Kap lijst locatie 3 (pdf)

Projectnaam:
Projectnr:
Bos van Wijckerslooth
12.T0070
Document:
Plaats:
Kaplijst locatie 3
Oegstgeest
Boomnummer
Boomsoort
Latijnse naam
Nederlandse naam
Stamdiameter
79
ACE PS
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoon
80
ACE PS
Acer pseudoplatanus
81
ACE PS
82
ACE PS
88
ACE PS
Datum: 28 juli 2014
Auteur: JM
Kroondiameter
Hoogte
Standplaats
Conditie
Kwaliteit
stamvoet
Kwaliteit
stam
Kwaliteit
kroon
Toekomstverwachting
15
4
15-20
Beplanting
Matig
Goed
Goed
Matig
Middelhoog
Nee
hedera tot hoog in kroon
Gewone esdoon
25
4
15-20
Beplanting
Matig
Goed
Goed
Matig
Middelhoog
Nee
hedera tot hoog in kroon
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoon
25
4
10-15
Beplanting
Matig
Goed
Goed
Matig
Middelhoog
Nee
sterk eenzijdig/ hedera op stam
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoon
25
6
10-15
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Matig
Middelhoog
Nee
dubbelstammig, sterk eenzijdig
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoon
20
8
15-20
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
kroon sterk eenzijdig
Goed
Redelijk
Hoog
Nee
dubbelstammig/ sterk eenzijdig
eenzijdig
Verplantbaar
89
ROB PS
Robinia pseudoacacia
Valse acacia
60
12
15-20
Beplanting
Goed
Goed
90
ACE PS
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoon
15
4
15-20
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
91
ACE PS
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoon
25
4
15-20
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
98
ACE PS
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoon
15
4
15-20
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
Goed
Dood
Laag
Nee
Opmerking
99
ROB PS
Robinia pseudoacacia
Valse acacia
25
4
10-15
Beplanting
Dood
Goed
100
ROB PS
Robinia pseudoacacia
Valse acacia
20
4
10-15
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
103
QUE RO
Quercus robur
Zomereik
30
7
15-20
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
veel dood hout in kroon
104
FAG SY
Fagus sylvatica
Gewone beuk
20
6
15-20
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
groeit in acacia
105
ROB PS
Robinia pseudoacacia
Valse acacia
20
4
20-25
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
groeit in beuk
107
QUE RO
Quercus robur
Zomereik
25
8
15-20
Beplanting
Matig
Goed
Goed
Matig
Middelhoog
Nee
hedera op stam
108
ROB PS
Robinia pseudoacacia
Valse acacia
45
10
20-25
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
veel dood hout in kroon
Goed
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
veel dood hout boven hek en water
110
FAG SY
Fagus sylvatica
Gewone beuk
25
8
15-20
Beplanting
111
QUE RO
Quercus robur
Zomereik
20
3
10-15
Beplanting
Matig
Goed
Goed
Matig
Middelhoog
Nee
zeer iel
118
ROB PS
Robinia pseudoacacia
Valse acacia
25
8
10-15
Beplanting
Redelijk
Goed
Goed
Redelijk
Middelhoog
Nee
eenzijdig boven sloot
119
QUE RO
Quercus robur
Zomereik
45
12
20-25
Beplanting
Goed
Goed
Goed
Goed
Hoog
Nee
eenzijdig / veel hedera in kroon
Matig
Goed
Goed
Middelhoog
Nee
krom/ veel hedera in kroon
120
QUE RO
Quercus robur
Copijn Boomspecialisten b.v.
Zomereik
20
6
5-10
Beplanting
Pagina 1/1
Matig
12.T0070 - Wijckerslooth - Definitieve kaplijst juli 2014 28-7-2014