07-PDF-47 tot 56

JANTJE BETON
SPEEL AWARD 2012
47
BELEVING IN DE STOEP
JOYCE FLENDRIE INTERIEURARCHITECT
De stoep is over het algemeen een saaie grijze strook van betontegels. Hij dient als
verkeersruimte voor voetgangers. Waarom maken we de stoep niet multifunctioneel
en richten hem tevens in als speelruimte?!
Dit plan bestaat uit 8 uitwerkingen van tegels en/of tegelgroepen die verwerk kunnen
worden in de stoep:
1. De speurtochttegel. Op hoekpunten en kruispunten, verspreid door de hele wijk,
liggen speurtochttegels. Door met redelijke kracht op de tegel te springen er een
gekleurd licht branden in de vorm van een pijl. De pijl wijst je de weg naar de
volgende tegel en uiteindelijk kom je terug bij de eerste tegel. Verschillende
kleuren maken meerdere speurtochten tegelijk te laten lopen.
2. De muziektegel. Uit de muziektegel maakt geluid als je er op stapt. De tegel kan
alleen geplaatst worden zodat er bij het passeren een toon vrijkomt. Ook kan hij in
groepen van verschillende tonen of instrumenten bij elkaar geplaatst worden
zodat er een duintje gespeeld kan worden of zelf een concert ten gehore
gebracht.
3. De verhaaltegel. Grote oppervlakten vertellen een sprookje of spannend verhaal.
Kinderen verzamelen zich er omheen om hiernaar te luisteren. Hier en daar in de
stoep kan je ook een spreuk of vraag tegenkomen, die je aan het denken zet of
inspireert.
4. De springtegel. Niets is er leuker dan springen, het geeft je een gevoel van
vrijheid. Zowel grote als kleine springkussens kunnen van deze tegel gemaakt
worden.
5. De kleurplaattegel. De tekening ligt er al het enige wat jezelf mee moet nemen is
je stoepkrijt.
6. De danstegel. Door er op te stappen licht een of meerdere tegels op en vertellen
je waar je danspassen moet maken.
7. De puzzeltegel. Iedereen kent de bekende schuifpuzzel wel waarmee je een
plaatje of foto creëert door de stukjes op de juiste plek te schuiven. De
puzzeltegel werkt volgens dit principe en zorgt voor vrolijke beelden in de stoep.
8. De doolhoftegel. Door op de tegel te gaan staan kan je hem al wiebelend
aansturen en bepalen welke kant het balletje oprolt. Indien nodig kan de tegel
vastgezet worden.
Sommige tegels gebruiken energie. Ze bevatten een mechanisme waardoor ze, door
erop te spelen, zelf de benodigde energie opwekken. Mocht er meer energie nodig
zijn dan kunnen ze omringt worden door normaal uitziende tegels met hetzelfde
mechanisme.
Tegels kunnen op verschillende plaatsen ingepast worden. Enkele tegels liggen overal
in de stoep. Hier loop je overheen of speel je kort mee. Groepjes tegels (2-10) vinden
we terug op de bredere plaatsten in de stoep. Bijvoorbeeld naast een boom of
fietsenrek, of op overzichtelijke hoeken van de straat. Voor groter groepen tegels zijn
een aantal specifieke plekken heel geschikt. Het Regentesseplein en hetKepplerplein
komen hiervoor in aanmerking, maar ook de Cartesiusstraat en een deel van de
Gaslaan (zie plattegrond, tekening 3).
Zodra een kind een voet buiten de deur zet zal het oog vallen op een speelelement.
De stoep zelf roept om interactie. Met relatief makkelijke aanpassingen maakt dit plan
van de gehele stoep eén grote speelplek.
48
SPEELKWARTIER MAKEN
LAND-MADE, LANDSCHAP+ARCHITECTUUR visie
We ontwerpen vanuit de kracht van de plek en haar bewoners.
We signaleren een gebrek aan speelmogelijkheden, maar ook aan
schoonheid, kleur (groen) en spanning. We willen de verborgen
ruimtelijke kwaliteiten zichtbaar maken en de identiteit van de
buurt versterken. Daarmee creëren we een buitenruimte die gericht
is op verblijf en ontmoeting, de randvoorwaarden voor een veilige
en aantrekkelijke speelomgeving in sociaal, fysiek en mentaal
opzicht.
Op basis van talenten en behoeften van de bewoners en
ondernemers ontwikkelen we samen een integrale aanpak voor
inrichting, beheer, onderhoud en gebruik. Door kinderen, hun
ouders en andere bewoners actief te betrekken bij ontwerp, aanleg
en beheer van een bespeelbare, aantrekkelijke buitenruimte voor
jong en oud.
strategie
Samen met kinderen, bewoners, lokale ondernemers, en organisaties benoemen we wensen en mogelijkheden voor de openbare
ruimte wat betreft gebruik, sfeer en inrichting en stemmen deze af
op de eigenheid van de plekken. Dit levert een grote diversiteit aan
speelplekken en gebruiksmogelijkheden op. Deze diversiteit resulteert in een grotere herkenbaarheid, meer levendigheid en (sociale)
samenhang. En ook meer betrokkenheid bij het beheer.
Kleine en grote mensen voelen zich gestimuleerd om hun eigen
buurt schoon en heel te houden.
ruimtelijk concept
De harde grens rond park de Verademing wordt opgeheven door
de zone tussen park en woningen in te richten als verblijfsgebied
waar een recreatieve route het dynamische en continue element
vormt. De zone kleurt in functie en inrichting mee met het karakter
en de behoeften vanuit de aanliggende bebouwing.
Het resultaat is een gevarieerd palet van functies en verblijfs-
plekken afgestemd op de verschillende doelgroepen/ leeftijdsgroepen in de buurt.
Het park krijgt 'uitlopers' in de wijk: groene verblijfs- en speelgebieden die het park in de wijk wortelen en zo ver mogelijk doorlopen tot aan de hoofdaders van het gebied. De Regentesselaan,
het Regentesseplein, de Weimarstraat en de Suezkade stralen op
hun beurt hun grandeur, ruimtelijke en grootstedelijke kwaliteiten
uit op de woonstraten.
middelen
Geïnspireerd op de naam Regentessekwartier en de grandeur die
nog te proeven is op het Regentesseplein, zetten we twee fysieke
middelen in om de identiteit van de buurt te versterken:
het Medaillon en het Paviljoen.
De barokke vorm van het Medaillon verwijst naar de tuinen van
de zomerresidentie (het Loo) van koningin Emma. Het Medaillon
komt terug als markering van bijzondere plekken in de verharding
(zie entree van de Klimop in de Cartesiusstraat), in de gevelportretten (mos-graffiti) bij de straatnamen (zie Kepplerstraat), geabstraheerd als kleurige zitpoef (zie watertuin Suezkade), zandbak (zie
avonturentuin Kepplerplein), plantenbak (zie buurttuin van Marumstraat).
Het wit-houten Paviljoen oogt als een koninklijk tuinpaviljoen. Afhankelijk van de plek herbergt het Paviljoen verschillende functies
zoals het Theehuis op het Regentesseplein, de skateuitleen aan de
Newtonstraat en het Tuinhuis aan de verlengde van Marumstraat.
uitwerking
Op basis van onze analyse van aanwezige kwaliteiten en potenties van het plangebied en de speelbehoeften van de kinderen, zijn
zeven uiteenlopende plekken uitgewerkt tot inspirerende impressies om de voorgestelde integrale aanpak te illustreren.
KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen, te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden, hekken, rommelig, het is te leeg, er is niets om mee te spelen, ik mag niet
alleen naar het park, de speeltuin is te ver weg, oversteken is gevaarlijk. KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen, te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden,
hekken, rommelig, het is te leeg, er is niets om mee te spelen, ik mag niet alleen naar het park, de speeltuin is te ver weg, oversteken is gevaarlijk. KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen,
te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden, hekken, rommelig, het is te leeg, er is niets om mee te spelen, ik mag niet alleen naar het park, de speeltuin is te ver weg, oversteken is gevaarlijk.
KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen, te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden, hekken, rommelig, het is te leeg, er is niets om mee te spelen, ik mag niet
alleen naar het park, de speeltuin is te ver weg, oversteken is gevaarlijk. KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen, te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden,
hekken, rommelig, het is te leeg, er is niets om mee te spelen, ik mag niet alleen naar het park, de speeltuin is te ver weg, oversteken is gevaarlijk. KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen,
te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden, hekken, rommelig, het is te leeg, er is niets om mee te spelen, ik mag niet alleen naar het park, de speeltuin is te ver weg, oversteken is gevaarlijk.
KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen, te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden, hekken, rommelig, het is te leeg, er is niets om mee te spelen, ik mag niet
alleen naar het park, de speeltuin is te ver weg, oversteken is gevaarlijk. KOM JE BUITEN SPELEN? Nee, buiten is het te saai, er is te veel steen, te veel asfalt, veel parkeerplaatsen, hondepoep, paaltjes, verkeersborden,
KOM JE BUITEN SPELEN?Ja, buiten is het leuk, ik kan al vijf rondjes rond het park achter elkaar skaten. Ik haal mijn skates bij de speelgoed-uitleen op de Newtonstraat, dan ga ik over de hoge brug naar de skatebaan aan
de andere kant van het park. Daar zitten de grote jongens en meiden. Die doen coole stunts. Soms doen we mee aan hardloopwedstrijden of fietswedstrijden of skatewedstrijden die de mevrouw van de speelgoed-uitleen
organiseert. Het Keplerplein is ook heel spannend, daar spelen we verstoppertje en rovertje. Op het plein zijn aparte plekken gemaakt speciaal voor kleine en grotere kinderen. We lopen elkaar dan niet in de weg. Mijn
moeder zit dan bij mijn kleine zusje bij de zandbak te kletsen met de buurvrouwen. Mijn opa gaat vaak mee en leest daar zijn krant. Mijn oudste broer is achtien en speelt hier niet meer, hij spreekt vaak met vrienden af in de
Cartesiusstraat of op de skateplek. Of ze gaan naar het klus-paviljoen in de Newtonstraat. Daar leert hij van de fietsenmaker hoe je je fiets repareert. Mijn vader helpt daar op zaterdag, hij helpt mensen om hun kapotte apparaten te repareren. Mijn school heet de Klimop in de Cartesiusstraat. We hebben een vette speelplaats, een natuurlijke speeltuin waar je ook na schooltijd mag spelen. We hebben les in de straattuin die we zelf samen met
de mensen uit de Cartesiusstraat hebben gegraven en ingeplant. Dat is leuk, je ziet hoe hard de planten groeien en iedereen zorgt er goed voor. De straat ziet er vrolijk uit met al die bloemen. Als mijn vader me naar school
brengt lopen we over de Regelaan. Onderweg verstop ik me altjid achter de hagen en mijn vader kan me dan niet vinden,
lachen! Mijn zus werkt in de buurttuin. Ze zaait en geeft de planten water en als we er met de klas naar toe gaan, vertelt
de tuinman over de groenten. In de vakantie hebben we een grote barbeque in de buurttuin en eten we samen van de sla,
de courgettes en de pompoen. In de zomer mogen we een ijsje halen op het Regentesseplein. Dat is een heel sjiek plein
met mooie bomen en hagen. Als de zon schijnt is het er altijd druk, alle stoelen op het terras zijn dan vol. Het leukst zijn
de fonteinen, ik probeer er tussendoor te springen als ze even niet spuiten, maar dat lukt niet altijd. Dan wordt ik nat, maar
dat vindt mijn moeder gelukkig niet erg. Als het heel warm is ga ik met mijn zus naar de Suezkade om te zwemmen en om
libellen en kikkervisjes te vangen. Ik heb mijn spreekbeurt over kikkers gehouden. Ja, ik vind dit eenm te spelen! KOM JE
BUITEN SPELEN?Ja, buiten is het leuk, ik kan al vijf rondjes rond het park achter elkaar skaten. Ik haal mijn skates bij de
speelgoed-uitleen op de Newtonstraat, dan ga ik over de hoge brug naar de skatebaan aan de andere kant van het park.
Daar zitten de grote jongens en meiden. Die doen coole stunts. Soms doen we mee aan hardloopwedstrijden of fietswedstrijden of skatewedstrijden die de mevrouw van de speelgoed-uitleen organiseert. Het Keplerplein is ook heel spannend,
daar spelen we verstoppertje en rovertje. Op het plein zijn aparte plekken gemaakt speciaal voor kleine en grotere kinderen. We lopen elkaar dan niet in de weg. Mijn moeder zit dan bij mijn kleine zusje bij de zandbak te kletsen met de buurvrouwen. Mijn opa gaat vaak mee en leest daar zijn krant. Mijn oudste broer is achtien en speelt hier niet meer, hij spreekt
vaak met vrienden af in de Cartesiusstraat of op de skateplek. Of ze gaan naar het klus-paviljoen in de Newtonstraat. Daar
leert hij van de fietsenmaker hoe je je fiets repareert. Mijn vader helpt daar op zaterdag, hij helpt mensen om hun kapotte
apparaten te repareren. Mijn school heet de Klimop in de Cartesiusstraat. We hebben een vette speelplaats, een natuurlijke speeltuin waar je ook na schooltijd mag spelen. We hebben les in de straattuin die we zelf samen met de mensen
uit de Cartesiusstraat hebben gegraven en ingeplant. Dat is leuk, je ziet hoe hard de planten groeien en iedereen zorgt
er goed voor. De straat ziet er vrolijk uit met al die bloemen. Als mijn vader me naar school brengt dan lopen we over de
Regentesselaan. Onderweg verstop ik me altjid achter de hagen en mijn vader kan me dan niet vinden, lachen! Mijn zus
werkt in de buurttuin. Ze zaait en geeft de planten water en als we er met de klas naar toe gaan, vertelt de tuinman over
de groenten. In de vakantie hebben we een grote barbeque in de buurttuin en eten we samen van de sla, de courgettes
en de pompoen. In de zomer mogen we een ijsje halen op het Regentesseplein met mooie en hagen. Als de zon schijnt is
het er altijd druk, alle stoelen op het terras zijn dan vol. Het leukst zijn de fonteinen, ik probeer er tussendoor te springen
als ze even niet spuiten, maar dat lukt niet altijd. Dan wordt ik nat, maar dat vindt mijn moeder gelukkig niet erg. Als het
heel warm is ga ik met mijn zus naar de Suezkade om te zwemmen en om libellen en kikkervisjes te vangen. Ik heb mijn
spreekbeurt over kikkers gehouden. Ja, ik vind dit een hele leuke buurt om te spelen!
2 Kepplerplein
1 Regentesseplein
3
5 Kepplerstraat
6 Cartesiusstraat
4 Newtonstraat
7 van Marumstraat
3
1
2 4
5
7
6
Suezkade
1 Regentesseplein
3 Suezkade
2 Kepplerplein
5 Kepplerstraat
4 Newtonstraat
6 Cartesiusstraat
7 van Marumstraat
49
DE KWARTIERMAKERTJES
LAP & MWVD
DEKWARTIERMAKERTJES
‘De Kwartiermakertjes’
Wat is je mooiste herinnering aan buiten spelen als kind? Vraag het aan diverse generaties en die zullen
allemaal een antwoord geven waarin wordt gerefereerd aan vrijheid en avontuur. Over spelen als een
ontdekkingstocht, het bedenken van je eigen uitdaging en uren bezig zijn met weinig. Maar ook over
spannende plekken, die ene boom, de boze buurman, dat vervallen huis en die hopen zand van de
nieuwbouw op de hoek. Verhalen uit het leven maar vooral verhalen van dichtbij.
Waar volwassenen een zeer grote mental map hebben van de plaatsen die ze hebben bezocht, geldt dit
voor kinderen op een veel kleinere schaal. Een kind kent als geen ander zijn directe woonomgeving. Het
(spelenderwijs) leren kennen van deze omgeving is een miniatuurversie van de latere ontdekking van de
rest van de wereld; ze leren onderscheid maken in sferen, sociale interactie, wat mooi is en niet, wat het
nemen van risico kan betekenen, hoe het voelt om fysiek bezig te zijn etc.
De ontdekking van de buurt is er door de generaties heen niet makkelijker op geworden. Op de
geijkte speelplekken na is openbare ruimte veelal schoongepoetst, rechtgetrokken, geminimaliseerd,
gestructureerd, afgeschermd en geregeld. Spelaanleidingen zijn hierbij helaas ook verdwenen of
onmogelijk gemaakt.
Met ‘De Kwartiermakertjes’ brengen we spelen terug tot voor de deur. Dit doen we niet door oplossingen
voor te schotelen. De basis van ‘De Kwartiermakertjes’ is een catalogus van objecten waarmee we
uitsluitend de fantasie prikkelen. Vanuit deze fantasie gaan we per straat en per plek aan de slag om de
kinderen hun eigen verhaal, hun eigen toekomstige avontuur echt te gaan maken.
Met een minimale hoeveelheid benodigde ruimte op de stoep, hoek van de straat of overhoek brengt ‘De
Kwartiermakertjes’ spelaanleidingen terug in het straatbeeld en zorgt het voor een prachtige diversificatie
van nu vooral monofunctionele ruimtes.
‘De Kwartiermakertjes’ is complementair aan bestaande speelterreinen. Voor een glijbaan is in de straat
immers geen plek. De objecten van ‘De Kwartiermakertjes’ zijn als het ware microspeeltoestellen die
door de openbare ruimte aan elkaar worden geregen. Zo ontstaat een speelterrein over een zeer groot
oppervlak. Is het nu 1 groot speeltoestel of heleboel kleintjes? Het maakt niet uit. Elk kind is vrij om te
gebruiken wat hij of zij wil. Waarvoor hij of zij dat wil. Vind je eigen uitdaging, Maak je eigen verhaal.
‘De Kwartiermakertjes’ is een doorlopend project. Kinderen worden ouder, verhalen evolueren en de
catalogus groeit. De objecten zijn door hun standaardmaatvoering (30x30, 30x60, etc.) eenvoudig
toepasbaar en omwisselbaar. Zo kan met een paar simpele ingrepen weer een geheel nieuwe uitdaging
worden toegevoegd aan een plek, straat of buurt.
‘De Kwartiermakertjes’ gebruikt deze prijsvraag als aftrap. Samen met de kinderen uit het
Regentessekwartier worden prachtige verhalen voor in de straat tot voor de deur gemaakt. Hiermee
ontstaat ook een eigen Regentessekwartier-catalogus, welke vervolgens als inspiratiedocument kan
fungeren voor andere wijken en andere steden. Waar weer andere kinderen hun fantasie de vrije loop
kunnen laten over hun toekomstige mooiste herinnering aan spelen.
spelletjes
DEKWARTIERMAKERTJES
11995
Regentesselaan, begin 20ste eeuw
Met één nieuwe tegel wordt je stoep al spannender
2495
Anker oog :
Metalen ring voor een
touw, stok
Verstop kistje :
met open bodem
Buut voor balspelletjes
en pion voor de slalom
2495
1495
7495
16995
‘Jump’ tegel :
Kleine helling om te
jumpen met skates,
skateboard of fiets
Klassieker : Knikkerpotje
Geluidstegel:
Stap op mij en
hoor een belletje
Eén tegel maakt al verschil
Regentesselaan,
begin 21ste eeuw
patroon
‘De Kwartiermakertjes’
Wat is je mooiste herinnering aan buiten spelen als kind? Vraag het aan diverse generaties en die zullen
allemaal een antwoord geven waarin wordt gerefereerd aan vrijheid en avontuur. Over spelen als een
ontdekkingstocht, het bedenken van je eigen uitdaging en uren bezig zijn met weinig. Maar ook over
spannende plekken, die ene boom, de boze buurman, dat vervallen huis en die hopen zand van de
nieuwbouw op de hoek. Verhalen uit het leven maar vooral verhalen van dichtbij.
Waar volwassenen een zeer grote mental map hebben van de plaatsen die ze hebben bezocht, geldt dit
voor kinderen op een veel kleinere schaal. Een kind kent als geen ander zijn directe woonomgeving. Het
(spelenderwijs) leren kennen van deze omgeving is een miniatuurversie van de latere ontdekking van de
rest van de wereld; ze leren onderscheid maken in sferen, sociale interactie, wat mooi is en niet, wat het
nemen van risico kan betekenen, hoe het voelt om fysiek bezig te zijn etc.
Dierensporen
in de straat
Eén van Nederlands
eerste stoeptegels
“Mama, mag ik het stoepkrijt?”
Educatief & Fantasie
64
95
“wat loopt hier door de straat?“
6495
actiesporten
DEKWARTIERMAKERTJES
Samengesteld een evenwichtsbalk :
Stap 1:
SpeelStoepTegel
Catalogus aanvragen
16995
Verander een paar tegels in een helling en je kan er met
je skateboard, skates of BMX onbeperkt stunts uithalen
16995
Stap 2:
Stickerplakken op
de kaart
Pyramide ramp
Dit maakt skaten een feest
12995
Big Jump!
“Doe je je fietshelm op schat?!“
Snelheid & Avontuur
Stap 3:
Bouwen!
interactie
kies zelf
het spel
voor je
straat!
“Stap op de lamp en er schijnt licht, maar
is het deze lamp of plots een andere?”
“Mama, mogen we een emmertje water?”
2495
Met geulen in de tegels verandert
je stoep na een regenbui in een
waterpretplek.
Spelen in alle seizoenen
63995
Een lamp in de grond maakt
je straat ´s avonds een stuk
spannender.
*prijzen zijn indicatief
DEKWARTIERMAKERTJES
7495
5495
De ontdekking van de buurt is er door de generaties heen niet makkelijker op geworden. Op de
geijkte speelplekken na is openbare ruimte veelal schoongepoetst, rechtgetrokken, geminimaliseerd,
gestructureerd, afgeschermd en geregeld. Spelaanleidingen zijn hierbij helaas ook verdwenen of
onmogelijk gemaakt.
Met ‘De Kwartiermakertjes’ brengen we spelen terug tot voor de deur. Dit doen we niet door
oplossingen voor te schotelen. De basis van ‘De Kwartiermakertjes’ is een catalogus van objecten
waarmee we uitsluitend de fantasie prikkelen. Vanuit deze fantasie gaan we per straat en per plek aan
de slag om de kinderen hun eigen verhaal, hun eigen toekomstige avontuur echt te gaan maken.
planten
Met bloempotten of een gat in de tegel
kan je zelf planten of bloemen in de
tegels stoppen.
1495
Kleine vaas, grote vaas en open plek
Met een minimale hoeveelheid benodigde ruimte op de stoep, hoek van de straat of overhoek brengt
‘De Kwartiermakertjes’ spelaanleidingen terug in het straatbeeld en zorgt het voor een prachtige
diversificatie van nu vooral monofunctionele ruimtes.
‘De Kwartiermakertjes’ is complementair aan bestaande speelterreinen. Voor een glijbaan is in de
straat immers geen plek. De objecten van ‘De Kwartiermakertjes’ zijn als het ware microspeeltoestellen
die door de openbare ruimte aan elkaar worden geregen. Zo ontstaat een speelterrein over een zeer
groot oppervlak. Is het nu 1 groot speeltoestel of heleboel kleintjes? Het maakt niet uit. Elk kind is vrij
om te gebruiken wat hij of zij wil. Waarvoor hij of zij dat wil. Vind je eigen uitdaging, Maak je eigen
verhaal.
‘De Kwartiermakertjes’ is een doorlopend project. Kinderen worden ouder, verhalen evolueren en de
catalogus groeit. De objecten zijn door hun standaardmaatvoering (30x30, 30x60, etc.) eenvoudig
toepasbaar en omwisselbaar. Zo kan met een paar simpele ingrepen weer een geheel nieuwe
uitdaging worden toegevoegd aan een plek, straat of buurt.
bouwen
Roddela
artje A’d
am
3995
“Vroeger kreeg Opa ook alleen een palet, hamer en
een paar kromme spijkers ... “
‘De Kwartiermakertjes’ gebruikt deze prijsvraag als aftrap. Samen met de kinderen uit het
Regentessekwartier worden prachtige verhalen voor in de straat tot voor de deur gemaakt. Hiermee
ontstaat ook een eigen Regentessekwartier-catalogus, welke vervolgens als inspiratiedocument kan
fungeren voor andere wijken en andere steden. Waar weer andere kinderen hun fantasie de vrije loop
kunnen laten over hun toekomstige mooiste herinnering aan spelen.
3495
Klassieker : Roddelaartje
3995
“Plant eens
wat een zaadjes“
“Oefenen, oefenen, oefenen“
“Je ziet er vet eng uit zo, Cool nu ik!“
Voor alle generaties
*prijzen zijn indicatief
50
HAAGSE JUNGLE
LAP LANDSCAPE & URBAN DESIGN ‘Ik verveel me kapot’ moet deze jonge man gedacht hebben, gelijk heeft hij.
Kinderen moeten interactief en vrij in hun omgeving kunnen spelen maar er moet
wel iets te doen zijn. Tijdens het spelen worden cruciale ervaringen opgedaan,
reacties aangeleerd en vaardigheden ontwikkeld en kennis opgebouwd. Spelen is
een opeenvolging van acties en reacties. Als er niets is om mee te spelen, dan ga
je je snel vervelen en rottigheid uithalen. Naarmate de aanwezige elementen in de
omgeving afwisselender worden kunnen kinderen hun fantasieën vrij omzetten naar
werkelijkheid. Spelen is een continue ontdekkingstocht en niets is veranderlijker als
de natuur.
Met de Haagse Jungle voegen we natuurlijk spelen toe aan de buurt; ingekaderde
veldjes stadslandbouw met het doel om erin te spelen. Restgebieden ingericht om
spelen aantrekkelijker te maken voor kinderen, er iets te leren over de seizoenen
en productiviteit van de natuur en daarnaast levert het veel creatief bouwmateriaal
voor ander spel. Er zijn verschillende veldjes met verschillende beplanting voor
verschillende avonturen. Maak je het kapot? Dat geeft niet, het groeit vanzelf weer
terug.
Speellandbouw is een voedingsbodem voor fantasierijk spelen. In deze kleine
robuuste monoculturen kunnen verschillende beplantingen worden getest met de
Regentesse-kinderen. Wat is leuk bouwmateriaal? Wat is goed te eten? We wortelen
hiermee de kinderen maar ook de ouders en andere wijkbewoners. Het spelen en
het thema voedsel verbindt. Voor de beplantingen denken we aan Mais, Bamboo,
Zonnebloemen, Graan, Kersen, Wilgen, Berken, Hoge grassen. Ingekaderd met
boomstammen, plus een lokkertje in de vorm van bijvoorbeeld een (veilig) autowrak
ontstaat een gouden spelcombinatie.
Regentessekwartier | Den Haag
Regentessekwartier | Den Haag
‘Ik verveel me kapot’ moet deze jonge man gedacht hebben, gelijk heeft hij. Kinderen moeten interactief en vrij in hun omgeving
kunnen spelen maar er moet wel iets te doen zijn. Tijdens het spelen worden cruciale ervaringen opgedaan, reacties aangeleerd en
vaardigheden ontwikkeld en kennis opgebouwd. Spelen is een opeenvolging van acties en reacties. Als er niets is om mee te spelen,
dan ga je je snel vervelen en rottigheid uithalen. Naarmate de aanwezige elementen in de omgeving afwisselender worden kunnen
kinderen hun fantasieën vrij omzetten naar werkelijkheid. Spelen is een continue ontdekkingstocht en niets is veranderlijker als de
natuur.
Met de Haagse Jungle voegen we natuurlijk spelen toe aan de buurt; ingekaderde veldjes stadslandbouw met het doel om erin te
spelen. Restgebieden ingericht om spelen aantrekkelijker te maken voor kinderen, er iets te leren over de seizoenen en productiviteit
van de natuur en daarnaast levert het veel creatief bouwmateriaal voor ander spel. Er zijn verschillende veldjes met verschillende
beplanting voor verschillende avonturen. Maak je het kapot? Dat geeft niet, het groeit vanzelf weer terug.
Speellandbouw is een voedingsbodem voor fantasierijk spelen. In deze kleine robuuste monoculturen kunnen verschillende
beplantingen worden getest met de Regentesse-kinderen. Wat is leuk bouwmateriaal? Wat is goed te eten? We wortelen hiermee de
kinderen maar ook de ouders en andere wijkbewoners. Het spelen en het thema voedsel verbindt. Voor de beplantingen denken we
aan Mais, Bamboo, Zonnebloemen, Graan, Kersen, Wilgen, Berken, Hoge grassen. Ingekaderd met boomstammen, plus een
lokkertje in de vorm van bijvoorbeeld een (veilig) autowrak ontstaat een gouden spelcombinatie.
Regentessekwartier | Den Haag
51
OVERAL SPELEN MET SPEELDELEN
LAURA THENG EN JOS VAN HEERDE OVERAL SPELEN MET SPEELDELEN - TOELICHTING
OVERAL SPELEN MET SPEELDELEN
Het Regentessekwartier is een heerlijke wijk. Mooie huizen, fijne mensen, leuke winkels. Alleen jammer dat
je er als kind niet zo lekker kunt spelen. Er zijn maar een paar speelplekken. Deze nodigen niet zo uit om te
spelen en zijn ook nog eens ver van huis! En dat terwijl er in elke straat eigenlijk best veel ruimte over is. Er zijn
vaak brede stoepen, grasveldjes en plekken waar eigenlijk veel ruimte is maar helemaal niks te doen is. En
veel speelruimte wordt in beslag genomen door auto’s en fietsen.
Met ons ontwerp SPEELDELEN kun je al deze plekken te benutten, zodat je op elke hoek van de straat kunt
spelen. Je hoeft maar de deur uit en er kan al gespeeld worden.
SPEELDELEN zijn er in allerlei soorten en maten. De basis is een stevig houten frame. Voor het basisdeel kies
je voor een bepaalde ondergrond. Zo kun je kiezen voor hout en gras, maar ook voor zand en houtsnippers.
Op dit basisdeel koppel je een SPEELDEEL. Ook hiervoor zijn oneindig veel mogelijkheden. Je kunt kiezen
voor de klassieke speeltoestellen zoals een schommel of een glijbaan. Maar ook voor de avontuurlijke
toestellen, waarbij de kinderen kunnen klimmen, hangen, springen en klauteren. Door verschillende
SPEELDELEN te combineren kunnen er allerlei speelplekken gevormd worden. Grote speelplaatsen op
grote ongebruikte pleinen, maar ook juist kleine speelplekken op de stoep, voor de deur. En doordat de
SPEELDELEN ook op verschillende hoogtes te plaatsen zijn, kun je ze ook boven parkeerplaatsen plaatsen.
De auto’s worden dan minder sterk zichtbaar in het straatbeeld en de ruimte wordt zelfs dubbel gebruikt.
Daarnaast kan er door middel van de met planten begroeide SPEELDELEN meer groen toegevoegd worden
aan de wijk. In combinatie met de gebruikte natuurlijke materialen zorgt dit ervoor dat de uitstraling van de wijk
prettiger wordt.
De SPEELDELEN kunnen dus naar eigen wens gecombineerd worden. Dit levert voor elk stukje wijk de ideale
speelplek op. Mocht de wens veranderen, bijvoorbeeld door de seizoenen of veranderingen in de wijk, dan kan
de speelplek snel en eenvoudig aangepast worden. De SPEELDELEN zijn zeer flexibel en makkelijk te
(ver)plaatsen met behulp van een vrachtwagen met autolaadkraan.
De SPEELDELEN zijn gemaakt van het mooi gevormde hout van de Robinia. Dit hout is zeer duurzaam en
valt binnen valt binnen de categorie Hardhout / duurzaamheidklasse 1. Het hout is behalve hard ook elastisch
en taai, dit verhoogt de belastbaarheid enorm. Robiniahout is vandalismebestendig, zeer onderhoudsarm,
splintervrij en relatief goedkoop.
De voordelen van SPEELDELEN nog eens op een rij:
-
geschikt voor elke plek
-flexibel
-goedkoop
-
makkelijk te onderhouden
-hufterproof
-
naar wens bewoners/kinderen
-
een prettiger straatbeeld
-
natuurlijke materialen
-avontuurlijk
Kortom, met SPEELDELEN kun je overal spelen!
OVERAL SPELEN MET SPEELDELEN - CONCEPT
AFSTAND TOT SPEELPLEK
01
ALLERLEI COMBINATIES VAN SPEELDELEN MOGELIJK
= 150M
BESTAANDE SITUATIE
NIEUWE SITUATIE MET SPEELDELEN
PRINCIPE SPEELDEEL
+
BASIS
=
SPEELOBJECT
SPEELDEEL
EENVOUDIG TE PLAATSEN
SPEELDELEN KUNNEN OVERAL GEPLAATST WORDEN
OVER PLEKKEN HEEN
OP KLEINE PLEKKEN
OP GROTE PLEKKEN
OVERAL SPELEN MET SPEELDELEN - DE SPEELDELEN
02
BASIS - HOUT
GRAS
HOUTSNIPPERS
ZAND
RUBBER TEGELS
PLANTEN
APENROTS
KRUIPBUIS
KLIMPAD
ZANDBAK
STEPPING STONES
ZITTEN
ZANDMACHINE
BALANS
KLIMMEN
KLIMMEN 2
KLIMMEN 3
TRAP
BALUSTRADE
GROENE BALUSTRADE
BALUSTRADE
GROENE BALUSTRADE
BALANSBRUG
DUIKELREK
KLIMPAAL
SCHOMME;
KLIMBOOM
GLIJBAAN
KLIMREK
EN NOG VEEL MEER
OVERAL SPELEN MET SPEELDELEN - VOORBEELD SPEELPLEKKEN
GASLAAN
REGENTESSELAAN
NEWTONSTRAAT
03
52
HET CREEREN VAN EEN GEBIED
DAT PAST BIJ DE OMGEVING EN...
LEEUWENBORGH OPLEIDINGEN
REGENTESSEPLEIN
Detail: het centrale punt
Detail: 2 doorgangen (voorbeelden)
Schets: ooievaar balustrade
Schets: blik op het plein
Totaalbeeld
Schets: ooievaar balustrade
Schets: bovenaanzicht
Bestaande situatie
Het creëren van een gebied dat past bij de omgeving en waarin de kinderen hun fantasie spelenderwijs de vrije loop kunnen laten.
1/500 blad 1
KEPPLERPLEIN
Detail: de bubbelbrug
Detail: waterpompen, bassins en begin van de goot
Totaalbeeld 1
Totaalbeeld 2
Bestaande situatie
Het creëren van een gebied dat past bij de omgeving en waarin de kinderen hun fantasie spelenderwijs de vrije loop kunnen laten.
1/500 blad 2
REGENTESSELAAN
Totaalbeeld 1
Totaalbeeld 2
Detail: bloembakhut
Detail: fietsenstalling met ruimte onderin
Bestaande situatie
Het creëren van een gebied dat past bij de omgeving en waarin de kinderen hun fantasie spelenderwijs de vrije loop kunnen laten.
1/500 blad 2
Regentesseplein
TOELICHTING
Omdat dit een monumentaal plein is heb ik voor een aparte aanpak gekozen. Op het plein is veel
ruimte beschikbaar om te spelen. Door delen van het plein te verlagen en andere delen niet heb ik een
dubbele functie gecreëerd. De delen die verhoogd zijn gebleven bevatten planten rondom het
monument. De verlaagde delen zijn een soort doolhof waarin de kinderen rond kunnen rennen. Er
zijn verschillende dingen in dit doolhof verborgen waar kinderen mee kunnen spelen. Ook zijn er
leuke doorgangen gemaakt en plekken waar kinderen kunnen zitten of verstoppen. Het mooie aan
dit plein is dat het nog steeds monumentaal oogt. Vanaf straathoogte kun je niet direct in de gangen
kijken wat ervoor zorgt dat de speelruimte verborgen lijkt. Het is nu ook mogelijk om langs de obelisk
te kunnen lopen. Dit door middel van een nieuw plateau dat omhoog wordt gehouden door tulpen.
Afgeschermd door een hek waarin de ooievaar uit het stadslogo van Den Haag terugkeert. (161
woorden)
Kepplerplein
Natuurlijk is er ook veel ruimte beschikbaar op het Kepplerplein. Hier zie je in de oude situatie dat er
weinig aandacht is besteed aan de behoeften van kinderen. Een standaard klimrek moet hierin voldoen.
Mijn idee is om hier een waterplein van te maken. Nederland staat niet voor niets bekend om het vele
water en dit kan voor kinderen ook een leuke speelplek bieden. Als basis heb ik een goudvis gemaakt. In
de staart van de vis kan water gepompt worden die vervolgens langs de vis richting de mond loopt. Via
afsluitbare delen kunnen de kinderen de loop van het water zelf bepalen. Via de bubbels die uit de mond
van de vis komen kunnen de kinderen op de vis komen. In de winter kan het plein gebruikt worden om
te schaatsen, nog iets waar Nederland bekend om is. De brug heb ik hier hoog genoeg voor gemaakt. Om
het compleet te maken zijn er rondom de “viskom” spuitdelen gemaakt. Hier kunnen kinderen op de vis
spuiten en eventuele andere kinderen die daar lopen dus natspuiten. Ook zit er in het oog een fontein
verstopt die om de zoveel seconden omhoog spuit. (193 woorden).
Park Regentesselaan
In de bestaande Regentesselaan waren verschillende delen van groen voorzien. Deze lagen echter ver uit
elkaar en boden niet de ruimte voor recreatie. Ik heb deze groene delen bij elkaar gebracht in het deel van
de straat die op de plattegrond zichtbaar is. Verder heb ik de stalplek voor fietsen die verderop in de
straat lag midden in het nieuwe park geplaatst. Onder deze nieuwe stalplek heb ik een speelplaats
gecreëerd. Links en rechts van deze stalkplek zijn nog twee omsloten grasveldjes en een kleine
ondergrondse speelplaats voor bijvoorbeeld een pingpong tafel. Bovenop deze kleine speelplaatsen zijn
bloemen geplant. De bak waarin deze zijn geplant word in dit geval omhoog gehouden door stenen
beelden in de vorm van mensen. Dit park vergroot ook nog eens de gezelligheid in de buurt. (132
woorden). Totaal aantal woorden: 486
Het creëren van een gebied dat past bij de omgeving en waarin de kinderen hun fantasie spelenderwijs de vrije loop kunnen laten.
blad 4
53
VERLOREN JUWELEN
LEONTIEN WIEHINK
verloren juwelen
Verloren Juwelen
Het Regentessekwartier is tussen 1885-1910 aangelegd in voormalige polder ’t kleine Veentje. De wijk is vernoemd naar
koningin Regentesse Emma, onder haar bewind is deze wijk tot stand gekomen. Een wijk met allure bestaande uit monumentale herenhuizen, pleinen en groenvoorzieningen. Het Regentessekwartier kent ondertussen inwoners van vele
nationaliteiten en wordt vooral bewoond door jonge gezinnen. De speelgelegenheden voor kinderen is beperkt.
Voor het ontwerp van een bespeelbare openbare ruimte is gekeken naar het gehele aangewezen plangebied. Daarbinnen
zijn drie plekken uitgewerkt. Het uitgangspunt voor het ontwerp is de periode waaruit de wijk is gebouwd. Koningin Emma
en de landschapsstijl, een gemengde stijl met neostijlen en mozaïekbedden, zijn inspiratiebronnen geweest. Koningin
Emma had een voorliefde voor rijk versierde jurken van kant met daarbij behorende juwelen. De juwelen zijn gebruikt in
de ontwerpen voor de buitenruimte. De tijd van koningin Emma ligt achter ons, de wijk heeft veranderingen ondergaan.
De juwelen verwijzen naar de tijd van de opbouw van de wijk. Deze verloren juwelen vormen eigentijdse pareltjes in de
wijk.
In de verschillende straten van het Regentessekwartier komen diamanten uit trottoirtegels te voorschijn. In de vorm van
kettingen of gedeeltes hiervan, een tiara, broche of oorbel. Deze diamanten zijn gemaakt van gasbolreflectoren, zodat ze
glinsteren net als echte diamanten, in het donker of overdag. De diamanten vormen een speelaanleiding voor kinderen.
Het Regentesseplein is nu een sober plein, bestaande uit voornamelijk asfalt, een verloren kunstwerk, weinig groen en
hier en daar een speelelement. Het plein is niet aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Het plein zou kunnen dienen als
buurtplein, waar kinderen kunnen spelen en ouders kunnen praten met elkaar zittend op elementen in de schaduw van
de bomen. Het plein wordt a niveau aangelegd, zodat het toegankelijk is vanuit alle richtingen van de wijk. Bestaande
bomen worden aangevuld met de Koninklijke Paulownaboom, vernoemd naar de dochter van tsaar Paul 1, genaamd
Anna Paulowna Romanov. Het kunstwerk heeft een plek gekregen op het plein, het is nu onderdeel geworden van het
bestratingpatroon. Het kepplerplein vernoemd naar Johannes Keppler, was een Duitse astronoom, astroloog en wis-en
natuurkundige bekend om zijn hemelmechanica. Het plein is geïnspireerd op de vormen uit de natuurwetenschap.
In de Newtonstraat ter hoogte van het park De Verademing, ligt een stuk asfalt. Deze ruimte kan een plek bieden voor
ontmoeting en aanleiding geven tot spelen. Op het asfalt is een abstracte weergave van uitvergrote parelsnoeren aangebracht in thermoplastische belijningen. De parels komen in verschillende hoogtes uit het asfalt te voorschijn, waarop
gezeten of mee gespeeld kan worden. De ruimte wordt vergroend door drie Paulownabomen. De plek wordt veiliger
gemaakt door de weg af te schermen door middel van beukhagen.
Het Regentesseplein is een zeer open plek en nodigt niet uit om te verblijven, zittend tussen het voorbijgaande verkeer.
Door het Regentesseplein meer af te sluiten van het verkeer ontstaat er een relaxte binnentuin waar gezeten en gespeeld
kan worden op de verschillende banken en hinkelend over de gebogen belijning.
inspiratiebron, koningin Emma met haar rijk versierde kanten jurken en juwelen
inspiratiebron, parken aangelegd in de tijd van het aangewezen plangebied, het Zuiderpark 1920
Frederik Hendrikplein ca 1905
plangebied met drie uitgewerkte lokaties
Newtonstraat ter hoogte van park De Verademing
Kepplerplein
Oranjeplein ca 1864
Regentesseplein
Newtonplein ca 1906
Koningsplein 1908
verloren juwelen
verloren diamanten door het gehele plangied
Newtonstraat ter hoogte van het park De Verademing
uitvergrote parelsnoeren met parels komende uit het asfalt
straat in het Regentessekwartier met diamantensieraad
visualisatie uitvergrote parels van gepolyst beton die in verschillende hoogtes uit het asfalt steken. Zo onstaat er een patroon van bollen waarop gezeten en gespeeld kan worden.
visualisatie van een straat met diamanten in verschillende trottoirtegels
glasbolreflector in diamantrelief, de diamanten worden in verschillende trottoir-tegels gefreesd
parels in drie verschillende groottes en vier verschillende hoogtes
verloren juwelen
Kepplerplein
geslepen diamant in beton
boomrooster
een patroon van geslepen kristallen in de bestrating en in de vorm van inrichtingselementen op het Kepplerplein
geslepen edelsteen, zit/speelelement
visualisatie van het Kepplerplein gekeken in de richting van de Newtonstraat
geslepen edelsteen, zit/speelelement
geslepen edelstenen in rvs buis
Paulownia tomentosa, vernoemd naar de koningin
Anna Paulowna
verloren juwelen
Regentesseplein
bamboe banken met een licht uitgefreesd patroon voorzien van een donkere beits
omsloten Regentesseplein door middel van twee gebogen hagen
Verkeer
Om bij het Regentesseplein te komen moet de doorgaande weg overgestoken worden. Door aan twee
zijden van het plein zebrapaden aan te brengen wordt het veiliger om bij het Regentesseplein te komen.
Aan het einde van de Newtonstraat, richting de Suezkade, is een keer een aanrijding geweest met een kind.
De straat lijkt nu erg breed, daardat zowel de weg als de langsparkeervakken in asfalt zijn uitgevoerd. Om
deze zijde van de straat veiliger te maken worden de parkeervakken bestraat met straatstenen, net zoals
gedaan is bij de rest van de parkeervakken in de Newtonstraat. De weg lijkt hierdoor opties smaller, waardoor er minder hard gereden zal worden.
visualisatie gezien vanaf de entree naar het omsloten plein, waardoor er een veilige plek onstaat om te spelen
54
SPELEN MET VERANDERING
LIL & THOM / /visie
Visie spelen
Analyse Regentessenkwartier
Spelen begint al bij de stoep van je deur, want spel gebeurt
niet alleen in de daartoe bestemde ruimtes, zoals een omhei nde speelplek, maar spontaan en overal. Een kind loopt de
deur uit en raakt gefascineerd door wat zand bij een wegop breking of een s pinnenweb in een bankje. Verderop hoort het
kinderen spelen en wordt nieuwsgierig. Onderweg ernaar toe
loopt het als een koorddanser over de rand van de stoep om
zich later te voe gen bij het voetbalspel met de anderen. Spel
wordt bepaald door de kinderen zelf en is daardoor spontaan
en constant aan verandering onderhevig.
Het Regentessekwartier karakteriseert zich als een wijk met
een zeer ruimtelijke diversiteit. Statige herenpanden aan de
ene zijde, een ruige open ruimte met een energie centrale
aan de andere zijde,met daartussen smalle straten en veel
parkeerplekken. Er is veel verharding, weinig groen en op het
eerste gezicht domineert de auto. Na beter kijken blijkt de
wijk echter over veel potentieel interessante buitenruimtes te
beschikken die momenteel niet optimaal benut worden.
Enerzijds vinden we kleine autoluwe interne straatjes die
naar verstopte plekken leiden. Anderzijds vind je er grote
autoluwe plekken, zoals het circuit om het sportpark de Ve rademing. Deze hoogwaardige kwaliteit van de bestaande
structuur zou weer volledig tot haar recht kunnen komen als
het nieuwe plan voor De Verademing uitgevoerd wordt, om dat er opnieuw een fo cuspunt voor de wijk ontstaat.
Een kind speelt graag met dat wat niet direct voor hem of
haar bedoeld is. De oortjes van de bronzen beelden van de
lammetjes op het Osdorpplein in Amsterdam zijn geel van
slijtage door de kinderhandjes waar ze dagelijks aan worden
blootgesteld. Voor het kind is dit beeld geen kunst, maar
onderdeel van zijn fantasie. Spelen wordt hierdoor de kunst
van het uitvinden.
Door het veelzijdige aanbod van tv, internet en computer spelletjes, worden kinderen te weinig aagemoedigd om hun
eigen fantasie te gebruiken. Hun natuu rlijke zoektocht naar
mogelijkheden om te bewegen, te ontdekken en te ontmoeten
wordt ook door de formele speelplekken buiten, die eveneens
weinig ruimte aan de fantasie overlaten, niet of nauwelijks
gestimuleerd. De uitdaging voor de speelplek ontwerper is
om deze fysieke ontdekkingstocht weer te ondersteunen.
Hierbij gaat het om toelaten van spel op plekken en met
objecten die daar niet direct voor bestemd zijn, om zo het
kind de vrijheid te geven zijn of haar eigen fantasiewereld te
creëeren.
S p e l e n
me t
ver ander i ng
‘Een s p e e l t o e s t e l m o e t e c h t z i j n z o a l s e e n t e l e f o o n c e l e c h t i s , o m d a t j e e r k u n t
telef oner en, z oal s een bank ec ht i s om dat j e er op k unt z i tten.’ – Al do v an Ey c k , 19 6 2
/ /concept
De ruimtelijke structuur moet zoveel mogelijk intact worden
gelaten en de ruimtelijke potenties zo veel mogelijk benut.
In het ontwerp is er daarom gekozen om incidenteel een
nieuw object in de wijk te plaatsen. Het is gebaseerd op de
gedachte om bestaande object een vervreemding te laten on dergaan. Door deze vervreemding wordt het geschikt voor
spel.
Deze vervreemding vindt op twee manieren plaats. Ten eerste
door een object uit zijn alledaagse context te halen en in een
nieuwe omgeving te plaatsen. Door de verbeelding van het
kind verandert de omgeving alleen in zij n of haar gedachten wereld, in werkelijkheid zijn hierdoor geen aanpassingen
nodig.
OBJECTEN
SCHEEPSCABINE
RIOOLBUIZEN
A U TO
Ten tweede door een bestaand object volledig te abstra heren en haar functie te veranderen. Door een object een maal van functie te veranderen, worden de mogelijkheden er van getoond, waarna het kind wordt uitgedaagd er meerdere
toepassingen voor te verzinnen.
Het zijn allemaal speelaanleidingen die uitdagend en fanta sierijk zijn voor de kinderen, maar tegelijkertijd ook passen
binnen de huidige structuur van de openbare ruimte. Boven dien is het kiezen voor gebruikte objecten een duurzame
en goedkope oplossing. De grove objecten vormen een
natuurlijke tegenhang voor de energiecentrale die altijd op
de achtergrond opdeinsd. In de straten versterkt groen in
containers of auto’s, de zichtlijnen naar de Verademing en
dragen bij aan een meer groen karakter van de wijk. Visueel
is de link gelegd door alle objecten een herkenbare witte
kleur te geven. Wit, omdat het net als het spel van het kind
zichtbaar meeverandert in de tijd. En, wit mag vies worden,
het bewijs dat er echt wordt gespeeld.
L A N TA A R N PA A L
VISSERSNETTEN
A F VA L C O N TA I N E R
WE G O P B R E K I N G
S p e l e n
me t
ver ander i ng
OBJEC T IN C ON TEXT
OBJEC T GEISOL EER D
OBJEC T VERVR EEM D IN G
SPEELOBJECT
/ /uitwerking
P RINCIPE PL ATTEGRO ND
SC H EEPSC ABIN E
AU TO / C ON TAIN ER
S p e l e n
me t
ver ander i ng
“Door een object uit zijn alledaagse context te halen en i n e e n n i e u w e o m g e v i n g
te p l aa tse n ve ran der t de om geving in de gedachtenwer eld v an het k i nd”
S p e l e n
me t
v er ander i ng
55
HET RAPONSJESPAD
LINDA BRUNOTT EN JUDITH MAAS Het Raponsjespad
volg het gouden Raponsjespad naar de groene oase
Regentesselaan
Regentesseplein
Het Raponsjespad
volg het gouden Raponsjespad naar de groene oase
Newtonstraat
Weimarstraat
Het Raponsjespad
volg het gouden Raponsjespad naar de groene oase
Gouden pad leidt kinderen van verblijfsplezier naar spelgelegenheid/ 3d printer maakt springtouw, bal, kruk en kegel
Regentesselaan: eenrichtingsverkeer geeft ruimte aan brede boulevard met speelmogelijkheden en ruim fietspad/ tussenzone bevat fietsenstalling, hondenuitlaatstrook, opbergplek klikos/ nieuwe straatverlichting, bestrating en begroening zorgen voor sfeer
Jan Krosstraat: bestrating speelboulevard met gouden lijn/ straatverlichting/ groenvoorzieningen met speel- en verblijfmogelijkheden/ muur v/d verademing voorzien van nieuw hekwerk en speelse toegangen/ muur gebruikt voor beplanting en krijtbord
56
SURPRICE! SPEEL
LOOP DESIGN
SURPRICE! SPEEL
“Sinds langen tijd ben ik steeds stelliger tot de
overtuiging gekomen, dat menschelijke beschaving opkomt en zich ontplooit in spel, als spel”
[van Johan Huizinga, Homo Ludens, Groningen 1939]
SURPRICE! SPEEL neemt
de stedelijke context als zijn natuurlijke omgeving en wijzigt het iets met behulp van een reeks
verassingselementen die zijn verspreid over het
projectgebied. De kinderen en jongeren worden
betrokken bij de elementen die zo een onderdeel
worden van de dagelijkse wandeling in de stad en
in het bijzonder tijdens het spel. Hiermee is het de
bedoeling de kinderen en de jongeren afleiding te
geven en te verrassen van het alledaagse van de
stedelijke omgeving.
Deze nieuwe elementen in de stedelijke ruimte
moedigt kinderen aan om nieuwe spellen te bedenken ,waarbij men eerst begint met “Ik wil proberen” tot “Ik wil er zijn”. Hierbij kan ook de volwassene het plezier maken herontdekken: een van de
mooiste geschenken die het kind de volwassenen
kan geven, is onder andere het opnieuw leren
spelen!
Met andere woorden: het voorstel is om in het
projectgebied verassingselementen te introduceren om een “choreografie” te creëren. Deze choreografie alleen ontstaat door de manier waarop
de kinderen en jongeren met hun creativiteit of
fantasie gebruik zullen gaan maken van deze elementen.
STRATEGIE
de stedelijke ruimte
verrassingselementen
choreografie
grote openbare ruimten ->pleinen
straat ->langs assen die zijn voorzien van groen
“onder het huis”, de binnenplaatsen ->de tuinen
tijdelijke ruimtes
SURPRICE! SPEEL
In het project zijn verschillende “stedelijke kamers”
die gezien kunnen worden als aparte “thema’s”.
Sommige zijn ontworpen voor de allerkleinsten
om, samen met een volwassene, gewoon rustig
te bekijken, andere zijn weer bedoeld voor de oudere kinderen. Alle thema’s hebben hetzelfde uitgangspunt, namelijk het verbazen en verrassen,
vermaken en het genereren van ideeën waardoor
voor de kinderen een situatie wordt gecreëerd om
zich de hoofdrolspelers te voelen en te begrijpen
hoe belangrijk de ervaring van het spel in het leven is. Alles wat zij hiervoor nodig hebben is in hun
creatieve geesten.
Eenieder die door deze ruimte loopt kan zich “gewoon” laten verrassen en vermaken...met bijna
niets.
Het grafische hulpmiddel, om ons te helpen dit gebied van de stad te doorkruisen, is “Little Duck”.
Little Duck begeleidt de hoofdpersoon bij het ontdekken van de plaatsen waar hij zich kan vermaken, zoals: 1-“onder het huis”, waarvan we nog
nooit iets hadden gemerkt , op de binnenplaatsen
(de tuinen, de kleinen prive-rechterzaal)
2- in de straat ->langs assen die zijn voorzien van
groen
3- op de grote openbare ruimten ->pleinen
4- de tijdelijke ruimtes
De ruimtes zijn die de stad biedt, maar ze worden
herzien en opnieuw geïnterpreteerd. Zo wordt
een doodlopende weg een speelkamer, kan een
prive binnenplaats een “geheime educatieve tuin”
worden voor het spel met planten en kan een
straat of een openbaar park veranderen in een bijna theatrale ruimte, of een fantasie.
VERRASSINGSELEMENTEN EN CHOREOGRAFIE
2
1
6
3
4
7
5
1 WOLK VAN STOOM
8
8
9
1
2 DE GEHEIME TUIN
3 CONTAINERS VOOR HET
WISSELEN VAN SPEELGOED
SURPRICE! SPEEL
4-5 DE “SPEEL-KAMERS”
Maar ook Little Duck heeft een verrassing: hij laat
zijn voetafdrukken achter zodat toekomstige bezoekers zijn pad kunnen volgen.
7 KLIMMUUR/KLIMBOOM
8
BOOM OP ZIJN KOP
Volgens deze logica introduceert het project een
“programma van elementen” die op subtiele wijze
het scenario van het dagelijkse stedelijke gebruik
varanderd door te verrassen:
- een boom op zijn kop , klaar om een veilig
tijdelijk huis of onderdak in te bouwen of een
figuratief huis bevestigd aan de takken
- een geheime tuin, verscholen achter een oranje
deur die zich opent als iemand binnen komt
- een wolk van stoom die vrijkomt uit de takke
van het wegnetwerk
- de honderd schommels voor de choreografie
van een van de pleinen
- een muur om te beschilderen, in de rustige zij
straten
- de “speel-kamers”
- een pad zacht gemaakt van rubber
- het doel die schreeuwt als een bal in het ne
komt
- een muzikale tocht
- een spiegelhuis, bedoeld voor theatrale
improvisaties
- extra grote objecten: containers voor het
wisselen van speelgoed
Een uniek element verenigt ze allemaal: de kleur
oranje ...
6
DFOSHGFHZLFNLSKDFNBLKSF
9
HET DOEL DIE SCHREEUWT
SURPRICE! SPEEL
“Sinds langen tijd ben ik steeds stelliger tot de overtuiging gekomen, dat menschelijke beschaving opkomt en zich ontplooit in spel, als spel”, van Johan
Huizinga, Homo Ludens, Groningen 1939
Het Latijnse woord voor “zich vermaken” is ‘”DIVERTERE” (DI-VERTERE), dat
wil zeggen zich omdraaien, afleiden, afleiding van de geest van het gewone.
We weten dat kinderen een hoog ontwikkelt creatief gevoel hebben, en dat
we als volwassenen dat soms hebben weggestopt omdat “het spel niet een
serieuze zaak” is. Desondanks laten de statistieken zien dat plezier maken de
creativiteit en intelligentie vergroot.
SURPRICE! SPEEL neemt de stedelijke context als zijn natuurlijke omgeving en wijzigt het iets met behulp van een reeks verassingselementen die zijn
verspreid over het projectgebied. De kinderen en jongeren worden betrokken
bij de elementen die zo een onderdeel worden van de dagelijkse wandeling
in de stad en in het bijzonder tijdens het spel. Hiermee is het de bedoeling de
kinderen en de jongeren afleiding te geven en te verrassen van het alledaagse
van de stedelijke omgeving.
Deze nieuwe elementen in de stedelijke ruimte moedigt kinderen aan om nieuwe spellen te bedenken ,waarbij men eerst begint met “Ik wil proberen” tot “Ik
wil er zijn”. Hierbij kan ook de volwassene het plezier maken herontdekken:
een van de mooiste geschenken die het kind de volwassenen kan geven, is
onder andere het opnieuw leren spelen!
Met andere woorden: het voorstel is om in het projectgebied verassingselementen te introduceren om een “choreografie” te creëren. Deze choreografie
alleen ontstaat door de manier waarop de kinderen en jongeren met hun creativiteit of fantasie gebruik zullen gaan maken van deze elementen.
In het project zijn verschillende “stedelijke kamers” die gezien kunnen worden
als aparte “thema’s”. Sommige zijn ontworpen voor de allerkleinsten om,
samen met een volwassene, gewoon rustig te bekijken, andere zijn weer bedoeld voor de oudere kinderen. Alle thema’s hebben hetzelfde uitgangspunt,
namelijk het verbazen en verrassen, vermaken en het genereren van ideeën
waardoor voor de kinderen een situatie wordt gecreëerd om zich de hoofdrolspelers te voelen en te begrijpen hoe belangrijk de ervaring van het spel in het
leven is. Alles wat zij hiervoor nodig hebben is in hun creatieve geesten.
Eenieder die door deze ruimte loopt kan zich “gewoon” laten verrassen en
vermaken...met bijna niets.
Het grafische hulpmiddel, om ons te helpen dit gebied van de stad te doorkruisen, is “Little Duck”.
Little Duck begeleidt de hoofdpersoon bij het ontdekken van de plaatsen waar
hij zich kan vermaken, zoals:
-
“onder het huis”, waarvan we nog nooit iets hadden gemerkt , op de binnenplaatsen
->de tuinen, de kleinen prive-rechterzaal,
-
in de straat ->langs assen die zijn voorzien van groen
-
op de grote openbare ruimten ->pleinen
-
tijdelijke ruimtes
De ruimtes zijn die de stad biedt, maar ze worden herzien en opnieuw geïnterpreteerd. Zo wordt een doodlopende weg een speelkamer, kan een prive binnenplaats een “geheime educatieve tuin” worden voor het spel met planten en
kan een straat of een openbaar park veranderen in een bijna theatrale ruimte,
of een fantasie.
Maar ook Little Duck heeft een verrassing: hij laat zijn voetafdrukken achter
zodat toekomstige bezoekers zijn pad kunnen volgen.
Volgens deze logica introduceert het project een “programma van elementen”
die op subtiele wijze het scenario van het dagelijkse stedelijke gebruik varanderd door te verrassen:
- een boom op zijn kop , klaar om een veilig
tijdelijk huis of onderdak in te bouwen of een
figuratief huis bevestigd aan de takken
- een geheime tuin, verscholen achter een oranje
deur die zich opent als iemand binnen komt
- een wolk van stoom die vrijkomt uit de takke
van het wegnetwerk
- de honderd schommels voor de choreografie
van een van de pleinen
- een muur om te beschilderen, in de rustige zij
straten
- de “speel-kamers”
- een pad zacht gemaakt van rubber
- het doel die schreeuwt als een bal in het ne
komt
- een muzikale tocht
- een spiegelhuis, bedoeld voor theatrale
improvisaties
- extra grote objecten: containers voor het
wisselen van speelgoed
Een uniek element verenigt ze allemaal: de kleur oranje ...
SURPRICE! SPEEL
Ik verklaar dat het ontwerp voor de wedstrijd Jantje Beton intellectueel
eigendom is van de ontwerper wiens naam en adres zijn gekoppeld aan het
motto: SURPRICE! SPEEL
57
HET SPEELKWARTIER:
DE REGENTESSEROUTE
LUKAS WOLZAK & NOELLE INGEVELDT