weekbrief 140314

Weekbrief
14-03-2014
Agenda
•
•
•
•
•
Woensdag 19 maart: Goede Doelen Dag
Woensdag 19 maart: Waterpolotoernooi (leerlingen uit de groepen 4, 5, 6 )
Vrijdag 21 maart: rapporten
Dinsdag 25 en/ of donderdag 27 maart: oudergesprekken
Kunstweek: van 7 t/m 10 april met als thema “Around the World”!
Nieuws algemeen
Rectificatie
In de weekbrief van 28 februari jl. heeft ten onrechte een verzoek gestaan van
studenten communicatie van Hogeschool Avans om een onderzoek te laten
plaatsvinden op onze school omtrent het product snoepgoed. Het feit dat een oudleerling het verzoek tot ons had gericht heeft mij ertoe verleid hen die kans te bieden.
Hoewel de afspraak met de studenten gemaakt was dat bij bezwaar van de ouders het
onderzoek niet zou doorgaan, is dit toch een inschattingsfout mijnerzijds geweest. Ik
had de studenten direct al moeten vertellen dat een onderzoek met zo’n onderwerp
niet geschikt was voor op een basisschool. De studenten zijn onmiddellijk op de hoogte
gebracht dat het onderzoek op onze school niet kan worden uitgevoerd. Met een
volgend verzoek zullen wij zorgvuldiger omgaan.
Hanny van Marrewijk
Woensdag 19 maart a.s. is het onze goede doelen dag.
Dit jaar hebben we thema gezondheid. Ons goede doel dit schooljaar is “Doe een wens”
Make-a-Wish Nederland.
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met
een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder
kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het
bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn,
de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst
een wereld van verschil betekenen.
Voor meer achtergrondinformatie zie: http://makeawishnederland.org
Wij gaan een tweedehands speelgoedmarkt organiseren. De bedoeling is dat iedere
leerling thuis op zoek gaat naar speelgoed wat nog wel bruikbaar is, maar wat hij/zij
niet meer gebruikt en graag wil verkopen voor het goede doel. Dit wordt bewaard in de
klas en op de goede doelen dag verkocht. Graag op het teken van de leerkracht het
speelgoed mee naar school nemen!
De speelgoedmarkt start om 11:45 uur en duurt tot 12:15 uur voor de
onderbouw en tot 12:30 uur voor de bovenbouw. De ouders mogen alle klassen
rond en overal een kijkje nemen. De kinderen moeten zich afmelden bij de leerkracht
om 12:15 uur en 12:30 uur.
Neem uw kleingeld mee voor het goede doel. We streven naar een hoog bedrag net als
voorgaande jaren!
Oudercontactdagen
Op dinsdag 25 en donderdag 27 maart a.s. zijn weer de oudercontactdagen. Wij zullen
hiervoor een indeling maken. U dient er rekening mee te houden, dat een aantal van
deze gesprekken op het eind van de middag al beginnen. We hopen dat u op dat
moment tijd kunt vrijmaken om op gesprek te komen. We hechten veel waarde aan
een goed contact met de ouders/verzorgers. Mocht het voor u een onoverkomelijk
probleem zijn om op de ingedeelde dag en tijd te komen, dan kunt u met de betreffende
groepsleerkracht vooraf een andere afspraak maken. Om u in de gelegenheid te stellen
dit goed te kunnen regelen, zullen de briefjes met de uitnodiging voor de tien-minutengesprekken al op maandag 17 maart worden meegegeven. De leerlingen krijgen het
rapport op vrijdag 21 maart mee (zie kalender).
Verbouwen van het brouwhuis
De verbouwing aan het brouwhuis in de Ceresstraat is begonnen, voor meer informatie
zie bijlage.
Verkiezingen 19 maart a.s.
Op woensdag 19 maart zal onze speelzaal ingericht zijn als Stemlokaal.
Nieuws van de directie
Schoolafspraken rondom aanvang van de school.
Onderstaande tekst staat in onze kalender:
Begin en einde van de schooltijd.
De school begint om 8.35 uur. Tien minuten daarvoor gaat de deur open. Alle kinderen
mogen dan naar binnen komen. Ouders die even mee willen lopen kunnen dat doen. De
leerkracht is er dan om de kinderen op te vangen. Wanneer u wat wilt vragen, kunt u
dat beter na schooltijd doen, want het binnenkomen vraagt veel aandacht. Om 8.35 uur
moeten alle kinderen in hun klaslokaal zijn. Alle ouders dienen dan de klaslokalen te
hebben verlaten. ‘s Middags verloopt het binnenkomen op een zelfde manier: om vijf
over één gaat de deur open. Om kwart over één starten de lessen. De leerkrachten
houden bij het binnenkomen toezicht in de gang en bij de trap of zij zijn in het lokaal
bij de kinderen. Een kwartier voor schooltijd mogen de kinderen op het schoolplein.
Tijdens de pauze in de ochtend houden de leerkrachten buiten toezicht. Als u wilt kunt
u aan het eind van elke ochtend of middag op het plein, liefst niet in de doorgang voor
de poort, de kinderen opwachten. De jongsten komen samen met hun leerkracht naar
buiten.
De schoolafspraken (zie bijlage) rondom aanvang van de school blijken bij de
leerlingen niet bekend te zijn. Dit leidt ertoe dat er nieuw gedrag ontstaan is, dat niet
ten goede komt aan duidelijkheid, ordelijkheid en veiligheid bij de aanvang van de
lestijden. De afspraken rondom aanvang van de school hebben we nog eens op een rij
gezet, voor zowel de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Sinds enkele weken
houden kinderen van de groepen 8 mee toezicht op zowel het schoolplein als bij de
fietsenstalling. Zij zijn zichtbaar doordat zij de groen/gele hesjes aan hebben. Deze
kinderen worden door een van onze leerkrachten in enkele bijeenkomsten
geïnstrueerd. Daarnaast is een rooster gemaakt dat er dagelijks bij de aanvang van de
lessen één volwassene (iemand die op dat moment géén groep heeft) en de conciërge
mee toezicht houdt.
Nieuws uit de groepen 1 en 2
27 februari 2014 was een dag om nooit meer te vergeten. Carnavalsochtend bij de
kleuters.
We begonnen vrolijk op het schoolplein met de polonaise en we dweilden verder van de
klassen naar de speelzaal. We plakten de langste slinger van de St. Josephschool en we
smulden van de lekkernijen. Dit feest was niet mogelijk geweest zonder de inzet van
onze hulpouders. Nogmaals hartelijk bedankt hiervoor. Een impressie van deze ochtend
kunt u zien op onderstaande links.
Annemiek en Ellen
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZKTEKUF6
http://www.mijnalbum.nl/Album=BKXJVYUS
http://www.mijnalbum.nl/Album=MTII88VF
http://www.mijnalbum.nl/Album=SUEGQTYH
http://www.mijnalbum.nl/Album=OYM4KW46
Nieuws uit de groepen 7 en 8
Groep 8 - berichtjes.
Biologieproject; Weken hebben we onderzoek gedaan, gelezen, plaatjes en artikelen
gezocht en verwerkt in PowerPoints , werkstukken, muurkranten en websites. Het
onderwerp was "bedreigde diersoorten". Het resultaat was er ook naar! Wat heeft
iedereen er een werk van gemaakt! We hebben geweldige presentaties gezien. Vraag uw
kind er maar eens naar!
Week van het geld; Maandag zijn we naar de Nieuwe Veste geweest om naar het
optreden te kijken van Myk-E en Spyk-Y. Voorafgegaan door een toespraakje over
sparen en schulden maken door wethouder Meeuwis. Het was leuk en best leerzaam, al
vonden de kinderen het 'nogal logisch' dat je niet iets gaat kopen als je er geen geld voor
hebt! We hebben ook de Geldkrant gekregen met van alles over financiën, verwerkt in
puzzels, rebussen, verhalen e.d. Vrijdag a.s. hebben we ook nog gastlessen in de
ochtend.
Goededoelendag; woensdag 19 maart is het weer Goededoelendag! We gaan zoveel
mogelijk geld verzamen voor Stichting 'Make a wish', waar de droom van kinderen met
een ernstige ziekte waar wordt gemaakt. Op http://makeawishnederland.org kunt u zien
waar we het voor doen. De kinderen mogen kraampjes maken in hun eigen lokaal,
waar tweedehands speelgoed, zelfgemaakte lekkernijen en creaties, nog goede kleding
enz. wordt verkocht. Ook kunt u allerlei ludieke acties verwachten als muziek/dans/spel
e.d. in ruil voor een muntje. De kinderen kunnen natuurlijk zelf ook rondlopen, als er
door iemand anders op hun kraampje wordt gelet.
Komt dat zien, ouders, opa's en oma's, broers en zussen, tantes en ooms!!!!!! Tussen
11.45u en 12.30u in de groepen 8!
Nieuws van de BSO en het overblijven
Bso Kastanjetuin.
Carnavalsvakantie:
De carnavalsvakantie is weer achter de rug.
We hebben veel leuke activiteiten gedaan zoals uitstapjes naar de
Carnavals optocht, het Chassé Theater en naar het Pannenkoeken huis.
Chassé Theater: zijn we naar de Film Ratatouille geweest en daarna
mochten we een kijkje nemen in de keuken van Pruttel en Proef. Waar de
kinderen een taartje konden maken, spelletjes konden doen, zelf drinken
tappen (siroop) en bordje kleuren. Was erg gezellig en heel leuk.
Ook hebben we masker geknutseld, sportdag gehad en heerlijk bananen
taart, appelflappen en worstenbroodjes gebakken.
Meten van welbevinden:
We zijn bezig met meten van welbevinden van de kinderen de komende 3 weken.
Meivakantie:
Vanaf deze week kunt uw kind(eren) al opgegeven voor de meivakantie.
Dit kunt u doen tot en met 11 april !
Opendag:
Op woensdag 9 april is er opendag op alle BSO locaties van de Kobergroep van
12.00 tot 16.00. Op zaterdag 12 april is er open dag bij de kinderdagverblijven,
Peuteropvang en gastouderopvang van 10.00 tot 13.00.
1 maand gratis opvang zie actievoorwaarden op www.kober.nl/april-actie
De Kastanjetuin heeft die middag verschillende activiteiten gepland voor de kinderen.
Open-Up!|Fun-Kidz Sport, Spel en Activiteiten BSO
Na een geweldige carnavalsvakantie met verschillende activiteiten zijn we deze week
begonnen met het thema Fit & Vitaal.
De spierballen worden uit de kast getrokken en ze krijgen als geen ander een goede
conditie.
Spellen zoals Levend Stratego en Diamantenroof worden ingezet om op een speelse
manier de kinderen in contact te laten komen met Fit 'n Vitaal.
Wij als Open-Up! Fun-Kidz! zijn ook druk bezig geweest. Intern op Kbs St. Joseph met
de weerbaarheidstraining Rots en Water. Een aantal klassen hebben onderwerpen,
zoals sterk staan, zelfverdediging & lichaamstaal kunnen ervaren.
Voor meer info over Rots en Water, kijk op de site; Open-up.nu
Met Sportieve groet,
Open-up!|Fun-Kidz!
St. Josephstraat 5-7, 4811 CL Breda, 076-5210360, [email protected] Website: www.stjosephbreda.nl