Infofiche

CARE FOR LIFE AND BUSINESS
Doelstelling
Alle preventieadviseurs hebben het recht en de plicht om zich bij te scholen, om op de
hoogte te blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en
van de wetenschappelijke en technische vooruitgang in dit domein (art. 23 KB Interne
Dienst). De verplichting tot bijscholing geldt voor alle preventieadviseurs
Deze workshop richt zich op het opstellen van een algemene risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) binnen een onderneming. Van hieruit vertrekkende wordt een globaal
preventieplan (GPP) en een jaaractieplan (JAP) opgesteld
Infofiche BIJSCHOLING
Preventieadviseur
Hoe een Algemene RIE
GPP en JAP opstellen?
Informatie over onze andere opleidingen vindt
u op onze website: www.clbedpb.be
Ga hiervoor in het linker menu naar
opleidingen.
Contactpersoon opleidingen: Nancy Vanlingen
011 598 350 [email protected]
Bij het beëindigen van deze praktische workshop kan men deze materie binnen het eigen
bedrijf op een goede en adequate manier toepassen
Tijdsbestek
De opleiding duurt 1 dag van 9u00 tot 16u30. Na een evaluatie wordt een attest afgeleverd
betreffende de gevolgde opleiding.
Prijs
De kostprijs voor deze opleiding, bij één van onze klanten, bedraagt €290/deelnemer.
Deze opleiding gaat door bij één van onze klanten.
Financiële tussenkomsten voor deze opleiding zijn mogelijk. Hetzij sectoraal, hetzij via
KMO-Portefeuille of via andere partners.
Afspraken
U ontvangt eerst een offerte van ons, deze bevat eventueel al de planning. Eens een
getekend exemplaar in ons bezit is wordt de inschrijving definitief. Alle afspraken inzake
planning worden via mail bevestigd. De administratie hieromtrent wordt behartigd door
Nancy Vanlingen. Zij is telefonisch bereikbaar op 011 598 350 of via e-mail op
[email protected]
CLB
EXTERNE PREVENTIE
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011/59 83 50
GPS hoek Kolmenstraat/Stationsstraat