09feb 2014 klik hier - Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Week
brief
Geref. kerk Woerdense Verlaat
9 februari 2014
Kerkdiensten
Wij leven mee
09.30 uur
Ds. L.J. Vogelaar, Den Haag
19.00 uur
Ds. R. Mager (jeugddienst)
Organist
H. Oskam
Collecten
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Jeugdcollectant: Leonie v.d. Wind
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8
Laten wij bidden voor dhr. Jan Alblas (Lange
Meentweg 36; 3632 LB). Het laatste onderzoek
heeft uitgewezen dat het niet goed gaat. Jan merkt
dat zijn krachten afnemen. Ondanks dat probeert
hij buiten nog zoveel mogelijk te ondernemen. Hij
geniet van elke dag die de Here God hem geeft.
Verzoeklied: Gez. 427: 1 en 2
Kerkdiensten
16 februari
09.30 uur
Ds. J. Buchner te Amstelveen.
19.00 uur
Ds. J.M.D. v.d. Berg, Wezep
Organisten: A. Stolk / C. Bruggeman
Collecten:
1. Kerk / 2. Diaconie (KIA)
Jeugdcollectant: Anniek Takke
Kindernevendienst Groep 1 t/m 4
Jeugddienst so pray
Vanavond is er weer een jeugddienst met het
thema: So Pray. Rik Mager zal deze avond
voorgaan en de muzikale begeleiding wordt
verzorgd door de Oosterkerkband uit Aalsmeer.
Iedereen is van harte welkom!
Na de dienst is er koffiedrinken.
Handout - preek jeugddienst
Schriftlezing: 1 Kor. 14, 1 – 12
Inleiding: gebed is fundamenteel voor opbouw van
de gemeente.
Bidden in tongen als bijzondere vorm van
grootmaken van God.
Onderscheid tussen bidden in binnenkamer (privé)
en bidden in samenkomst. (publiek).
Publiek doel: opbouw, bemoediging en troost van
gemeente.
In Korinthe schoot tongentaal haar doel voorbij.
Persoonlijke vraag:
Hoe kan ik het gebed gebruiken voor:
1.opbouw?
2.bemoediging?
3.troost?
Slot: Bidden doet veranderen!
Collecte KIA Werelddiaconaat
16 febr.
Geef voor een beter bestaan in de Himalaya
In Ladakh, de meest noordelijke provincie van India
in de Himalaya, schijnt de zon 300 dagen per jaar.
Maar de zomers zijn kort en de winters lang. Het
kwik kan dan dalen tot 35 graden onder nul.
De mensen stoken hun traditionele huizen warm
met hout en kerosine; een kostbare en tijdrovende
aangelegenheid. Een aangepast huis, gebouwd
van materialen die zonnewarmte absorberen, biedt
uitkomst. Het LEDeG (Ladakh Ecological
Development Group), een partnerorganisatie van
Kerk in Actie, bouwt in 3 jaar samen met de
bevolking 100 energiezuinige huizen.
Voor de gezinnen betekent dit meer comfort en
minder stookkosten. Er is minder rook in de huizen
waardoor er minder problemen zijn met de
gezondheid; er is meer tijd voor de traditionele
handenarbeid waardoor
het gezinsinkomen
verbetert en elk aangepast huis betekent een
reductie van 3,5 ton in CO2-uitstoot.
Bijdragen
Om dit werk te kunnen doen is uw steun nodig!
Helpt u mee? Geef dan aan de collecte voor het
Werelddiaconaat van Kerk in Actie
Bloemengroet en Jarige
Vandaag gaat de bloemengroet naar
Mevr. van de Akker-van Oudenallen
als groet van de gemeente.
Dhr. A. Engel is vandaag jarig.
Gefeliciteerd! Van harte Gods zegen
toegewenst.
Redactieadres: [email protected] Kopij graag voor vrijdag 10.00 uur: Info www.gereformeerdekerkwv.nl
Werkvakantie Zuid-Afrika
Collectemunten
De deelnemerslijst voor de zendingsreis naar ZuidAfrika heeft inmiddels de definitieve vorm aan
aangenomen. Er gaan in totaal 16 jongeren mee.
Vanuit Woerdense Verlaat: Margreet Smit, Karolien
Hoogendoorn en Martine van Eijk.
Vanuit Zevenhoven: Esmee Groenendijk, Susanne
van der Voorn, Mandy Voshart, Mark Haveman,
Caroline en Rik Mager, Rosalie de Kruyf, Mark
Birsak en Lisa van Tol.
Vanuit Nieuwveen: Xander Hardsteen, Sander en
David Spelt.
Vanuit Nieuwkoop: Esther van Wengerden.
In Zuid-Afrika aangekomen zullen de handen flink
uit de mouwen geschut worden. Er zal gebouwd
worden
aan
een
crèchegebouw
voor
weeskinderen. Er is kinderwerk voor deze
weeskinderen. De groep bezoekt inwoners in
townships en een aidshospice en gaan
voedselpakketten uitdelen. Op de zondagen zullen
zij een Zulu-kerk gezoeken. Deze reis is niet alleen
een middel om mensen in armoede daadwerkelijk
te helpen. De ervaring van andere werkvakanties is
dat zo’n reis zeer vormend is voor de deelnemers.
Vandaag kunt u nog collectemunten bestellen.
Valentijnsactie voor zendingsreis Zuid-Afrika
Heb jij iemand die je graag een hart onder de riem
wilt steken of iemand waar je stiekem erg veel van
houdt? Schakel dan het Valentijnsteam in van
Jeugd in Actie en bezorg deze persoon een
onvergetelijke Valentijnsavond en help hiermee
kinderen in Zuid-Afrika!
Het Valentijnsteam brengt voor €5.- op de avond
van 14 februari binnen de gemeente Nieuwkoop
een prachtige Valentijnsroos naar jouw geliefde
persoon. Je kunt jouw geliefde persoon aanmelden
door een aanmeldingsformulier te halen en te
deponeren in de doos op de tafel in de hal van de
Schutse
of
stuur
een
e-mail
naar
[email protected] Kijk voor meer informatie
op http://www.facebook.nl/jeugdinactie.
Agenda
10 febr. 20.00 uur Kerkenraad vergadering
12 febr 20.00 uur GGG bij Elselina Boer
12 febr. 20.00 uur GGG bij Piet van der Sar
13 febr 20.00 uur GGG boven kozijnenfabr.van Schaik
13 febr. 20.00 uur Bidstond in “De Schutse”
Vanmorgen gelezen in mijn dagboekje
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerst woord.
Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij
name,
Zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der
tijden,
In heel Zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en
zin.
(Gezang 1 uit het LvdK ’73)
Bingo voor Zuid-Afrikareis
Op 28 februari organiseren wij een bingoavond in
de Schutse te Woerdense Verlaat, ten bate van de
werkvakantie naar Zuid-Afrika. Op 7 maart zal de
bingo worden gehouden in het Middelpunt in
Zevenhoven. Wij willen u voor beide (of een van
beide) avonden uitnodigen. U kunt meespelen voor
€12,50 per persoon. Komt u met z’n tweeën? Dan
hoeft u in totaal slechts €21,- te betalen. Koffie en
thee zijn in de prijs inbegrepen, maar mocht u zin
hebben in iets lekkers, dan kunt u voor een klein
bedrag een heerlijk stukje gebak of een plak cake
aanschaffen. Aanvang om 20.00 uur. Natuurlijk zijn
er prachtige prijzen te winnen. Wij hopen u te
ontmoeten! Mede namens de deelnemers,
Caroline Mager
Redactieadres: [email protected] Kopij graag voor vrijdag 10.00 uur: Info www.gereformeerdekerkwv.nl