Download Finesse

W
U
E
I
N
Finesse staat voor een
moderne manier van
voederen met zeer
gevarieerde, evenwichtig
samengestelde en mooi
ogende mengelingen.
Finesse is gebaseerd op de
laatste nieuwe knowhow
inzake voederen.
Finesse is gericht op de
duivenliefhebber die de voorkeur
geeft aan een eenvoudige, maar
efficiënte manier van voederen.
uwe
a van 5 nie
Een gamm
ine,
en met kle
mengeling
diënten.
fijne ingre
op de
fgestemd
Volledig a
de.
edermetho
Finesse vo
l
rd speciaa
Finesse we
e
d
r
o
vo
ontwikkeld enliefhebber.
iv
u
d
e
modern
de
stap voor
Een kleine
bber,
uivenliefhe
moderne d
grote stap
maar een
uiven.
s voor de d
voorwaart
FINESSE VOEDEREN =
VOEDEREN OP BASIS VAN DE LAATSTE NIEUWE KNOWHOW
Het Finesse systeem en de Finesse mengelingen werden door
verschillende liefhebbers en op verschillende tophokken uitgetest.
Door onze kennis en ervaring in verband met de nutritionele behoeften
van de duif tijdens de kweek, het sportseizoen, de ruiperiode en
de rustperiode, heeft Natural op basis hiervan de
Finesse mengelingen samengesteld.
Finesse mengelingen:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
zijn van hoge kwaliteit
zijn zeer gevarieerd in samenstelling
zijn evenwichtig in voedingspatroon
komen tegemoet aan de behoeften van de duif
verzekeren een hoge opname, dus geen verspilling
werden getest door succesvolle liefhebbers wereldwijd
werden met succes getest op de hokken van onze medewerkers
NATURAL
FINESSE
=
MINDER
MAAR BETER
VOEDEREN!
zijn voordelig voor duif en duivenliefhebber
KWALITEIT - ERVARING - SUCCES - MADE IN BELGIUM
NATURAL GRANEN - B 2900 SCHOTEN - BELGIË - www.natural-granen.com
NIEUWE NATURAL FINESSE MENGELINGEN
10007220
10007221
10007222
10007223
10007205
FINESSE START
FINESSE LIGHT
FINESSE CONDITION
FINESSE ENERGY PLUS
FINESSE MUTINE
25 KG
20 KG
25 KG
20 KG
25 KG
FINESSE START - 25 KG
FINESSE LIGHT - 20 KG
FINESSE CONDITION - 25 KG
FINESSE ENERGY PLUS - 20 KG
FINESSE MUTINE - 25 KG
START
✔
✔
✔
✔
heeft een hoog proteïnegehalte
voorziet in het optimale gehalte aan proteïnen tijdens de kweek
is een waarborg voor de opgroei en het onderhoud van het lichaam
de kleine granen en zaden zijn ideaal voor het spenen
Enkel een optimale voorbereiding van de kweekduiven voor
het koppelen en een goede verzorging tijdens de kweek zijn
een waarborg voor vitale jonge duiven! Het voederen van
een evenwichtige mengeling is één van de belangrijkste
elementen om goede kweekresultaten te waarborgen. Wij
adviseren Finesse Start vanaf tien dagen voor het koppelen te voederen. Vanaf dat moment raden wij aan om zeker
twee dagen per week 5 ml Naturamine per liter drinkwater
aan de kwekers te geven. Als de kweekduiven op deze wijze
worden verzorgd, zal het leggen van de eieren vlot verlopen en het kweekkoppel zal de kans krijgen om haar goede
eigenschappen aan de jongen door te geven.
Belangrijk in deze kweekperiode: geef dagelijks Natural
Vitamineral, Grit en Piksteen.
Als de duiver op nest jaagt en er jongen in het nest liggen,
meng dan Natural Lookolie (verrijkt met vitamine E) met
de Finesse Start en droog de mengeling met Vitaminor
Biergist. Wacht ongeveer één uur alvorens te voederen tot
de granen droog zijn.
De zeer gevarieerde samenstelling van Natural Finesse
Start met kleine ingrediënten waarborgt een optimale opname van deze voeding en zorgt voor de nodige aanvoer
van proteïnen noodzakelijk voor een succesvolle kweek.
Deze proteïnen waarborgen eveneens een optimale groei
van de jonge duiven. Hierbij dient u zich te realiseren dat
het lichaamsgewicht van de jonge duiven op een leeftijd van 25 dagen honderd keer groter zal zijn dan bij de
geboorte.
Voeder Natural Finesse Start vervolgens vanaf het spenen
tot eind mei.
FINESSE START – 25 KG
MAIS POPCORN
TARWE
ERWTEN GROEN KLEIN
CARDI
DUNPEAS
DARI WIT
MAPLE PEAS
MILO
ERWTEN GEEL KLEIN
MAIS BORDEAUX
VITSEN
SOYABONEN GETOAST
KATJANG IDJOE
ZONNEPITTEN
LIJNZAAD
KEMPZAAD
LINZEN
WITZAAD
KOOLZAAD
MILLET
MARIENDISTELZAAD
RUWE EIWITTEN:
RUWE VETSTOFFEN:
KOOLHYDRATEN:
12,5 %
12,5 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
2,5 %
2,5 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
17,20 %
7,10 %
59,10 %
RUWE AS:
2,60 %
RUWE VEZELSTOF:
7,80 %
FINESSE START - 25 KG
LIGHT
✔
✔
✔
heeft een laag proteïnegehalte
heeft een zuiverende werking
met paddy rijst: rijk aan vezels + rijk aan Vit. B.
- heeft een hogere voedingswaarde dan gerst
- wordt veel beter door de duiven opgenomen dan gerst
✔
heeft een optimale energetische waarde
Waar vroeger in de duivensport vooral “gerst” als barometer in de mengelingen werd gebruikt om te kijken wanneer de duiven verzadigd waren (gerst bleef / blijft dan
liggen), wordt er in de duivensport van vandaag, steeds
meer geopteerd om een “lichte” mengeling te voeren zoals
Finesse Light.
Bij de jonge duiven: 3 weken na het spenen in combinatie
met Finesse Start.
Voor gebruik: zie voederschema’s gekoppeld aan de vluchtafstanden.
FINESSE LIGHT – 20 KG
CARDI
DARI WIT
PADDY RIJST
TARWE
MAIS BORDEAUX
MAIS CRIBS
MAIS POPCORN
MILO
KATJANG IDJOE
WITZAAD
LIJNZAAD
KOOLZAAD
MILLET
20,0 %
18,0 %
15,0 %
10,0 %
7,5 %
7,5 %
7,5 %
5,0 %
2,5 %
1,75 %
1,75 %
1,75 %
1,75 %
RUWE EIWITTEN:
RUWE VETSTOFFEN:
KOOLHYDRATEN:
10,90 %
9,00 %
63,70 %
RUWE AS:
2,40 %
RUWE VEZELSTOF:
9,70 %
FINESSE LIGHT - 20 KG
CONDITION
✔
✔
✔
is een zeer gevarieerde, excellente sportmengeling
bevat makkelijk opneembare “eiwitten”
waarborgt de juiste aanvoer van licht verteerbare vetten
Eén van de belangrijkste punten om met weduwnaars successen te behalen, is hen een mengeling te verstrekken die
beantwoordt aan hun specifieke voedingsbehoeften tijdens het sportseizoen. Het Finesse voederconcept werd in de
praktijk uitgetest en we hebben zelf kunnen vaststellen dat het Finesse voederconcept volledig inspeelt op de behoefte
van de weduwnaars tijdens het vluchtseizoen.
Welke factoren spelen tijdens het sportseizoen een belangrijke rol in de voeding van duiven:
A. EEN SNELLE RECUPERATIE
Om een snelle recuperatie na de wedvlucht te bekomen, voedert men weduwnaars eerst 1 maaltijd 100% Finesse Condition + 4 g Nutripower per
duif. Nutripower bevat licht verteerbare proteïnen, aminozuren, lipiden en
koolhydraten. Meng eerst 20 g elektrolyten en nadien 5 ml Naturamine per
liter drinkwater om te waarborgen dat de duiven snel herstellen en de spieren in topvorm blijven.
Enkel optimaal functionerende spieren kunnen met energie geladen worden.
B. HOE DE SPIEREN MET ENERGIE LADEN
Voor gebruik: zie voederschema’s gekoppeld aan de vluchtafstanden. Deze
licht verteerbare sportmengeling voorziet optimaal in energie via drie verschillende soorten maïs van hoge kwaliteit, namelijk Franse cribs, Bordeaux
en popcorn alsook door de kleine zaden.
Door het optimale evenwicht tussen granen en zaden in de Finesse mengelingen wordt een hoge opname gewaarborgd zolang men deze voedert en
dit tot de laatste wedvlucht.
Bevochtig tijdens de tweede helft van de week het voeder met Natural
Lookolie. Dit product bevat vitamine E, sojaolie en lecithine, hetgeen de
omzetting versnelt van de vethoudende ingrediënten van deze mengeling tot maximale energie. De mengeling bevochtigd met lookolie dient
gedroogd te worden met Vitaminor biergist. Door Vitaminor biergist, die
vitamines B en spoorelementen van hoge kwaliteit bevat, verbetert u de
conditie van de duiven.
Finesse Energy Plus, een energierijke mengeling rijk aan 17,50 % vetstoffen
waarmee u het lichaam van de duif met extra energie “voltankt” (2.889 Kcal)
C. GEZONDE DUIVEN
Het hoeft niet worden gezegd, dat gezonde duiven beter presteren. Duiven gezond houden wil niet zeggen dat er op een ondoordachte manier
en overmatig moet gekuurd worden. Duiven die teveel medicatie krijgen,
gaan niet lang mee.
Tracht vooral op een “natuurlijke” manier de weerstand
van de duiven hoog te houden, door hen op tijd en stond
de juiste, dikwijls de meest simpele “voedingssupplementen” te verschaffen. Naturaline, Naturamine, Vitaminor,
Naturavit Plus zijn hier het beste voorbeeld van.
FINESSE CONDITION – 25 KG
CARDI
DARI WIT
MAIS CRIBS
MAIS BORDEAUX
MAIS POPCORN
MILO
TARWE
KATJANG IDJOE
SOYABONEN GETOAST
ZONNEPITTEN
ERWTEN GROEN KLEIN
WITZAAD
LIJNZAAD
KOOLZAAD
MILLET
PADDY RIJST
RUWE EIWITTEN:
15,0 %
15,0 %
12,0 %
8,0 %
7,0 %
7,0 %
7,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
13,50 %
RUWE VETSTOFFEN: 10,10 %
KOOLHYDRATEN:
60,10 %
RUWE AS:
2,30 %
RUWE VEZELSTOF:
8,90 %
FINESSE CONDITION - 25 KG
ENERGY PLUS
✔
✔
✔
✔
is rijk aan licht verteerbare vetten
bevat hoofdzakelijk kleine, fijne granen en zaden.
is ideaal voor het extra aanvullen van de “energietank” bij duiven
speciaal voor het opvoederen van de duiven voor de inkorving.
Duiven hebben een vetmetabolisme. Dit betekent dat de
duiven hun energie voornamelijk uit vetten halen. Vet is
de belangrijkste basisbrandstof voor het metabolisme van
de duif en dient voornamelijk als bron van energie voor de
duiven hun borstspieren. De juiste vetzuren zijn bij duiven
ook belangrijk in het opbouwen van hun algemene conditie en weerstand. Let op : ook een degelijke reserve aan
koolhydraten zijn voor duiven zeker niet te onderschatten.
Deze vorm van energie kan door het duivenorganisme
zeer snel gemobiliseerd worden wanneer een korte, extra
“energiestoot” nodig is zoals tijdens korte maar intense inspanningen, zoals bijvoorbeeld het vertrek tijdens de
lossing, stijgen of dalen, het ontwijken van een obstakel,
versnellen…
Waarom bevat de Finesse Energy Plus zeer veel cardi?
Cardi is rijk aan goed verteerbaar en hoogwaardig eiwit
en bevat veel olie (= vetrijk), veel fosfor en tamelijk veel vitaminen. Waarom cardi wordt verkozen boven zonnepitten:
beide zijn vergelijkbaar, alleen is de kern van cardi steeds
mooi vol met een dunne “pel” en bij zonnepitten vinden we
regelmatig een kleine kern met een dikke “pel”. Dus... cardi
wordt in deze mengeling verkozen boven zonnepitten.
FINESSE ENERGY PLUS – 20 KG
CARDI
DARI WIT
MILO
ZONNEPITTEN
WITZAAD
LIJNZAAD
KOOLZAAD
MILLET
GEPELDE HAVER
SOYABONEN GETOAST
TARWE
RUWE EIWITTEN:
32,5 %
17,0 %
8,0 %
7,5 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
14,50 %
RUWE VETSTOFFEN: 17,50 %
KOOLHYDRATEN:
RUWE AS:
RUWE VEZELSTOF:
51,20 %
2,80 %
14,80 %
FINESSE ENERGY PLUS – 20 KG
MUTINE
✔
✔
✔
zorgt voor de aanvoer van de juiste keten essentiële aminozuren.
bevat hoofdzakelijk kleine, fijne granen en zaden.
is rijk aan de juiste bouwstenen voor de vorming van het
nieuwe pluimenkleed.
De rui is een moeilijke periode voor de duif. Na alle inspanningen gedurende het sportseizoen is het duivenlichaam
aan rust toe en nu is dit juist de periode waarin de duiven
bijna alle pluimen dienen te vervangen. Hierdoor hebben
de duiven behoefte aan tal van essentiële aminozuren,
waardoor een goed, nieuw pluimenkleed wordt gewaarborgd. Pluimen bevatten hoofdzakelijk gemineraliseerde
proteïnen zoals keratine, rijk aan zwavel. Daarom dienen
wij de duiven te voederen met alle nodige voedingsstoffen
om aan deze behoeften in te vullen. Belangrijk om weten
is dat de zogenaamde “goedkope” mengelingen meestal
onevenwichtig zijn samengesteld en niet genoeg essentiële aminozuren bevatten zoals methionine en cysteïne.
Het percentage aan kleine zaden, zonnepitten en cardi
voorzien in voldoende mate in deze belangrijke aminozuren.
Als ondersteuning voor een zijdezacht pluimenkleed adviseren wij de volgende Natural bijproducten:
• Naturamine: een tonic bestaande uit mineralen,
spoorelementen en belangrijke aminozuren.
• Naturaline: een geconcentreerd extract samengesteld uit
vijftien verschillende planten en kruiden, dat eveneens
Echinacea extracten bevat.
• Naturavit Plus: een hoog geconcentreerd multi-vitaminen
complex van bijzonder uitstekende kwaliteit en stabiliteit bestaande uit de volgende essentiële vitaminen: B1,
D, A, E, K.
• Lookolie: een olie samengesteld uit zuivere lookextracten
en verfijnde sojaolie, rijk aan linoleenzuur en linolzuur.
• Vitaminor: een biergist gewonnen uit wort, granen en
suikerderivaten. De grondstof wordt enkel bekomen van
brouwerijen. Geen chemische stoffen worden toegevoegd. Rijk aan aminozuren en B-vitaminen.
FINESSE MUTINE – 25 KG
MAIS POPCORN
CARDI
DARI WIT
TARWE
ERWTEN GROEN
VITSEN
MAPLE PEAS
MILO
ERWTEN GEEL
GERST
MAIS BORDEAUX
ZONNEPITTEN
WITZAAD
LIJNZAAD
KOOLZAAD
MILLET
15,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
7,0 %
7,0 %
6,0 %
6,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
4,0 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
RUWE EIWITTEN:
14,50 %
RUWE VETSTOFFEN:
KOOLHYDRATEN:
7,80 %
61,40 %
RUWE AS:
2,30 %
RUWE VEZELSTOF:
7,80 %
FINESSE MUTINE – 25 KG
VOEDERSCHEMA TIJDENS DE KWEEK
START
LIGHT
VANAF 10 DAGEN VOOR HET KOPPELEN VAN DE DUIVEN TOT DE LEG VAN HET TWEEDE EI
KWEEK
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
Maandag
FINESSE START
FINESSE START
Dinsdag
FINESSE START
FINESSE START
NATURAVIT PLUS
5ml/L drinkwater
Woensdag
FINESSE START
FINESSE START
Donderdag
FINESSE START
FINESSE START
Vrijdag
FINESSE START
FINESSE START
Zaterdag
FINESSE START
FINESSE START
Zondag
FINESSE START
FINESSE START
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
NATURAVIT PLUS
5ml/L drinkwater
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
OP HET VOEDER
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
2 x PER WEEK VERVERSEN
VANAF DE LEG VAN HET TWEEDE EI TOT HET KIPPEN VAN HET EERSTE EI; HIERNA OPNIEUW 100% FINESSE START
KWEEK
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
Maandag
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
NATURAVIT PLUS
5ml/L drinkwater
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
NATURAVIT PLUS
5ml/L drinkwater
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
OP HET VOEDER
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
2 x PER WEEK VERVERSEN
JONGE DUIVEN TOT 3 WEKEN NA HET SPENEN
KWEEK
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
OP HET VOEDER
Maandag
FINESSE START
FINESSE START
Dinsdag
FINESSE START
FINESSE START
Woensdag
FINESSE START
FINESSE START
Donderdag
FINESSE START
FINESSE START
Vrijdag
FINESSE START
FINESSE START
Zaterdag
FINESSE START
FINESSE START
Zondag
FINESSE START
FINESSE START
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
2 x PER WEEK VERVERSEN
VOEDERSCHEMA JONGE DUIVEN
START
CONDITION
LIGHT
ENERGY PLUS
JONGE DUIVEN: VANAF 3 WEKEN NA HET SPENEN
JONGE DUIVEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE START
+ 1/2 FINESSE LIGHT
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
OP HET VOEDER
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
2 x PER WEEK VERVERSEN
JONGE DUIVEN: TIJDENS HET VLUCHTSEIZOEN; VLUCHTEN TOT 300 KM
JONGE DUIVEN
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
FINESSE CONDITION
ELECTROLIT
20 g/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURAVIT PLUS
5 ml/L drinkwater
Zondag
(dag van thuiskomst)
Maandag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
Dinsdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
Woensdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
Donderdag
1/2 FINESSE LIGHT +
1/2 FINESSE CONDITION
FINESSE CONDITION
FINESSE CONDITION
Vrijdag
Zaterdag
(dag van inkorving)
FINESSE ENERGY PLUS
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
OP HET VOEDER
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
2 x PER WEEK VERVERSEN
VOEDERSCHEMA TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
CONDITION
LIGHT
ENERGY PLUS
VLUCHTEN TOT 300 KM
SPORTSEIZOEN
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
OP HET VOEDER
Zondag
(dag van thuiskomst)
Maandag
FINESSE LIGHT
FINESSE CONDITION
+ Nutripower 4 g/duif
FINESSE LIGHT
Dinsdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
Woensdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
Donderdag
1/2 FINESSE LIGHT +
1/2 FINESSE
CONDITION
FINESSE CONDITION
FINESSE CONDITION
ELECTROLIT
20 g/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
Vrijdag
Zaterdag
(dag van inkorving)
FINESSE ENERGY PLUS
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
NATURAVIT PLUS
5 ml/L drinkwater
2 x PER WEEK VERVERSEN
VLUCHTEN TUSSEN 300 KM - 600 KM (ELKE VRIJDAG INKORVEN)
SPORTSEIZOEN
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
Zaterdag
(dag van thuiskomst)
Zondag
FINESSE LIGHT
FINESSE CONDITION
+ Nutripower 4 g/duif
FINESSE LIGHT
Maandag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
FINESSE CONDITION
FINESSE CONDITION +
Nutripower 4 g/duif
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
ELECTROLIT
20 g/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURAVIT PLUS
5 ml/L drinkwater
Dinsdag
Woensdag
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
Donderdag
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
Vrijdag
(dag van inkorving)
FINESSE ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
OP HET VOEDER
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
2 x PER WEEK VERVERSEN
De 3 laatste voederbeurten wordt er aangeraden 10% Natural cribs maïs aan Finesse Condition toe te voegen.
VOEDERSCHEMA TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
CONDITION
LIGHT
ENERGY PLUS
VLUCHTEN TUSSEN 300 KM - 600 KM (ELKE DONDERDAG INKORVEN)
SPORTSEIZOEN
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
OP HET VOEDER
Zaterdag
(dag van thuiskomst)
Zondag
FINESSE LIGHT
FINESSE CONDITION +
Nutripower 4 g/duif
FINESSE LIGHT
Maandag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
FINESSE CONDITION
FINESSE CONDITION +
Nutripower 4 g/duif
80 % FINESSE CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
FINESSE ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
ELECTROLIT
20 g/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURAVIT PLUS
5 ml/L drinkwater
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
Dinsdag
Woensdag
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
80 % FINESSE
CONDITION
+ 20 % FINESSE
ENERGY PLUS
Donderdag
(dag van inkorving)
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
2 x PER WEEK VERVERSEN
De 3 laatste voederbeurten wordt er aangeraden 10% Natural cribs maïs aan Finesse Condition toe te voegen.
VLUCHTEN VAN MEER DAN 600 KM (TWEEWEKELIJKS)
SPORTSEIZOEN
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
Zaterdag
(dag van thuiskomst)
Zondag
FINESSE LIGHT
FINESSE CONDITION
+ Nutripower 4 g/duif
FINESSE LIGHT
Maandag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
Dinsdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
ELECTROLIT
20 g/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
Woensdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
Donderdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
Vrijdag
FINESSE LIGHT
FINESSE LIGHT
1/2 FINESSE LIGHT
+ 1/2 FINESSE CONDITION
FINESSE
CONDITION
FINESSE
CONDITION
1/2 FINESSE LIGHT
+ 1/2 FINESSE CONDITION
FINESSE
CONDITION
80 % FINESSE CONDITION
+ 20 % FINESSE ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
80 % FINESSE CONDITION
+ 20 % FINESSE ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
80 % FINESSE CONDITION
+ 20 % FINESSE ENERGY PLUS
+ Nutripower 4 g/duif
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
80 % FINESSE CONDITION
+ 20 % FINESSE ENERGY PLUS
Woensdag
80 % FINESSE CONDITION
(dag van inkorving) + 20 % FINESSE ENERGY PLUS
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
NATURALINE
5 ml/L drinkwater
OP HET VOEDER
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
NATURAMINE
5 ml/L drinkwater
LOOKOLIE +
VITAMINOR
NATURAVIT PLUS
5 ml/L drinkwater
LOOKOLIE +
VITAMINOR
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
2 x PER WEEK VERVERSEN
De 3 laatste voederbeurten wordt er aangeraden 10% Natural cribs maïs aan Finesse Condition toe te voegen.
VOEDERSCHEMA TIJDENS DE RUI
MUTINE
NA HET SPORTSEIZOEN TOT 10 DAGEN VOOR HET KOPPELEN
DE RUI
‘S MORGENS
‘S AVONDS
DRINKWATER
Maandag
FINESSE MUTINE
FINESSE MUTINE
Dinsdag
FINESSE MUTINE
FINESSE MUTINE
Woensdag
FINESSE MUTINE
FINESSE MUTINE
Donderdag
FINESSE MUTINE
FINESSE MUTINE
Vrijdag
FINESSE MUTINE
FINESSE MUTINE
Zaterdag
FINESSE MUTINE
FINESSE MUTINE
Zondag
FINESSE MUTINE
FINESSE MUTINE
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
NATURAMINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
NATURALINE
5ml/L drinkwater
PIKSTENEN, VITAMINERAL EN GRIT VRIJ TER BESCHIKKING STELLEN
OP HET VOEDER
LOOKOLIE +
VITAMINOR
LOOKOLIE +
VITAMINOR
2 x PER WEEK VERVERSEN
NATURAL
FINESSE
=
MINDER
MAAR BETER
VOEDEREN!
KWALITEIT - ERVARING - SUCCES - MADE IN BELGIUM
NATURAL GRANEN - B 2900 SCHOTEN - BELGIË - www.natural-granen.com
Tel.: 03 640 35 50 - e-mail: [email protected]