Download de factsheet Eenzaam of alleen.

Eenzaam
of alleen?
Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor, zowel onder jongeren als onder ouderen. In een interview in het Dagblad van
het Noorden is student Erik (23) open over zijn eenzaamheid:
‘Ik vluchtte in de surrogaatvriendschappen op internet. Dus
gamen. En dat deed ik steeds meer. De contacten in de echte
wereld waren moeilijk, dus zocht ik liever contact met medespelers, dat ging wel gemakkelijk. Toen ik stopte met gamen
wist ik: ik heb niemand.’ Het complete interview met Erik is te
lezen op: www.stopeenzaamheidzelf.nl
Mensen hebben mensen nodig.
Eenzaamheid kan lichamelijke of psychische klachten veroorzaken: angst, depressieve klachten, slaapproblemen. Je hebt
mensen om je heen nodig die je aandacht en steun geven,
mensen waar je je bij thuis voelt en met wie je blijdschap en
zorgen kunt delen. Dat is een scheppingsgegeven en een
behoefte van ieder mens. Door allerlei omstandigheden zoals
het verlies van de partner, een verhuizing, werkeloosheid,
echtscheiding, ziekte kunnen mensen in een sociaal isolement
terecht komen. Het kan lastig voor hen zijn om hier zelf iets aan
te doen.
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Zelfs midden in
een gezelschap kan je je eenzaam voelen. Eenzaamheid is
een gevoel dat niet altijd wordt veroorzaakt door gebrek
aan contacten. Eenzaamheid is een pijnlijk gevoel van gemis. Je mist relaties met anderen. Je hebt misschien wel
contacten maar je kunt geen zinvolle verbinding aangaan.
Er is verschil tussen alleen zijn en je alleen voelen.
4. Zoek professionele hulp. De oorzaak van je eenzaamheid
kan ook liggen in gebeurtenissen in het verleden zoals
gepest zijn of misbruikt of door andere traumatische ervaringen. Met behulp van professionele hulpverlening kan je
situaties uit het verleden leren verwerken of je eigen identiteit versterken.
Wat kan de gemeente doen?
De kerk is een belangrijk en ‘natuurlijk’ netwerk. Het pastoraat en diaconaat en gemeenteleden kunnen een belangrijke
rol spelen om mensen uit hun isolement te halen. Het kan al
helpen als je eenzaamheid bespreekbaar maakt. Als je vermoedt dat iemand eenzaam is, vraag dan eens door en laat je
niet te snel afschepen. Vraag naar hun wensen, en stem je hulp
daarop af. Houdt er rekening mee dat mensen zich kunnen
schamen en niet graag over hun eenzaamheid willen praten.
Een volgende stap is het versterken van het netwerk. Ook
daarin kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Verdeel de
adressen die meer aandacht nodig hebben onder de gemeenteleden die aandacht kunnen geven. Zo blijft de draaglast en
draagkracht in evenwicht.
Eenzaamheid
Niet altijd is eenzaamheid een gevolg van weinig contacten.
Je kunt je ook eenzaam voelen terwijl je wel over een netwerk
beschikt. Dit is de emotionele eenzaamheid, die vaak minder
zichtbaar is. De oplossing van sociale eenzaamheid kan liggen
in het versterken van het sociale netwerk. Emotionele eenzaamheid vraagt een eigen aanpak, waar meestal professionele
hulp bij nodig is.
Stimuleer een bezoek aan de website
www.stopeenzaamheidzelf.nl en wijs op de mogelijkheid om eenzaamheid aan te pakken met het
werkboek. Heeft iemand daarbij een steuntje in de
rug nodig? Overweeg om begeleider te worden.
Meer informatie hierover vind je op dezelfde
website.
Wat kun je er zelf aan doen?
Bij complexere situaties kan ondersteuning van het
netwerk noodzakelijk zijn. Maatschappelijk werkers
van De Driehoek hebben ervaring in het opzetten en begeleiden van netwerkondersteuning.
1. Neem iemand in vertrouwen, openheid kan een eerste stap
zijn in de richting van een oplossing.
2. Bezoek de website www.eo.nl/nietmeereenzaam en volg de
online training ‘Niet meer eenzaam’
3. Ga aan de slag met het WERKBOEK www.stopeenzaamheidzelf.nl. Je kunt je eenzaam voelen doordat je niet over de
vaardigheden beschikt om contacten aan te gaan.
Met behulp van dit werkboek leer je in 13 weken hoe je
eenzaamheid aan kunt pakken. Geschikt voor alle leeftijden, van jong tot oud!
WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN DE KERK
Bijbelstudie over eenzaamheid
Heb je je wel eens eenzaam gevoeld? Wat zegt de Bijbel erover? In Genesis, bij de schepping van de mens kom je de
eerste uitspraak al tegen: Het is niet goed dat de mens alleen is. Elia heeft na het wonderlijke offer op de Karmel het
gevoel dat iedereen hem heeft verlaten en verlangt in zijn
eenzaamheid zelfs naar de dood. In psalm 35 zegt David: Ik
voel mij van ieder verlaten. Jezus was zelfs in zijn kruisdood
niet alleen van mensen, maar ook van God verlaten.
God geeft ook beloften. David zingt daarover in psalm 27:
Hij laat mij schuilen onder zijn dak, hij verbergt mij veilig in
zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.
In 1 kor 12 staat schitterend beschreven hoe je met elkaar
verbonden bent door het lichaam van Christus.
www.stopeenzaamheidzelf.nl is een initiatief van de
Driehoek, maatschappelijk werk en Cruciaal GGZ,
in samenwerking met EO Nazorg.
De Driehoek, maatschappelijk werk in de kerk:
• Professionele ondersteuning aan pastoraat en diaconaat.
• Hulp, advies en voorlichting aan gemeenteleden.
www.dedriehoek.nl • (038) 421 55 15
Cruciaal christelijke GGZ
• Professionele hulpverlening
• Vanuit christelijk perspectief
• Door ervaren professionals
www.cruciaalggz.nl • (088) 111 9 000
Praktische tips:
Nodig iemand eens uit
om bij je te komen eten.
Samen eten schept gezelligheid en kan een basis
zijn voor goed contact.
Stiltes tijdens de maaltijd
zijn prima, je bord moet
ook leeg...
Schakel je kinderen in
bij netwerkactiviteiten.
Vraag ze bijvoorbeeld
eens koekjes te bakken, cakejes te versieren
die ze zelf weg mogen
brengen naar mensen die
aandacht nodig hebben.
Geef elke dag iemand
een complimentje. Met
een complimentje zeg je
eigenlijk: ik heb je gezien
en ik waardeer je.
Is er een wijkavond of
een gemeenteavond in
de kerk? Regel op tijd
het vervoer voor mensen
die dit nodig hebben.
Laat hen er niet zelf om
moeten vragen.
Zeg het met bloemen
en breng eens een bosje
uit eigen tuin bij een
broeder of zuster die niet
zoveel contacten heeft.
Stuur eens een kaartje,
een mail of een uitnodiging voor Facebook.
Besteed eens aandacht
aan het onderwerp
eenzaamheid tijdens een
gemeenteavond en nodig
iemand uit om er
iets over te vertellen.
Nodig je internetvrienden
uit voor activiteiten die
jullie samen kunnen doen.
WWW.STOPEENZAAMHEIDZELF.NL
Eenzaamheid is niet altijd de afwezigheid van mensen; vaak is het een gebrek aan betekenisvolle relaties.