12 november 2014 pagina 9

Gemeente Middelburg
Week 46
Bezoekadres:
Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg
Telefoon: 14 0118
E-mail: [email protected]
Internet: www.middelburg.nl
Twitter: @Gem_Middelburg
Facebook: gemeentemiddelburg
Postadres:
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Openingstijden stadskantoor:
Maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 16.30 uur
Donderdag 8.30 tot 20.00 uur
Sinterklaas komt 15 november
naar Middelburg
Zaterdag 15 november brengt de pakjesboot nummer 8 Sinterklaas weer naar Middelburg. Samen met vijftig Pieten zet de
goedheiligman om 13.30 uur bij de gedenknaald aan de Rouaansekaai voet aan wal. Daar wordt hij welkom geheten door burgemeester Harald Bergmann.
Het wordt een gezellig drukte rond de Beatrixbrug. De kinderen staan
daar te wachten op de komst van Sinterklaas. Vanaf 13.00 uur warmt
Bert van Leerdam het publiek op. Muzikaal wordt Sinterklaas met zijn
Pieten verwelkomt door Junior Drumcorps Johan Friso en de Sjores Ambrasband.
Route
Na aankomst maakt de Sint, vergezeld door zijn Pieten, een grote ronde
door de stad. Via de Dwarskaai, Dam, Damplein, Korte Delft, Lange
Delft, Segeerstraat, Houtkaai, Turfkaai, St Jansstraat, Lange Delft,
Burg, Koorkerkhof, Koorkerkstraat, Lange Delft, Markt, Gravenstraat,
Zusterstraat, Plein 1940, Korte Geere, Lange Geere, Beenhouderssingel, Langeviele, gaat de Sint naar het podium op de Markt. Daar wordt
Sinterklaas rond 15.15 uur officieel ontvangen door de burgemeester en
Muis & Leeuw.
Verkeersmaatregelen
Door de intocht van Sinterklaas is er van vrijdag 14 november 19.00 uur
tot zaterdag 15 november 16.00 uur een parkeerverbod van kracht op
de Rouaansekaai ter hoogte van
de gedenknaald en op de Dwarskaai aan de huizenzijde.
Vanaf 12.00 uur wordt het verkeer
van en naar de Veerseweg omgeleid in verband met afsluiting van
de Rotterdamsekaai. Het verkeer
wordt ook omgeleid bij de St.
Pieterstraat, Molstraat en Londensekaai. Na het passeren van
de stoet worden de omleidingen
opgeheven.
Arnemuiden
Zaterdag 22 november komt Sinterklaas naar Arnemuiden.
Foto: Aart van Belzen
Informatiedag voor senioren
in schouwburg
Herinrichting Kaaienroute grotendeels afgerond
Ruim een maand eerder dan
gepland is op 24 oktober de
Middelburgse Kaaienroute
weer opengesteld voor verkeer. Aannemer JMB heeft de
werkzaamheden, die op 20
januari zijn gestart, daarmee
grotendeels afgerond. Wat
nog rest is het aanplanten van
bomen en het plaatsen van
straatmeubilair. De kaaien
hebben niet alleen een nieuw
uiterlijk gekregen, de verkeersmaatregelen zijn ook
aangepast volgens het landelijke programma Duurzaam
Veilig Verkeer.
Verkeersregels
De meest voorname wijzigingen
zijn de verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer
per uur en wijziging van de voorrangssituatie. Voor het verlagen
van de snelheid is de 30 kilometer
per uur zone uitgebreid. De nieuwe
zonegrens ligt nu op de Blauwedijk
ter hoogte van de onderdoorgang
van rijwielhandel Piet Voskamp; op
de Koestraat ter hoogte van de
Beenhouwerssingel en op de Rotterdamsekaai bij het benzinestation
van Texaco. Opvallend is dat de
fietsstroken in de nieuwe situatie
niet zijn teruggekomen. Het landelijk programma Duurzaam Veilig
Verkeer schrijft namelijk voor dat
het verkeer op 30 kilometer per
uur wegen wordt gemengd en dat
de voorrang niet wordt geregeld.
De kruispunten zijn gewijzigd van
voorrangskruispunten naar gelijkwaardige kruispunten. Dit betekent
dat alle bestuurders die van rechts
komen voorrang hebben (bestuurders zijn alle weggebruikers behalve voetgangers). Twee kruispunten
zijn niet gewijzigd. Dit zijn de
kruispunten Koestraat-Kalverstraat
en Koestraat-Gortstraat-Vlissingsestraat-Hoogstraat. Hier is vanwege
de onoverzichtelijke situatie de
voorrangssituatie gehandhaafd.
Omdat zebrapaden ook voorrangsmaatregelen zijn, zijn ook
deze conform het landelijke beleid
Duurzaam Veilig Verkeer komen
te vervallen. Voetgangers krijgen
hierdoor meer verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wanneer
men veilig kan oversteken. Maar
ook het gemotoriseerde verkeer
zal in hun rijgedrag meer rekening
moeten houden met voetgangers
die op alle plaatsen kunnen en
mogen oversteken. Uitgangspunt
van deze maatregelen is dat het
verkeer bewuster is van elkaars
aanwezigheid, beter op elkaar let
waardoor er een veiligere situatie
ontstaat.
Uiterlijk
Ondanks dat de weg weer is
opengesteld voor het verkeer, is
de herinrichting nog niet helemaal
Foto: Aart van Belzen
afgerond. Eind november wordt
het straatmeubilair geplaatst en
begin januari worden de bomen
geplant. De zogenaamde boomspiegels worden in het kader van
‘Middelburg rozenstad’ samen met
de bewoners ingeplant en zullen
ook door de bewoners worden onderhouden. Duidelijk zichtbaar is
dat de wegen zijn versmald en de
voetpaden zijn verbreed waardoor
de kade een aantrekkelijke route is
geworden voor wandelaars. Voor
de inrichting zijn er veel oude duurzame materialen hergebruikt zoals
gebakken klinkers en natuursteenkeien. Maar ook oude elementen
zoals natuurstenen stoepbanden
en de afmeerringen voor de
schepen hebben weer een plek
geregen. Het is duidelijk dat de
Kaaienroute niet meer het domein
is van het doorgaande verkeer,
maar echt een ruimte is geworden
waar het leuk is om te verblijven.
Dit is een goed moment om niet
meer van de ‘Kaaienroute’, maar
gewoon van de kaaien te spreken.
De Middelburgse Seniorenraad houdt op dinsdag 18 november
een Senioreninformatiedag in de stadsschouwburg. Een leerzame
dag waar iedere 60+ er in de gemeente Middelburg een uitnodiging voor heeft ontvangen.
Eén van de sprekers is Frans van der Ouderaa, werkzaam aan de Leyden
Academy of Vitality and Ageing. Leidraad voor de lezing is het boek “Oud
worden zonder het te zijn” dat geschreven is door zijn collega Rudi Westendorp. Van der Ouderaa zal met name ingaan op het rapport “Grijs is
niet zwart wit, ambities van 55+”. Hij verzorgt een samenvatting van het
onderzoek naar de meningen, wensen en behoeften van 55+ ers.”
Wethouder Saskia Szarafinski geeft een lezing over veranderingen in de Wmo.
Jeugdtheater
Jonge acteurs van de Jeugdtheaterschool Zeeland laten onder leiding van
Josien de Graaf in korte scenes zien hoe zij tegen ’de grijze golf’ aankijken. Zij maken zich nu nog geen zorgen over de tijd dat ze zelf oud zijn.
Het trio Nuages zorgt voor een vrolijke noot.
Informatiemarkt
In de foyer van de Schouwburg kunt u interessante informatie- stands bezoeken. De gemeente Middelburg, Porthos en Stichting Welzijn Middelburg
beantwoorden graag uw vragen omtrent de wijzigingen in de WMO. Verder
zijn er stands van onder meer de Zeeuwse Bibliotheek/Scoop, de ouderenbonden, Vier het Leven en Staying Home.
De Senioreninformatiedag kunt u ’s morgens (9.30 uur) of ’s middags
(13.30 uur) bezoeken. Het programma is hetzelfde. U kunt zich aanmelden via de antwoordkaart bij de uitnodiging, maar dit is geen vereiste. Ook
zonder aanmelding bent u van harte welkom op de Senioreninformatiedag.
www.seniorenraadmiddelburg.nl
[email protected]
Foto: Aart van Belzen
WWW.MIDDELBURG.NL