WelzijnsWijzer - Stichting Mikado

‹
ZEGT U
HET MAAR
Duiven/Westervoort Post · woensdag 16 april 2014 · 37
mi ka
do
WelzijnsWijzer
Initiatief van Vrijwilligerscentrale van Mikado
Spreekuur over vrijwilligerswerk
Gon Neijehuis, bemiddelingsmedewerker van de Vrijwilligerscentrale.
‘Vrijwilligerswerk
bewuste keuze’
Sinds drieënhalf jaar is Gon
Neijehuis (61) uit Duiven actief
als vrijwilliger bij de Vrijwilligerscentrale van Mikado. “Ik
heb daar bewust voor gekozen.
Thuis zitten is ook niets. Ik had
geen werk en voordat het UWV
zei wat ik moest gaan doen, ben
ik zelf wat gaan zoeken.” De
Duivense heeft bij de Vrijwilligerscentrale haar draai gevonden. Als bemiddelingsmedewerker heeft Gon contact met
nieuwe vrijwilligers die zich
aanmelden en zoekt ze naar
een vrijwilligersbaantje dat het
best bij de kandidaat past.
“Klikt het niet, dan zoeken we
wat anders.” De Vrijwilligerscentrale heeft het de laatste tijd
erg druk. “Heel veel mensen
worden door het UWV en de gemeente naar ons doorverwezen. Daarnaast willen veel
werkzoekenden in de tussenliggende periode graag iets zinvols doen.”
Bij vrijwilligerswerk wordt uitgegaan van de volgende definitie: ‘Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht
en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
Het vrijwilligerswerk is echt vrijwillig en een vrijwilliger kiest er uit
vrije wil voor zich in te zetten voor
een bepaald doel. Er is dus op geen enkele wijze sprake van dwang. De vrijwilliger heeft de motivatie van binnen uit om het werk te doen en om
zich achter de doelstelling van de organisatie of het project te scharen.
Een (werk)coach kan iemand wel aanmoedigen om vrijwilligerswerk te
gaan doen, bijvoorbeeld vanwege het
opdoen van ervaring of het bouwen
van een netwerk.
Mensen die meer informatie willen
over vrijwilligerswerk (ook en met
name mensen die een WW uitkering
hebben) of op zoek zijn naar een leuke
geschikte vrijwilligersjob zijn van
harte welkom tijdens een van de
spreekuren op dinsdag en vrijdag van
14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek
in Duiven (Rijksweg 53) en op maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 16.00
AGENDA
17 april: Bijeenkomst over ‘gren-
zen aan mantelzorg’, cultureel
centrum Eilandplein, 14.00 15.30 uur.
23 april: Ruil & Reparatie Kring
De Liemers van 14.00- 16.00 uur
voor iedereen, jongerencentrum Alpha in Duiven.
23 en 25 april: Ouders & Kids( 0-4
jr) jaar inloopochtend van resp.
9.30 - 11.30 en 10 – 11.30 uur
voor ouders & peuters. Info: Liesbeth Vierzen: 0316 846661. Kosten: cons. eigen rek. voor kids
zelf meebrengen, Huis van Droo
Duiven
23 april: Brei Mee! Van 14.00 16.00 uur voor iedereen. Info: Jacobien Florijn: 0316 846544
Kosten: cons. eigen rek. Locatie:
Huis van Droo Duiven
Kort nieuws
Achter v.l.n.r.: Kim Bolck, Gon Neijehuis, Hannie Massen. Voor v.l.n.r.: Riet te Koppele-Hofman, Marian Budel, Kim Geerdink en Desi Brey.
uur in de bibliotheek in Westervoort
(Dorpsplein 115).
Meer informatie over cursussen,
vacatures en andere activiteiten van
de Vrijwilligerscentrale kunt u vinden op de website van de vrijwilligerscentrale: www.mikado-vc.nl of
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
neem contact met de vrijwilligerscentrale van Stichting Mikado via
0316- 250700 (elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur).
De Vrijwilligers Centrale is ook actief op Facebook: @Vrijwilligerscentrale Duiven en Westervoort.
Stichting Mikado
Kastanjelaan 3a I 6921 ER Duiven
Tel. 0316-250700 I [email protected]
www.mikado-welzijn.nl
*Het strategisch beleid van
Mikado voor 2014 en 2015 kunt
u vinden op onze website:
www.mikado-welzijn.nl/organisatie.
*Mikado zoekt een lid voor de
Raad van Toezicht met financiële kennis. Kijk voor meer informatie op onze website.
*Op donderdag 15 mei wordt
een lezing gehouden over het
thema ‘beslissingen rondom het
levenseinde’. De bijeenkomst is
in de bibliotheek van Duiven en
begint om 19.30 uur. De organisate is in handen van Mikado en
het Netwerk Palliatieve Zorg.
Meer informatie: 0316-282032.