit type systeem is het
onmogelijk de naleving van deze eis het ganse jaar door te garanderen; nightcooling is immers slechts
doeltreffend als het buiten koeler is dan binnen. Klimaatregelingsystemen zijn te verwerpen wegens het
hoge elektriciteitsverbruik.
ONDERHOUD
De inrichting is nagenoeg onderhoudsvrij. Het volstaat de zuurgraad van de glycolvloeistof te testen (en
deze indien nodig te vervangen).
De filters van de voorverwarmingsgroepen moeten wel worden onderhouden. Deze twee elementen
moeten zo om de 10 jaar worden vervangen.
KNIPOOG
Bijzonder aan dit project is dat het hier om een opdracht voor diensten en werken gaat. Ontwerp en
verwezenlijking zijn dan ook in handen van een team bestaande uit aannemer, architect en
studiebureau. Tijdens deze fasen is het de onderneming In Advance die als bouwheer optreedt. Na
de oplevering van de werken wordt het complex overgedragen aan de Grondregie van de Stad
Brussel.
Pagina 2 van 2
13-224-MAALBEEKLAAN_INFOFICHE_VOORBEELDGEBOUW.doc
14/02/2014
De beschrijving van dit gebouw is onder voorbehoud aangezien de oplevering nog niet is gebeurd..