Aanleveren vacatureadvertenties Kerkinformatie

Aanleveren vacatureadvertenties kerkelijke gemeenten
Tarieven
Voor de plaatsing van vacatureadvertenties van gemeenten bestaan vier tariefcategorieën, die zijn vastgesteld bij een maximum aantal woorden:




Klein (tot 65 woorden):
Normaal (tot 130 woorden):
Groot (tot 260 woorden):
Zeer groot (tot 520 woorden/hele pagina):
€ 174,€ 348,€ 698,€ 1394,-
Wie werkt in Word vindt het aantal woorden links onder in het scherm.
Het plaatsen van logo’s, foto’s etc. kost niks extra.
Naam en logo’s
De afkorting PKN wordt in Kerkinformatie zoveel mogelijk vermeden. Wanneer het
logo van de Protestantse Kerk wordt gebruikt dient dat volledig (met vaste
naamtekst) te worden afgedrukt. Dit in verband met de optimale en eenduidige
werking ervan. Eigen varianten op dit logo kunnen in Kerkinformatie worden
geweigerd. Andere eigen logo’s, beeldmerken, vignetten of foto’s zijn uiteraard
hartelijk welkom.
In welke vorm kunt u bestanden aanleveren?
 Als ‘platte tekst’ (zonder vet, tabs e.d.), eventueel met voorbeeldopmaak.
 Logo’s: graag in jpg-bestand.
 Foto’s: uitsluitend in jpg-bestand, resolutie 300 kB of meer.
 Als professioneel opgemaakte advertentie (zie afmetingen onder: andere
advertenties).
 Op papier: handgeschreven of getypt.
De redactie van Kerkinformatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
advertenties. Bij de opmaak zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de
wensen van de adverteerder.
Aanleveradres
U kunt bestanden met tekst en logo/foto/etc. sturen naar:
[email protected]
Papieren vorm per post aan:
Kerkinformatie Advertenties (F. Rozemond)
Postbus 8504
3503 RM Utrecht.
Vermeld bij aanlevering s.v.p. :
 Of u een drukproef wilt ontvangen.
 Uw Factuuradres. De factuur wordt samen met een bewijsexemplaar direct na
verschijnen van de papieren versie van Kerkinformatie verzonden.
Adverteren op www.pkn.nl
De advertentiepagina’s in Kerkinformatie worden vanaf de dag van verschijnen
tevens geplaatst op www.pkn.nl > klik boven in grijze balk: Vacatures.
Tegen speciaal tarief is het ook mogelijk om uitsluitend op de website te adverteren.