Download: 04d Lijst vastgoed raad 2014 najaar

nr.:
Adres:
PANDEN
Kanaaldijk 10
Standpunt College
Stand van Zaken (per heden)
Voorlopig aanhouden.
Pand in Kop van West - Wordt
momenteel tijdelijk gebruikt door
de Vereniging Historisch
Purmerend
Pand in Kop van West - Wordt
momenteel tijdelijk gebruikt door
de Archeologische Werkgroep
Purmerend
Beschikbaar via website /
openbare inschrijving voor
wonen
Beschikbaar via website /
openbare inschrijving voor
wonen
Beschikbaar via website /
openbare inschrijving voor
wonen
Pand wordt t/m voorjaar 2023
gebruikt voor daklozenopvang.
Locatie onderkomens groen (o.a.
v. IJssendijkstraat /
Overweersepolderdijk) nader
onderzoeken om activiteiten van
Groen te concentreren op 1
locatie
Zie Trimpad 1.
Zie Trimpad 1.
Pand kan alleen verkocht worden
met huurder. Mogelijkheden tot
vermarkten zijn daardoor beperkt
en ongunstig.
1
Neckerstr 11
Voorlopig aanhouden.
Kanaalkade 21
Akkoord met verkoop.
Kanaalkade 21a
Akkoord met verkoop.
Slotplein 1
Akkoord met verkoop.
Wagenweg 14
Voorlopig aanhouden.
Trimpad 1
Locatie Uitvoering Groen
2
3
4
5
6
7
8
9
Overwheerse polderdijk 4 Voorlopig aanhouden.
Overwheerse polderdijk 4 a Voorlopig aanhouden.
Jaagweg 10
Voorlopig aanhouden.
10
Wagenweg 20a
Accoord met verkoop
J.P. Oudlaan 2
Kaasmarkt 16
Neckerstr 11
Aanhouden ivm
(her)ontwikkeling
(NIEGG) Karekietpark
--> daarna sloop
Voorlopig aanhouden.
Voorlopig aanhouden.
Jhr. Van Cittersplein 198
Akkoord met verkoop.
Narcissenstraat 1
Akkoord met verkoop.
Torenmolen 9
Voorlopig aanhouden.
Luitje Broekemastraat 35
Voorlopig aanhouden.
Koggenland 92
Voorlopig aanhouden.
Graanstraat 30
Voorlopig aanhouden.
Nijlstraat 156
Voorlopig aanhouden.
GRONDEN
Westerweg 3
Voorlopig aanhouden.
Locatieonderzoek mogelijkheden
duurzaam initiatief. Instemming
provincie nodig.
Akkoord met verkoop.
In voorbereiding - Komt
beschikbaar via website /
openbare inschrijving voor
kantoor/wonen/horeca
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Plantsoengracht 7
2
Geen interesse voor verkoop
door beperkte planologische
mogelijkheden / wel
mogelijkheden tot verhuur.
Locatie is tot medio 2015
verhuurd met oog op
ontwikkeling scholencampus
Regiocollege/Horizoncollege.
Verhuur aan Museum Waterland
Pand in Kop van West - Wordt
momenteel tijdelijk gebruikt door
de Archeologische Werkgroep
Purmerend
Overeenstemming bereikt.
Nadere uitwerking
koopovereenkomst, nadere
afspraken omgeving/invulling
Overeenstemming bereikt.
Nadere uitwerking
koopovereenkomst, nadere
afspraken omgeving/invulling
Nu een tijdelijke
huurovereenkomst afgesloten
met 2 partijen. Vooralsnog voor
verhuur aanhouden.
Orienteren op toekomstige
invulling / verhuur / verkoop
Orienteren op toekomstige
invulling / verhuur / verkoop
Orienteren op toekomstige
invulling / verhuur / verkoop
Deels in gebruik door onderwijs
(De Kraal)
Orienteren op toekomstige
invulling / verhuur / verkoop
Kanaaldijk 48
Akkoord met verkoop.
Pampusstr 2
Akkoord met verkoop.
3
4
HERONTWIKKELING / NIEGG
1 Riekstraat / Gaffelstraat
NIEGG
2
Primulastraat 2a
NIEGG
3
Etserstraat 1 - 3
NIEGG
4
Brantjesstraat
NIEGG
5
Graeffweg / Grotenhuysweg NIEGG
6
Koggenland 90
NIEGG
7
J.P. Grootstraat
NIEGG
8
Karekietpark 4-14, 20,
Oudlaan 2
NIEGG
9
Goudenregenstraat
NIEGG
Tarwestraat
NIEGG
10
VERKOCHT
1 Wilheminalaan 1a
2 Leegwaterpark 7
3 Willem Eggertstraat 7
4 Schoolplein 3-4
5 Whereplantsoen 16
6 Dubbele buurt 20
7 Houttuinen 11en 13
8 Koemarkt 58 a
9 Plantsoengr 8
10 Koemarkt 52 - 54
11 Slotpln 5
12 Kanaalstraat 10
13
Jaagweg 12
Komt beschikbaar via website /
openbare inschrijving voor
wonen
Prinsenstichting en gemeente
eens over verkoop. Gesprek met
buurt over functieinvulling vraagt
meer gesprek. Transport naar
verwachting 4e kwartaal 2014.
Principeovereenstemming met
een partij. Anterieure
overeenkomst wordt opgesteld.
Eerst gesprek met omgeving
over planinvulling
Principeovereenstemming met
een partij. Anterieure
overeenkomst wordt opgesteld.
Eerst gesprek met omgeving
over planinvulling
Herontwikkelingslocatie. Locatie
zal, na vaststelling kaders via
college en raad aan
ontwikkelaars worden
aangeboden.
Voormalige schooltuin. In overleg
met de omgeving heeft dit tot
def. planuitwerking geleid.
Voorstel bestaat uit twee
vrijesector-kavels. Doorzicht
vanaf Westerweg wordt
behouden.
Herontwikkelingslocatie. Locatie
zal, na vaststelling kaders via
college en raad aan
ontwikkelaars worden
aangeboden.
Herontwikkelingslocatie. Locatie
zal, na vaststelling kaders via
college en raad aan
ontwikkelaars worden
aangeboden.
Herontwikkelingslocatie. Locatie
zal, na vaststelling kaders via
college en raad aan
ontwikkelaars worden
aangeboden.
Herontwikkelingslocatie. Locatie
zal, na vaststelling kaders via
college en raad aan
ontwikkelaars worden
aangeboden.
Voormalige schooltuin
(afgestoten door MO). Advies
van Vormgeving is - indien
technisch en qua ondergrond
mogelijk - woningbouw in de
vorm van vrijstaande bebouwing.
Voormalige schooltuin
(afgestoten door MO). Advies
van Vormgeving is om hier
appartementen te realiseren.
Verkocht 2014
Verkocht 2014
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Verkocht 2013
Gebruik - bestemming
maatschappelijk / kantoor
maatschappelijk / religieus
kantoor
wonen
wonen
wonen boven winkels
wonen
nnb
hotelfunctie
ism Plantsoengracht 8
wonen
maatschappelijk / dans / verhuur
Verkocht 2013
grondverkoop