1. Klassenindeling schooljaar 2014

Postbus 211 - 6130 AE Sittard
Aan de ouders/verzorgers van
tel:
(046) 420 69 00
fax:
(046) 420 69 69
Sittard, augustus 2014
Betreft: start schooljaar
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Nu de vakantie ten einde loopt, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
1.
Klassenindeling schooljaar 2014-2015
In de aanhef (het bovenste deel) van deze mail is te zien in welke klas je in het schooljaar 2014-2015
bent ingedeeld. De klas is vet gedrukt. Deze informatie is nodig om te weten wanneer en in welk lokaal
je je rooster moet afhalen en de eerste mentorles krijgt.
2. Begin schooljaar
Voor de nieuwkomers op Trevianum: het schoolgebouw aan de Havikstraat biedt onderdak aan de
bovenbouwklassen (alle vierde, vijfde en zesde klassen). Het schoolgebouw aan de Bradleystraat biedt
onderdak aan de eerste, tweede en derde klassen.
Het nieuwe schooljaar start maandag 25 augustus voor de klassen twee tot en met zes.



Klassen twee t/m zes
De leerlingen van de klassen twee t/m zes gaan maandag 25 augustus om 13.00 uur, volgens een
schema in de centrale hal, rechtstreeks naar een lokaal. Daar vindt de openingsles plaats. Deze
openingsles heeft de duur van een normale les: vijftig minuten.
De mentor deelt het lesrooster uit en de leerlingen krijgen een toelichting op het
informatiemateriaal. Het is belangrijk dat de leerlingen een agenda en schrijfmateriaal bij zich
hebben. Op dinsdag 26 augustus beginnen de lessen om 8.35 uur.
Eerste klassen
De leerlingen van de eerste klassen komen dinsdag 26 augustus om 8.35 uur centraal bijeen in de
aula. Zij worden dan welkom geheten en toegesproken door de directie en zij krijgen praktische
aanwijzingen van de coördinatoren. In de klas maken zij vervolgens kennis met hun mentor, die het
lesrooster uitreikt. Vervolgens is er een introductieprogramma, dat duurt tot ongeveer 15.00 uur.
Wij vragen de eersteklassers op die dag een agenda, schrijfmateriaal en een lunchpakket mee te
nemen. Voor de leerlingen van de eerste klassen beginnen de lessen op woensdag 27 augustus om
08.35 uur.
Instromers havo-2
De instromers op havo-2 beginnen op maandag 25 augustus om 12.00 uur met een
kennismakingsprogramma techniek in het technieklokaal.
3. Studieboeken
De studieboeken worden in week 33 of 34 thuis afgeleverd.
4. Lestijden
De lestijden met verspringende pauzes in de benedenbouw (Bradleystraat) zijn als volgt:
Eerste klassen
Tweede klassen atheneum en gymnasium
en tweede klassen havo
en alle derde klassen
Les 1 08.35 - 09.25
Les 5 12.45 - 13.35
Les 1
08.35 - 09.25
pauze 13.05 - 13.35
Les 2 09.25 - 10.15
Les 6 13.35 - 14.25
Les 2 09.25 - 10.15
Les 6 13.35 - 14.25
pauze 10.15 - 10.35
Les 7 14.25 - 15.15
Les 3 10.15 - 11.05
Les 7 14.25 - 15.15
Les 3 10.35 - 11.25
pauze 11.05 - 11.25
pauze 15.15- 15.25
Les 4 11.25 - 12.15
Les 4 11.25 - 12.15
Les 8 15.25 - 16.15
pauze 12.15 - 12.45
Les 5
12.15 - 13.05
De lestijden met verspringende pauzes in de bovenbouw (Havikstraat) zijn als volgt:
vierde klassen
vijfde en zesde klassen
Les 1
08.35 - 09.25
Les 5
12.45 - 13.35
Les 1
08.35 - 09.25
pauze 13.05 - 13.35
Les 2
09.25 - 10.15
Les 6
13.35 - 14.25
Les 2
09.25 - 10.15
Les 6
13.35 - 14.25
pauze 10.15 - 10.35
Les 7
14.25 - 15.15
Les 3
10.15 - 11.05
Les 7
14.25 - 15.15
Les 3
10.35 - 11.25
pauze 15.15 - 15.25
pauze
11.05 - 11.25
pauze 15.15- 15.25
Les 4
11.25 - 12.15
Les 8
15.25 - 16.15
Les 4
11.25 - 12.15
Les 8
15.25 - 16.15
pauze 12.15 - 12.45
einde
16.15
Les 5
12.15 - 13.05
einde
16.15
5. Trimesterindeling / vakanties en vrije dagen
Trimesterindeling
Eerste trimester
Tweede trimester
Derde trimester
25 augustus – 19 december
5 januari – 3 april
7 april – 17 juli
Vakanties / vrije dagen
herfstvakantie
kerstvakantie
krokusvakantie (carnaval)
paasmaandag
meivakantie
hemelvaartweekend
pinkstermaandag
zomervakantie
maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober
maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari
maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari
maandag 6 april
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
donderdag 14 mei t/m vrijdag 15 mei
maandag 25 mei
maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus
rapportuitreiking 19 december
rapportuitreiking 3 april
rapportuitreiking 17 juli
Wij vertrouwen erop dat u uw vakantie zo regelt dat de leerlingen geen schooldagen verzuimen. Wij zijn verplicht
ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Wij willen u tenslotte een prettige voortzetting van uw vakantie toewensen en uw kinderen een frisse en
enthousiaste start van het nieuwe schooljaar!
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
mr. Drs. A.G.M.L. Pieters
directeur havo
ir. J.M.H. Harings
directeur atheneum
A.M. Beckers-Schuwirth MEM
directeur gymnasium