Nummer 9 - Gemeente Heerhugowaard

Stadsnieuws
Uitgave van de gemeente Heerhugowaard
Acht Heerhugowaarders onderscheiden tijdens lintjesregen
In Heerhugowaard hebben acht inwoners op 25 april tijdens de
jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen voor
hun vrijwilligerswerk. Dit jaar was er ook een Ridder in de
Orde van Oranje Nassau bij.
2
6 mei 2014 • 12e jaargang • Nummer 9
Begeleiding bij dagbesteding uit AWBZ naar gemeenten
De begeleiding van mensen die niet zelfstandig een huishouden
kunnen runnen gaat per 1 januari 2015 uit de AWBZ.
Gemeenten worden daar per die datum verantwoordelijk voor.
Gemeenten gaan voor maatwerk.
2
Herinrichting Zuidtangent-Stadshart
Ergste fileleed half juni voorbij
De werkzaamheden aan de
Zuidtangent in het Stadshart
zijn begonnen. Half juni is
de rotonde ZuidtangentMiddenweg vervangen door
een kruispunt met verkeerslichten. Ook de toegang op de
Zuidtangent vanuit de parkeergarages Dekamarkt en
Zuidtangent is dan voorzien
van verkeerslichten. Het ergste
fileleed is dan voorbij.
Agenda
16 t/m 18 mei
Heerlijk Heerhugowaard. Een
culinair evenement op het
Stadsplein, dat op 16 mei om
17.00 uur wordt geopend door
César Zuiderwijk, drummer van
de Golden Earring. Op 17 en 18
mei is er een programma van
14.00-17.00 uur met hapjes,
drankjes en entertainment.
Van half juni tot eind oktober
worden vervolgens straatwerkzaamheden langs de Zuidtangent in het
Stadshart verricht en worden de
rotonde Parelhof en het kruispunt
met de Westtangent aangepakt.
17 mei
Braderie Schilderswijk/
Rembrandtstraat
18 mei
Verkeer tijdens de
werkzaamheden
De Zuidtangent blijft tijdens de
werkzaamheden op werkdagen,
zaterdagen en koopzondagen open
voor verkeer. Als de weg moet
worden afgesloten zal dat in het
weekend zijn: van zaterdag 17.00 tot
maandag 7.00 uur. De parkeergarages blijven altijd bereikbaar.
Tot half mei is de aannemer bezig
met het gedeeltelijk verleggen en
asfalteren van het huidige fietspad aan de Middenwaardkant.
Van half mei tot half juni wordt
het autoverkeer in de west-oostrichting (van de Westtangent naar
de Middenweg) tijdelijk over dit
fietspad geleid. Autoverkeer in de
omgekeerde richting gaat over de
huidige west-oostrijbaan. Dat biedt
de aannemer de gelegenheid om de
huidige oost-westrijbaan (van de
Middenweg naar de Wersttangent)
te vernieuwen. Fietsers kunnen in
twee richtingen gebruik maken van
Fietsexcursie langs stolpboerderijen met gids. Vertrek om 14.00
uur vanaf de bibliotheek. Terug
om ongeveer 17.00 uur. Kosten:
8 euro, inclusief koffie, thee en
routegids.
n Verkeer vanaf de Westtangent rijdt tijdens de werkzaamheden tijdelijk over het nieuwe fietspad
het fietspad aan de noordzijde van
de Zuidtangent.
In dezelfde periode (dus tot half juni)
wordt ook gewerkt aan de extra
opstelstroken en verkeerslichten bij
de parkeergarages Dekamarkt en
Zuidtangent en de omvorming van
de rotonde met de Middenweg tot
een kruispunt met verkeerslichten.
Zoals gezegd blijft de Zuidtangent op
werkdagen, zaterdagen en koopzondagen bereikbaar.
Oversteken Zuidtangent
In de nieuwe situatie (en ook al
tijdens de werkzaamheden) is
er geen oversteekplaats meer
ter hoogte van de Ter Braaklaan.
Voetgangers en fietsers moeten,
afhankelijk van hun bestemming,
gebruik maken van de oversteekplaatsen bij de Middenweg en
Parelhof. Er is gekozen om de oversteekplaats te schrappen om de
doorstroming en veiligheid van het
verkeer op de Zuidtangent te bevorderen.
Zuidtangent-Oosttangent
Aan de Oosttangent langs de
Waarderhout wordt ook nog
gewerkt. Met beide aannemers is
afgesproken dat er niet tegelijkertijd verkeershinder plaatsvindt. De
verkeershinder op de Zuidtangent
vindt plaats in verkeersluwe uren: ’s
avonds, ’s nachts en in de weekenden. De Oosttangent wordt helemaal
niet meer afgesloten. Eventuele
verkeershinder vindt plaats doordeweeks overdag.
De gemeente realiseert zich dat,
ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen, de werkzaamheden toch voor
(verkeers)overlast zullen zorgen.
Geprobeerd wordt om die overlast
zoveel mogelijk te beperken. Kijk
voor de meest actuele informatie op
www.heerhugowaard.nl/zuidtangent.
Dat verdient een pluim
Onze mailbox stroomt over met
nominaties voor mensen die volgens
u een pluim verdienen. Mensen die
zich belangeloos inzetten voor een
ander en wel eens in het zonnetje
gezet mogen worden. Fantastisch
om zoveel vrijwillige initiatieven te
zien! Zo werd Peter Schoonhoven uit
Heiloo ook genomineerd voor een
pluim. Hij viel meteen op door zijn
enorme verscheidenheid aan vrijwilligersactiviteiten. Deze week dus
een grote pluim voor Peter!
De lijst van activiteiten lijkt
oneindig. Peter is al heel lang
betrokken bij voetbalclub HSV, als
materiaalman of kantinemede-
werker. Daarnaast heeft hij al vele
jeugdkampen georganiseerd bij de
club. Peter is verder vrijwilliger bij
kringloopwinkel XopX. Regelmatig
gaat hij ook op bezoek bij ouderen,
gewoon voor een gezellige babbel.
Ook gaat hij af en toe als begeleider
mee naar Lourdes, voor mensen die
zelf niet zo’n reis kunnen ondernemen.
Een speciaal gevoel houdt Peter nog
altijd over aan Jan Wester, een man
met een verstandelijke beperking
en groot fan van HSV. Peter maakte
vaak een ommetje met Jan, dan was
hij er even lekker uit. Jan is helaas
overleden, maar Peter is gelukkig
nog met hem naar Lourdes geweest.
‘Een hele bijzondere reis, daar heb ik
goede herinneringen aan.’
Sinds enige tijd heeft Peter meer tijd
gekregen voor zijn vrijwilligersactiviteiten. ‘Ik werd afgekeurd, kon
niet meer werken. Ik deed altijd al
vrijwilligerswerk en daar kan ik
gelukkig gewoon mee verder gaan’,
aldus Peter.
Hij is verder heel nuchter over zijn
inzet voor anderen ‘Waar je kan
helpen, moet je het doen. Als ik zelf
hulp nodig zou hebben, hoop ik ook
dat er iemand voor me is.’ Zo simpel
is het, maar dat verdient wel een
pluim. En zo verrasten we Peter
terwijl hij een bezoekje bracht aan
mevrouw Steenvoorden met een
appeltaart.
Kent u zelf ook iemand die een
pluim verdient? Iemand die anderen
belangeloos een helpende hand toesteekt, op eigen kracht tegenslagen
en uitdagingen overwint of de verbindende factor in een familie, buurt
of vereniging is. Geef hem/haar dan
op via www.datisheelnormaal.nl/
pluim. Tot eind juni zetten wij iedere
twee weken één van de inzendin-
gen in het zonnetje. Volg ons ook
op Facebook voor meer positieve en
eigenlijk heel normale verhalen en
initiatieven.
Bewondering voor elkaar uitspreken, dat is heel normaal in onze
gemeente
18 mei
Groen Samen Doenmarkt van
13.00-15.00 uur op het terrein
Spui-Zaan in de Rivierenwijk
Streekmarkt
op Coolplein
Op zondag 25 mei wordt van
12.00-17.00 uur op het Coolplein de
voorjaarseditie van De Streekmarkt
Middenwaard gehouden. Naast de
reguliere markt met biologische
streekproducten zal deze editie in
het teken staan van groene (kinder)
activiteiten.
Natuur- en Milieueducatie
Heerhugowaard (NME) heeft
ervoor gezorgd dat schaapsherderin Marijke Dirkson/Rinnegom
Landschapsbeheer naar het
Coolplein komt met haar kudde
schapen die momenteel in
Heerhugowaard graast. Zij verzorgt
(kinder)activiteiten zoals schapen
scheren, wolvilten, wol spinnen
en schapen ijs proeven. Zo krijgt
de markt een leerzaam ecologisch
karakter.
Tijdens de markt zijn de winkels
in Middenwaard open, is er live
muziek van The Visitors en de
Barberskopladies en is er kinderentertainment. De toegang is gratis.
Meer informatie op www.destreekmarkt.nl en www.middenwaard.nl.
De Streekmarkt is een initiatief van
de gemeente Heerhugowaard, For a
Fair World, Stichting Evenementen
Coolplein, organisatie De
Streekmarkt, Segesta, Corio en winkelcentrum Middenwaard.
BELLEN MET DE GEMEENTE
14 072
2
Stadsnieuws Heerhugowaard 6 mei 2014 • nummer 9
HHWDOET.NL: het
digitale buurthuis van
Heerhugowaard
Inwoners van Heerhugowaard
hebben sinds 1 mei de beschikking
over een eigen digitaal buurthuis:
HHWDOET.NL. Stenen buurthuizen organiseren activiteiten voor
inwoners. Die organisatie komt
vaak neer op vrijwilligers. Zo werkt
HHWDOET.NL ook, maar met het
grote voordeel dat je via de website
heel eenvoudig vrijwilligers kunt
werven, geld of spullen kunt vragen
en expertise kunt inwinnen. Stel,
je wilt een sportevenement op
het Strand van Luna organiseren.
Dat meld je op HHWDOET.NL met
daarbij wat voor hulp en middelen
je daarvoor zoekt. Andere leden
van HHWDOET.NL kunnen daarop
reageren: met daadwerkelijke hulp
of met een verwijzing naar anderen
die wellicht kunnen helpen. Via
het onderdeel Middelen kun je zien
wat voor ondersteuning andere
leden al in de aanbieding hebben.
De gemeente biedt bijvoorbeeld al
communicatie- en PR-advies aan en
vermelding van een evenement dat
doorgaat op de gemeentelijke evenementenkalender en in de Agenda
in Stadsnieuws. Het kan ook zijn
dat een wijkpanel een partytent ter
beschikking stelt.
Heel handig van HHWDOET.NL is
ook dat de website gelijkluidende
initiatieven aan elkaar koppelt. Dat
voorkomt dat mensen in dezelfde
periode dezelfde activiteiten organiseren. Die koppeling kan per wijk
of voor de hele stad. In de Agenda
staan alle activiteiten die doorgaan
op een rij.
HHWDOET.NL is van alle inwoners.
Zij bepalen wat de inhoud van de
site wordt. Het kan dus gaan om
ideeën, waarvan iemand de haalbaarheid wil nagaan, maar ook om
activiteiten die vrijwel rond zijn,
maar nog wel een paar handjes
kunnen gebruiken. Om actief van
de site gebruik te kunnen maken
moeten mensen zich eenmalig aanmelden. Daarna volstaat inloggen.
De site passief bekijken kan altijd.
Stadsnieuws besteedt de komende
nummers aandacht aan activiteiten
en ideeën van HHWDOET.nl
Lintjesregen
In Heerhugowaard hebben acht
inwoners op 25 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een koninklijke
onderscheiding gekregen voor hun
vrijwilligerswerk. Op de foto staan
zeven van hen, waaronder een echtpaar. Mevrouw Reiber-Rijser staat
niet op de foto. Zij kreeg haar onderscheiding op 25 april al vroeg uit
handen van de burgemeester. Zeven
van de gedecoreerden zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau,
de heer Maarten Koel is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Op de foto van links naar rechts: het
echtpaar Van Noorden, de heren
Vreeker en Molenaar, mevrouw
Brinkerink, de burgemeester en de
heren Van der Meer en Koel.
Begeleiding bij dagbesteding uit AWBZ naar gemeenten
Zelfstandig leven en werken is niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Er
kunnen verschillende belemmeringen zijn, waardoor het lastig is
om zelf een huishouden te runnen
en in je inkomen te voorzien. Denk
bijvoorbeeld aan een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking of het
hebben van psychiatrische problemen. Ook beginnende dementie
of andere problemen bij het ouder
worden, kunnen maken dat zelfstandig leven minder makkelijk
gaat.
De begeleiding hierbij werd tot nu
toe geregeld via de Algemene wet
bijzondere ziektekosten (AWBZ)
maar wordt vanaf 1 januari 2015
de verantwoordelijkheid van de
gemeenten. Voor die begeleiding
krijgen de gemeenten minder geld,
maar dat hoeft niet per se negatief
individuele begeleiding en ondersteuning bij het zelfstandig leven,
valt straks onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook die
begeleiding moet natuurlijk blijven
bestaan. Weliswaar in aanvulling
op wat het eigen netwerk kan doen.
Daar zullen gemeenten altijd eerst
naar kijken. Wat kan iemand zelf en
wat kunnen familieleden, vrienden
en buren doen? In aanvulling daarop
kan dan professionele ondersteuning
geboden worden. Dat wordt overigens maatwerk.
n Dagbesteding in Leescafé in gemeentehuis
te zijn. Nu is het bijvoorbeeld nog zo
dat mensen met een verstandelijke
beperking voor dagbesteding naar
locaties gaan die voor anderen niet
toegankelijk zijn, terwijl er ruimtes
leeg staan in buurthuizen. Wellicht
dat er mogelijkheden zijn om zaken
te combineren. In Heerhugowaard
werken in het Leescafé in het
gemeentehuis al mensen met een
beperking als dagbesteding en dat
bevalt goed.
Individuele begeleiding
Maar het gaat niet alleen om de
dagbesteding op locatie. Ook de
Overgangsrecht
Voor cliënten met een doorlopende
AWBZ-indicatie in 2015 is er sprake
van overgangsrecht. Wat dit exact
betekent is afhankelijk van de wet,
die nog vastgesteld moet worden.
Maar zodra de wet door de Eerste en
de Tweede Kamer is (streefdatum
hiervoor is juli 2014) komt daarover
meer duidelijkheid.
Sportkampioenen gehuldigd
Op 24 april werden ruim twintig
Heerhugowaarders gehuldigd
die tussen mei 2013 en mei
2014 in hun tak van sport een
medaille hebben gehaald tijdens
Nederlandse, Europese of wereldkampioenschappen. Zij werden
dat met de sporten karate (Yvan
Fung, Giorgio Fung, Dong Tsang,
Fabrice de Boer), handboogschieten
(Max Oostrum, Ruben Bleyendaal),
basketbal (Lindsay Frelink), atletiek
(Lukas Leemhuis, Anne Lenis, Henk
van Dijk, Tony van Diepen) handbal
(team KSV), trampoline (Michelle
Driehuis, Danielle Brandt), wintertriathlon (Her Tesselaar),
schoonrijden schaatsen (Henk
Wartenhorst), sjoelen (Danny
de Graaff, Cayasta Schepers, Rob
Aland, Yvonne Wester-Henneman),
armworstelen (Cor Danenberg),
turnen (Lisa Top) en straatvoetbal
(team Reiger Girls).
Niet alle kampioen konden aanwezig zijn.
3
Stadsnieuws Heerhugowaard 6 mei 2014 • nummer 9
De Metamorfose
Metamorfose 57: Stationsweg
Lange tijd was de Stationsweg dé
toegang tot Heerhugowaard. Deze
prachtige historische foto heb ik ontvangen van de heer Kees Klercq. De
bebouwde kom was grotendeels nog
in ontwikkeling. Alle tangentwegen
moesten nog worden aangelegd.
Op beide foto’s zijn de panden aan
weerszijden van de Stationsweg
herkenbaar. Verder houden de overeenkomsten op, met uitzondering
van de kenmerken van de spoorlijn.
Een beveiligde overgang schijnt te
ontbreken op de historische foto.
De bovengrondse leidingen zijn
wel herkenbaar. Helaas komt de
inrichting van de Stationsweg nog
niet overeen met de wens om er een
Stations-’laan’ van te maken. Over
een aantal jaren zal ook dit deel van
het Stationsgebied onderdeel zijn
van het grotere Stationspark, met
Stationscampus. De huidige situatie
zal dan historisch zijn.
In het ontwerp van de structuurvisie
van het Stationsgebied is sprake van
een verleidelijk toekomstperspectief,
met vijf belangrijkste kernkwaliteiten.
Een soepel verkeersknooppunt ,
een hoogwaardig Stationspark,
een belangrijk puzzelstuk in de
transformatie naar een complete
stad, een nieuwe stap in duurzaam Heerhugowaard en een
Stationsgebied en Stadshart als stedelijk zwaartepunt van de stad.
Allemaal concrete uitgangspunten,
waarbij overigens wordt opgemerkt
dat de structuurvisie richting geeft
aan het denken en dat voorstellen en ontwikkelingen onderweg
getoetst worden op de mate waarin
dat aan gewenste en gedragen
Stadsgedicht door Inge Boulonois
Inge Boulonois is sinds juni 2011 stadsdichter van
Heerhugowaard
DE WACHTER (1990), bronzen beeld van Nic Jonk
Westerweg Heerhugowaard
Wie weet wat wachten is die loopt niet
weg, ontloopt zichzelf en ook de ander
niet, heeft altijd alle tijd en alle rust
om onverdeeld, uit één stuk, stil te staan.
In brons wacht hij dus hij bestaat,
een standbeeld, tussen schijn en
werkelijkheid. Hij glanst en zwijgt
op de sokkel van zijn uitkijkpost, daar
boven het water dat van vrede ruist
en ruist. Waar het over gaat? De morgen
is gekomen, wat is er van de nacht?
Activiteiten
- Ouders voor Ouders, positief
opvoeden is óók goed voor jezelf
zorgen. Elke 2e dinsdagochtend
van de maand komen we van
9.00-10.00 uur bij elkaar.
- Praten met je baby, themaochtend tijdens het
Woensdagochtendcafé op 21 mei.
Inloop vanaf 9.30 uur, start thema
10.30 uur. Met medewerking van
een deskundige vabn de GGD.
- Cursus Positief Opvoeden voor
ouders met kind(eren) van 2 tot
12 jaar die behoefte hebben aan
begeleiding bij de opvoeding. Vijf
bijeenkomsten op: 15 en 22 mei,
5, 12 en 19 juni van 19.30-22.00
Reint Mellema, voorheen stafmedewerker, stedelijke ontwikkeling en
citymarketing bij de gemeente Heerhugowaard, heeft een verzameling
historische beelden van Heerhugowaard. Tekst en hedendaagse foto
heeft hij zo goed mogelijk vanuit het historische perspectief gemaakt.
Soms is echter een locatie ten gevolge van sloop, nieuwbouw of grootschalige aanpassingen van het straatbeeld, niet goed meer te herkennen.
In de tekst kunnen dus onvolkomenheden voorkomen. Reacties en aanvullingen kunt u mailen naar: [email protected]
toekomstbeeld bijdragen. Er is nog
voldoende ruimte voor flexibiliteit,
maatwerk en nadere uitwerking.
Met andere woorden: we weten niet
hoe het Stationsgebied er over vijftig
jaar uit zal zien. Er zullen vast nog
wel herkenbare overeenkomsten
zijn ook al is het getransformeerd in
een Stationspark.
uur. Aanmelden kan nu al via
www.ggdhn.nl/cursussen of 0880100557
- Jonge Moedergroep in de even
weken op donderdag van 10.0012.00 uur. Voor (aanstaande)
moeders jonger dan 24 jaar Met
onderwerpen zoals met of zonder
partner verder, het regelen van
kinderopvang, het opvoeden van
je baby
Aan de bijeenkomsten zijn geen
kosten verbonden en er is opvang
voor de kinderen aanwezig. Voor
meer informatie kun je contact
opnemen met Leontien van de
Wetering 06 26572581 of stuur
een mailtje naar [email protected]
www.facebook.com/
CJGHeerhugowaard
Aanmelden en info via
[email protected],
072-5721222 en
www.cjgheerhugowaard.nl
Alle activiteiten worden gratis
aangeboden.
Locatie: Taxuslaan 34,
Heerhugowaard
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.30-16.30 uur
Colofon
Stadsnieuws is een uitgave van
de gemeente Heerhugowaard,
die elke twee weken als onderdeel van het Heerhugowaards
Nieuwsblad verspreid wordt. Aan
de inhoud van deze krant kunnen
geen rechten worden ontleend.
Oplage
39.600
Plv. Hoofdredactie
Anouchka de Haan
Algemene informatie
Gemeentehuis
Adres: Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Tel. 14072
(ma t/m vr van 09.00-17.00 uur)
Fax: 072-57 55 556
Openingstijden:
ma. t/m do. 10.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur*
* De avondopenstelling (van
17.00-20.00 uur) geldt alleen voor
Burgerzaken.
Postadres: Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
E-mail: [email protected]
Website: www.heerhugowaard.nl
Belangrijke
telefoonnummers:
Brandweer, tel. 14072.
Politie, tel. 0900-8844.
Alarmnummer: 112.
Apotheek: voor spoedrecepten:
regionale spoedapotheek, Hertog
Aalbrechtweg 5a, Alkmaar. Tel.
072-5272700. Niet overdag tijdens
kantooruren. Daarvoor is de eigen
apotheek.
Meldpunt Openbare ruimte
Het melden van loszittende tegels,
kuilen of andere gebreken in het
wegdek, niet functionerende straatverlichting, kapot straatmeubilair/
speeltoestellen, verstopte riolen, volle
afvalbakken, vragen over grofvuil
etcetera kunt u doorgeven via www.
heerhugowaard.nl of u kunt bellen
met tel. 14072.
Digitaal loket
Via www.heerhugowaard.nl/digitaalloket kunt u veel gemeentezaken
direct vanuit huis regelen. Op een
tijd wanneer het u uitkomt. U hoeft
niet te wachten en bent niet gebonden aan openingstijden. Soms heeft
u ter identificatie DigiD nodig.
Zorgloket
Voor vragen op het gebied van o.a.
wonen, welzijn, zorg, vervoer en
financiën. Met de sociaal raadslieden
moet eerst een afspraak worden
gemaakt. Het zorgloket is in het
gemeentehuis gevestigd en kunt u
bereiken via tel. 14072.
(Eind)redactie
Omgevingsvergunning
Voor vragen over bouwen, bestemmingsplannen, milieu en veel
vergunningen op basis van de APV
kunt u tijdens openingstijden terecht
bij de afdeling Omgevingsvergunning
op het gemeentehuis of via tel.
14072. U kunt eventueel een vergunningencheck doen via www.
omgevingsloket.nl.
Sociale Zaken
Voor vragen over werk en inkomen,
bijstand, financiële problemen/
schuldhulpverlening en het maken
van een afspraak met een consulent,
kunt u terecht bij de afdeling Sociale
Zaken (tel. 14072).
Maak een afspraak
Voor meerdere producten (o.a. paspoort, rijbewijs, uittreksels) kunt u
via de website direct een afspraak
maken. U wordt dan op het afgesproken tijdstip direct aan de balie
geholpen. Wacht niet langer, maak
een afspraak.
Meldpunten overlast
Er zijn tal van meldpunten waar
inwoners allerlei zaken kunnen
melden. Een overzicht.
Meldpunt Openbare ruimte
(gemeente Heerhugowaard) tel 14072
Als iedere seconde telt (politie): tel. 112
Overige politiemeldingen:
tel. 0900-8844
Meldpunt Misdaad Anoniem
(stichting M), tel. 0800-7000
Meldpunt ernstig overspannen en/of
verwarde personen (GGD:Vangnet en
Advies), tel. 072- 5202963
Meldpunt Kindermishandeling
(bureau Jeugdzorg), tel. 0900-1231230
(landelijk), 088-7778000 regionaal)
Meldpunt Huiselijk geweld (GGD),
tel 072-5625511, email:
[email protected],
www.huiselijkgeweldnoordkennemerland.nl
Meldpunt Ouderenmishandeling,
e-mail: [email protected]
Meldpunt Discriminatie (regionaal
bureau Discriminatiezaken NoordHolland-Noord), tel. 072-5154400
Buurtbemiddeling, tel. 06-41466450
Hans Jansen, Judith Flapper
Twitter: @Stadsnieuwshhw
Ontwerp
Martin Kooy (Rodi Media)
Foto’s
Hans Jansen
Cartoon
Bart Agterberg
Druk
Rodi Media
Redactieadres
Gemeente Heerhugowaard
Redactie Stadsnieuws
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
Tel. 072-5755665
E-mail:
[email protected]
Bezorging
Rodi Media
Voor klachten over de bezorging:
tel. 0226-331020.
Raadspagina
Uitgave van de Gemeenteraad Heerhugowaard - Redactie: griffie + gemeenteraad
6 mei 2014
Een impressie van de regiodag 16 april 2014
Rondje door de regio
Agenda raadscommissies
Commissie Stadsontwikkeling 6 mei
Raadsvoorstel Vaststelling 5e herziening grondexploitatie De Draai
De economische recessie en de ontwikkelingen in de woningmarkt noodzaken tot het bijstellen van onder meer het woningbouwprogramma en de
grondprijs. De financiële onderbouwing voor het te ontwikkelen gebied De
Draai moet daarom herzien worden.
n Grote opkomst raadsleden tijdens regiodag 16 april in Cool
Op 16 april kwamen ruim 100 raadsleden uit de Regio Alkmaar bijeen in
theater Cool voor de eerste regiodag
na de gemeenteraadsverkiezingen.
Deze bijeenkomst stond in het teken
van kennismaken, de drie decentralisaties en het regiobeeld voor 2025.
Regiodag 16 april
De gemeenteraden van de Regio
Alkmaar zijn de hoogste ‘bazen’ van
de gemeenten en daarom was het
van belang dat er na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw met
elkaar kennis werd gemaakt. Dit
jaar nemen de gemeenteraden van
de Regio Alkmaar vele belangrijke
besluiten die op het gebied van zorg
en welzijn dus is het van belang
dat de gemeenteraadsleden elkaar
gemakkelijk kunnen vinden en zaken
met elkaar kunnen uitwisselen.
De opkomst op 16 april was met
ruim honderd aanwezige raadsleden,
goed te noemen. Op de agenda
stonden natuurlijk de drie decentralisaties ( overdracht van zorgtaken
door het de landelijke overheid aan
de gemeenten) maar ook speeddate
sessies om elkaar beter te leren
kennen, een college over gemeenschappelijke regelingen en juridische
samenwerkingsvormen tussen
gemeenten en een bijpraatsessie
over het Regiobeeld 2025.
De gemeenteraad van
Heerhugowaard was zeer goed
vertegenwoordigd. Bijna van iedere
fractie waren raads- of commissieleden aanwezig. Tevens was het
gehele college van B&W aanwezig
deze dag.
De regiodag werd afgesloten met
interactief toneel en de presentatie
van de Regio Alkmaar app. Deze
app is speciaal ontwikkeld voor alle
raads- en collegeleden van de Regio
Alkmaar om met een druk op de
knop te zien welke regionale overleggenen stukken er aan de orde zijn.
Na de afsluiting werd er onder genot
van een hapje en drankje nog lang
nagepraat in het Cool Café. Het was
dus een geslaagde regiodag!
Wat nu verder?
De gemeenteraad van
Heerhugowaard heeft op 22 april,
unaniem, het Regiobeeld 2025 vastgesteld. In dit regiobeeld kunt u de
plannen en ambities van de Regio
Alkmaar tot het jaar 2025 terug
vinden. Daarnaast vindt er iedere
maand voor alle gemeenteraadsleden uit de Regio Alkmaar een
maandelijkse raadsinformatieavond
plaats. Hier worden zij bijgepraat
over de zaken die op dat moment
spelen in de regio. Als u benieuwd
bent naar de planning van besluitvor-
ming rond de drie decentralisaties,
kunt u kijken op de termijnagenda
voor de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling via de website raad.
heerhugowaard.nl
Samenwerking
binnen de Regio
Alkmaar
De gemeente Heerhugowaard
werkt in de regio samen met
de gemeenten Alkmaar,
Graft-de Rijp, Schermer,
Heiloo, Langedijk, Bergen
en Castricum. Samen met
Heerhugowaard vormen deze
gemeenten de Regio Alkmaar.
Deze gemeenten werken
samen op verschillende terreinen: ruimtelijk en economisch
(waaronder arbeidsmarkt),
sociaal domein( zorg en
welzijn), toerisme en energie.
Deze samenwerking is belangrijk om de regio strategisch
te versterken binnen het economisch en maatschappelijk
domein en op het gebied van
voorzieningen, welzijn en
zorg. Voor alle inwoners is de
bereikbare regio prettig om in te
leven,wonen, werken en recreëren.
De visie van GroenLinks
Mensen en zorg gaan voor
asfalt en stenen
Het nieuwe college bestaande uit
HOP, VVD, CDA en D66 wil miljoenen extra geld besteden aan asfalt
en stenen, terwijl er op andere zaken
miljoenen moet worden bezuinigd,
bezuinigingen die de burger hard
gaan treffen. Daarnaast denkt het
nieuwe college het geld voor tunnels
en wegen op alle burgers te moeten
verhalen door het verhogen van de
OZB.
Commissiebespreking brief “Letsevents” over realiseren van
hotel en evenementenlocatie
Commissiebespreking brief Restaurant de Filosoof over
aanleg van terras
Commissie Middelen/Stadsbeheer 12 mei
Toelichting op de regionalisering van de brandweer
De heren Stierhout en Van de Looij van de Veiligheidsregio geven informerende een presentatie aan de commissie.
Presentatie over het kruispunt Zuidtangent-StationspleinBevelandseweg
Vanuit het college wordt een presentatie gegeven over het terugbrengen van
het eerder verwijderde zebrapad en het op korte termijn verkeersveiliger te
maken van de kruising.
Raadsvoorstel Raadstestament 2010-2014
De ‘oude’ gemeenteraad heeft enkele ervaringen omgezet in aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad. Het testament bevat onder meer
aanbevelingen voor het aanpassen van het vergaderstelsel en enkele raadsverordeningen.
Commissiebespreking brief over het groeiende aantal vertrekkende
brandweervrijwilligers
Raadsvoorstel Financiële jaarstukken 2013, 2014 en 2015
Recreatieschap Geestmerambacht
De gemeente Heerhugowaard neemt deel in het samenwerkingsverband
Recreatieschap Geestmerambacht. De gemeenteraad wordt gevraagd in te
stemmen met de financiële stukken van het recreatieschap en kan tevens
eventuele zienswijzen op de financiële stukken van het Recreatieschap
kenbaar te maken.
Raadsvoorstel Juridische vorm inkoopsamenwerking
Jeugdzorg en begeleiding AWBZ
De gemeentelijke samenwerking binnen de Regio Alkmaar op het gebied van
gezamenlijk inkopen moet in een juridische status krijgen. De gemeenteraad
wordt gevraagd te kiezen voor de zgn. publiekrechtelijke samenwerkingsvorm.
Verder worden bezuinigingen die
het Rijk doet op de budgetten voor
zorg, welzijn en sociale zekerheid
onverkort afgewenteld op onze
burgers. Daarkan wat betreft HOP,
VVD, CDA, D66 en gedoogpartner
ChristenUnie geen cent bij.
Uiteindelijk betaalt u dus meer en
ziet u daarvan minder terug. Dat is
niet waar GroenLinks voor staat en
in de afgelopen 12 jaar voor heeft
gevochten als coalitiepartij. Ook
als oppositiepartij zullen wij ons
fel verzetten tegen deze sombere
Raadsvoorstel Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 /
hoofdinfrastructuur inclusief verloop reserve NBK1
De herziening van enkele grondexploitaties en de bijstelling van de kostenverwachting van diverse infrastructurele projecten (o.a. aanleg tunnels,
ongelijkvloerse kruisingen, reconstructie van wegen) zijn verwerkt in één
financiëel stuk, de Nota Bovenwijkse kosten.
Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 15 mei
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
Stenen en asfalt voor mensen en
zorg? Als het aan GroenLinks ligt
zeker niet! Maar zoals het er nu
uitziet wordt in Heerhugowaard in
de komende vier jaar gekozen voor
extra geld voor tunnels en wegen en
wordt er bezuinigd op hetgeen wordt
uitgegeven aan zorg en mensen.
Raadsvoorstel Vaststelling 4e herziening grondexploitatie De Vaandel
Het economische klimaat vraagt om herziening van de uitgangspunten en
financiële opzet van het te ontwikkelen bedrijventerrein De Vaandel.
n René Schoemaker
Fractievoorzitter
verschraling van onze solidaire
maatschappij die nu door het rechtse
college keihard wordt doorgevoerd.
Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
NIEUW: vanaf dit moment zijn alle raadscommissies, net als de raadsvergadering, live te volgen via onze website raad.heerhugowaard.nl
Officiële mededelingen
5
gemeente Heerhugowaard 6 mei 2014
APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester en wethouders/de
Burgemeester van Heerhugowaard verleende
vergunningen/ontheffingen:
- Bags and Events, evenementenvergunning
voor het houden van een 50-plusbeurs op
zondag 18 mei in sporthal Waardergolf
gelegen aan de Beukenlaan 1B te
Heerhugowaard. (verzonden 28 april 2014)
dag van het seizoen op de locatie Parklaan 3
te Heerhugowaard (verzonden 1 mei 2014)
- Wijkvereniging Schilderswijk, evenementenvergunning voor het houden van een
huttenbouw inclusief slaapnacht van 11
augustus 2014 tot en met 15 augustus
2014 op het grasveld gelegen tussen de
Versproncklaan en van der Weydenlaan te
Heerhugowaard. (verzonden 28 april 2014);
- SkiRun, exploitatievergunning aan de J.J.P.
Oudweg 8 te Heerhugowaard (verzonden
30 April 2014)
- Eethuis Kendir, exploitatievergunning aan
het Stationsplein 2 te Heerhugowaard (verzonden 30 april 2014)
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan
kunt u bezwaar maken. Overweegt u een
bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken
wij u om eerst contact met ons op te nemen
voor een toelichting op het besluit. Bent u het
hierna nog altijd oneens met het besluit dan
schrijft u een bezwaarschrift aan het college
van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard
- Bar Café ‘t Waertje, evenementenvergunning voor het houden van een
bevrijdingspop op maandag 5 mei 2014 op
het deel van het Raadhuisplein voor Café
Het Waertje te Heerhugowaard. (verzonden
op 28 april 2014);
- Stichting Binnensportaccommodaties
Heerhugowaard, ontheffing sluitingsuur voor horecagedeelte Waardergolf,
Beukenlaan 1B te Heerhugowaard op 2 mei
2014 (verzonden 30 april 2014)
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
naar: postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In het bezwaarschrift moeten tenminste zijn
vermeld:
- JVH Gaming B.V., vergunning Drank- en
Horecawet en exploitatievergunning
voor JVH Gaming B.V.,Coolplein 9 te
Heerhugowaard (verzonden 30 april 2014)
• Uw naam, adres en telefoonnummer
• Een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt
• De reden(en) waarom u het niet eens bent
met de beslissing
• De datum waarop u het bezwaarschrift
geschreven heeft
- Bar Café ’t Waertje, ontheffing Dranken horecawet voor 5 mei 2014 op het
Raadhuisplein te Heerhugowaard (verzonden 29 april 2014);
- Handbalvereniging Tornado, evenementenvergunning voor het houden van een
handbaltoernooi inclusief feestavond en
overnachting op 29, 30 en 31 mei 2014 op de
handbalvelden gelegen aan de Parklaan 1 te
Heerhugowaard. (verzonden. 28 april 2014);
- SVW ’27, ontheffing Drank en Horeca
(artikel 35) voor 11 mei 2014 voor het
40-jarig jubileum op de locatie Parklaan 3 te
Heerhugowaard (verzonden 1 mei 2014)
- SVW’27, ontheffing Drank en Horeca
(artikel 35) voor 1 juni 2014 voor de afsluit-
bezwaarschrift niet kan worden afgewacht,
dan kunt u aan de voorzieningenrechter
vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Wanneer deze wordt toegekend door de
rechter, dan kan de uitvoering van het besluit
worden uitgesteld tot het moment waarop op
uw bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening
kan alleen worden ingediend als u ook een
bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek
stuurt u naar de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord Holland, afdeling
Publiekrecht, sectie Bestuursrecht, locatie
Alkmaar, postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen,
het zogenaamde griffierecht.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische
handtekening) nodig. Kijk op de genoemde
website voor de precieze voorwaarden.
19OV24
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon
door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u
van mening bent dat een beslissing op uw
Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsverguning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
10-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
25-04-2014
25-04-2014
25-04-2014
30-04-2014
Locatie
M. de Klerkweg 4
Rustenburgerweg 54
Beukenlaan 7A
Groote Geldebosch 86
J. Perklaan 103
Mahonialaan 15
Alida Buitendijk erf 11
Werkzaamheden
aanbrengen gevelreclame
plaatsen carport
bouwen woning
plaatsen kapschuur
plaatsen dakopbouw
plaatsen dakkapel
aanbouwen erker
Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een
aanvraag in te zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen dan zorgt de afdeling
Omgevingsvergunning er voor dat de aanvraag voor u klaar ligt. De frontoffice van de afdeling
Omgevingsvergunning is bereikbaar onder telefoonnummer 14 072
Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen
Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:
Datum
verzonden
30-04-2014
Locatie
W.M. Dudokweg 9
Werkzaamheden
realiseren 2 extra vuurwerk bewaarplaatsen
Mandaat Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Het college maakt bekend dat op 15 april 2014 het ‘Mandaatbesluit Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord 2014’ is vastgesteld. Dit mandaat is verleend aan de directeur van de
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 in werking.
In dit besluit staan alle bevoegdheden vermeld die zijn overgedragen aan de directeur van de
RUD NHN en of er bijzondere bepalingen aan zijn verbonden.
Dit besluit ligt met ingang van 7 mei 2014 gedurende 12 weken voor iedereen ter inzage.
Tijdens openingstijden kan het besluit worden ingezien in het gemeentehuis.
Zienswijze:
Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken
via de administratie van de afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift
worden ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht,
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.
Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden
mogen beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van
verzending van de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren
Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht,
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht
verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de President van de Rechtbank.