INHOUD VAN INSTELLINGENPANEEL VOOR COOKIES

INHOUD VAN INSTELLINGENPANEEL VOOR COOKIES
Soort cookie
Bron
Doel
Vervaldatum
Hoe blokkeren
Cookies aangeboden door Johnson & Johnson Consumer NV (first-party cookies)
Cookies die nodig zijn
voor essentiële doelen
en functies van de
website
Cookies die de website
verbeteren
Johnson &
Johnson
Johnson &
Johnson
Deze cookies zijn strikt
noodzakelijk om onze site
goed te laten werken. Ze
stellen ons in staat om
onze site te beveiligen en
efficiënt weer te geven.
Deze cookies helpen om de
prestaties en bruikbaarheid
van onze website te
verbeteren. Zo kunnen we
bijvoorbeeld waarnemen of
uw browser kleine
websiteprogramma’s
(zogeheten ‘scripts’) kan
uitvoeren, die extra
functionaliteit aan onze
website toevoegen of
websitevoorkeuren
herinneren die u hebt
ingesteld (zoals
tekengrootte en
taalvoorkeur).
De cookie die we voor dit
doel plaatsen, wordt één
maand na uw laatste
bezoek aan onze website
automatisch van uw
apparaat verwijderd.
OPMERKING: lange
vervaltermijnen (bv. 120
maanden) vergroten de
mate van privacyinbreuk.
Dienovereenkomstig te
behandelen.
De cookie die we voor dit
doel aanbrengen, wordt
automatisch van uw
apparaat verwijderd
zodra u uw browser sluit.
U kunt uw
browserinstellingen
veranderen om deze
cookies te accepteren of
te weigeren.
Omdat de methode
daarvoor van browser
tot browser verschilt,
moet u voor meer
informatie in het Helpmenu van uw browser
kijken.
U kunt uw
browserinstellingen
veranderen om deze
cookies te accepteren of
te weigeren. Omdat de
methode daarvoor van
browser tot browser
verschilt, moet u voor
meer informatie in het
Help-menu van uw
browser kijken.
Soort cookie
Bron
Doel
Vervaldatum
Hoe blokkeren
Cookies/traceertechnologieën die door dienstverleners en andere bedrijven worden gebruikt (third-party cookies)
Analytische cookies en
technologieën
Google
Analytics
YouTube
Cookies en technologieën
voor websitefuncties
Beveiligingscookies
McAfee
Deze cookies worden gebruikt
om informatie te verzamelen
over de manier waarop
bezoekers onze site
gebruiken. We gebruiken de
informatie om rapporten
samen te stellen en de site te
verbeteren. De cookies
verzamelen informatie in
geanonimiseerde vorm,
waaronder het aantal
bezoekers van de site, vanaf
welke adressen bezoekers op
de site zijn gekomen en de
pagina’s die ze hebben
bezocht.
Deze cookies worden gebruikt
om functies op onze website
aan te bieden die door derden
worden geleverd. Zonder
deze cookies zijn bepaalde
websitefuncties niet
beschikbaar voor onze
bezoekers. De gegevens die
onze dienstverleners voor dit
doel verzamelen, kunnen in
geanonimiseerde vorm met
derden gedeeld worden en
voor gerichte
advertentiedoeleinden
gebruikt worden.
Sommige cookies die voor
dit doel worden geplaatst,
worden automatisch van uw
apparaat verwijderd zodra u
uw browser sluit.
Andere kunnen tot 24
maanden na uw laatste
bezoek aan onze site op uw
apparaat blijven staan.
Als u niet door Google
Analytics gevolgd wilt
worden, kunt u zich
afmelden door naar
https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=nl te
gaan.
YouTube gebruikt Adobe
Flash-bestanden (of ‘Flashcookies’) voor dit doel. Deze
worden voor onbepaalde tijd
op uw apparaat opgeslagen,
maar kunnen verwijderd
worden door de
blokkeringsinstructies te
volgen. Andere cookies die
YouTube voor dit doel
plaatst, kunnen tot 8
maanden na uw laatste
bezoek aan onze site op uw
apparaat blijven staan.
U kunt Flash-cookies naar
keuze accepteren of
weigeren door naar het
deelvenster
Opslaginstellingen website
van Adobe te gaan:
http://www.macromedia.c
om/support/documentation
/nl/flashplayer/help/setting
s_manager07.html.
Deze cookies worden gebruikt
om de beveiliging van onze
site te verbeteren en onze
site te beschermen tegen
kwaadwillige activiteiten van
bezoekers. De gegevens die
McAfee gebruikt Adobe
Flash-bestanden (of ‘Flashcookies’) voor dit doel. Deze
worden voor onbepaalde tijd
op uw apparaat opgeslagen,
maar kunnen verwijderd
Als u niet door YouTube
gevolgd wilt worden, kunt
u zich afmelden door naar
http://googleads.g.doublec
lick.net/ads/preferences/na
iv0optout te gaan.
U kunt Flash-cookies naar
keuze accepteren of
weigeren door naar het
deelvenster
Opslaginstellingen website
van Adobe te gaan:
Soort cookie
Bron
Doel
onze dienstverleners voor dit
doel verzamelen, kunnen in
geanonimiseerde vorm met
derden gedeeld worden en
voor gerichte
advertentiedoeleinden
gebruikt worden.
Vervaldatum
worden door de
blokkeringsinstructies te
volgen.
Hoe blokkeren
http://www.macromedia.c
om/support/documentation
/nl/flashplayer/help/setting
s_manager07.html.
Of ga naar
http://www.mcafee.com/u
s/about/legal/privacy.aspx
voor meer informatie over
de methoden die McAfee
gebruikt om gegevens te
verzamelen.