Aan de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
Datum : 23 juni 2014
Ref.
: JvB/SvK/U14-374 (2.4.08)
Betreft : boeken inleveren
Beste leerlingen, geachte ouder(s), verzorger(s),
Op maandag 7 juli dienen de leerlingen hun boeken in te leveren in de gymzaal op school. In deze brief
daarover meer informatie.
Tijden
In het schema op de achterkant van deze brief, ziet u wanneer welke klas ingedeeld is voor het inleveren
van de boeken. Het is van het grootste belang de juiste tijden in acht te nemen. Er bestaat een gerede kans
dat de boeken niet meer ingeleverd kunnen worden op een andere tijd dan is voorgeschreven. Dat zou
vervelende gevolgen kunnen hebben omdat het SBA dan wellicht kosten in rekening gaat brengen.
Hoe in te leveren?
Bijgaand treft u aan een inleverlijst op naam met daarbij een plastic tas waarin de boeken ingeleverd
dienen te worden. Verwijder het kaftpapier en de losse blaadjes. Verpak de boeken in de bijgesloten plastic
zak volgens de inleverlijst. Zorg dat de inleverlijst voorin het bovenste boek zit. Dit formulier wordt gescand
en is gekoppeld aan de naam van de leerling. Indien de boeken niet ingeleverd worden, wordt 65% van de
nieuwprijs in rekening gebracht.
Inleveren kluissleutel
Meteen na het inleveren van de boeken kan uw zoon/dochter doorlopen naar de conciërges om de kluissleutel in te leveren, voor zover dat nog niet gedaan is. Uiteraard nadat het kluisje eerst helemaal leeg is
gemaakt. Uw zoon/dochter krijgt 10 euro borg contant terug.
Gevonden voorwerpen
Op de dag van het inleveren van de boeken liggen in gymzaal 1 ook alle gevonden voorwerpen (en dat zijn
er best veel). Ook hier kan uw zoon/dochter kijken of er niets van hem/haar bijligt. Aan het einde van de
dag worden alle overgebleven gevonden voorwerpen definitief opgeruimd.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding
Tijdenschema inleveren boeken
Gymzaal Pax Christi College hoofdvestiging
Maandag 7 juli 2014
5 havo
H5a en H5b
H5c
H5d en H5e
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
6 vwo
V6a en V6b
V6c
9.30-9.45
10.00-10.15
Vmbo t-4
T4a en T4b
T4c en T4d
T4e
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
Vmbo-B4
B4a, B4b en B4c
Vmbo K4
K4a en K4b
K4c en K4d
K4e
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
Verwijder het kaftpapier en de losse blaadjes. Verpak de boeken in de bijgesloten plastic zak volgens de
inleverlijst. Zorg dat de inleverlijst voorin het bovenste boek zit.
Dit formulier wordt gescand en is gekoppeld aan de naam van de leerling.
Indien de boeken niet ingeleverd worden, wordt 65% van de nieuwprijs in rekening gebracht.