21e Jaargang nummer juni - juli 2014

21e Jaargang
nummer
2
juni - juli
2014
www.lesboulesfleuries.nl
opgericht sinds april 1992
Als u kiest voor: Duurzaamheid, Innovatie, Kwaliteit en Betrouwbaarheid
Vennestraat 21 21
2161 LE Lisse
0252-416054 tel
0252-418921 fax
www.hommabv.nl
[email protected]
Elektrotechniek
Beveiliging
Industriële automatisering
Onderhoud en beheer
Datanetwerk
Zonnepanelen
Homma Elektrotechniek BV heeft een uitgebreide certificering. Details hierover vindt u op www.hommabv.nl
sman
e
j
s
u
de kl
& Zoon
Gespecialiseerd
in
Vivaldistraat 33, 2162 AA Lisse
nieuwbouw
verbouw
onderhoud
renovatie
( Winkelcentrum De Poelmarkt )
Telefoon 0252 429 638 - Fax 0252 428 104
1e Poellaan 62 2161 LC Lisse
Tel. (0252) 41 79 95 Autotel. 06 53147071
Ruim 50 zitplaatsen
Aparte afhaalruimte
Veel keus in:
Bezorgen vanaf 15 personen
wildspecialiteiten
kant en klare maaltijden
fijne vleeswaren
kipspecialiteiten
Wij verzorgen ook
koude en warme buffetten
Meer dan 50 gratis parkeerplaatsen
VAN DONGEN
restaurant
Openingstijden
dinsdag t/m zondag
16.00 - 22.00 uur
‘s maandags gesloten
(behalve feestdagen)
De
Vier
Seizoenen
Heereweg 224 - 2161 BR Lisse
Telefoon 0252 - 41 80 23
Fax 0252 - 53 15 14
[email protected]erseizoenen.nl
www.restaurantdevierseizoenen.nl
úw
Poelier
Blokhuis 14a
Lisse
Telefoon
0252 - 413 437
Restaurant De Vier Seizoenen voor:
·
lunch en diner, zowel privé als zakelijk, desgewenst in
·
·
·
·
·
een besloten ruimte
opkamer voor 4 tot 40 personen
recepties tot 150 personen
diner tot 75 couverts
zomers lunchen en dineren in patio-tuin
ruime parkeergelegenheid op 50 meter afstand
Keuken geopend van 12.00 - 14.00 uur en van 17.30 - 21.30 uur.
Dinsdags gesloten. Zaterdag en zondag lunch op aanvraag.
Inhoud juni / juli 2014
Les boules fleuries
Jeu de Boulesvereniging - Lisse
aangesloten bij de NJBB (ver.nr. 09-269)
Inschr. K.v.K. 40448078
Bankrekening: NL76RABO 3365 30 390
Secretariaat, Postbus 192 - 2160 AD Lisse
[email protected]
www.lesboulesfleuries.nl
Bestuur,
Voorzitter,
André Distelbrink Tel. 0252 - 412 269
[email protected]
Secretaris,
Nita Schutter
Tel. 0252 348 987
[email protected]
Penningmeester, vice voorzitter,
Jan van Vliet,
Tel. 0252 - 414 815
[email protected]
Accommodatiebeheer,
Koos van Dijk
Tel. 0252 – 411193
[email protected]
Wedstrijdzaken,
Dick Weijers
Tel. 0252 – 418 559
[email protected]
Clubkleding,
Bep van Leeuwen
Beheer kantine
Wim Wassenaar Website LBF
Kor Middel
Tel. 0252 - 422 601
[email protected]
Tel. 0252 - 411624
[email protected]
Clubblad
DTP en Advertenties George Lengers
Redactie
Frans Snaar
Tel.0252-377973
[email protected]
1
2
3
4
Van de Technische Commissie
Advertenties
Ontmoetingstoernooi 28 maart
Ontmoetingstoernooi 28 maart
5
6
7
8
Ontmoetingstoernooi 28 maart
Oranje toernooi
Oranje toernooi
Oranje toernooi
9
10
11
12
Oranje toernooi
De Boule rolt verder….
De Boule rolt verder….vervolg
Advertenties
13
14
15
16
Wereld van de Bolle Bouler
Pointeer Kampioenschap
Pointeer Kampioenschap
Pointeer Kampioenschap
17
18
19
20
Mededelingen van de Trainer
Paas toernooi
Paas toernooi
Advertenties
21
22
23
24
Herken je deze persoon 2e dag Nationale Competitie. (27 april)
Wedstrijdkalender
Prikbord / Geknip
25
26
27
28
Tel. 0252 - 521 478
[email protected]
Tel. 0252 - 411419
[email protected]
Accommodatie:
Er wordt gespeeld op onze accommodatie:
Gerard Doustraat 52, 2162 CP Lisse
Tijdens de speeltijden is de accommodatie
telefonisch bereikbaar: Tel.: 0252 416 588
Lidmaatschap
Lidmaatschapskaart
Jeugdlid (tot 18 jaar)
Wedstrijdlid (W-licentie)
Inschrijfgeld
Donateurschap
Verenigingsgegevens / Inhoud
Van het Bestuur
Redactioneel
Vrienden van LBF
€ 88,00
€ 35,00
€ 105,00
€
6,50
€ 30,00
Speeltijden:
Maandagmiddag
Dinsdag-, donderdag- en
zondagmorgen
Woensdag- en vrijdagavond 14.00 - 16.30 uur
10.00 - 12.30 uur
19.30 - 22.00 uur
2
21e jaargang nr.2
Van het Bestuur
Sombere tijden
Het jaar is al een beetje op streek en we kunnen een beetje bekijken hoe het jaar tot nu toe verloopt. We krijgen de
indruk dat het dit jaar allemaal wat moeizamer gaat.
Het lijkt wel alsof er minder mensen komen spelen en de inkomsten navenant dalen. Zeker is dat de penningmeester
een ander, ongunstiger, plaatje in de computer heeft zitten dan vorige jaren.
Het is wel zo dat we deze tendens niet alleen in onze vereniging zien, maar ook bij andere verenigingen. Het is altijd
maar de vraag wat de oorzaak hiervan kan zijn.
Is het spel niet interessant meer? Dat is toch niet logisch. In het verleden is altijd bewezen, dat het spel tot op hoge
leeftijd gespeeld wordt. Denk maar aan de “oude Franse mannetjes”, die dit spel spelen en weliswaar voor een
bepaald imago hebben gezorgd.
Zijn de tijden waarop gespeeld kan worden niet gunstig meer? Dat lijkt me niet en zomaar veranderen in het wilde
weg is vast geen goede optie. Door het mooie voorjaar zijn de mensen meer op vakantie of een dagje uit. Dat zou
kunnen, maar zou het echt zoveel meer zijn dan andere jaren?
De enige reden, die ik zou kunnen bedenken, is dat we toch last krijgen van de recessie. Men heeft minder te besteden
en om de uitgaven te beperken, wordt er minder gespeeld.
We schijnen weer naar wat beter tijden te gaan en de ergste recessie zou voorbij zijn, maar of we daar veel van
merken, dat is nog maar de vraag. Ik ben daar somber over gestemd.
Hopelijk heb ik het verkeerd en gaan we toch weer naar een betere toekomst.
De medewerkersbijeenkomst is weer geweest. Het is altijd een moeilijke puzzel om de mensen uit te nodigen. Je mag
niemand vergeten, want dan zijn de rapen gaar.
Soms is het moeilijk om te bepalen of iemand echt wel of echt niet in aanmerking komt. Daarover kunnen soms
heftige meningsverschillen bestaan. We doen altijd ons best om het zo goed mogelijk te regelen, maar we zijn soms
net mensen, die fouten kunnen maken. Ook van de andere kant loopt niet altijd alles soepeltjes. Het is vervelend als
er ineens mensen verschijnen die zich niet hebben opgegeven. Maar gelukkig hebben we alles kunnen oplossen.
Deze problemen komen ook voor bij ontmoetingstoernooien. Mensen die zich niet opgeven of - net zo erg - niet
afmelden, als ze niet kunnen komen. Ook hier moeten we soms van alles uit kast halen om een oplossing te vinden.
Voor de mensen was het een gezellige avond en iedereen had het naar zijn zin. Ik hoop dat het volgend jaar ook zo
zal zijn.
Dat waren wat sombere gedachten, maar ik hoop dat het volgende keer een zonniger stukje zal worden
André Distelbrink, voorzitter
lbf
les boules fleuries
juni
3
/ juli 2014
Redactioneel
niet direct een verplichting, maar ik moet het wel doen
of er zijn.
Dan volgt eerst maar de vakantie (zie vorig clubblad) en
daarna mag ik veel zelf gaan invullen. Gelukkig heb ik
voldoende hobby’s, waarvan het wandelen wel naar een
hoger niveau getild zal worden, zowel in afstanden als
ik aantal malen per week. En wellicht intensiveer ik het
aantal malen jeu de boules spelen ook wel, zou zo maar
eens kunnen gebeuren dat ik op maandag of donderdag
de boules ga werpen…..
Beter tijden…..
Dat Nederland een enorme dominantie uitstraalt bij het
schaatsen is geen nieuws. Dat het langzaamaan beter
gaat met de economie in ons kikkerlandje, daarover laten
de nieuwsbladen en TV-rubrieken geen twijfel bestaan.
Uiteraard met de nodige slagen om de arm, maar toch,
we zitten in de lift. Dat we straks op het WK voetbal
weer om de prijzen gaan strijden, tja, dat ziet er toch
wat minder florissant uit, maar “we” worden getipt als
outsider. Dat het weer al weken prima is, voor de tijd van
het jaar en bezijden een enkel nat weekend, is voor velen
van ons het sein om de vakantietrips samen te stellen, of
lekker een poosje erop uit.
Voorjaar en zomer zijn de jaargetijden dat de natuur,
waarvan wij uiteraard ook deel uitmaken, “er zin in
heeft”. We ogen blijer, zijn actiever, zijn ongeduriger en
willen iets ondernemen.
Wanneer je dit clubblad onder ogen krijgt is mijn actieve
loopbaan zo ongeveer aan het einde, half juni is het voor
mij in principe over, heb ik alle dagen voor mijzelf (en
anderen), buiten de “verplichtingen” die ik toch wel heb
of zal aangaan. Overigens kies ik die zelf uit en dus is het
Die 65 is niet correct………
Het “smoelenboek” komt er in een nieuwe opzet, ik ben
volop bezig met het maken van de foto’s. Van de circa
240 heb ik er ondertussen al zo’n 180 gemaakt, dus het
schiet al op. Maar het resultaat zal nog wel enige weken
op zich laten wachten, de bekende 20-80 regel gaat ook
hier weer op. 80% van de foto’s maak ik in 20% van de
tijd, de resterende 20% foto’s gaat dus in 80% van de
tijd….. Maar, heb geduld, het gaat er prima uitzien, ons
eigen papieren Facebook.
Dat ik nog wat nieuw en bleu ben in redactieland
blijkt uit de misser die ik heb gemaakt ten aanzien
van de vrijwilligersdag. Van André keurig op tijd een
uitnodiging ontvangen, jammer alleen dat de datum
tezamen viel met de familiedag die de Snaartjes jaarlijks
organiseren. En omdat ik dus moest afmelden heb ik er
ook niet aan gedacht om “hulptroepen” in te schakelen
om een verslagje te maken en wat foto’s te schieten. Mea
culpa…..
Frans
Inleveren kopij volgend clubblad
Het clubblad verschijnt zes keer per jaar, telkens ongeveer 14 dagen na
de uiterste inzenddatum.
Kopij voor het volgende clubblad “augustus september 2014” kun je tot uiterlijk
15 juli 2014, maar liefst eerder, inleveren op het redactieadres
Christinastraat 12, 2161 SB Lisse.
Je kunt het ook e-mailen naar: [email protected]
Vrienden van Les boules fleuries
Ron en Carla
Aad en Froukje
Imanse
Nel van Mil
Marius en Lenie
van Velzen
Ine Fein
Eric Jan Dofferhoff
Ger van Veen
Piet van der Voet
Jan van Vliet
Taco en Chantal
Ringma
Cees Vesseur
Hans Peter Lindhout
Jan van de Meeberg
Cees Verburg
Thom Visser
Miep van der Woude
Wim Hoogendoorn
Kor Middel
Mien Grimbergen
Rob van der Zwet
Diny en Steef
Lemmers
Marianne en André
Jan en Anda
Peter en Marian
van der Aart
Paula van de Loo
Cor van Velzen
Henk Hartman
Cees Alders
Wim Roeloffs
Frans Dames
Riekie van Leeuwen
Leo van Berkel
Anneke le Roij
Frits en Els
Vermeulen
Jan van Rooden
Piet en Annie
van Berkel
Stieny en Dinie
Bea Verburg
Toos Hartman
Michael Voorn
Peter Bisschops
Koos en Margriet
van Dijk
Leen en Frans
van den Dam
Franny de Bruin
Elly van den Bosch
Dietmar Müller
Harry Cuvelier
Bep van Leeuwen
Ron en Yvonne
Heus
Henk en Till
van Beest
Dirk en Greet
van Grieken
Jan en Rietje
de Groot
Riet Dreef
Leco
Dick en Rina Weijers
Willy en Jacques
Tiny en Nol
Andre Geljon
De doelstelling van de Vrienden van Les boules fleuries is het ondersteunen van
de vereniging bij de exploitatie van het “Boulodrôme”.
Help de vereniging en word lid van de Vrienden van Les boules fleuries
Als tegenprestatie van de vereniging wordt uw naam vermeld op een collagebord in het
“Boulodrôme”, op een vriendenpagina in het clubblad en u kunt deelnemen aan de activiteiten
die worden georganiseerd voor de sponsors zoals bijvoorbeeld een jeu de boules toernooi.
juni
5
/ juli 2014
Van de Technische Commissie
WINTERCOMPETITIE DOUBLETTEN (WCD) en VERENIGINGS TEAM COMPETITIE (VTC)
De zomer moet nog beginnen en wij praten nu alweer over het winterseizoen, waarvoor wij uw aandacht vragen. In
het aankomende seizoen zijn weer een paar leuke competities te spelen in afdelingsverband. U dient hiervoor wel in
het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. Hier kunt u zich meten met tegenstanders van soms eigen, maar ook zeker
met leden van andere verenigingen. Al deze competities worden binnen gespeeld.
De betreffende competities zijn: Winter Competitie Doubletten Zaterdag en Zondag en de Vereniging Team
Competitie.
Ieder jaar nemen hier een aantal teams van onze vereniging aan deel, maar dat kunnen er, gezien het ledenbestand,
meer zijn en wij vinden het prettig als wij dat samen met u kunnen realiseren. Iedereen die voor het eerst als team mee
gaat doen, begint in de laagste klasse, zodat u niet direct wordt geconfronteerd met uitsluitend hooggekwalificeerde
spelers (uitzonderingen daar gelaten).
Ik ben ervan overtuigd, dat er binnen onze vereniging een flink aantal leden zijn, die gezien het peil waar zij nu
op spelen, voor één of andere competitie in aanmerking komen om deze uitdaging eens aan te gaan en zelf eens te
ervaren hoe leuk het kan zijn om in competitieverband een serie wedstrijden te spelen.
Om welke competities gaat het?
De Winter Competitie Doubletten Zaterdag.
Speeldata, 4 okt - 1 nov - 6 dec
De Winter Competitie Doubletten Zondag.
Speeldata, 12 okt - 9 nov - 14 dec.
Voor beide geldt: Inschrijven voor 1 september.
Kosten hieraan verbonden bedragen € 25,-- per team voor drie dagen. U kunt zelf een team samenstellen en kunt in
iedere combinatie van spelers inschrijven.
De VTC (Vereniging Team Competitie). Een team bestaat uit 6 personen (max. 8) waarvan er minimaal één een
dame moet zijn. Men speelt zo’n avond met 6 personen, 2 personen zijn reserve. Deze competitie wordt op de
vrijdagavonden gespeeld. Er worden drie wedstrijden per avond “op tijd” gespeeld. Het is ook mogelijk om op de
inschrijflijst op te geven dat u hieraan mee wilt doen. Dan wordt gekeken of bij voldoende inschrijvingen een team
gevormd kan worden.
De speelavonden van deze competitie zijn: 17 okt - 7 nov - 19 dec - 9 jan - 13 feb - 6 mrt - 20 mrt.
Het inschrijfgeld voor deze competitie bedraagt € 50,-- per team. Inschrijven voor 1 september.
De wedstrijden worden bij verschillende verenigingen gespeeld (binnen).
Voor beide competities geldt dat met invallers mag worden gespeeld, die uiteraard ook in het bezit moeten zijn van
een wedstrijdlicentie.
Indien u interesse heeft, schrijf u dan in. Indien er nog vragen zijn, meldt u dan bij één van de TC leden voor meer
informatie.
Namens de TC, Dick Weijers
De TC bestaat uit vijf leden, in het katern hieronder vind je hun namen en hun “specialiteit”.
Dick Weijers, voorzitter
0252 418 559
[email protected]
Bram Borsje Bokaal, clubontmoetingen, openbare toernooien, Inschrijvingen bondscompetities
Bep van Leeuwen
Cees Vesseur
Kees van Ruiten
Jaap Kivits
0252 422 [email protected]
Doubletten competitie Poule B en C
0252 414 [email protected]
Doubletten competitie Poule A, Tripletten competitie
0252 215 [email protected]
Individueel competitie, Kerngroep
0252 215 863
[email protected]
&
Tegen inlevering van deze
voor het restaurant of afhalen
- niet geldig op feestdagen! -
- Dragon Town chinees specialiteiten restaurant -
juni
7
/ juli 2014
Ontmoetingstoernooi 28 maart
Onze taal is zo af en toe behoorlijk ingewikkeld. ’s
Morgens had ik op het werk met een collega nog over
het woord “onthaasten”, dat zoveel betekent als minder
haasten. Dat lijkt wat op ‘ontgaan”, iets niet opgemerkt
hebben. Het voorvoegsel “ont” wordt hierbij gebruikt als
“niet”. Als we dat nu eens toepassen op “ontmoeten”,
dan krijg je zoiets als “niet moeten”. Dat wil er bij mij
niet echt in, zeker niet als je, weliswaar in ontspannen en
gezellige sfeer, een partijtje petanque speelt. Nee, laten
we ontmoeten maar houden in de betekenis van elkaar
treffen.
Heb je overigens al eens in een tekstverwerker geprobeerd
om de synoniemenlijst van een bepaald woord aan te
klikken? Moet je eens doen, dan krijg je soms verrassende
synoniemen te zien.
Ontmoeten bijvoorbeeld heeft als synoniemen: beleven,
ervaren, gevoelen, ondervinden, meemaken, kruisen,
snijden, raken, aantreffen, tegenkomen, treffen,
bijeenkomen, samenkomen, verenigen, verzamelen,
vinden. Als we deze synoniemen nu eens in de plaats
zetten van ontmoeting, dan krijg je rare woorden:
ervaringstoernooi, kruistoernooi, verzameltoernooi
of belevingstoernooi. Dan toch maar liever
ontmoetingstoernooi.
Zoals elke laatste vrijdag van de maand ontmoetten we
weer een grote groep (van ditmaal 58 personen) mede
boulers. Mensen van het eerste uur, oudgedienden,
nieuwelingen, cracks en mensen die van zichzelf vinden
dat ze niet zo goed zijn, alle gezindten waren aanwezig.
De sfeer zat er al weer vroeg in. Bep en Cees hadden de
regie over de avond, Marianne en Margriet bestierden
de bar en alle anderen mochten van de diensten van dit
viertal gebruik maken. Chapeau werkers !!
Eén triplette en de anderen mochten doubletten, er was
voldoende ruimte voor een ieder om te spelen. De blokjes
zorgden voor de koppels en tegenstanders, altijd weer
even wachten op de laatste, vierde persoon, maar toen
konden de remmen los. Met nog geen kwartier gespeeld
gingen de eersten al weer aan de koffie, de anderen
speelden manhaftig hun partij uit. Soms een woeste
kreet, dan weer luidruchtige lach, veel gepraat en elkaar
gelukwensen met de mooie worp.
Ik moest weer even denken aan het “niet moeten”, dat
is toch wel een van de pijlers waarop deze gezellige
speelavond draait. Of het nu lukt of niet, je moet niet
voor jezelf of je maat goed spelen, je helpt elkaar en als
het nog steeds niet lukt, dan drinken we gezellig een
borrel na afloop.
Enfin, die borrel was er bij sommigen al heel vroeg, het
weekend zou ook een uur korter zijn, dus is er maar op
tijd bij zijn. Anderen hadden een ferme discussie over
het uur vooruit, is het weekend dan langer of korter? Of
ging de klok nu achteruit? Met een beetje voeren bleven
de stemmen lang staken, maar uiteindelijk is het allemaal
goed gekomen: voorjaar, klok vooruit, uur korter, kort
weekend, zondag nog even wennen, maandag in donker
naar het werk.
De uitslag van het toernooi, waarvan je hiernaast de
ranglijst kunt zien, liet de meest gelukkige zien als
winnaar, Michael had tweemaal tegen Riet gewonnen,
de laatste partij met Riet zette hij nog een keer z’n beste
beentje voor. Geen lelies, wel een fles rosé. Gefeliciteerd
man!
Tja, met een fantastische week voor de boeg, wat
betreft het weer dan wel te verstaan, gingen we tegen
middernacht huiswaarts. Allemaal tevreden gezichten,
ietwat rood gekleurd van de warmte (??), op weg naar dat
altijd weer lonkende bed, thuis, waar het goed ontmoeten
is……
Frans
8
21e jaargang nr.2
Ontmoetingstoernooi 28 maart
Ontmoetingstoernooi 28 maart 2014
Rng Naam
W.
S.
1 Michael Voorn
3
27
Wim Roeloffs
3
27
3 Leroy Dijkman
3
23
4 Koos van Dijk
3
17
Koos Meeldijk
3
17
6 Lenie van Velzen
3
15
7 Peter Balkenende
2
14
Leny van Elk
2
14
9 Wim Hartman
2
13
10 Elly de Jeu
2
11
11 Jan Bisschops
2
9
12 Cor van der Meer
2
8
13 Peter Dijkman
2
7
14 Nel van Mil
2
7
Gerrit Vos
2
7
Jan Vuijk
2
7
17 André Distelbrink
2
6
Peter van Dijk
2
6
Willy van Leeuwen
2
6
Loek Weijers
2
6
21 Wim Weijer
2
4
22 Ada Weijer
2
2
23 Yvonne Heus
2
1
Wim Hoogendoorn
2
1
Teus v.d. Tonnekreek
2
1
26 Ger van Veen
2
-1
27 Ank Meeuwissen
2
-2
Hierna volgen 22 met 1 gewonnen partij en 5 met 0
gewonnen partijen
juni
/ juli 2014
Ontmoetingstoernooi 28 maart
9
10
21e jaargang nr.2
Oranje toernooi
aanvaarding van haar ambt als staatshoofd en inhuldiging
als koningin der Nederlanden, en om haar moeder
te eren. Een praktische overweging was dat op haar
eigen verjaardag (31 januari) het weer, in tegenstelling
tot eind april, niet geschikt was voor een grootschalig
buitenevenement. Koningin Beatrix wijzigde ook de
vorm van Koninginnedag. Op 28 januari 2013 kondigde
zij aan op Koninginnedag troonsafstand te zullen
doen. Vanwege Beatrix’ abdicatie en de inhuldiging
van Willem-Alexander had Koninginnedag 2013 een
afwijkend karakter. Het was tevens de laatste keer dat
Koninginnedag werd gevierd en de laatste keer dat de
nationale feestdag op 30 april viel.
In de 19e eeuw was ‘Waterloodag’, 18 juni, jarenlang
de nationale feestdag. Tegen het einde van de eeuw
vervaagde de herinnering aan de veldslag en het feest
ging min of meer onopgemerkt voorbij.
Nog voor de ‘echte Koninginnedag’ werd op 31 augustus
1885 de eerste ‘Prinsessedag’ georganiseerd, de vijfde
verjaardag van de toen jonge prinses Wilhelmina.
Deze eerste editie vond plaats in de stad Utrecht. De
initiatiefnemer was J.W.R. Gerlach van het Utrechtsch
Provinciaal en Stedelijk Dagblad. De belangrijkste
activiteit bij de eerste Prinsessedag vond plaats in het
Utrechtse Oranjepark in Wijk C. (Minstens) een jaar
eerder waren in de stad Utrecht al activiteiten rond de
verjaardag van prinses Wilhelmina, maar die gingen
nog niet onder de noemer Prinsessedag. In de jaren erna
namen andere plaatsen dit over. Na de dood van koning
Willem III in november 1890, werd Prinsessedag in 1891
opgevolgd door de viering van ‘Koninginnedag’. Deze
dag ontwikkelde zich tot een feestdag voor kinderen.
Op haar achttiende verjaardag, 31 augustus 1898, werd
Wilhelmina regerend vorstin. De inhuldiging vond op
6 september plaats. Tot en met 1948, toen koningin
Wilhelmina troonsafstand deed, werd Koninginnedag op
31 augustus gevierd.
Nadat koningin Juliana haar moeder Wilhelmina in 1948
had opgevolgd, werd vanaf 1949 Koninginnedag gevierd
op haar verjaardag, 30 april. Terwijl koningin Wilhelmina
en haar familie nooit aanwezig waren bij de festiviteiten,
kreeg koningin Juliana jaarlijks een bloemenhulde op
Paleis Soestdijk. Vanaf de jaren vijftig was dit evenement
via de televisie te volgen. Terwijl Koninginnedag in de
naoorlogse jaren nog een gewone werkdag was, kregen
in de loop der jaren steeds meer mensen een vrije dag,
zodat 30 april kon uitgroeien tot een landelijke feestdag.
Bij de troonopvolging op 30 april 1980 besloot koningin
Beatrix deze dag in stand te houden als dag van
Tja, en nu heet het dus Koningsdag, formeel op 27 april,
dat viel op zondag, dus verplaatst naar 26 april. En wij
spelen een avond ervoor al vast het Oranje toernooi,
waarschijnlijk om alvast een beetje in de stemming
te komen. En die stemming was er zeker, vanaf het
allereerste begin tot na het signaal voor de laatste ronde.
Verreweg de meesten hadden zich getooid met allerlei
attributen in de kleur oranje. Wat een echt feestelijke
kleur is dat toch als onvervalste eye-catcher. En die kleur
brengt ook iets gezelligs mee, ontspannend ook.
En met al dat oranje moeten ook de boules enkele keren
rollen, waarbij voor sommigen het winnen voorop stond,
voor anderen veel meer de gezelligheid. Beide “groepen”
kregen waarvoor zij waren gekomen, volgens mij ook in
ruime mate. De organisatie, in casu de barbezetterinnen
had er zin in en deed het uiterste best het voor een ieder
naar de zin te maken, chapeau dus voor al jullie werk!!!
Verdeeld in twee poules werd eerst buiten gespeeld,
lekker zacht weer, dreigende buien op de achtergrond.
Bij aanvang een klap onweer, ergens boven Leiden, bij
afronding van de eerste ronde was een ieder op het terras
toen de eerste regendruppels zich meldden. En even later
kwam een stevige bui over, loste de lading en verdween
aan de donkere einder. Ronde twee werd dus binnen
gespeeld, ronde drie doorgaans ook, met enkele die-hards
die de buitenlucht prevaleerden en de omstandigheden
voor lief namen.
Marianne had een tafel vol leuke prijsjes geregeld, André
en Dick zorgden voor de telling en uitreiking ervan. Het
was lekker druk in de kantine, en dan niet alleen in aantal
mensen, veeleer aan het geluidsniveau dat werd gehaald.
Laten we het volgend jaar maar weer zo doen, wordt dan
op de zondag denk ik zo……
Prozdrav, Retezec
juni
/ juli 2014
Oranje toernooi
11 12
21e jaargang nr.2
Oranje toernooi
Poule A
Winst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Leny van Elk - Teus vd Tonnekreek
Jan Vuijk - Victor Zonneveld
Leo v Berkel - Piet v Berkel
Paul Rocha - Richie Monvoisin
Carla Weijers - Loek Weijers
Riekie v Leeuwen - Paula vd Loo
Yvonne Heus - Leroy Dijkman
Frieda Rocha - Wim Roeloffs
Ted Saunier - Milan Saunier
Alie Bisschops - Jan Bisschops
Willy v Leeuwen - Frans vd Dam
Marijke Brocken - Luc Brocken
Peter Bisschops - Dirk v Grieken
Jaap Kivits - Peter v Dijk
Teun v Oyen - Arie v Oyen
Wim Hartman - Nico Warmerdam
Jessica Romijn - Carl Romijn
Peter Balkenende - John vd Aart
Nita Schutter - Rina Weijers
Margriet v Dijk - Koos v Dijk
Ingrid Roubos - Nel v Mil
Marjan Nederlof - Jort Balk
Koos Meeldijk - Ed Meeldijk
Poule B
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Winst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Aad Eveleens - Marco Eveleens
Corrie Vos - Gerrit Vos
Lenie Maas - Aad Maas
Peter Dijkman - Lex Bezemer
Ron Heus - Leo Thijssen
Bernadette Daniëls - Ineke Verbeek
Taco Ringma - Jos v Amersfoort
Janny Koning - Cock de Jeu
Marga Loesberg - Robert Loesberg
Floris Hogenes - Dim Hogenes
Piet vd Voet - Hans Roubos
Elly vd Aart - Nettie Veth
To Dijks - Marjan Vink
Lucia Snaar - Frans Snaar
Ineke Boot - Jan vd Kamp
Chris v Rooyen - Chris Luijk
Ank Meeuwissen - Toon Meeuwissen
Silvia vd Kamp - Wim Boot
Marianne v Steijn - Jos Meeder
Ine Fein - Eric-Jan Dofferhoff
Adrie de Leeuw - Erzo Hamers
Anda vd Haas - Jan vd Haas
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
juni
/ juli 2014
13 Oranje toernooi
Oranje toernooi 2
Bij het inleveren van “de boule rolt verder” vertelde ik
aan Frans dat ik schrijven wel leuk vind en hij vroeg mij
of ik dan misschien iets over het Oranjetoernooi wilde
schrijven.
Nou Frans, ik zal het proberen maar het technische gedeelte sla ik over dat is niet aan mij besteed hoor.
Ik zou met m’n partner Erzo spelen, is geen bouler (die
heeft wat met de andere ronde ballen, nee niet wat jullie
denken nu… tennisballen), maar heb ‘s middags achter
bij ons op het grasveldje wat geoefend en uitgelegd dat
hij niet op de baan moet blijven staan en de ballen niet
moet oprapen voor dat ieder gezien heeft wat de punten
zijn, en zo…
Vroeg gegeten en klaar voor het spel. Het was goed weer
en konden fijn buiten spelen.
Ronde 1 tegen Taco met z’n partner die het spel niet kon
en een veel actievere sport beoefende, fietsen en niet zo
maar een stukje door de duinen…nee het grotere werk,
hele afstanden o,a. de Mont Ventoux. Taco hem rustig
uitleggen dat hij aan de beurt was of waar te plaatsen
…..en dat deed hij met zoveel geduld, mooi om dat te
zien hoor !!!! Leuk gespeeld, maar verloren met 3-13
Ronde 2 moesten een deel binnen en buiten spelen, wij
binnen tegen Janny Koning en Cock de Jeu, echtgenoot
van Elly, ook heel leuk gespeeld maar ook verloren met
9-13.
Ronde 3 tegen Jos Meeder en Marianne van Steijn, ze
hadden het spel daarvoor niet zo heel leuk gespeeld en
waren blij dat het nu lekker ontspannen ging en daar gaat
het toch bij de meesten om, fijn ontspannen spelen, de
saamhorigheid/verdraagzaamheid en een lach.
Dan ga ik in ieder geval met een blij gevoel naar huis,
puur voor de ontspanning !
Maar….ook verloren van de 2 dames met 8-13.
Tussen ronde 2 en 3 begon het te regenen en de een na de
ander kwam druipend binnen.
Al met al een leuke avond en wat een organisatie zeg,
petje af voor allen die dat weer mooi voor elkaar hebben
gekregen en altijd met een goed humeur, vriendelijk en
een lach !!!
A3
14
21e jaargang nr.2
De boule rolt ..... verder
Allereerst zal ik me even voorstellen, ik ben Adrie de
Leeuw – Boogerd.
Ben geboren in de Wilhelminastraat in Lisse, op m’n
geboortekaartje staat Irissenstraat, want (heb ik me laten
vertellen) in de oorlog mocht men geen koninklijke
namen in het openbaar noemen, vandaar.
Op m’n veertiende zijn we verhuisd naar het
Doormanplein en daar heb ik tot m’n trouwen gewoond
en ben toen in 1963 in Vreewijk gaan wonen, heel
gemoedelijk allemaal. In 1972 hadden we een huis in
de Poel aangeboden gekregen, maar ben alleen met de
2 kinderen daar heen gegaan. Mijn man overleed vlak
daar voor. Erg wennen als “jonge meid” met 2 kinderen
tussen alle “normale” gezinnen!!
Ben m’n rijbewijs gaan halen en een oud Opeltje gekocht
zodat ik niet afhankelijk was.
Ik heb 2 kleinzoons van Ruud 28 en 30 jaar en 2 “kado”
van m’n zoons tweede vrouw, ze zijn ook in die leeftijd.
Hier wilde ik eigenlijk niet over schrijven maar als ik
het niet zou doen dan heb ik het gevoel dat ik Stacy
(mijn dochter) zou verloochenen. Ze is in 1985 bij een
treinramp in Frankrijk om het leven gekomen te samen
met haar nichtje Dedy en beste vriendin (dochter van
m’n broer), beiden 18 jaar. Na 2 zware jaren ben ik me
weer onder de mensen gaan begeven en heb Erzo (uit
Amstelveen) leren kennen.
We hebben 24 jaar gelat, weekenden/vrije tijd en
vakanties waren we bij elkaar en hebben vele mooie
reizen en vakanties gemaakt naar Aziatische, Afrikaanse
en Europese landen.
Op een gegeven moment belde Erzo op en vroeg of ik naar
een caravannetje wilde kijken in Aalsmeer. Een kleine
Eriba voor een leuk prijsje, als ik het wat zou vinden
dan haakte hij het meteen uit z’n werk aan de auto en
kwam hij naar Lisse. Oh jee dacht ik, niks voor mij!!!!!
heb vroeger een paar keer gekampeerd met de kinderen
en bijna altijd regen. Maar ben toch gaan kijken en was
meteen “verliefd”. Het was een oud dingentje met bruin
en oranje van binnen. Onderweg was ik zo in gedachten
met het inrichten zodat ik ineens in Amsterdam zat. Tegen
de avond stond-ie voor de deur!!! De vloerbedekking er
uitgehaald, de gordijntjes en kussens opnieuw vervangen
met een frisse stof. Leuke tijd geweest, we gingen er mee
naar de Ardennen en Duitsland of met een zonnige vrije
dag naar het Amsterdamse bos. Later had Erzo een grote
gekocht en toen ging het in het “eggie”.
Allebei uitgewerkt en op richting Frankrijk, alles op ons
gemak een paar dagen hier en dan weer verder enz. Soms
ook door naar Spanje of terug via Italië richting huis.
Ook zochten we broer Gerard en Lia zo nu en dan eens
op en bleven een tijdje op de zelfde camping staan.
Fietsen, kaarten, borreltje, lekkere hapjes, jeu de boules
met elkaar enz...., heel gezellig!! Na verloop van tijd
gingen wij weer onze eigen weg. We hebben een keer
juni
15 / juli 2014
Vervolg De
boule rolt ..... verder
gehad dat we de schotel
van de TV vergeten waren
in Frankrijk, maar dat
merkten we pas na z’n 400
km. Wij naar de camping
gebeld, we wisten dat
Gerard en Lia daar ook
heen zouden gaan. Zij
hebben dat grote ding mee
genomen en ze zaten al zo
vol!!! Later weer een keer
gebeurd, na z’n 50 km
kwamen we er achter. De
caravan los van de auto, ik bleef bij de caravan en Erzo
is het gaan halen, het stond nog midden op het veldje aan
de aansluiting, lachen! Mooie tijd geweest!!
We hebben beiden wat met schotels hoor!!! Vroeger....
33 jaar geleden, we gingen met z’n vieren (alleenstaande
dames) een keer uit eten Tweede Kerstdag. De eerste
dag hadden we met een grote koppel bij Marianne
(vriendin) gevierd, erg gezellig. We besloten om ons
zelf te verwennen met een hapje en daarna dansen. Wij
naar Amsterdam en nee…. we hadden niet gereserveerd
maar.... na de vierde hadden we “bot” bij een Griek, maar
moesten even geduld hebben, kregen een ouzo voor
het wachten, na 25 minuten kwam een tafeltje vrij. Vol
verwachting op de kaart kijken en wat bleek.... ze hadden
maar een menu en eigenlijk boven ons budget, oh jee wat
nu????? Wij met onze portemonnees onder het tafeltje
tellen en de een had iets meer dan de ander bij zich en
alles bij hutje en mudje gelegd. Het was erg gezellig,
live muziek, er werden schoteltjes gegooid (brengt geluk
zeggen ze) en er over heen gedanst, nou dat wilde ik ook
en vroeg aan de baas om schoteltjes. Ja hoor, zei hij, je
kan alles “krijgen” waar je om vraagt en ging naar het
magazijn met hem, kreeg een grote stapel tot aan m’n
kin, en gooide ze stuk op de grond om er over heen te
dansen met de Grieken. Had het reuze naar m’n zin, op
een gegeven moment wenkte Marianne geïrriteerd naar
mij, ik moest komen!!! ging nog door maar ...ze keek
wel erg boos. Ik kwam naar haar toe en wat bleek De
schoteltjes kosten 35 gulden!! We hadden niets meer, wat
nu??? Geld voor het eten op een schoteltje gelegd en als
de baas even uit het zicht was dan werd de een na de ander
naar buiten geloosd door Marianne, spannend! Eenmaal
buiten probeerden we zo snel mogelijk te verdwijnen, de
stoepen waren glad van bevroren sneeuw, dus dat viel
niet mee met hoge hakjes! Vreselijk gelachen. Eenmaal
thuis bij Marianne nog thee drinken, dus de ander naar de
kast waar de kopjes stonden en toen hoorde ik toch een
schreeuw!! “Kijk uit voor m’n servies!!! Adrie is er ook
!!!!!!!” Dat heb ik nog lang gehoord.
3 jaar geleden hebben we de knoop door gehakt en zijn
we gaan samen wonen en het bevalt ons prima, ja, we zijn
niet over een nacht ijs gegaan, haha !!!!!!!! De caravan
moesten we door omstandigheden verkopen. Jammer,
maar een luxeprobleem!
Door Nel van Mil en Lia Boogerd (schoonzus) ben ik 5 en
een halfjaar geleden op jeu de boules gekomen, Lia was
een week eerder en zo ben ik over de streep getrokken.
Ik vind het leuk en gezellig en dat mag ik nog wel eens
uiten, ja, ben er nu eenmaal niet passief in. Of het nu
om kaarten, scrabbel of wat dan ook gaat, ik ben dan
meestal hoorbaar aanwezig. Ben gek op spelletjes, krijg
er geen genoeg van. Wij zijn er thuis mee opgegroeid,
aan de tafel kaarten met de “ouderen”. Had/heb nog stel
broertjes en zusjes onder mij.
Ik zou wel een tijdje door kunnen gaan maar wil met het
hele clubblad vullen! Jullie weten nu een beetje wie ik
ben.
Allen wens ik een fijn en zonnig jeu de boules seizoen .
Groetjes, A3
De Boule rolt verder ... naar Ger van Veen
HOUT, BEITS,
IJZERWAREN
en verkoop van
DEUREN
Verfrissend nieuws;
de Suzuki Splash
Splash
Nu
extra
my day
Alhoge
vanaf
Fa. J. Zandvliet & Zn
(DOE HET ZELF)
Haven 18, Lisse
Telefoon 0252 - 413 559
inruil
€ 9.999,-
Industriekade 16A, 2172 HV Sassenheim, Tel. (0252) 224 224
TIE
EA
VE H
AARV ER Z
OR
GI
NG
Auto Bakker
CR
De nieuwe Suzuki Splash is compact en heeft een heerlijke iets hogere zit. Door zijn wendbaarheid is hij ideaal in de stad. U parkeert hem makkelijk in de kleinste parkeerruimtes. De Splash biedt toch voldoende ruimte aan vijf volwassenen inclusief bagage.
Met o.a. 6 airbags (m.u.v. het basismodel) voldoet hij bovendien aan de strengste veiligheidsnormen. Al dit verfrissende autonieuws staat nu voor u klaar, in onze showroom.
Adviesprijs is inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en
legeskosten. Brandstofnorm (benzine 2004/3/EC; diesel ECE 101 R-00) 4,5-5,9 l/100 km,
16,9-22,2 km/l, CO2 uitstoot 120-142 g/km. Wijzigingen voorbehouden.
Baaij Catering
Ook voor verhuur van
- BBQ’s
- biertaps
- tenten
- statafels
- stoelen
- serviesgoed
enz...
...en het verzorgen van
- buffetten
- barbecues,
- drankenservice
enz...
0252 - 41 34 75 | w w w. b a a i j c a t e r i n g . n l
net
’n haar
beter!
Herensalon
THIJSSEN
juni
/ juli 2014
De boule is rond
(de wondere wereld van de bolle bouler)
17 Boulen is een gastronomische sport…….ik leg u uit waarom…..
Gewoontedieren. Wij
mensen zijn het bij
uitstek. De term is vermoedelijk te verklaren
doordat in de dierenwereld door veel, zo
niet alle dieren op vergelijkbare situaties heel
consequent wordt gereageerd. Een logisch gevolg van het gegeven (of is het een
aanname) dat dieren niet logisch redeneren en dus geen
alternatieven overwegen.
Laatst betrapte ik mijzelf er weer op dat ik toch echt wel
een optimaal voorbeeld ben van zo’n gewoontedier. Ik
was gast van ons bestuur tijdens de vrijwilligersavond.
André deed zijn openingswoord, waarbij hij op komische
wijze vier keer uitvoerig vertelde wat hij zich voorgenomen had niet te vertellen. Namelijk dat de vrijwilligers
de steunpilaren zijn van de vereniging, LBF niet zonder
hen kan, enzovoorts. Los van de komische noot van André bedacht ik mij dat het inderdaad niets nieuws onder
de zon was wat hij met ons (niet) wilde delen, maar, toch
hoorde het er wel bij vond ik. Dat is namelijk…….de
gewoonte.
In het spel heb ik dat ook, al word ik door trainingen
nog zo gestimuleerd om anders te handelen. Maar u herkent vast wel de bemoedigende tip voor de tireur: “eentje
hoor”, waarmee je niet bepaald veel vertrouwen aan je
tireur geeft. In die instructie ligt namelijk vooral de angst
van een misser opgesloten, terwijl het voor de tireur
denkbaar waardevoller is als deze ons volste vertrouwen
krijgt. Dan hoef je dat dus niet te zeggen. Ik weet dat ik
dat niet moet zeggen, ik vind het zelf als ik tireur ben
ook heel vervelend, maar toch riep ik het tijdens de nationale competitie zomaar tegen onze schutter Frans. Een
gewoonte, en nog een vervelende ook. Frans heeft het in
elk geval niet geholpen.
Aldus (en met nog veel andere voorbeelden) heb ik mijzelf er van doordrongen dat ik er niet om heen kan, ik
ben een gewoontedier. Ik ben
er nog niet uit of ik dat nu
erg vind of…..gewoon. En is
gewoon dan per definitie niet
erg? Tja…..daar ben ik dus
nog niet uit.
Wel vond ik het geinig om te
bedenken wel gewoontedier
ik dan ben.
Ben ik de ezel? Nou, het
spreekwoord zegt dat zelfs een ezel zich niet twee maal
aan dezelfde steen stoot…..hmmmm. Ben ik dan wellicht een aap? En spontaan zie ik de beelden voor me
van wetenschappelijk onderzoek waarbij apen in Burgers Zoo getest werden op hun gedrag. Ik kan u melden,
die apen, die pasten zich verdraaid snel aan bij andere
omstandigheden.
Nou, vooruit, dichter bij huis…..een hond. Nu ben ik de
gelukkige bezitter van twee honden en ik kan u melden
dat deze hondjes uitermate veel wijzigingen in hun gedrag vertonen sinds het moment dat zij bij ons zijn komen wonen: er wordt niet meer in huis gepoept, er wordt
niet meer geblaft naar alles wat in onze straat enige beweging vertoond, er wordt keurig in mandjes gegaan als
er visite komt….. gewoontedieren?
Nu moet ik zeggen…..die apen en die honden, die hebben zich niet zo maar aangepast. Hun verbeterde gedrag
werd steeds beloond met iets lekkers. Nou vraag ik me af
of ik zou stoppen domme dingen tegen mijn medespelers
te roepen als ik in ruil daarvoor elke keer wat lekkers
toegestopt zou krijgen…..zou dat de sleutel zijn tot beter boulen? Elkaar lekkere hapjes geven? Ik zeg u, met
heel mijn hart en ziel, gastronomie is het antwoord! Dus
daarom roept Michael altijd om een teamschotel! Verrassend toch, dat juist ik dit moet ontdekken…….
18
21e jaargang nr.2
Pointeer kampioenschap
Op woensdag 2 april j.l. vonden de jaarlijkse
pointeerkampioenschappen plaats. In het boule-o-drôme
was de organisatie druk bezig om de vijf banen, waarop
we onze pointeerkunsten moesten tonen, neer te leggen.
Dus voordat het spektakel ging beginnen was er tijd
voor koffie/thee en een balletje ingooien. Het was een
heerlijke zwoele avond dus dit ingooien kon voor het
eerst dit jaar ook buiten! Dat is toch wel weer fijn zo in
de frisse lucht.
Maar we kwamen natuurlijk voor het pointeren. Allemaal
de hal in waar Dick Weijers ons vertelde wat de bedoeling
was.
Tja, en dan lijkt het allemaal zo simpel, maar ga er
maar aanstaan. Zo dicht mogelijk bij het butje, over
een balkje heen zo dicht mogelijk bij het butje, tussen
ballen doorgooien en ze absoluut niet raken, voorste bal
opspelen en als laatste oefening het butje opspelen.
Maar er zijn er natuurlijk die het wel kunnen. En hoe!
Neem Jaap. Jaap met z’n hoge ballen. Fantastisch. Die
werd met 39 punten eerste!
En Carl die ook wel van de hoge ballen is, werd met 32
punten tweede. Misschien moet ik ook wel hoge ballen
gaan gooien, iets voor volgend jaar?
En Leroy, waarvan ik dacht dat-ie van het tireren is,
die kan het ook. Met 29 punten behaalde hij de derde
plaats.
Zo moet het dus. Heel goed mannen. Mag ik bij jullie
op les?
Pppfffttt. Dat lukt dus niet. Tenminste mij niet. Waar
ik geen bal mocht raken deed ik het wel en waar het
juist moest miste ik. Dan word je toch wel even met je
neus op de feiten gedrukt. Er is nog veel te leren. Heel
confronterend.
Dank aan de organisatie, aan Trudy voor het nodige
barwerk en aan Frans Dames voor het nemen van de
foto’s.
Het was een gezellige avond. De opkomst was best
groot. Zoals Dick bij het uitreiken van de trofeeën
meldde blijven deze kampioenschappen door een vast
koppel levend. Maar het blijft zaak om meer mensen te
enthousiasmeren om hieraan mee te doen.
Bernadette
juni
19 / juli 2014
Pointeer kampioenschap
UITSLAG POINTEERKAMPIOENSCHAP 2014
1
2
3
4
5
5
5
8
9
9
9
12
13
13
15
15
17
17
19
20
21
22
Jaap Kivits
Carl Romijn
Leroy Dijkman
Teus van der Tonnekreek
Michael Voorn
Peter Dijkman
Koos van Dijk
Yvonne Heus
Leny Maas
Rob van der Zwet
George Lengers
Peter Balkenende
Bernadette Daniels
Peter van Dijk
Ruud Doezie
Aad Maas
Margriet van Dijk
Ans Spoelder
Nol van de Wolleberg
Ria Lengers
Wim Hartman
Rina Weijers
39 punten
32 punten
29 punten
27 punten
26 punten
26 punten
26 punten
19 punten
18 punten
18 punten
18 punten
17 punten
15 punten
15 punten
13 punten
13 punten
12 punten
12 punten
10 punten
9 punten
8 punten
7 punten
20
21e jaargang nr.2
Pointeer kampioenschap
juni
/ juli 2014
21 Mededelingen van de trainer
Wetenswaardigheden en overpeinzingen van een trainer.
HET TEMPO VOORDEEL:
Een team heeft tempo voordeel - of is in het voordeel als de tegenstander op punt ligt, maar men zelf meerdere boules
te spelen heeft.
• Bijv: In een Tête à Tête ben je de speler die als eerste een boule speelt, je plaatst hem op 20 cm van het but, de
tegenstander schiet jouw boule weg met een carreau. Jij werpt je tweede boule maar komt niet op punt, je derde boule
plaats je tegen zijn boule aan. Hij maakt met zijn tweede en derde boule nog twee punten. Stand 3-0 voor hem.
• Tempo voordeel is in principe één punt waard
• Iedere boule voordeel is in theorie ook een punt waard.
DE WERPRONDE
Een werpronde valt in vier goed te onderscheiden delen op te splitsen:
1. Het uitwerpen van het but. Dat moet tot eigen voordeel worden benut. Het voorrecht om het but uit te werpen
vermindert de handicap van het tempo nadeel.
2. Het spelen van de eerste boule. Na het uitwerpen van het but moet binnen een minuut de eerste boule geplaatst
worden. Die boule is van het allergrootste belang, want door zijn ligging kan die de tegenstander uitnodigen te
plaatsen of te schieten, misschien mist hij of plaatst hij zijn boule niet op punt. Hoe dan ook de tegenstander moet
spelen.
Het spelen van de eerste boule is als een openingszet bij het schaken. Veel spelers die heel zeker zijn van hun technisch
kunnen plaatsen hun boule met opzet op een bepaalde plek, bijvoorbeeld niet te dicht bij het but, waardoor men de
tegenstander dwingt om te plaatsen. Maar doorgaans zal een speler zijn uiterste best doen om zo dicht mogelijk bij
het but te plaatsen.
3. De werkelijke strijd: Het gevecht tussen twee teams terwijl ze allebei nog boules te spelen hebben. De fase van
het spel waarbij beide teams het eind van de werpronde trachten te bereiken, waarbij zij alleen nog boules te spelen
hebben. Hier speelt zich alles af: iedere gespeelde boule moet als resultaat hebben dat de tegenpartij op zijn minst
moet spelen en als het even kan vaker.
4. Het einde van de werpronde: Nu gaat het er om het behaalde voordeel in winst om te zetten.
Als alle spelers onderstaande punten beheersen gaan zij voor een goed resultaat.
Kennis van het spelreglement (I.S.P.) en die van de bijzondere gevallen.
In afgebakende banen of vakken en het spelen op tijd.
1. Het markeren van but en boules.
2. Het meten van afstanden en punten en op welke wijze.
3. Het onderkennen van het ritme in een partij.
4. Het verschil in het spelen van een Tête à Tête, Doublette of Triplette.
5. Wisseling van rol in de loop van een Triplette (pointeur. milieu, tireur).
6. Het mentale aspect: een uitgelaten stemming of moedeloosheid, aan geen van beide mag je toegeven, je wint pas
als je 13 punten hebt en je verliest pas als tegenstander er 13 heeft.
Enkele algemene en simpele regels:
• Wanneer je ziet aankomen dat meerdere malen moet worden gespeeld en men heeft een goede tireur, schiet dan
eerst om pas daarna te plaatsen.
• Je mag niet toegeven aan metaalkoorts, dat wil zeggen een aandrang om alleen maar te willen schieten; daarentegen
mag je ook geen blijk geven van overdreven angst.
VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT:
• Voer die actie uit die de meeste kans van slagen heeft.
• Met een aanzienlijk boulevoordeel moet worden geschoten als dit puntvoordeel geeft.
• Met een aanzienlijk nadeel moet worden geplaatst .
Ik wens iedereen een fijne vakantie met veel boule plezier en voor de deelnemers aan de zomercompetitie veel
succes.
Robert Karreman
22
21e jaargang nr.2
Paastoernooi
2e Paasdag, mooi weer met een kleine kans op regen
later in de ochtend, dus lekker buiten boulen wat voor
een aantal onder ons de eerste keer was dit seizoen.
Moet mij even van het hart dat de dames en uiteraard ook
de heren op hun Paasbest gekleed waren.
Na in het zonnetje van de koffie te hebben genoten,
de nieuwste wetenswaardigheden werden gedeeld,
kon er aangevangen worden. Dick Weijers hield als
wedstrijdleider een kleine toespraak en wenste een ieder
veel plezier. Uit de opkomst van spelers is er één Triplette
tevoorschijn gekomen, te weten Wim Hogendoorn Anneke le Roy - Jan van Vliet tegen Jannie Mieremet
- Alie van Steijn - Ans Spoelder.
Iedereen had goede zin, er werd tijdens het spel veel
gelachen en dat verhoogde het spelplezier. Het was een
taaie wedstrijd over en weer en er werd hard gestreden,
waarna de wedstrijd eindigde met een eindstand 12-11
voor Janny, Alie en Ans.
Op naar de koffie en warme chocolademelk met
slagroom.
In de tussentijd was onze fotograaf Frans Snaar nieuwe
portretfoto’s in de buitenlucht aan het schieten voor het
te vernieuwen smoelenboek.
Volgende wedstrijd Rob van der Zwet - Wim Hartman
tegen Erik-Jan Dofferhoff - Ans Spoelder
De heren van der Zwet en Hartman hadden de toss en
verkozen de grove baan om, zoals ik Rob nog net hoorde
zeggen, hun (wij dus) een kans te geven, hahaha. Wel,
uiteindelijk hebben Erik-Jan en mijn persoontje die kans
niet gepakt.
Met vier punten voor de tegenpartij, waana wij in de 2e
menne ons eerste punt scoorden, waarna er snel een 3e en
4e menne volgden, met respectievelijk zes en drie punten
voor team van der Zwet - Hartman is de rekensom snel
gemaakt, eindstand 13-1.
Op naar de advocaat met slagroom en nieuwe
tegenstanders, Rina Weijers - Arie Imthorn tegen Jan
Bisschops - Ans Spoelder. Deze wedstrijd werd gewonnen
met 13-5 door team Bisschops - Spoelder, ondanks de
voortreffelijke schietprestaties van Rina.
Bij het einde van alle spelrondes ging het wat mieseren
en dus verliep de prijsuitreiking binnen.
Geëindigd, 1e prijs voor Rob van der Zwet, met in zijn
kielzog als 2e Frans Mieremet, waarna Teus van de
Tonnekreek als 3e eindigde, ook Coby van der Wiel wil
ik niet weglaten want zij is als 4e geëindigd.
Met complimenten aan Adrie Verdoes als vrijwillig
barmedewerkster, chapeau!
Met speciale dank aan Marianne Distelbrink die telkens
weer voor ontzettend leuke en mooie prijzen zorgt
nogmaal chapeau!
Het was een geslaagd en uitermate gezellig
Paastoernooi.
Ans Spoelder
Paastoernooi op 21-04-2014
Rng Naam
W.
S.
1 Rob van der Zwet
3
26
2 Frans Mieremet
3
24
3 Teus v.d. Tonnekreek
3
16
Coby van der Wiel
3
16
5 Aly van Steijn
3
3
6 Hans Peter Lindhout
2
15
Wim Wassenaar
2
15
8 Jan Bisschops
2
14
9 To Dijks
2
13
Wim Hartman
2
13
11 Alie Bisschops
2
12
12 Marry Koopman
2
11
13 Nel van Mil
2
10
14 Jannie Mieremet
2
9
15 Wim Roeloffs
2
8
Marius van Velzen
2
8
17 Eric Jan Dofferhoff
2
6
18 Dinie Verdegaal
2
-1
19 Elly van den Bosch
2
-2
Lenie van Velzen
2
-2
21 Ans Spoelder
2
-3
22 Corrie Schols
2
-4
Hierna volgen 14 met 1 gewonnen partij en 6 met 0
gewonnen partijen
juni
/ juli 2014
Paastoernooi
23 M.L. Smits-Wassenaar
P ET I T RESTA URA NT - C A TE RI N G
· Blokhuis 1, 2161 EV Lisse ·
· Tel. 0252 - 416 716 · Fax 0252 - 419 602 ·
DE RUYTERSTRAAT 4
Op zoek naar een nieuwe badkamer?
SNA C K SH OP
2161 TB LISSE
TELEFOON 0252 - 41 27 35
DINSDAG T/M ZATERDAG
VAN 12:00 TOT 22:00 UUR
ZONDAG
VAN 15:00 21:00
Meer en Duin 80a
2163 HC Lisse
tel. 0252 410 223
Bij DE BRUIN moet je zijn
Tabak, sigaren, lektuur, wenskaarten, lotto,
staatsloten, lucky 10.
BIJ DE BRUIN MOET JE ZIJN!!
Hengelsport, krasloten, strippenkaarten, kranten,
voetbalkaartjes.
BIJ DE BRUIN MOET JE ZIJN!!
Ook voor... telefoonkaarten van:
KPN,VODAFONE en T-MOBILE
Tabaksspeciaalzaak
Heereweg 240a - Lisse - Tel. 0252 - 413 833
juni
25 / juli 2014
Herken je deze persoon?
Nr
43
Herken je deze persoon ?
Het was deze keer ontzettend moeilijk om te raden wie
er op de foto stond. Zelfs vele trouwe inzenders lieten nu
verstek gaan en durfden geen gokje te wagen. Slechts 6
ingevulde briefjes trof ik in het kistje aan. Maar evengoed
zat er een juiste oplossing bij. Degene, die de juiste naam
heeft ingevuld moet bijna een buurmeisje geweest zijn en
meegemaakt hebben dat dat arme kind met een lui oog te
maken had. Het was inderdaad niet de charmantste foto
van Liesbeth, maar zij vond het wel leuk om de foto in
het clubblad te plaatsen om geraden te worden. Ja, het
meisje op de foto was Liesbeth Roeleveld.
De volgende namen trof ik op de briefjes aan: Elly van der
Aart, Mien Grimbergen, Corrie Schols, Henny Sprengers,
Nel Vroomans en inderdaad Liesbeth Roeleveld. Die
laatste en juiste naam was ingevuld door Carla Weijers.
Zij is deze keer de winnares van de koffiekaart.
Het was inderdaad erg moeilijk en ik had niet verwacht
dat er een goede inzender bij zou zitten.
Tot eind juni kunt u weer een poging wagen om van de
nieuwe foto de juiste naam in te vullen. Ik wens u daarbij
veel succes.
Leo van Berkel
Reeds geplaatste foto’s.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Jan van der Haas
Bep van Leeuwen
Jan Bisschops
George Lengers
Peter van der Aart
Anneke le Roij
Frans van Nimwegen
Jan Beukers
Carl Romijn
Alie Bisschops
Nol van den Wollenberg
Miep van der Woude
Riekie van Leeuwen
Wim Roeloffs
André Distelbrink
Hennie Bon
Gerard Reinders
Els Vermeulen
Jan van de Meeberg
Hanny Reinders
Jan Hogervorst
Hans Peter Lindhout
Dik Oudkerk
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Nel van Mil
Toos Hoogervorst
Frans Mieremet
Sjaan Wassenaar
Aad Imanse
Roos van der Ham
Ada Weijer
Frans Snaar
Coby van der Wiel
Gerard Stroeve
Piet van Staveren
Dietmar Müller
Henk Hartman
Marianne Distelbrink
Tiny van den Wollenberg
Joke Wubbe
Piet van der Voet
Toon Meeuwissen
Liesbeth Roeleveld
Wie is het .....?
?
26
21e jaargang nr.2
2e dag Nationale Competitie. (27 april)
LBF 4, Robert Loesberg, Leroy Dijkman en Teus v/d Tonnenkreek. in de 2e klasse zone B.
Het had zo mooi kunnen zijn en dan doel ik op het weer. Terwijl in de hoofdklasse waar het eerste team speelt
waanzinnig mooi weer was (in Oss), kregen wij te maken met regen en niet een buitje, maar een bui van een dag. De
locatie, Zuid Scharwoude, daar waar de zon niet opkomt tijdens die zondag in april.
Na de eerste dag mooi met 4 winst partijen uit 5 te hebben afgesloten, moesten we nu maar 3 partijen spelen. We
mochten ons later melden vanwege een stilstaande partij. Voor Leroy moesten we een invaller zoeken, omdat zijn
ouders 33 jaar getrouwd waren. De invaller was snel gevonden in de persoon van Rob van der Zwet.
Bij aankomst zag het alles er troosteloos uit. Een grijze dag met een miezerregen. Nadat we ons gemeld hadden bij
de leiding eerst maar een bakkie. Even ingooien en gedag zeggen tegen alle bekenden. Het andere team van Lisse
(Yvonne H., Peter B. en Peter v. D) kwam ook later, want die hadden een vrijloting. We konden toen even in gooien
en wel team tegen team (niet helemaal).
De eerste partij tegen OSB, Jacco, Marcel en Juup werd al snel beslist in ons voordeel. Het liep bij hun niet en wij
bleven geconcentreerd spelen. Boules kwamen goed aan en wat weggeschoten moest worden lukte gewoon. Dat
resulteerde in een 13-4 overwinning.
Na een volgende kop koffie met koek bleek dat het volgende team waar we tegen moesten spelen nog steeds bezig
was. Dat duurde verschrikkelijk lang en we moesten vrij lang stil zitten. Maar uiteindelijk kwamen ze in die partij
toch op 13 en na een pauze konden we dan eindelijk beginnen tegen de Gooiers. De partij was geen makkie, want
er was een teamlid van hun die met zijn boules altijd weer voor verrassingen zorgde. Maar uiteindelijk ging de winst
weer naar ons. De stand geeft het niet aan, maar we zaten af en toe in een vrij lastig pakket (13-3).
Tijd voor een kop warme soep en een broodje. Want inmiddels was het al over drieën. De laatste partij tegen een team
van Les Cailloux, nou gezellig was anders. Daarbij was het weer nog steeds de grootste boosdoener en waarschijnlijk
ook hun tireur, die alles weg schoot. De strijd ging redelijk gelijk op en tot 5-5 en 6-5 bleef het in evenwicht. Door een
slechte mêne van ons zouden ze kunnen uitlopen, maar hun laatste boule kwam tegen de but en deze sprong weg en
tussen onze 4 boules in. (10-5). Gelukje! We bleven goed spelen, maar hun tireur was en bleef een grote stoorzender.
Ze kropen toen weer dichterbij en we bleken eigenlijk geen tegenstand te bieden. De regen hielp ons ook niet en
daarvan word je nat en koud en dan laat je gaatjes vallen, die dan door de tegenstanders worden opgevuld. Plassen op
de baan, drijvende butjes, van alles.
10-9 was een cruciale stand en met een boule op de but, die weggeschoten werd door ons met een carreau, dachten we
een goede stap naar de overwinning te hebben gezet. Het werd een waterballet. (12-9). Net dat laatste tikkie konden
we niet uitdelen. Bij de stand 12-12 was het erop of eronder. Het werd eronder: 12-13.
Voor de stand na 2 dagen: 6 Winst uit 8 partijen , voorlopig plek 1. De 2e plek wordt ingenomen door Les Cailloux
met 6 winst uit 9 partijen.
Na afloop nog even gezellig met de andere teams in de kantine gezeten en daarna terug naar huis. Bij Uitgeest brak
de zon door en dat hadden we de hele dag moeten missen.
Rob bedankt voor het succesvol invallen, we doen nog steeds goed zaken. De derde dag zal worden gespeeld in
Nieuwegein op 18 mei.
Op verzoek heb ik het scoreverloop van de partijen weggelaten.
Een verslag van de razende en tot de draad toe natte reporter Robert op locatie voor LBF 4 in Scharwoude.
juni
27 / juli 2014
Wedstrijdkalender 2014
RAADPLEEG REGELMATIG HET BORD IN DE HAL, DATA KUNNEN GEWIJZIGD ZIJN!
Datum
28-mei
30-mei
1-jun
1-jun
6-jun
11-jun
14-jun
18-jun
22-jun
27-jun
2-jul
4-jul
5-jul
9-jul
12-jul
14-jul
16-jul
16-jul
23-jul
25-jul
27-jul
1-aug
13-aug
20-aug
23-aug
27-aug
29-aug
5-sep
10-sep
17-sep
21-sep
24-sep
26-sep
3-okt
4-okt
8-okt
10-okt
12-okt
15-okt
22-okt
25-okt
29-okt
31-okt
Dag
wo
vr
zo
zo
vr
wo
za
wo
zo
vr
wo
vr
za
wo
za
ma
wo
wo
wo
vr
zo
vr
wo
wo
za
wo
vr
vr
wo
wo
zo
wo
vr
vr
za
wo
vr
zo
wo
wo
za
wo
vr
Evenement
Triplette competitie 5/10
Ontmoetingstoernooi
4e dag Nationale Competitie
4e dag Zomer Competitie Doublette
Bram Borsje bokaal 6/12
Individuele competitie 6/12
Zomaer Toernooi
Doubletten comp. Poule A B en C 6/11
4e dag Zomer Competitie Doublette
Ontmoetingstoernooi
1e Midzomeravond
Bram Borsje bokaal 7/12
Boulestreek trofee
Individuele competitie 7/12
5e dag Zomer Competitie Doublette
Quatorze Juillet + sponsoren
Lady's Day
Triplette competitie 6/10
2e Midzomeravond
Ontmoetingstoernooi
Finale Zomer Comp. Doublette
Bram Borsje bokaal 8/12
Individuele competitie 8/12
Doubletten comp. Poule A B en C 7/11
Lisse Open
Triplette competitie 7/10
Ontmoetings/Kom Mee Toernooi
Bram Borsje bokaal 9/12
Individuele competitie 9/12
Doubletten comp. Poule A B en C 8/11
Harddraverijtoernooi
Triplette competitie 8/10
Ontmoetingstoernooi
Bram Borsje bokaal 10/12
Externe Doubletten za 1/3
Individuele competitie 10/12
Vereniging team competitie
Externe tripletten zo 1/3
Doubletten comp. Poule B en C 9/11
Triplette competitie 9/10
Vrienden van LBF
Doubletten comp. Poule A 9/11
Halloween
Spelsoort
triplette
doublette
triplette
doublette
tête à tête
doublette
doublette
doublette
doublette
doublette
doublette
tête à tête
diverse
doublette
doublette
doublette
doublette
triplette
doublette
doublette
doublette
tête à tête
doublette
doublette
doublette
triplette
doublette
tête à tête
doublette
doublette
doublette
triplette
doublette
tête à tête
doublette
doublette
diversen
triplette
doublette
triplette
doublette
doublette
Terrein
LBF
LBF
div. locaties
div. locaties
LBF
LBF
LBF
LBF
div. locaties
LBF
LBF
LBF
elders (?)
LBF
div. locaties
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
div. locaties
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
LBF
div. locaties
LBF
div. locaties
div. locaties
LBF
LBF
LBF
LBF
Coördinatie
Cees Vesseur
TC
Dick Weijers
Dick Weijers
Dick Weijers
Kees v.Ruiten
Dick Weijers
Dick Weijers
Dick Weijers
TC
TC
Dick Weijers
Dick Weijers
Kees v.Ruiten
Dick Weijers
TC
Rina Weijers
Cees Vesseur
TC
TC
Dick Weijers
Dick Weijers
Kees v.Ruiten
Dick Weijers
Dick Weijers
Cees Vesseur
TC
Dick Weijers
Kees v.Ruiten
Dick Weijers
Dick Weijers
Cees Vesseur
TC
Dick Weijers
Dick Weijers
Kees v.Ruiten
Dick Weijers
Dick Weijers
Dick Weijers
Cees Vesseur
Het Bestuur
Dick Weijers
RAADPLEEG REGELMATIG HET BORD IN DE HAL, DATA KUNNEN GEWIJZIGD ZIJN!
28
nipt
20e
21e jaargang
jaargang nr.2
Prikbord / Ge
Mutaties in het ledenbestand
Nieuwe Leden:
Frans van der Kraan Randmeerstraat 63 2162 LJ Lisse Wil Bergman Oude Herenweg 12 2215 RZ Voorhout m.i.v.
16-03-2014
17-03-2014
De Fooienpot is weer geleegd
Een goed gebruik is om jaarlijks de inhoud van de fooienpot aan een goed doel te overhandigen. Dit jaar
is de keuze gevallen op het Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep.
Hoeveel de donatie exact bedroeg is niet zo interessant, hoewel menigeen het wel wenst te weten. Veel
belangrijker is dat de ontvangende partij er blij mee is. En dat is ze!!
Het Adamas Inloophuis
Het Adamas Inloophuis opende in het voorjaar van 2007 haar deuren in Nieuw Vennep. In een prachtig,
vrijstaand pand is een huiselijke omgeving gecreëerd waar volwassenen en kinderen met kanker en
hun naasten onvoorwaardelijk welkom zijn. Zij kunnen er terecht voor informatie, lotgenotencontact,
therapeutische begeleiding, creatieve en lichaamsgerichte workshops en uiteraard een luisterend oor.
Het Adamas Inloophuis is een prachtige, warme en bijzondere plek waar we ons elke dag inzetten voor
mensen met kanker en hun naasten.
Binnen het Inloophuis is onder begeleiding van vier professionele coördinatoren een groep van 110
enthousiaste vrijwilligers actief. Dankzij hun inzet en die van talloze sponsoren, hebben tussen 2007 en
2013 ruim 45.000 bezoeken in het Inloophuis plaats gevonden. Jaarlijks rekenen we nu op ongeveer
8.000 bezoeken van mensen met kanker en hun naasten.
We zijn voor de financiering van het huis bijna geheel afhankelijke van donaties van particulieren en
bedrijven en van subsidies van fondsen. We zijn daarom enorm dankbaar en blij met de donatie van
jullie vereniging. Wat een verrassing ook, super!.
We gaan het geld gebruiken voor de aanschaf van materialen voor onze activiteiten.
Meer informatie over onze activiteiten en andere zaken rondom het Inloophuis kun je vinden op www.
adamas-inloophuis.nl
Nicky Westerhof
Boule
Exclusieve Brilmode
Contactlenzen
Kapelstraat 2
2161 HD Lisse
Tel.: 0252-412570
Email: [email protected]
But
Bril Jan’t
Bij ons kunt u terecht voor
een helder, onafhankelijk
en persoonlijk advies.
Wij heten u van harte welkom!
• Verzekeringen
• Pensioenen
• Hypotheken
• Financiële planning
VDSD B.V.
2e Poellaan 10A
2161 CJ Lisse
Postbus 94
2160 AB Lisse
T
F
E
I
(0252) 41 68 50
(0252) 42 04 57
[email protected]
www.vdsd.nl
,
a
z
z
i
ep
t
n
a
!
k
a
o
t
r
t
k
a
j ke e n c i a b
i
l
e
k
a
m
fe
s
o
n
e
e
t
e
s
Voor erlijke pa
e
h
n
e
e
Kanaalstraat 31, Lisse
T· 0252 - 416 091 - F· 0252 - 530 996
[email protected]
www.panini.nl
Uw bestelling (pizza’s en pasta’s) wordt heerlijk
warm GRATIS thuisbezorgd!!