Artikel DvhN 20-02-2014

20 februari 2014 , pag. 18
REPORTAGE PAARDENRUSTHUIS
Het is de plek waar voor Monique Buursma en Bert Kanis alles samenvalt.
Waar ze paarden een goede oude dag bezorgen en waar ze zelf hun geluk niet
op kunnen. ’t Was ’t weerd.
¬ Bert Kanis en Monique Buursma bezorgen paarden een prettige oude dag. ,,Daar hoort ook een knuffel bij.’’
Foto: Marcel Jurian de Jong
Niet alleen de paarden zijn
blij met ‘t Wass ‘t Weer
eerd
Weerd
Jon van Schilt
DWINGELOO Hij was boer zonder op-
volger. Zij gek van paarden, maar
een onwillige heup gooide roet in
het ruiterleven. Hij verhuisde vanuit
Overijssel in noordelijke richting, zij
trok vanuit Assen zuidwaarts. Samen streken ze neer in Dwingeloo,
waar ze aan de Drift hun droom realiseerden: paardenrusthuis ’t Was ’t
Weerd. Monique Buursma en Bert
Kanis hebben hun plek gevonden.
,,Toen we hier voor het eerst langsreden, keken we elkaar aan en dachten
allebei: dit is het. Deze omgeving
doet iets met je.’’
In mei 2009 kopen Bert en Monique de voormalige theeschenkerij,
gelegen tussen het dorp en het bos.
Een spannende tijd, want er zijn
meer kapers op de kust. Sterker nog,
het huis, de opstallen en het land
zijn eigenlijk al verkocht. Ze houden
vol en trekken aan het langste eind.
,,Bij geen enkel ander huis hadden
we zo’n goed gevoel als bij dit huis en
deze plek. Het gaat om de drie ,P’s’:
plek, plek en plek’’, lacht Bert.
Het voorhuis wordt afgebroken
en herbouwd in oude stijl. De theeschenkerij in de karakteristieke
zwarte houten schuur maakt plaats
voor stallen. En het stel heeft plannen nog een authentieke schuur te
bouwen, compleet met zware eiken
gebinten, pen- gatverbindingen, onbewerkte planken en oude pannen
op het dak. Het heeft de nodige voeten in aarde, maar de nieuwe schuur
staat er. ,,Laat dat hout maar lekker
verkleuren, wordt het alleen maar
mooier van. Over een paar jaar lijkt
het net of ie er al 20 jaar staat.’’
Terwijl Bert en Monique het bij gebrek aan een huis nog moeten doen
met een stacaravan, arriveren de eerste paarden die in Dwingeloo van
hun oude dag genieten. Inmiddels is
alles zo goed als klaar en wordt overwogen volgende maand een openingsfeestje te organiseren.
Het paardenrusthuis telt dertien
bewoners. Do, de oudste bewoner en
ooit in beeld bij Anky van Grunsven,
wordt dit voorjaar 29 jaar. Monique:
,,Het zijn dieren van liefhebbers, die
niet willen dat het leven van hun
paard eindigt bij de slager. De eigenaar blijft eigenaar en heeft het laatste woord. Verder nemen wij de gehele verzorging over. Ja, daar hoort
ook een knuffel bij.’’ Er is al een
wachtlijst, vertelt Bert. ,,Onze charme is de kleinschaligheid. Wij kunnen nog een beetje uitbreiden, maar
ik weet niet of dat raadzaam is. De
meeste eigenaren komen geregeld
langs. Het laatste dat we willen is
zeggen: uw paard staat in de derde
‘We reden langs,
keken elkaar aan
en dachten allebei:
hier is het’
stal in de twaalfde box aan de rechterkant. Nee, nu kunnen we dieren
de aandacht geven die ze verdienen.’’
De zorg voor de koeien is voor
Bert naadloos overgegaan in die
voor de paarden. Hij mist zijn oude
leven niet: ,,Ik voel me nog steeds
boer.” De zorg voor koeien en paarden kent vele raakvlakken. Monique
houdt zich wat meer met de paarden
bezig en ik wat meer met de werkzaamheden eromheen. Monique
rijdt nog recreatief paard. Ik vind het
geweldig met haar mee te gaan. Op
de fiets, want ik ga er niet op zitten.’’
Overdag gaan de dieren naar buiten, want beweging is goed, zeker
ook voor oude paarden, die wat
strammig zijn. Geïnspireerd door
een artikel dat ze ooit las, komt Mo-
nique met het idee van een zogeheten paddock paradijs. Rond het weiland is als het ware een wandelpad
aangelegd. ,,En daar maken ze zeker
gebruik van. Moeten ze ook wel,
want de voerbak staat dicht bij huis
en de waterbak in de verste uithoek.
Afgezien daarvan kun je aan de dieren zien dat ze het geweldig vinden
met elkaar te rennen en te dollen.’’
Bert: ,,En we hebben een heuvel aangelegd. Paarden vinden het lekker
om op een verhoging de omgeving
te verkennen.’’
In het paardenrusthuis ligt de
dood altijd op de loer. In het prille
bestaan van ‘t Was ‘t Weerd zijn Bert
en Monique twee paarden ontvallen.
Ze leren ermee omgaan, maar wennen doet het niet. ,,Daar staat tegenover dat ze hier een geweldige oude
dag hebben gehad’’, zegt Monique.
Samen komen ze tot de conclusie
dat de naam van hun rusthuis in alle
opzichten klopt. Voor Monique en
Bert was het meer dan de moeite
waard samen een nieuw leven te beginnen. Voor de eigenaren van de
paarden is het het waard hun dieren
toe te vertrouwen aan het stel. En dat
is weer goed nieuws voor de paarden, die hun verblijf in Dwingeloo
volgens Monique zeker op waarde
weten te schatten: ,,Je ziet gewoon
hoe gelukkig ze zijn.’’