Vandaag vieren we als gemeente het feest van Pasen. Na

KERK HEINO: voorganger ds.Hans van Solkema, organist Piet Lievense
Vandaag vieren we als gemeente het feest van Pasen. Na veertigdagen met elkaar op weg geweest te zijn
vieren we nu dat lijden en dood niet het laatste woord hebben, maar dat onze hoop en verwachting het leven
mogen zijn.
Kindernevendienst: Adriaan en Madelon
Uitgangscollecte: jop-jeugdwerk
Bij de liturgische schikking:
In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet Maria de opgestane Heer. Wanneer hij haar bij haar naam
roept, herkent ze hem opens. Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.
KERK LAAG ZUTHEM: voorganger ds. Lieke van Houte, organist Margreeth Hartman
We vieren waar we de afgelopen nacht mee zijn begonnen: het is Pasen! Verdriet slaat om in vreugde, de
kleur paars maakt plaats voor wit. In de liturgische schikking bloeien witte voorjaarsbloemen rondom de
poort. We lezen het paasevangelie naar Mattheus waar Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf
gaan om het te zien. Maar een engel zegt ze naar Galilea te gaan om Jezus zelf te ontmoeten en om de
goede boodschap verder te brengen. In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer.
• 1e collecte: diaconie en kerkvoogdij 2e collecte: jop-jeugdwerk
• Kindernevendienst: Jetty/Gerrie
Uitnodiging kerkvisitatie
De gereformeerde kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 27 mei a.s. onze gemeente bezoek zal krijgen
van twee visitatoren. Dat zijn ds. H.O ter Beek uit Zwartsluis en dhr H. Jentink uit Balkbrug. Visitatie is het
pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt.
De visitatoren brengen een bezoek aan de predikant en de kerkenraad, maar ook voor gemeenteleden is er
gelegenheid met de visitatoren te spreken. Dit kan op dinsdag 27 mei
van 18.30 uur tot 19.00 uur in de consistorie bij de kerk. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat
er leeft in de gemeente, zouden de visitatoren het erg op prijs stellen als ook u, als gemeentelid iets komt
vertellen. Wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u
om lid van de kerk te zijn. Van harte uitgenodigd!
Namens de kerkenraad, Peter van Savoyen, scriba.
Gemeenteochtend locatie Laag Zuthem:
De eerder geplande gemeenteochtend na de dienst van 4 mei a.s gaat niet door. De ochtend wordt
verschoven naar zondag 1 juni a.s.
Oproep van de kerkrentmeesters van de gereformeerde kerk:
Zaterdagochtend 10 mei zal er weer een teambuilding plaatsvinden: vrijwilligers die de kerkgebouw en
interieur willen helpen schoonmaken kunnen zich opgeven bij de kerkrentmeesters Jan van Wifferen
([email protected]) of Gert Siebert (0653 549 492) De ochtend begint om 9.00 uur. Geef u op, u
bent van harte uitgenodigd.
Laag Zuthem – koken/bakken voor25 mei
Op 25 mei is er, na de Thomasviering van die ochtend, een gezellig programma dat wordt afgesloten met
een lunch.
In de koffiekamer liggen vandaag lijsten klaar. Wilt u daarop invullen of u iets wilt maken voor bij de
koffie of voor de lunch? De lijsten worden ingenomen door Marga Bos. Zij zal de bijdragen aan de maaltijd
verder coördineren.
ZONDAGSBRIEF 20 APRIL 2014
PROTESTANTSE GEMEENTE HEINO & LAAG ZUTHEM
MEELEVEN MET ELKAAR
Bloemen.
De bloemen vanuit de hervormde kerk zijn voor mevr. G.J.Dorgelo-Hulsink die deze week haar 90e
verjaardag vierde en voor mevr. A. v.d.Kolk-Horstman die deze week haar 89e verjaardag hoopt te vieren.
De bloemen uit de gereformeerde kerk zijn voor mevr. Stern. Zij is de buurvrouw van onze kerk en vanwege
gezondheidsproblemen krijgt zij vandaag de bloemen uit de kerk. Namens de gemeente heel veel sterkte
gewenst!
Bericht van overlijden
Op 13 april is overleden mevr. Anna Timmer-de Bruijn in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde in het
Wooldhuis samen met haar man.
De dankdienst voor haar leven vond plaats op zaterdag 19 april in de Hervormde Kerk in Heino.
MEDEDELINGEN
Berichten voor de Zondagsbrief van 27 april dienen uiterlijk donderdag 20.00 uur ingeleverd te worden
bij Nia Schaapman, tel. 391480, [email protected]
Wie gaat naar Geyer?
Tijdens het lange Hemelvaartsweekend is onze gemeente uitgenodigd naar Geyer te komen. Graag wil de
Geyergroep weten wie van plan is aan de uitnodiging gehoor te geven. Wij geven dan door hoeveel mensen
er meegaan. Dat wil men in Geyer zo spoedig mogelijk weten. U bent nog nooit mee geweest en zou dit nu
best wel eens willen proberen? Aarzel niet en meld u aan. Onderdak is nog nooit een probleem geweest en
de lange weekends zijn altijd gezellig met fijne contacten, mooie uitstapjes, lekker eten, kortom alles wat het
leven aangenaam maakt.
Wilt u meer informatie en/of wilt u zich aanmelden? Wij horen het graag voor 25 april van u.
Piet en Hanneke Lievense, 0572393468
Ouderenmiddag K.C.O.
Op woensdag 30 april 2014 organiseert de K.C.O. de jaarlijkse middag voor ouderen van de gereformeerde
kerk Langeslag-Heino en de hervormde gemeente. Aanvang 14.30 uur in ’t Kerkhuus.
Deze middag zal dhr. Otto Jongbloed uit Leeuwarden ons meenemen op een muzikaal reisje door de tijd met
behulp van prachtige filmpjes, liedjes, anekdotes etc.
We beëindigen de middag met een gezamenlijke broodmaaltijd, waarna we omstreeks
18.00 uur weer huiswaarts gaan. Wij hopen op een goed gevulde zaal. Mocht u geen vervoer hebben dan
kunt u contact opnemen met Hennie Snel, tel. 395989 of met Riekie Wessels, tel.392968.
Voorjaarsvakantie
In de week na Pasen hebben ouderenpastor mevr. Ellen Kolthof en beide predikanten ds. Hans van Solkema
en ds. Lieke van Houte vakantie. Mocht het nodig zijn, dan is ds. Lieke van Houte deze dagen bereikbaar
(T: 038 4265021 E: [email protected]).
In gebruik name van de liturgische kleden
Er is door een groepje dames uit onze beide gemeentes hard gewerkt aan een set nieuwe liturgische
wandkleden. De kleden zijn gemaakt uit vilt en gemaakt in samenwerking met viltkunstenares Jolande van
Luijk. In de oecumenische dienst van volgende week willen we de kleden feestelijk in gebruik nemen. Ook
de kunstenares zal aanwezig zijn.
In deze dienst zal pastor Noordink voorgaan. Aanvang 10.00 uur.