NIEUWSBRIEF Johannes Bogermanschool

NIEUWSBRIEF
Johannes Bogermanschool
Tuibrug 10
3991 LC Houten
tel. 030-6372100
nummer 1
5 september ‘14
email: [email protected]
website: www.bogermanhouten.nl
Agenda, DV
ma
woe
woe
ma
woe
29-09-14
01-10-14
08-10-14
13-10-14
15-10-14
Infoavond
Korfbaltoernooi gr 6 en 8
Harm van Vulpen jarig
Schoonmaakavond
Studiedag schoolteam;
kinderen zijn vrij
20 t/m 24-10-14 herfstvakantie
Nieuwe schooljaar
Na de startvergadering van het schoolteam op vr 29 augustus ’14 kon op ma 1 september ’14
het schooljaar echt van start gaan. Wij zijn dankbaar dat alle kinderen weer gezond en wel hun
plaats op school konden innemen. Inmiddels zijn we al weer een week bezig en lijkt het alsof
we niet weggeweest zijn .
Alle groepen worden ‘bemand’ zoals dat de bedoeling was. Juf Marian vd Groep (gr 12a) moet
het op doktersadvies wat rustiger aan doen. Zij werkt op maandag en dinsdagmorgen. Voor de
dinsdagmiddag zijn we nog op zoek naar een oplossing. Wij wensen Marian veel sterkte!
Schoolgids en leerlingenlijsten
Er wordt druk gewerkt aan de schoolgids 2014-2015. U ontvangt deze binnen enkele weken.
In de klas ontvangen de kinderen een leerlingenlijst van hun groep met daarop de adressen en
telefoonnummers van hun klasgenoten. U begrijpt: het is niet de bedoeling deze lijsten door te
geven aan derden.
Ouderhulp
Ook het ‘formulier ouderhulp’ ontvangt u binnenkort. Op dit formulier kunt u aangeven bij welke
activiteiten u op school kunt/wilt helpen. Op korte termijn hebben we hulp nodig bij het
begeleiden van de teams uit groep 6 en 8 die meedoen aan het korfbaltoernooi op woe 1
oktober ’14. Bent u beschikbaar? Graag even, uiterlijk vr 12 september, een mailtje naar
[email protected] .
Traktatie
Leuk als de kinderen trakteren in de klas als ze jarig zijn. Liefst iets gezonds! Vanaf groep 3
gaan de kinderen niet alle jufs en meesters meer langs. Voor sommige collega’s, ik noem
geen namen, is dat beter! Ook is het niet de bedoeling dat de jarige job broertjes en zusjes uit
andere groepen bezoekt met iets lekkers. Als u deze wilt laten delen in de traktatie, dan graag
thuis alvast aan ze meegeven! Dit om onrust in andere groepen rond de pauze te voorkomen.
Gym
Alle gymlessen in groep 3 t/m 8 zijn dit schooljaar op donderdag in sporthal De Wetering. Op
deze dag moeten de kinderen uit deze groepen hun gymspullen bij zich hebben.
Website
Sinds ruim een week is er een vernieuwde website van onze school ‘in de lucht’:
www.bogermanhouten.nl. Jolanda vd Mast, onze administratief medewerkster, heeft hier heel
wat uurtjes werk inzitten. Gelukkig kon ze zo nodig technische hulp inroepen van haar man
Jimmy. Hartelijk dank voor het fraaie stukje werk. De foto-afdeling van de site moet nog verder
gevuld worden. We beraden ons nog op verdere functionaliteit van de site. Onder de knop
‘downloads’ treft u verschillende roosters en formulieren aan, o.a. het verlofformulier.
Met deze nieuwe site komt er een einde aan ‘het tijdperk Jeanette Ravenhorst’. Jarenlang
heeft zij de oude site beheerd. Jeanette, enorm bedankt voor het vele werk wat je hiervoor, pro
deo, hebt gedaan!
Luizen
In de eerste schoolweek zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De meeste groepen
waren schoon, in groep 3b, 4b en 4a5a werden toch wat ongenode gasten aangetroffen. Luis
of geen luis, blijf uw kinderen regelmatig controleren!
Elektrische apparaten
Deze week zijn er 2 grote dozen geleverd voor de inzameling van kapotte elektrische
apparaten. Ze staan bij de hoofdingang en in de hal bij de kleuters. Halverwege november
worden de apparaten opgehaald en als we meer dan 75 apparaten hebben verzameld kunnen
we een cadeau kiezen (bijv. fotocamera). Heeft u thuis nog kapotte apparaten liggen, lever ze
dan de komende weken op school in (de apparaten moeten door het gat passen, dus ze
mogen niet te groot zijn). Wilt u op het formulier op de doos invullen hoeveel apparaten u erin
heeft gedaan? Dan weten wij of we een cadeau uit mogen zoeken. Alvast bedankt!
Harm jarig!
Op woensdag 8 oktober ’14 is Harm van Vulpen, onze conciërge, jarig! Hij vindt het vast niet
erg als u/ de kinderen hem verrassen met een kleinigheidje!
Folders
Evenals voorgaande jaren worden er deze week allerlei folders op school bezorgd met het
verzoek deze aan de kinderen mee te geven. Het gaat om folders van educatieve uitgeverijen,
jeugdbladen, type-cursussen enz. Het is voor ons een hele uitzoekerij om te bepalen welke
folders voor welke leeftijdsgroep is bestemd. Vervolgens moeten we gaan uittellen……
Kortom, een hele rompslomp.
We doen het als volgt: We leggen de stapels met folders van ma 8 september t/m vrijdag 19
september ’14 in de hal bij de kleuters, bij de personeelskamer en in de hal boven. U kunt dan
zelf meenemen wat u wilt! De leerlingen van gr 4 t/m 8 mogen ook zelf een folder meenemen.
De rest gaat na 19 september ’14 bij het oud papier.
Wellicht ten overvloede: Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de folders
en de kwaliteit van de aangebonden diensten of producten!
Ambrasoft
Wij gebruiken AmbraSoft op school. AmbraSoft, de meest uitgebreide taal- en rekensoftware,
heeft groot nieuws: ze gaat voortaan gratis mee naar huis! Uw kind kan vanaf nu ook na
school met AmbraSoft aan de slag. Vraag via [email protected] naar de
activeringscode voor het thuis gebruiken van AmbraSoft. Voor meer informatie kijk op
www.ambrasoft.nl.
Weteringhoek
In het gebied waar de school staat, de Weteringhoek, wordt m.i.v. volgende week aan de weg
gewerkt. Dit geeft wat verkeersbelemmeringen. Om te voorkomen dat ik in een samenvatting
een misser maak wordt de brief van de gemeente Houten integraal bij deze nieuwsbrief
gevoegd. Voor de goede orde: fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de tunnel
Oude Dorp ter hoogte van de brandweerkazerne.
Infoavond
Hierbij nodigen wij u uit voor de INFORMATIEAVOND op onze school op maandag 29
september 2014.
Van 19.30 tot 20.10 uur bent u welkom in het lokaal van groep 3a, 3b, 4a5a, 5b6b, 7 en 8.
Na de pauze van 20.10 – 20.20 uur bent u tot 21.00 uur welkom in het lokaal van groep 1-2,
4b en 6a.
Op deze avonden wordt door de leerkracht met u de werkwijze, de te behandelen leerstof en
de gewenste communicatie school-thuis (vice versa) doorgenomen. Als u hier vooraf al
specifieke vragen over heeft kunt u dit, tijdig, mailen naar de juf of meester. Zij kunnen hier
dan op deze avond op ingaan.
Tevens wordt er een infoblad uitgedeeld met allerlei wetenswaardigheden over de groep van
uw kind. Het is ook een geschikt moment om kennis te maken met de juf of meester van uw
kind.
Als de informatieverstrekking van de groepen van uw kinderen op hetzelfde tijdstip valt zult u
een keuze moeten maken of moeten moeder en vader zich voor verschillende groepen
aanmelden.
Het is NIET mogelijk om halverwege een ‘infoblok’ van groep te veranderen.
Wilt u op de bijgevoegde antwoordstrook uw keuze(s) aangeven. Deze strook dient uiterlijk
woe 24 september ‘14 op school te worden ingeleverd of te worden gemaild naar
[email protected]
Wij weten dat u heel betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind(eren). Dus…we verwachten
een zeer grote opkomst!
Psalm- en tekstrooster 2014-2015
Hieronder treft u de eerste vier weken van het psalm- en tekstrooster aan.
Vanaf groep 3 wordt de psalm, tekst of hc-vraag op genoemde datum overhoord.
Groep 4a doet mee met het rooster van groep 5-6. Als de psalm/tekst te lang of te moeilijk is
passen de jufs dat aan en stellen u daarvan op de hoogte!
De psalm/tekst wordt dagelijks in de klas gezongen/opgezegd.
Oefent u ook met uw kind(eren)?
datum
Gr 1-2
Gr 3-4b
psalm/lied/tekst psalm
Gr 3
tekst
Gr 4b
tekst
ma
0809
ma
1509
ma
2209
ma
2909
Lied:Simson
Ps 1:4
1 Sam.2:2a
Ps 5:12
Ex
33:15
-
Ps 134:3
Ps 6:9
1 Sam.16:7b
Ps 7:9
Num
12:3
-
Met vriendelijke groet,
B. Dubbeldam
Gr 45a56b- 6a
tekst
Gr 7-8
hc
Ex. 33:15
Gr
45a56b6a
psalm
Ps 10:9
Ex 33:15
HC 66
Num. 6:24
Ps 14:1
Ex 25:8
HC 72
Num 12:3
Ps 16:6
1 Thess 5:17
Ps 19:6
Ps 34:14
(onb)
Joh 3:17
Boeken
OT
HC 74
PERSBERICHT
Op zaterdag 11 oktober zingt christelijk vocaal ensemble ‘Marcantus’ o.l.v. Arjen J.A. Uitbeijerse in een Choral
Evensong in de Sionkerk, Eikenhout 221 te Houten.
Een Choral Evensong is een vesperdienst uit de Anglicaanse traditie, doorgaans gehouden op de grens van
middag en avond. Het dagelijks zingen van de Evensong behoort in Engeland tot de vaste taken van ieder koor,
verbonden aan kerk, kathedraal of college. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele (Engelse) componisten zich
hebben toegelegd op het schrijven van muziek die in deze Choral Evensongs kan worden gezongen. De liturgie
van de Choral Evensong is al eeuwenlang dezelfde en staat als een huis met haar psalmen, haar twee
schriftlezingen (Lessons), gevolgd door de Canticles, bestaande uit het Magnificat (lofzang van Maria) en het
Nunc Dimittis (lofzang van Simeon).
De muziek is in de Choral Evensongs de religieuze en artistieke voertaal. Zo is deze Evensong in Houten een
plaats om tot rust te komen, je hart op te halen, te mediteren en te genieten van geïnspireerde schoonheid.
Marcantus zingt tijdens deze dienst prachtige Engelse koorwerken van o.a. Ebdon, Brewer en Rutter en de
aanwezigen kunnen meezingen met een aantal aansprekende hymns, Engelse liederen. De lezingen worden
verzorgd door Lute-Geert Verdouw. Het orgel wordt bespeeld door Gerben Mourik.
De Evensong begint om 20.15u. De toegangsprijs is €8,- in de voorverkoop via [email protected] en
€10,- aan de kerk.