Kennismarkt Goede Voorbeelden palliatieve zorg

Kennismarkt Goede Voorbeelden
palliatieve zorg
Doelgroep
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen,
verzorgenden. Voor een evenredige verdeling van de deelnemers
is er een maximum aantal per doelgroep vastgesteld. Bij
overschrijding van dit aantal, plaatsen we u op de wachtlijst.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.iknl.nl/agenda >17 juni goede
Voorbeelden palliatieve zorg: Kennismarkt. Na inschrijving ontvangt
u per e-mail een bevestiging van uw aanmelding en een
routebeschrijving. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Accreditatie is aangevraagd voor bovengenoemde doelgroepen.
Dinsdag 17 juni 2014
17.30 – 21.15 uur
Hotel partycentrum Dalzicht, Nijverdal
Locatie
Hotel partycentrum Dalzicht, Grotestraat 285, 7441 GA Nijverdal.
Programmacommissie
•
Nicol Groot Zevert, adviseur netwerken IKNL
•
Annemiek Kwast, adviseur netwerken IKNL
•
Jetty Zuidema, projectleider Kennisverspreiding Goede
Voorbeelden
Netwerken palliatieve zorg
Kennismarkt Goede Voorbeelden
in de palliatieve
palliatieve
zorg zorg
Palliatieve zorg wordt verleend in alle
zorgsettings en daarbij bent u als
zorgverlener een belangrijke schakel. U
bent ervoor om kwalitatief goede zorg te
geven die is afgestemd op de zorgbehoefte
van de individuele patiënt en naasten. Door
de complexiteit van de zorgsituaties staat u
soms voor vragen of dilemma’s.
Bent u als zorgverlener actief betrokken
bij de patiënt in de palliatieve fase? Op
zoek naar informatie, hulpmiddelen en
richtlijnen om goede palliatieve zorg te
verlenen? Kunt u wel steun hierbij
gebruiken? Nieuwsgierig naar
mogelijkheden om de palliatieve zorg
binnen uw eigen werkomgeving te
verbeteren? Behoefte aan uitwisseling van
ervaringen met andere collega’s?
Kom dan naar de kennismarkt Goede
Voorbeelden palliatieve zorg. Maak
kennis met de door ZonMw geselecteerde
Goede Voorbeelden palliatieve zorg. Ervaar
zelf hoe deze Goede Voorbeelden u bij uw
werkzaamheden kunnen ondersteunen.
De kennismarkt start met een inspirerende
presentatie: hoe krijg je veranderingen in de
dagelijkse praktijk voor elkaar? Daarna
verdiept u zich in deelsessies naar keuze
in de toepassing en meerwaarde van
Goede Voorbeelden.
17.30 uur
Ontvangst met broodjes koffie/thee en informatiemarkt
18.00 uur
Opening, Annemiek Kwast, adviseur netwerken IKNL
18.10 uur
Veranderen is hartstikke LEUK, toch?
Welke tips en trucs zijn er om verandering in de eigen
werkomgeving voor elkaar te krijgen?
Jacqueline Tijhaar, coaching, netwerkcoördinator palliatieve zorg
18.35 uur
Wisseltijd
18.45 uur
Deelsessies: Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 1)
1. Mantelzorgondersteuning Jopke Kruyt,
zorginnovatie en begeleiding
2. Sterven op je eigen manier Jacqueline Tijhaar, trainer STEM
3. Signalering in de palliatieve fase Paul Smit, specialist
ouderengeneeskunde Zorggroep Apeldoorn, consulent
palliatieve zorg
4. Besluitvorming in de palliatieve fase Gon Uyttewaal, senior
verpleegkundige Hospice Demeter, consulent palliatieve zorg
5. Zorgpad Stervensfase Anneke Dekkers, adviseur
productontwikkeling IKNL
6. Palliatieve thuiszorg (PaTz-groep) Linda Groot, huisarts,
Huisartsenpraktijk Assendorp, consulent palliatieve zorg
7. Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve
sedatie 1elijn Jan de Heer, huisarts, Huisartsenpraktijk
Stadswij, consulent palliatieve zorg
Op de informatiemarkt voorafgaande en
halverwege het programma vindt u
aanvullende informatie op het gebied van
palliatieve zorg.
Uitgebreide informatie over de verschillende
deelsessies (doelgroep en inhoud) vindt u
op de website van IKNL, www.iknl.nl. Geef
bij uw aanmelding uw voorkeur door en stel
zo uw eigen programma samen.
Wij ontvangen u graag op 17 juni!
Met vriendelijke groet, namens de
programmacommissie,
Annemiek Kwast
Het project Kennisverspreiding Goede
Voorbeelden is onderdeel van het ZonMw
Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Alle
Goede Voorbeelden vindt u op
www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl.
19.45 uur
Pauze en informatiemarkt
20.15 uur
Deelsessies: Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 2)
21.15 uur
Afsluiting + borrel