De Kattenbel - De Breede Hei

Nieuws van de directeur
Beste allemaal
R . K .B A S I S S C H O O L
Datum :
Jaargang:
Aflevering:
Redactie:
02-07-2014
22
22
[email protected]
www.breedehei.nl
Agenda
9-juli
02 t/m 04 juli
07 juli
9-jul
14 jul
15-jul
17-jul
18-jul
21-juli t/m 29-aug
Kennismakingsochtend
nieuwe groep
Jaarafsluiting op Hoofdgebouw
Kamp groep 8
Verkiezing MR
Jaarafsluiting
Inleveren strook schoolfotograaf
Musical groep 8
Rapport 2 en continurooster
Studiedag - alle kinderen vrij
Zomervakantie
Vanaf thuis een kort berichtje van mij.
Inmiddels is mijn operatie alweer een tijdje achter de rug
en kan ik zeggen dat mijn herstel voorspoedig verloopt
maar nog wel enige tijd zal duren.
Zo goed zelfs dat ik afgelopen week kort koffie heb gedronken op school. Het was geweldig om een aantal collega’s en leerlingen weer te zien.
Ik hoop dat ik dat de komende tijd vaker zal kunnen
doen.
Voor bijna iedereen zit het schooljaar er weer bijna op
en breekt de vakantie aan.
Ik wens iedereen alvast een mooie en rustige vakantie
toe en hoop iedereen in goede gezondheid gauw weer
te zien en wil nogmaals bedanken voor alle attenties,
kaartjes, etc. het afgelopen jaar.
Met vriendelijke groet,
Rieny Vos
Zomervakantie 2014 op de bso: Joris en de Oepsdraak
Gezonde voeding Tip 19
Klokvaste maaltijden
Eten op vaste uren en plaatsen is belangrijk voor elk kind. Een kind heeft behoefte
aan regelmaat, ook met betrekking tot eten.
Als ze oud genoeg zijn om de klok te lezen,
weten ze wanneer ze aan tafel worden
verwacht. Eet bij voorkeur met het hele
gezin samen. Zo leren kinderen die momenten te waarderen en maak je ze duidelijk dat de hele dag door eten niet kan.
Door op vaste momenten te eten houd je
ook een beter overzicht op wat je zelf maar
ook op wat je kinderen eten.
Kattenkreet
De laatste loodjes wegen het zwaarst.
(Bij zwaar werk is het laatste vaak het moeilijkst.)
Meester hoeveel toetsen moeten we nog?
Joris vindt een groot ei. Hij
besluit het uit te broeden
en tot zijn grote verrassing
komt er een draakje uit! Het
draakje is lief, maar ook
heel onhandig…. Oeps!
Met dit zomervakantiethema beleven we 6 weken
lang Amersfoortse avonturen op de bso’s van de SKA. Voor elke leeftijdsgroep zijn
er iedere dag leuke activiteiten. Kijk op
www.ska.nl/oepsdraak.
Geen klant en toch naar de bso? Dat kan!
Ook als u geen klant bent van de
SKA, kunt u uw kind opgeven voor
een dagje (of meerdere) bso, Wij leggen u graag uit hoe eenvoudig dat
werkt. Bel 033 - 470 13 03 of mail
naar [email protected] Meer informatie:
www.ska.nl.
De Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt schooljaar 2014/2015 op onderstaande data
om uw zoon/dochter op de foto te zetten.
Dinsdag 23 september 2014 individuele/groepsfoto’s kinderen
hoofdgebouw.
Woensdag 24 september 2014 individuele/groepsfoto’s kinderen
Engweg en alle broer/zus foto’s.
U bent nog in de gelegenheid om t/m 1 september 2014 de foto’s te bestellen van het schooljaar
2013/2014
Alle broer/zus foto’s worden op woensdag 24 september 2014 onder schooltijd gemaakt.
Wilt u hiervan gebruik maken, dan verzoeken wij u om het onderstaande strookje volledig in te vullen en in te leveren in de blauwe brievenbus van de Ouderraad. Deze brievenbus staat op het
Hoofdgebouw.
Op de Engweg is dit mogelijk het strookje in te leveren bij de desbetreffende leerkracht.
Uiterlijk inleveren op maandag 14 juli 2014.
Wanneer wij geen antwoordstrookje van u retour ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wenst te maken van de gezamenlijke foto.
Met vriendelijke groet,
De fotograafcommissie

Antwoordstrook schoolfotograaf (uiterlijk inleverdatum maandag 14 juli 2013)
Ja, wij willen graag dat onze kinderen samen op de foto komen
Naam kind: ................................................................................ Groep: ............................................
Naam kind: ................................................................................ Groep: ............................................
Naam kind: ................................................................................ Groep: ............................................
Naam kind: ................................................................................ Groep: ............................................
Graag vermelden van de groep van schooljaar 2014-2015
Weet jij wat er speelt in Kattenbroek?
We zijn van start gegaan met een groep betrokken ouders met kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs (bovenbouw) en voortgezet onderwijs uit kattenbroek. In deze groep bespreken wij
waar wij als ouder tegen aan lopen in het opvoeden/opgroeien in kattenbroek.
Je zult het vast herkennen: Stress in de ochtend, verveling, veiligheid, altijd druk en voor de duizendste keer…..
Wij zijn nog op zoek naar jou als betrokken ouder, wil jij meedenken en meedoen?
Het kost je per maand 2 uur aan de bijeenkomsten en voortvloeiende acties. Als ouders kunnen wij
van elkaar leren. Hoe leuk om elkaar te ondersteunen! En heerlijk om te weten dat u niet de enige
bent met vragen. We hopen jou te zien!
Je kan je aanmelden voor Wij Kattenbroek?
bij:[email protected]
Interview met Dorien Nanlohy, Klassenouder van groep 5A.
Wil je je eerst voorstellen wie ben je, wie zijn je kinderen en in welke klas(-sen) zit(-ten) ze?
Hallo ik heet Dorien. Ik heb twee kinderen Kijn in groep 2C en Oscar in groep 5A
Sinds wanneer ben je klassenouder?
Eerst was ik klassenouder bij Kijn, dat was vorig jaar bij juf Erna. En nu ben ik klassenouder
bij groep 5A bij juf Ellis.
Wat doet een klassenouder precies?
Organiseren van de juffendag, mailen naar de ouders van de klas me tverschillende informatie, de klassenside bijhouden ( met foto’s en stukjes teks) en het cultuuruitje organiseren. Ik doe dit niet alleen maar samen met Klassien, de andere klassenouder.
Wat vond je tot nu toe de leukste activiteit die je als klassenouder hebt begeleidt?
De klassenside bij houden en de juffendag organiseren. De juffendag was namelijk een verassingsfeest voor de juf. De kinderen mochten allemaal optreden en dat vonden zij heel
leuk. Ook was het leuk omdat we het zelf mochten organiseren.
Hoe word je klassenouder?
Sommige ouders worden gevraagd door de juffen, maar ik heb zelf aan de juf gevraagd of ik
klassenouder mocht worden. Ook omdat ik vorig jaar bij Kijn klassenouder was en dat ik
Oscar had belooft te vragen of ik nu bij zijn klas klassenouder mocht worden en dat kon gelukkig.
Wat is er leuk aan klassenouder zijn?
Je bent als ouder meer betrokken bij de klas. Je kunt ook de sfeer met ouders meer binden.
Je was ook klassenouder bij je dochter bij de kleuters. Is er een verschil van klassenouder zijn bij
groep ½ of bij de groep 5 en zo ja wat is het verschil?
Bij de groep ½ wordt je vaker ingeschakeld voor hulp dan bij groep 5. Maar het is zeker niet
minder leuk. Ik vindt klassenouder bij beide groepen heel leuk.
Hoe veel tijd kost het om klassenouder te zijn?
Heeeel weinig! Je kan het zelf bepalen hoe actief je bent als klassenouder, maar ik zou het
wel aanraden om klassenouder te worden, want het is ook heel leuk.
Als laatste vraag ken je iemand die lid is van de ouderraad? En zo ja wie zal ik de volgende keer
interviewen?
Ja, ik ken iemand Diana Schoenmaker. Volgens mij is het haar laatste jaar dat ze in de ouderraad zit en heeft ze al heel lang in de ouderraad gezeten.
Dorien, bedankt voor dit interview.
Laatste nieuws jaarsluiting
Lieve kinderen, beste ouders,
U heeft massaal gereageerd op de oproep om u op te geven voor de jaarsluiting van onze school.
We verwachten zo’n 885 mensen (287 kinderen en 598 volwassenen). Dat belooft een grandioos
feest te worden.
De aanmeldbriefjes leverden toch wat vragen/onduidelijkheden op als: ‘Geef ik me nu op voor het
feest’ of ‘geef ik me op voor de Vossenjacht’.
Door deze ‘verwarring’ is het de organisatoren niet duidelijk wie waarvoor heeft ingetekend.
Maar…. daar zijn we uitgekomen.
Het feest begint om 17.00 uur. Alle kinderen krijgen een polsbandje. Deze moeten zij omhebben
als zij naar het feest gaan. (Zo kunnen we er voor zorgen dat ongenode gasten het plein niet betreden en de veiligheid gewaarborgd kan worden).
Gezinnen die deelnemen aan de Vossenjacht worden verdeeld over twee routes. Een gele en een
oranje route. Op het plein staan 2 vertrekplaatsen in de buurt van het podium aangegeven. Daar
kunnen gezinnen zich verzamelen en in groepen van 10 a 12 personen (3 gezinnen per groep,
uitgaande van de jongste kinderen) vertrekken. De groepen kunnen door de gezinnen zelf samengesteld worden. Dit kunt u mogelijk voorafgaande aan het feest zelf al organiseren. Bij het
podium worden de routes uitgedeeld en kunt u op het gegeven signaal om de minuut vertrekken.
Alle groepen worden om 18.45 uur weer terug verwacht op het schoolplein.
De gele route wordt gewandeld door de groepen 1/2a , 1/2c, 3a, 4a, 5a en 6a.
De oranje route wordt gewandeld door de groepen 1/2b, 1d, 3/4b, 5/6b, 7a en 7b.
De kinderen van de groepen 8 helpen mee op het schoolplein.
Voor de mensen die niet meewandelen blijft er gezelligheid op het plein. De 033DJ’s feat. DJ Jilles (groep 5a) luisteren het feest op en verzorgen vanaf 17.00 uur de muziek. U kunt onder het
genot van een hapje en een drankje elkaar ontmoeten. Muntjes (10 voor €5,-, graag gepast betalen) voor de versnaperingen zijn vanaf 17.00 uur verkrijgbaar op het plein bij het klimrek. Rond
18.45 uur is iedereen weer op het plein.
We besluiten het feest met optredens van/uit alle groepen en de bekendmaking van de Fijn Plein
acties van het afgelopen schooljaar.
Wij wensen iedereen een zeer fijn jaarfeest.
Werkgroep jaarfeest