Download in PDF - RSM Wehrens Mennen De Vries

Nieuwe wet- en regelgeving
professionele bewindvoerders
Juli 2014
Nieuwe wet- en regelgeving professionele bewindvoerders
De wet- en regelgeving voor beschermingsbewindvoerders en curatoren is onlangs verder aangescherpt. Zo
dient u ingaande boekjaar 2014 de jaarrekening van uw organisatie te laten controleren door een accountant
en is het verplicht om - naast de reeds verplichte audits ten behoeve van de branchevereniging - jaarlijks zelf
een eigen verklaring alsmede een accountantsverslag in te leveren bij de kantonrechter.
Wellicht is deze aanscherping niet nieuw voor u. Toch is dit nog maar een greep uit de wet- en regelgeving waar u
als professionele bewindvoerder aan moet voldoen. Om de continuïteit van de dienstverlening aan uw cliënten te
waarborgen, is het van belang dat u blijft voldoen aan de hedendaagse wet- en regelgeving. Met ruime ervaring op
het gebied van bewindvoering kunnen wij, RSM Wehrens Mennen De Vries, u wellicht hierbij ondersteunen.
Quickscan?
Door de veranderende wet- en regelgeving is het mogelijk dat u door de vele bomen het bos niet meer ziet. Daarnaast
kan een verfrissende kijk op uw organisatie als prettig worden ervaren. Wij kunnen en willen u graag van dienst zijn met
onze specifieke expertise op het gebied van bewindvoering. Omdat wij het belangrijk vinden dat er een ‘klik’ is tussen
de medewerkers van uw organisatie en onze mensen, willen wij u graag uitnodigen voor een nadere kennismaking.
Indien gewenst kunnen wij u vrijblijvend onze quickscan aanbieden op basis waarvan u in één oogopslag kunt zien of
u voldoet aan de hedendaagse regelgeving en welke gebieden extra aandacht nodig hebben.
Aangenaam kennis te maken!
RSM Wehrens Mennen De Vries is een autoriteit op het gebied van accountancy, belastingadvies en advisering op
financieel-economisch en strategisch gebied. Hierbij maken wij duidelijk onderscheid tussen advisering van en
dienstverlening aan bedrijven en non-profitorganisaties. Wij zijn gevestigd in Maastricht, Eindhoven, Venlo, Roermond
en Heerlen.
Als onderdeel van onze dienstverlening aan non-profitorganisaties hebben wij inmiddels ruime ervaring met het
begeleiden van professionele bewindvoerders. Deze begeleiding omvat onder meer het monitoren en actief bijdragen
aan de verbetering van de bestaande organisatie om zo te (blijven) voldoen aan de veranderende regelgeving.
Daarnaast stellen wij de jaarrekening op, controleren wij de jaarrekening en zorgen we voor de benodigde verplichte
rapportages ten behoeve van de branchevereniging dan wel de kantonrechter. Wij functioneren tevens als klankbord
en adviseur. In het kader van de juridische aspecten die van toepassing zijn op professionele bewindvoerders werken
wij samen met Thuis & Partners Advocaten.
Interesse?
Als u geïnteresseerd bent in een nadere kennismaking, dan horen we dat natuurlijk graag. Neem daarvoor contact
op met Eric Mantelaers via het e-mailadres [email protected] of Cyriel Dautzenberg via het e-mailadres
[email protected] U kunt ook telefonisch contact opnemen via ons telefoonnummer: 045 - 405 55 55.
Wij hopen u te begroeten!
RSM Wehrens Mennen De Vries Accountants N.V.
Eric J.H.J. Mantelaers RA
www.rsm-wmv.nl
Cyriel M.M. Dautzenberg AA
Thuis & Partners Advocaten
mr. Ine Haesen