17. weekbrief 19 december 2014

Vrijdag 19 december 2014
c.b.s. Juliana van Stolberg
K. de Raadstraat 6
7902 JD Hoogeveen
0528 262655
www.juulhoogeveen.nl
[email protected]
weekbrief
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
Agenda:
De jarigen:
19 dec.: Meester Brand
19 dec.: Juf Polstra
19 dec.: Meester Huisjes
20 dec.: Iris de Weerd
20 dec.: Latisha Zwiep
24 dec.: Liz van de Berg
25 dec.: Jordy Hento
26 dec.: Ismaël de Lima
27 dec.: Johanna van Loon
1 jan.: Sophie Blenkers
2 jan.: Dévin Smit
5 jan.: Kimberly Klok
5 jan.: opening 2015 in de schoolzaal
6 jan. groep 2 GGD
8 jan.: OR
12-14 jan.: Kriebelteam
12 jan.: MR
19 jan. Schoonmaakavond groep 1-3
21 jan.: Voorleesontbijt
27 jan.: Filmfestival
28 jan.: Vrije dag voor alle kinderen!
Een heel rijtje jarigen dit keer. Jarig in de vakantie en
Kimberly op de eerste schooldag. En vandaag 2 meesters en 1
juf (die hadden eigenlijk in de vorige weekbrief gemoeten,
maar beter laat dan nooit).
We wensen jullie allemaal een prachtige dag toe. Geniet
ervan!
De laatste weekbrief van 2014!
Vandaag vullen we de laatste weekbrief van 2014 met leuke foto’s , een speciale editie!
En.. kijken we even kort terug naar alle leuke, spetterende ,ondernemende activiteiten die weer hebben plaatsgevonden en dat zijn er
nogal wat!
 De KIKA sponsorloop
 De startgesprekken
 De trouwerij van juf Balde
 Zomermarkt
 De filmploeg excellentie
 De ouderavond met de kinderen
 Het Kalfje Juultje
 De ateliers
 De bieb in de school
 De rekendag
 Het afscheid van Juf Mennink
 De gezellige surpriseavond
 De Kerstmarkt
 …
Ik vergeet vast nog iets… dat kan ook bijna niet anders.
Al deze leuke activiteiten hadden we niet kunnen realiseren zonder elkaars hulp! Het laatste compliment van dit schooljaar wil ik dan ook
graag uitdelen aan iedereen die meegeholpen heeft al die mooie activiteiten te organiseren en te bedenken, uit te voeren.
BEDANKT!
We gaan er samen een mooi 2015 van maken!
Het team van de Juliana wenst iedereen een heel gezond en
gelukkig 2015!
Sandra van Iterson
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
Oud Papier
Afgelopen maandag hebben onze oud papier vaders de buurt weer verlost van al het oud papier in de schuur.
Bedankt mannen!
In de maand november hebben deze vaders voor € 867,00 opgehaald.
Wat zijn we elke keer blij met deze geldstroom waarvan we zoveel extra’s kunnen doen voor de kinderen.
Nogmaals onze grote dank voor jullie inzet elke keer!
Iedereen een nieuw tasje!
Vandaag heeft iedereen uit handen van de O.R. een nieuw tasje gekregen.
We vonden het mooi om ieder kind een tasje te geven met het logo van school erop. Hier
kunnen de gymkleren in, maar ze mogen er natuurlijk ook parmantig mee door de buurt
of over de Hoofdstraat lopen. Mensen zullen elkaar aanstoten en fluisteren “dat is een
Juultje” en de jaloerse blikken zullen zichtbaar zijn.
Ook alle nieuwe kinderen op de Juul (en dat waren er de laatste tijd veel!) krijgen dit tasje
waarin voor hen alle informatie van de Juul zit.
Wees er zuinig op. Over een aantal jaren is het een collectors item!
Afscheid juf Mennink
Gisteren was het dan toch zover. Ze was beter en er klaar voor. Juf Mennink nam na bijna 44 jaar
afscheid van het onderwijs en dus ook van de Juul.
Als je zo’n lange tijd gewerkt hebt verdien je de rode loper en een school die je toezingt.
Een prachtig lied, speciaal voor haar geschreven door haar ‘maatje’ meester Jonkman kwam
vlekkenloos uit alle kelen. Swingend namen we afscheid van haar.
Het feestje ging voor haar eigen groep (4/5) de hele ochtend nog door. Zij leerden, terwijl juf Mennink
afscheid nam in alle groepen, een flitsende dans die werd opgevoerd aan het eind van de ochtend.
Toen konden ook de ouders haar de hand drukken.
Aan het eind van de middag nam het team afscheid van haar. Het zal best stil zijn in de pauze straks!
Lieve juf Mennink, we wensen je een geweldig pensioen toe. Geniet van de vrije tijd die je hebt en
samen met je man, je grote liefde (kleindochter) Lynn en je kinderen. Je hebt het (meer dan)
verdiend!
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
De Juul wenst iedereen hele fijne feestdagen, een
heerlijke vakantie en een prachtig, gezond en
liefdevol 2015!
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
HET WAS PRACHTIG!
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”
“Heel gewoon… en toch bijzonder!”