THEMA OEFENING ORGANISATIE ACCENTEN Samen 4:1 +

CIRCUIT
6 G r o e p e n van 8 - 1 0 s p e l e r s • 10 minuten per oefening (inclusief uitleg en w i s s e l e n )
THEMA
OEFENING
ACCENTEN
THEMA
4:1 + Keeper
Vier aanvallers spelen rond
in een vierkant
Positiespel
Verdediger probeert de bal in
bezit te krijgen
Alternatief
Na 5 passes mag de
2° training
aanvaller die de bal heeft
In de week: scoren
Keeper wisselt met speler
Strafcorner
die scoort
Verdediger wordt aanvaller
als hij de bal afpakt
Bal eerst aannemen, niet
kaatsen
Let op
Basisgroep
Aanvallers zoeken steeds
een positie waar ze
aanspeelbaar zijn (coachen!)
Aanspelen in de forehand
Oogcontact (vision)
Verdedigen Verdedigen 1:1
A pusht naar B
Individueel
B dribbelt door de zone en
speelt de 1:1 tegen V, die
van de rechter pilon start, In
zijn vierkant blijft en de bal
probeert te veroveren
Houd voldoende afstand en
niet instappen
- Gebruik de ] a b of de blok
tackle en laat de
tegenstander de fout maken
(schijnactie!)
Doordraaien: A - B - V
In balbezit
komen
Let op
Aannemen: basisgreep
Fietsen: dubbele V greep
In beweging aannemen
Pass van A doseren in de
oop van B
Oogcontact
Samen
spelen
In-out met
vervolgactie
Spelvorm
Partijtje 8:8
Systeem
1 -3-3 of
2-3-2, beide
systemen
uitproberen
Lopen met
de bal
A-ritmische
dribble
Switch
Aannemen van een pass
na In-out met vervolgactie
B flatst naar A en start om
de pilon
A neemt aan en flatst terug
naar B
B neemt aan en maakt een
passeerbeweging bij het
poortje en flatst naar C
ORGANISATIE
Variatie
Vierkant verkleinen
Vierkant verder van het doel
Maximaal drie keer raken
Aantal passes vergroten
Doordraaien: A - B - C
Variatie
Volgende speler start als B
aanneemt (hoger tempo)
Speelveld met twee
doeltjes
Balbezit houden, alles
spelers maken hun keuze
vanuit controle
Aanspeelbaar zijn
Eenvoudige oplossing
zoeken
ledereen verdedigt mee
Druk op de bal houden
Let op
Basisgreep
Verdedigen:
- ieder een tegenstander
- naar de bal toe verdedigen
Balbezit:
- zoek een oplossing vanuit
balbezit (loopactie of pass)
- leer te openen met de
backhand naar rechts
Score bijhouden
Variatie
Buitenom spelen
A-ritmische dribble
A maakt een a-ritmische
dribble tot aan de linker
pilon van het doeltje
Hierna versnelt A voor het
doeltje langs en om de
rechter pilon en pusht naar
B
B start achterlangs door het
doeltje en neemt aan
B passeert bij het volgende
doeltje en scoort
Let op
A-ritmische dribble: Indian
Sribble maar dan met
onregelmatige lengte of 2
keer forehand en 1 keer
backhand of omgekeerd etc.
Variatie
B passeert afwisselend
linksom en rechtsom
Scoor afwisselend met de
flats en de lange slag
Loop
scholing
Serie
eventueel
herhalen
Alternatief
oefening
circuit
OF
warming up
Partijvorm
6:6
Alternatief
oefening 3
en 4
T training
in de week
OEFENING
ORGANISATIE
ACCENTEN
Let op
Basisgreep
Voeten schuin achter elkaar!
Beweeglijk blijven (voorvoet)
Forehand ruimte open laten
Jab is eenhandig, na de jab
terug naar dubbelhandig
Niet begeleiden maar de bal
afpakken!!
Variatie
Score bijhouden,
bijvoorbeeld afpakken = 1
punt, door de zone = 1 punt
Looptechniek
- 2 X dribbelen
- 2 X huppelpas, knieën
voorlangs kruisen (70%)
- 2 X kruispassen (70%)
- 2 X skipping (90%!)
- 2 X skipping overgaan tot
loop (80 - 90 %)
- 4 X bijsluitpas zijwaarts,
gevolgd door kwartdraai en
start (2 X links 2 x rechts)
Let op
Dribbelen: ontspannen en
voeten recht naar voren
plaatsen
Huppelpas: hoog, knieën
diagonaal voorlangs
Kruispas: heupen draaien
Skipping: hoge knievoering
Spelvorm 6:6
Standaard partijvorm
(2 wisselspelers per team)
Basisprincipes:
- speler houdt de bal bij zich
in plaats van direct af te
spelen!
- leer de balbezitter te
kiezen of verder te dribbelen
of af te spelen
- leer andere spelers
aanspeelbaar te zijn
- iedereen heeft een
verdedigende taak!
Let op
Basisgreep
Regels van het spel
Standaard regel
De bal moet worden
aangenomen en mag niet in
1 keer worden weggespeeld, altijd eerst
aannemen en controleren
Variatie
Probeer beide systemen uit:
1-1-3 en 2-1-2 (dobbelsteen)