Download - Memori

André Prinsen
1962
-
2014
“My friend the wind go back to the hills
and tell my love a day will soon come”
Met verbijstering nemen we afscheid van
André Prinsen
echtgenoot van Sonja Prinsen - te Kie e
26 maart 1962
21 december 2014
Sonja
Norman en Linda
Kayleigh
Ravena en Chiel
Devlin
Akycha
Jan Vermeerstraat 33
7482 EM Haaksbergen
U kunt ook digitaal condoleren of een herinnering plaatsen op:
www.memori.nl/andre-prinsen
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
zondag 28 december van 19.00 tot 19.30 uur in aula Het
Richtershuis, Jhr. von Heydenstraat 8 te Haaksbergen.