20140224 cbs verslag openbaar

College van burgemeester en schepenen van 24 februari
2014
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
1
Secretariaat. Notulen cbs 17 februari 2014. Goedkeuring.
Burgerzaken. Verkiezingen. Inschrijving van EU-burgers op kiezerslijst.
Lokale economie. Ambulante handel. Aanvraag verkoop smoutebollen op
privéterrein in Voortkapel in 2014.
Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen.
Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen.
Milieu. Vlarem 2de klasse, melding van overname vergunning van nv Estée Lauder
Northern Europe Distribution Center door nv Estée Lauder, gelegen
Nijverheidsstraat 9. Aktename.
Milieu. Vlarem 2de klasse, Estée Lauder NV, Nijverheidsstraat 9 verandering door
uitbreiding. Milieuvergunning.
Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit chirofuif Oevel op 29 maart 2014.
Toelating.
Brandweer. Vorming. Vormingsvoorstellen 24 februari 2014.
Basisonderwijs. Anouk Vandeperre. Aanstelling tijdelijk leermeester L.O. als
vervanger1.
Basisonderwijs. Vorming. Vormingsvoorstellen 24 februari 2014.
Ruimtelijke Ordening. Bouwberoep: Hoog Heultje 84 (2010/028) 2.
Ruimtelijke Ordening. Hoorzitting bouwberoep: Hoog Heultje 84 (2014/028) 3.
Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling: Binnenblok.
(319TLO)
Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling: de MerodedreefBeeltjensdreef. (190B)
Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling: OevelsedreefTongerlostraat. (116Oevel)
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: 3Bouw4:
Olenseweg 256 (2013/185).
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: 3Bouw5:
Olenseweg 258 (2013/202).
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Kouden Eerd 16
(2013/186) 6.
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Kardinaal
Cardijnlaan 25 (20143/176) 7.
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Gravin de
Merodestraat 126 (2013/187) 8.
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
3
persoonlijke gegevens verwijderd
4
persoonlijke gegevens verwijderd
5
persoonlijke gegevens verwijderd
6
persoonlijke gegevens verwijderd
7
persoonlijke gegevens verwijderd
2
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
Aanwezig:
8
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Goorken 30/1
52013/189) 9.
Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Advies: Intop Experts bvba: Leistraat
(321TLO).
Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Vergunning: Binnenblok. (319TLO) 10
Ruimtelijke Ordening. Verkavelingswijziging. Advies: Neurusstraat 36 (232TLO/2)
11
.
Ruimtelijke Ordening. Werken van geringe omvang. Vergunning: Star Meal nv:
Nijverheidsstraat 56 (2013/545).
Secretariaat. OCMW. Kennisname overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk
Welzijn 29 januari 2014.
Overheidsopdrachten. Opleiding leidinggeven. Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en lijst met aan te schrijven leveranciers.
Overheidsopdrachten. Raamcontract diverse kleine onderhouds- en
herstellingswerken aan wegen 2013-2015 - dienstjaar 2013. Goedkeuring
eindafrekening.
Overheidsopdrachten. Onderhoudswerken aan waterlopen 3e categorie.
Toewijzing.
Sport. Sportraad. Verslag sportraad januari 2014.
Toerisme. Overleg gidsen gemeentehuis. Kennisname verslag van 14 februari
2014.
Toerisme. Plaatsing deelgebiedbaken Beeltjens. Kennisname overleg 10 februari
2014 en goedkeuring locatie voor plaatsing deelgebiedbaken.
Toerisme. Projectgroep de Merode. kennisname verslag vergadering 6 februari
2014.
Toerisme. Toeren tussen torens. Beslissing medewerking door openstellen van
zolder gemeentehuis.
Cultuur. Feestmaterialen. Overdracht materialen op zondag 18 mei 2014.
Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 9 - de Merodezaal Heultje.
Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 9 - De Zoerla.
Cultuur. Gratis gebruik gemeentelokalen. Week 9 - Kamp A.
Cultuur. Cultuurraad. Kennisname verslag vergadering 5 februari 2014.
Secretariaat. Geschenken. Fototentoonstelling Oirschot.
Overheidsopdrachten. Dakrenovatie tekenschool/muziekacademie,
Boerenkrijglaan 23. Starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter
Herman Wynants, Filip Verrezen vanaf punt 040, Kelly Verboven, Lowie
Thys, Tinne Wuyts, Iris De Wever vanaf punt 040 - schepenen
Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen
Jo Vankrunkelsven - secretaris gemeente en ocmw
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
10
persoonlijke gegevens verwijderd
11
persoonlijke gegevens verwijderd
9
Verontschuldigd:
--------------------------------------------------------------------------------------Om 15:00 uur opent, Guy Van Hirtum, voorzitter de vergadering.
001
Secretariaat. Notulen cbs 17 februari 2014. Goedkeuring.
De notulen van de vorige zitting worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
002
Burgerzaken. Verkiezingen. Inschrijving 11 EU-burgers op kiezerslijst12.
003
Lokale economie. Ambulante handel. Aanvraag verkoop smoutebollen
op privéterrein in Voortkapel in 2014.
Voorgeschiedenis
JEPCO bvba, Steenweg op Diest 124, 2300 Turnhout13, vraagt om smoutebollen te verkopen
in Voortkapel.
De firma JEPCO bvba beschikt over een "machtiging ambulante handel als werkgever".
Feiten en context
Concreet wil de firma JEPCO bvba op privé domein smoutebollen verkopen:
namelijk op de parking van café "De Boez" van vrijdag 28/02/14 tot zondag 2/03/14
Argumentatie
Firma Jepco heeft in het verleden ook toestemming gekregen om smoutebollen te verkopen
op deze locatie. De verkoop is eerder kleinschalig bedoeld.
Financiële weerslag
De verkoop zal doorgaan op privé domein. Hiervoor geld een retributie van een halve euro
per vierkante meter per dag.
De smoutebollenkraam is zes meter lang en twee meter breed. Twaalf vierkante meter maal
vijftig eurocent is zes euro maal drie dagen is achttien euro.
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
004
Het college geeft toelating aan de heer Kim Jespers, namens JEPCO bvba,
Steenweg op Diest 124, 2300 Turnhout om op privé domein smoutebollen te
verkopen in Voortkapel, namelijk op de parking . van café "De Boez"
van vrijdag 28/02/14 tot zondag 2/03/14.
Het college geeft opdracht aan de plaatsmeester om de aanvrager met een
aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van deze beslissing en de
nodige retributiegelden te innen.
Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring
bestellingen.
Feiten en context
12
13
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
Verschillende gemeentelijke diensten dienen aankoopvoorstellen in via de financiële dienst
die belast is met de kredietbewaking.
Het college stelt de noodzaak vast en neemt de beslissing om tot bestelling over te gaan.
BESLUIT
Artikel 1 Het college neemt akte van de voorstellen en besluit over te gaan tot de
volgende bestelling:
Administratie/algemeen bestuur
1) kantoormateriaal voor economaat: 141,05 EUR
2) vreemdelingenregister voor dienst burgerzaken: 139,15 EUR
3) jaarlijks onderhoud biometrische packs burgerzaken: 1.016,40 EUR
4) adreskaartjes personeelsleden: 339,64 EUR
5) boek: "Het nieuwe ontslagrecht" voor dienst personeel: 66,78 EUR
6) lunchvergadering nav "De slimste gemeente": 86,30 EUR
7) busvervoer naar opname "De slimste gemeente": 391,14 EUR
8) verbruik abdijbier Tongerlo/brouwerij Haacht, restwaarde periode 20012013: 1.929,87 EUR
9) inbinden en leveren op de rechtbank van akten burgerlijke stand 2013:
714,11 EUR
10) etuis voor babypasjes: 60,50 EUR
11) ontbijt en middagmaal voor medewerkers verkiezingsdag: 2.343,22 EUR
12) verwerken van gecodeerde CD-rom tot alle documenten verkiezingen:
2.507,27 EUR
13) materiaal voor wegwijzers verkiezingen: 612,33 EUR
Technische diensten
14) slot voor kastje dienst burgerzaken: 13,25 EUR
15) matten voor bescherming parket, dienst burgerzaken: 419,94 EUR
16) mortel -op afroep- voor allerlei werkzaamheden gemeentehuis: 2.057 EUR
17) huren en kuisen van matten inkomhal gemeentehuis gedurende 2014:
1.007,19 EUR
18) Extra licentie 3P voor Michiel Denolf: 114,95 EUR/per maand
19) verfproducten voor algemeen gebruik: 784,90 EUR
20) spades voor allerlei werkzaamheden: 174,19 EUR
21) divers materiaal voor elektriciens: 60,16 EUR
22) rolmeters voor aanvulling magazijn: 88,03 EUR
23) banden voor voertuig XNU431: 104,93 EUR
24) banden voor voertuig KDQ484: 119,55 EUR
25) banden voor voertuig 902BTG: 187,25 EUR
26) herstellen dieselprobleem JCB FVJ566: 450,08 EUR
27) herstellen hogedrukreiniger: 346,54 EUR
28) herstellen compressor: 449,39 EUR
29) plaatsen elektrische bediening zoutstrooier: 363 EUR
30) herstelling veegwagen 127ATP: 69,58 EUR
Watervoorzieningen
31) 10X camera-inspectie voor opzoeken huisaansluitingen: 850 EUR
32) verf voor schilderen hydranten: 132,52 EUR
Brandweer
33) batterijen voor defibrillators en divers materiaal voor ziekenwagens:
1.312,22 EUR
Toerisme
34) Advertenties promotie prinsheerlijk picknicken: 1.644,39 EUR
Groene ruimte
35) plantjes voor aanplanten perken: 6.230,46 EUR
36) potgrond voor beplanting: 592,90 EUR
37) controle en verslag van boom Merodezaal: 272,25 EUR
38) herstellen kettingzaag: 341,95 EUR
Bibliotheek
39) Toner cartridge: 93 EUR
Cultuur
40) vervangen spots Merodezaal: 57,12 EUR
41) materiaal voor herstellen plafond Merodezaal: 186,54 EUR
42) busvervoer naar modemuseum Hasselt op 17/4/14: 360,40 EUR
Sport
43) bekers voor voetbal, vissen en duivensport: 423,50 EUR
Onderwijs
44) koffiezetapparaat met pompthermos voor school Heultje: 463,74 EUR
45) materiaal voor maken kaders school Voortkapel: 137,69 EUR
46) materiaal voor maken kaders en herstellen koepel school Oevel: 183,58
EUR
47) materiaal voor herstellen stoelen in scholen: 240,89 EUR
Kunstonderwijs
48) kast voor opbergen cello: 196,96 EUR
Investeringen
49) plaatsen nieuwe poorten technisch centrum: 10.285 EUR via budgetsleutel:
2210100/011902, voorzien op raming 802.
50) uitbreken en afvoeren oud tapijt + nieuw tapijt voor bibliotheek: 9.487,92
EUR via budgetsleutel: 2210100/0703, voorzien op raming 728.
51) aankoop van 2 muziekinstrumenten: 2.200 EUR via budgetsleutel:
2411000/0820, voorzien op raming 657.
005
Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen.
Feiten en context
Het college heeft zijn bevoegdheden inzake het budgethouderschap niet gedelegeerd en
dient bijgevolg de te betalen bedragen goed te keuren.
BESLUIT
Artikel 1
Het college keurt de te betalen bedragen goed van nr. 360 + 441, 473 tot en
met 503, 523+524, 543 tot en met 547 en 552+553 over het dienstjaar 2014.
006
Milieu. Vlarem 2de klasse, melding van overname vergunning van nv
Estée Lauder Northern Europe Distribution Center door nv Estée
Lauder, gelegen Nijverheidsstraat 9. Aktename.
Voorgeschiedenis
Volgende beslissingen werden genomen met betrekking tot het betreffende perceel met
huidig nummer 203D5 of een deel ervan dat vroeger anders was genummerd:
- Op 14 april 1994 verleende het provinciebestuur een milieuvergunning 1ste klasse aan NV
Stafford Miller Continental voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van
een bestaande inrichting, een bedrijf voor de productie en opslag van farmaceutische en
cosmetische producten op perceel sec B, 4de afdeling, nummer 203A4, gelegen
Nijverheidsstraat 9 in Westerlo.
- Op 22 november 2004 verleende het college van burgemeester en schepenen een
milieuvergunning 2de klasse voor het uitbaten van een distributiecentrum aan nv Estée
Lauder Northern Europe Distribution Center op perceel sectie B, 4de afdeling, nummers
203D5 en 203Y4, gelegen Nijverheidsstraat 9-13, voor een periode die eindigt op 22
november 2024.
- Op 2 mei 2006 verleende het college vergunning voor de opslag van 200 ton kunststoffen
en 20 ton karton aan Emerson & Cuming Microwave Products, op perceel sectie B, 4de
afd, nr. 203Y4, gelegen Nijverheidsstraat 9/11.
- Op 22 mei 2006 weigerde het provinciebestuur aan NV Emerson & Cuming Microwave
afwijking op Vlarem II voor het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of
ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen, op perceel sec B, 4de afd,
nr. 203Y4, gelegen Nijverheidsstraat 9/11.
- Op 18 maart 2013 verleende het provinciebestuur vergunning aan NV Estée Lauder voor
het wijzigen van de lozingsnormen van bedrijfsafvalwater voor een inrichting gelegen
Nijverheidsstraat 9 tot 19.
- Op 19 maart 2013 diende NV Estée Lauder een aanvraag voor een milieuvergunning 1ste
klasse in. Deze aanvraag werd weer ingetrokken op 4 april 2013.
- Op 17 juni 2013 verleende het college vergunning aan NV UTI Belgium voor het
veranderen door uitbreiding en toevoeging van perceel 4/B/203D5 aan een inrichting voor
de op- en overslag van goederen, gelegen Nijverheidsstraat 11A.
- Op 17 oktober 2013 diende NV Estée Lauder een nieuwe aanvraag in, dit keer voor een
milieuvergunning 2de klasse, voor het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande
inrichting en het veranderen door uitbreiding van een bedrijf voor de vervaardiging en de
distributie van cosmeticaproducten, op perceel sectie F, 4de afdeling, nummer 203D5,
gelegen Nijverheidsstraat 9, 2260 Westerlo. Deze procedure is nog lopende.
- Op 10 februari 2014 ontving de milieudienst een melding van overname van de
milieuvergunning op naam van nv Estée Lauder Northern Europe Distribution Center door
de NV Estée Lauder (dossiernummer K2/2013/716). Bij ontvangst van de melding wordt
een ontvangstbewijs afgeleverd. Dit ontvangstbewijs is voor de aanvrager het bewijs dat hij
de aan de meldingsplicht heeft voldaan.
Feiten en context
- Voorwerp: de melding van overname van de milieuvergunning op naam van nv Estée Lauder
Northern Europe Distribution Center door de NV Estée Lauder omvat volgende rubrieken
(geen wijzigingen t.o.v. vorige melding):
• het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare
riolen (voormalige rubriek 3.3);
• een transformator (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 1.150
kVA (12.2.2°);
• vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met
een geïnstalleerd totaal vermogen van 215 kW (12.3.2);
•
elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen
voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de
kernbrandstofcyclus, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 100 kW
tot en met 10.000 kW (12.1.1°);
• al dan niet overdekte ruimte waarin meer dan 25 autovoertuigen en/aanhangwagens
andere dan personenwagens, gestald worden (15.1.2);
• koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en
airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200
kW, met name:
- airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 180 kW;
- luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 60 kW (16.3.1.2);
• opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met
uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen
van 27.000 liter cosmeticaproducten in individuele verkoopsverpakkingen (meer dan
500 liter tot en met 30.000 liter) (17.3.4.2);
• opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld
onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 15.000 liter
cosmeticaproducten in individuele verkoopsverpakkingen (meer dan 5.000 liter tot
en met 100.000 liter) (17.3.5.2);
• opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar
dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met
een totaal inhoudsvermogen van 125.000 liter, met name:
- 110.000 liter cosmeticaproducten in individuele verkoopsverpakkingen;
- 2 ondergrondse houders voor stookolie met een capaciteit van respectievelijk 5.000
liter en 10.000 liter per houder (17.3.6.2);
• opslagplaatsen voor cosmetische stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder
rubriek 17 en 48, met een capaciteit van 220 ton (meer dan 10 ton) (22.2);
• motoren met inwendige verbranding (31.1.1):
- twee vast opgestelde verbrandingsmotoren (sprinklerpompen) met een totaal
nominaal vermogen van 350 kW (2x175 kW);
- vast opgestelde noodgenerator (computer) met een totaal nominaal vermogen van
125 kW;
• papier:
-de opslag van papier en karton en voor waren uit papier en karton met een
capaciteit van maximum 10 ton in het magazijn;
- de opslag van papier en karton in afvalcontainers met een totale capaciteit van
maximum 30 ton in open lucht (33.4);
• verbrandingsinrichtingen op stookolie zonder elektriciteitsproductie
(stookinstallaties) met een gezamenlijk warmtevermogen van 1.823 kW (43.1.2).
- ligging: op perceel sectie B, 4de afdeling nr. 205D5, gelegen Nijverheidsstraat 9 te 2260
Westerlo.
- riolering: het bedrijf is volgens het zoneringsplan gelegen in het centrale gebied. Er ligt een
gemengd stelsel dat afvoert naar het RWZI in Geel.
- bestemming: de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
- stedenbouwkundige vergunning: op 31 juli 1964 verleende het college aan Stafford Miller
Continental een vergunning voor het bouwen van een nijverheidsgebouw met burelen met
de te voorziene uitbreiding. Nadien werden verschillende vergunningen verleend voor
uitbreidingen, renovaties en aanpassingswerken. Op 14 oktober 2013 verkreeg Intervest
Offices & Warehouses nv een vergunning voor het wijzigen van de buitenaanleg en het
splitsen van verkeersstromen.
- watertoets: de inrichting is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied zodat men in alle
redelijkheid lijkt te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht
ten gevolge van de gevraagde inrichting. De gevraagde inrichting is niet gelegen in een
waterwingebied noch in beschermingszones. De gemelde inrichting is verenigbaar met de
doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid;
Argumentatie
Het betreft de melding van overname van een bestaand, vergund 2de klasse bedrijf op naam
van de NV Estee Lauder NEDC door de NV Estee Lauder. Het gaat om een fusie door
overname waardoor eerstgenoemde ophoudt te bestaan.
De einddatum van de lopende milieuvergunning is 22 november 2024.
Door het naleven van de in de milieuvergunning opgelegde algemene en sectorale
milieuvergunningsvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de
effecten op het leefmilieu, de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de
gevraagde verandering tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Juridische grond
- het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere
besluiten, waarin het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem)
vastgesteld is;
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten,
waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen
zijn.
BESLUIT
Artikel 1 Het college neemt akte van de melding van overname van de milieuvergunning
op naam van nv Estée Lauder Northern Europe Distribution Center door de
NV Estée Lauder, Nijverheidsstraat15, 2260 Westerlo, op perceel sectie B, 4de
afdeling, nr. 205D5, gelegen Nijverheidsstraat 9 te 2260 Westerlo.
007
Milieu. Vlarem 2de klasse, Estée Lauder NV, Nijverheidsstraat 9
verandering door uitbreiding. Milieuvergunning.
Voorgeschiedenis en samenvatting
Op 17 oktober 2013 heeft Estée Lauder NV een milieuvergunningsaanvraag 2de klasse
ingediend voor het hernieuwen en het veranderen door uitbreiding van een bedrijf voor de
vervaardiging en distributie van cosmeticaproducten, op perceel sectie F, 4de afdeling,
nummer 203D5, gelegen Nijverheidsstraat 9, 2260 Westerlo. Op de gevraagde locatie zal
enkel opslag en distributie worden uitgevoerd, geen productie.
De aanvraag werd op 15 november 2013 ontvankelijk en volledig verklaard.
Feiten en context
- Het voorwerp van de aanvraag betreft een hernieuwing en een verandering door
uitbreiding, omvattend:
-Rubriek 3.3: deze rubriek wordt omgevormd naar rubriek 3.2.2.a door wijziging
indelingslijst
-Rubriek 3.2.2.a: nieuw: lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1,5 m³/uur,
36 m³/dag in de openbare riolering. (klasse 3)
-Rubriek 12.1.1.a: nieuw: noodgroep met een totaal geïnstalleerd vermogen van 180 kW.
(klasse 3)
-Rubriek 12.2.2: hernieuwing: transformatoren met een vermogen van 1150 kVA. (klasse
2)
-Rubriek 12.3.1: nieuw: vast opgestelde accumulatoren waarbij het product van het
vermogen (Ah) met de klemspanning (V) 93600 bedraagt. (klasse 3)
-Rubriek 12.3.2: hernieuwing + vermindering: accumulatoren met een vermogen van 55
kW (= vermindering met 160 kW). (klasse 3)
-Rubriek 16.3.1.1: hernieuwing: airconditioninginstallaties met een drijfkracht van 180 kW.
(klasse 3)
-Rubriek 16.3.2.1.a: hernieuwing: compressoren met een drijfkracht van 60 kW. (klasse 3)
-Rubriek 17.3.4.2.a.1: rubriek is niet meer van toepassing, aangezien goederen ingedeeld
zijn onder rubriek 22.2
-Rubriek 17.3.5.2.b: rubriek is niet meer van toepassing, aangezien goederen ingedeeld zijn
onder rubriek 22.2
-Rubriek 17.3.6.1.b: hernieuwing + vermindering: opslag van 10000 l mazout (=
vermindering met 5000 l mazout en vermindering met 115000l cosmeticaproducten,
aangezien deze goederen ingedeeld zijn onder rubriek 22.2). (klasse 3)
-Rubriek 22.2: hernieuwing + uitbreiding: opslag van 550 ton cosmetische producten (=
uitbreiding met 330 ton). (klasse 2)
-Rubriek 29.5.2.1.a: nieuw: inrichting voor het mechanisch behandelen van metaal met een
drijfkracht van 5 kW. (klasse 3)
-Rubriek 31.1.1.a: hernieuwing + vermindering: noodgroepen en bluswaterpompen met
een ingebracht vermogen van 50%, m.n. 288 kW (= vermindering met 62 kW). (klasse 3)
-Rubriek 33.4.1.a: hernieuwing + uitbreiding: opslag van 20 ton papier (= uitbreiding met
10 ton). (klasse 3)
-Rubriek 43.1.1.a: hernieuwing + vermindering: verbrandingsinrichting met een totaal
vermogen van 1080 kW (= vermindering met 743 kW). (klasse 3)
- Bestaande milieuvergunningen:
- Op 24/11/2004 verleende het college een milieuvergunning aan nv Estee Lauder NEDC,
Nijverheidsstraat 9, voor de exploitatie van een distributiecentrum voor cosmetica, voor
een periode die eindigt op 22/11/2024;
- 2/5/2006: milieuvergunning klasse 2 afgeleverd aan Emerson & Cuming Microwave
Products, Nijverheidsstraat 9-11, voor de opslag van 200 ton kunststoffen en 20 ton
karton in een lokaal. De activiteiten werden stopgezet op 15/2/2007 en overgebracht naar
Nijverheidsstraat 10;
- 26/2/2007: milieuvergunning klasse 2 afgeleverd aan Covalence Speciality Materials,
Nijverheidsstraat 11, voor een nieuwe inrichting: orderverwerking, distributie en
technische ondersteuning van warmtekrimpende producten, speciale lijmproducten en
kleefbanden voor industriële en medische toepassingen, pijpleidingen, bouwnijverheid,
autonijverheid en detailhandel;
- 15/10/2007: milieuvergunning klasse 2 afgeleverd aan nv UTI Belgium, Nijverheidsstraat
11, voor het uitbaten van een distributiecentrum voor cosmeticaproducten;
- 17/06/2013: milieuvergunning klasse 2 afgeleverd aan nv UTI Belgium, Nijverheidsstraat
11A, voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging van perceel 4/B/203D5 aan een
inrichting voor op- en overslag van goederen;
- 18/03/2013: milieuvergunning klasse 1 afgeleverd aan NV Estée Lauder voor wijziging van
de lozingsnormen, het perceel 203D5 is hierin opgenomen;
- Stedenbouwkundige bestemming: de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in
industriegebied, en binnen de contouren van het BPA “Moleneinde Kapel-Houdt”.
- Bestaande stedenbouwkundige vergunningen: Op 1 juni werd een vergunning afgeleverd
aan Stafford-Miller Continental voor het bouwen van een nijverheidsgebouw met burelen
met "de te voorziene uitbreiding". Er werden nadien nog verschillende vergunningen
afgeleverd voor uitbreidingen van de gebouwen en installaties.
- Watertoets: gelet op de aard van de aanvraag en op het feit dat de inrichting gelegen is
buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te
kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van
de gevraagde inrichting.
- Zoneringsplan: het bedrijf is gelegen in het centrale gebied. Er is een gemengd stelsel
aanwezig dat afvoert naar het RWZI in Geel.
- MER- screening: de aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de
lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de
nadere regels van de project-MER- screening. Dit werd vermeld in de ontvankelijk- en
volledigverklaring.
- Openbaar onderzoek
datum opening openbaar onderzoek
25 november 2013
datum sluiting openbaar onderzoek
bezwaren en opmerkingen
27 december 2013
0
Adviezen
Het advies van de intercommunale milieudienst IOK, ontvangen op 29 januari 2014, is
voorwaardelijk gunstig en omvat volgende bemerkingen:
1.
Hernieuwing
Het voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag betreft onder meer een hernieuwing
van de vergunning. Gelet op art. 18 § 3 van het Decreet Milieuvergunning (MVD) kan een
hernieuwing worden aangevraagd tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken
van de lopende vergunning. Hierop bestaan 2 uitzonderingen: een overname door een
andere exploitant is gepland of een belangrijke verandering van de vergunde inrichting
wordt beoogd. De exploitant geeft in voorliggend dossier aan dat een vroegtijdige
hernieuwing wordt aangevraagd naar aanleiding van een update van de milieuvergunning.
Het lijkt aangewezen dat de exploitant bijkomende informatie aanlevert om te kunnen
oordelen of al dan niet aan hoger omschreven voorwaarden voor een vroegtijdige
hernieuwing wordt voldaan. Daarenboven dient Estee Lauder nv het beschikkingsrecht te
bezitten van de milieuvergunning op naam van Estee Lauder NEDC nv (zie ook hoger in
advies, m.n. bemerking 2).
2. Stedenbouwkundig
A. Stedenbouwkundige ligging: De inrichting is gelegen binnen de contouren van het
BPA “Moleneinde – Kapel – Houdt”. De gevraagde inrichting is volgens het BPA gelegen
in een zone ‘plaatsen bestemd voor industrie’ (art. 7). Op basis van de
bestemmingsvoorschriften van het BPA lijkt gesteld te kunnen worden dat de exploitatie
van de voorliggende inrichting verenigbaar is.
B. Stedenbouwkundige vergunning
Er dient te worden gewezen op de koppeling tussen de milieuvergunning & -melding en
de stedenbouwkundige vergunning & melding, zoals geregeld in art. 5 van het Decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en art. 4.5.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.
3. Water
De exploitant vraagt in casu de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare
riolering. Op het bijgevoegde plan (zie situeringsplan) lijkt sprake van een gracht. De
gevraagde lozing kan bijgevolg niet éénduidig worden afgeleid. Het is aangewezen dat de
exploitant voorafgaand bijkomende informatie verschaft m.b.t. de gevraagde lozing en
deze tevens bijkomend verduidelijkt op het bijgevoegde plan.
4. Afval
De bepalingen van Vlarem, het Materialendecreet en het Vlarema dienen strikt te
worden nageleefd. Conform Vlarema dienen de afvalstoffen maximaal gescheiden te
worden bij de inzameling.
1. Lucht
Aan het voorliggende dossier werd een rapport toegevoegd met emissiebepalingen van
de stookinstallaties. Het lijkt aangewezen dat de exploitant bijkomende informatie
aanlevert waaruit éénduidig kan worden afgeleid dat ook de ketel op aardgas kan voldoen
aan de voorgeschreven emissiegrenswaarde.
De verbrandingsgassen van de verwarmingsinstallatie dienen te allen tijde te voldoen aan
de emissiegrenswaarden en de bepalingen betreffende de periodieke emissiemetingen uit
hoofdstuk 5.43 van Vlarem II.
De rookgassen van de noodgeneratoren en sprinklergroepen (rubriek 31.1.2.a) dienen te
voldoen aan de grenswaarden opgenomen in art. 5.31.2.2. Er dient evenwel geen
jaarlijkse rookgasanalyse te gebeuren op motoren met minder dan 360 bedrijfsuren per
jaar.
6. Geluid
Er dient op te worden gewezen dat rustverstorende werkzaamheden verboden zijn op
werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders
bepaald in de milieuvergunning. De exploitant dient er nauwlettend op toe te zien dat de
bepalingen van hoofdstuk 4.5 en de richtwaarden opgenomen in bijlage 4.5.4 van Vlarem
II gerespecteerd worden.
7. Papier
Met betrekking tot de opslag van papier en karton dient de exploitant bijzondere
aandacht te besteden aan brandvoorkoming en –bestrijding. De exploitant dient te allen
tijde te voldoen aan de voorwaarden omschreven in hoofdstuk 5.33 van Vlarem II.
8. Gevaarlijke stoffen
Het is aangewezen de exploitant er op te wijzen dat de bepalingen omtrent de plaatsing
en de periodieke controles op de houders zoals bepaald in hoofdstuk 5.17 en afdeling
5.17.2 van Vlarem II strikt nageleefd moeten worden.
BESLUIT :
Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag
voor de aangevraagde rubrieken te worden geadviseerd als VOORWAARDELIJK
GUNSTIG op voorwaarde dat:
- op basis van bijkomende informatie van de exploitant kan worden geoordeeld dat de
milieuvergunning in casu kan worden afgeleverd op naam van Estee Lauder nv
-
m.b.t. de gevraagde hernieuwing: op basis van bijkomende informatie van de
exploitant kan worden geoordeeld dat aan de voorwaarden van een vroegtijdige
hernieuwing kan worden voldaan;
- m. b.t. de gevraagde rubriek 3.2.2.a: de exploitant de gevraagde lozing voorafgaand
verder verduidelijkt op het plan
- m.b.t. de gevraagde rubriek 16.3.2.1.a: op basis van bijkomende informatie van de
exploitant kan worden geoordeeld dat de rubriek in casu de geëigende rubriek
betreft
- m.b.t. de gevraagde rubriek 43.1.1.a: op basis van bijkomende informatie van de
exploitant kan worden geoordeeld dat voor de gevraagde installatie op aardgas aan
de emissiegrenswaarden kan worden voldaan
- m.b.t. de gevraagde rubriek 29.5.2.1.a: De rubriek lijkt zonder voorwerp te moeten
worden beschouwd
in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de
exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni
1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht
worden genomen.
Argumentatie
De aanvraag wordt ingediend op naam van Estee Lauder nv. De lopende milieuvergunning
werd afgeleverd op naam van Estee Lauder NEDC nv. De exploitant heeft ondertussen de
melding van overname ingediend waarvan akte genomen door het college op 24 februari
2014. De NV Estee Lauder NEDC werd door fusie opgenomen in de Estee Lauder nv,
waardoor eerstgenoemde is opgehouden te bestaan bij akte van 6 maart 2012 verschenen in
het staatsbad op 16 maart 2012.. De milieuvergunning kan bijgevolg afgeleverd worden aan
de aanvrager zijnde de nv Estee Lauder die ondertussen het beschikkingsrecht van de
lopende milieuvergunning bezit.
In de aanvraag wordt een hernieuwing van de lopende milieuvergunning gevraagd die nog
loopt tot 22 november 2024. Omdat de aanvraag niet voldeed aan de uitzonderingen die
gemaakt worden voor een vroegtijdige hernieuwing werd bijkomende informatie gevraagd.
De Nv Estee Lauder heeft op 29 januari 2014 laten weten dat het in feite gaat om een
update van de bestaande vergunning en niet om een hernieuwing. In het besluit zal de
hernieuwing bijgevolg niet worden opgenomen.
Vorig jaar werd perceel 203D5, voorwerp van huidige vergunningsaanvraag, bij collegebesluit
van17 juni 2013 toegevoegd aan de vergunde inrichting van de nv UTI Belgium,
Nijverheidsstraat 11A voor op- en overslag van goederen. Het ging toen om een nieuwe
opslagruimte welke de verbinding vormt tussen het bedrijf UTI en Estee lauder. Beide
bedrijven waren al jaren verbonden met mekaar via een transportband. De open ruimte
tussen beide bedrijven werd na het verlenen van de vergunning van 17 juni 2013
dichtgebouwd zodat een opslagloods werd gebouwd die zich gedeeltelijk op een stuk van het
terrein van UTI en gedeeltelijk op het terrein van Estee Lauder bevindt. Daarom maakt het
perceel 203D5 deel uit van de milieuvergunning van beide bedrijven.
De exploitant vraagt rubriek 29.5.2.1.a aan voor de exploitatie van een laspost (zie bijlage
E5-1). Een laspost dient niet als een ingedeelde inrichting te worden beschouwd. De
gevraagde rubriek 29.5.2.1.a lijkt bijgevolg zonder voorwerp en wordt niet in het
vergunningsbesluit opgenomen.
Bovendien wordt rubriek 16.3.2.1.a gevraagd voor de exploitatie van compressoren (zie
bijlage E5-1). Uit de bijkomende informatie blijkt dat het om compressoren gaat die
perslucht maken voor het transportsysteem. Omdat het om luchtcompressoren gaat is de
rubriek 16.3.1.1° van toepassing in plaats van de gevraagde rubriek 16.3.2.1..
De transformatoren en accumulatoren (batterijladers) dienen opgesteld te worden in lokalen
die opgebouwd zijn uit materialen met een brandweerstand van minstens een half uur.
Verder dienen ze voorzien te worden van een inkuiping (natte transformator) of een
vloeistofdichte vloer (accu). Het huishoudelijk afvalwater is aangesloten op de riolering van
de Nijverheidsstraat. Binnenkort zal Aquafin een RWA- stelsel aanleggen in de
Nijverheidsstraat. Het is daarom noodzakelijk dat alle bestaande bedrijven het hemelwater
op eigen terrein ontkoppelen van de afvalwaters en gescheiden tot op de perceelgrens
brengen. Dit kan als bijzondere voorwaarde worden opgelegd in de milieuvergunning. Uit de
toegevoegde bijlagen blijkt dat de emissie van de stookinstallaties (op stookolie en op
aardgas) voldoen aan de emissiegrenswaarden van Vlarem 2.
Door het opleggen en naleven van de algemene -, de sectorale- en bijzondere
milieuvoorwaarden kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op
het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en de mens buiten de inrichting tot een
aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Juridische grond
- het decreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere
besluiten, waarin het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem)
vastgesteld is;
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten,
waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen
zijn.
BESLUIT
Artikel 1 Aan nv Estée Lauder, Nijverheidsstraat 15, 2260 Westerlo, wordt vergunning
verleend voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor de
vervaardiging en distributie van cosmeticaproducten, zodat deze voortaan omvat:
- het lozen van 1,5 m³ huishoudelijk afvalwater per uur en 36 m³ per dag; Vlarem
klasse 3; rubriek 3.2.2°a;
- noodgroepen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 180 kW; Vlarem
klasse 3; rubriek 12.1.1°a;
- transformatoren met een totaal vermogen van 1.150 kVA; Vlarem klasse 2;
rubriek 12.2.2°;
- accumulatoren met een UPS van 93.600; Vlarem klasse 3; rubriek 12.3.1°;
- accumulatoren met een totaal vermogen van 55 kW; Vlarem klasse 3; rubriek
12.3.2°;
- koel- en airco-installaties met een totale drijfkracht van 180 kW; Vlarem klasse
3, rubriek 16.3.1.1°;
- compressoren met een totale drijfkracht van 60 kW; Vlarem klasse 3; rubriek
16.3.1.1°;
- ondergrondse stookolietank van 10.000 liter; Vlarem klasse 3; rubriek 17.3.6°a;
- opslag van 550 ton cosmetische stoffen; Vlarem klasse 2; rubriek 22.2;
- 2 dieselmotoren voor de sprinklergroep en 2 noodgroepen met een totaal in
rekening gebracht vermogen van 288 kW; Vlarem klasse 3; rubriek 31.1.1°a;
- opslag van in totaal 20 ton papier; Vlarem klasse 3; rubriek 33.4.1°a;
- verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 1080 kW; Vlarem
klasse 3; rubriek 43.1.1°a,
op perceel sectie F, 4de afdeling, nummer 203D5, gelegen Nijverheidsstraat 9,
2260 Westerlo.
Artikel 2 Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning:
Artikel 3
Artikel 4
§1. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het
voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als
bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze
stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is
gedaan.
Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend
of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de
stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond
van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het
definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden bij ter post
aangetekende zending.
§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de
stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die
het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst
zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met
toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige
handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding
opgeschort.
§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op
de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd
worden.
Vergunningstermijn en voorwaarden
De in artikel 1 bedoelde milieuvergunning wordt verleend voor een termijn:
1. die aanvangt op 24 februari 2014 behoudens wanneer:
a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist
krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, op datum van onderhavige
milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop
de bouwvergunning werd verleend, bij een ter post aangetekend schrijven mee te
delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §3 van
rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. en eindigt op 22 november 2024, zijnde de einddatum van de lopende
milieuvergunning.
De volgende algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden uit Vlarem II
dienen strikt te worden nageleefd:
§1 Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen, in het bijzonder:
Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften
Afdelingen 4.1.1 – 4.1.11: Art. 4.1.0.1 - Art. 4.1.11.8;
Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging
Afdelingen 4.2.1 - 4.2.8: Art.4.2.1.1. - Art. 4.2.8.4.1
Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging
Afdelingen 4.3.1 – 4.3.3: Art. 4.3.1.1. - Art. 4.3.3.1.
Hoofdstuk 4.4: Beheersing van de luchtverontreiniging
Afdelingen 4.4.1 – 4.4.6: Art. 4.4.1.1. - Art. 4.4.6.2.5.
Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Afdelingen 4.5.1 – 4.5.6: Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.6.1
Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht: art. 4.6.0.1 – 4.6.0.4
Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest: art. 4.7.0.1 – 4.7.0.3
Hoofdstuk 4.8: Verwijdering van PCB’s en PCT’s
Hoofdstuk 4.9: Energieplanning: art. 4.9.1 – 4.9.3
Hoofdstuk 4.10: Emissies van broeikasgassen: Art. 4.10.1.1 - 4.10.1.5
§2 Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen:
Hoofdstuk 5.3 Het lozen van afvalwater en koelwater
Afdelingen 5.3.1 – 5.3.2
art. 5.3.0.1 – 5.3.2.4
Hoofdstuk 5.12 Elektriciteit art. 5.12.0.1 – 5.12.0.5
Hoofdstuk 5.16 Gassen
Afdelingen 5.16.1 – 5.16.7 art. 5.16.1.1 – 5.16.7.8
Hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten
Afdelingen: 5.17.1 – 5.17.5 art. 5.17.1.1 – 5.17.5.7
Hoofdstuk 5.22 Kosmetische stoffen
art. 5.22.0.1
Hoofdstuk 5.31 Motoren met inwendige verbranding
Afdelingen 5.31.1 – 5.31.3 art. 5.31.0.1 – 5.31.3.1
Hoofdstuk 5.33 Papier
Afdeling 5.33.1
art. 5.33.0.1 - 5.33.1.3
Hoofdstuk 5.43 niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen
Afdelingen 5.43.1 – 5.43.4
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden
worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van
Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van
de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde
tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website
www.lne.be.
§3 Bijzondere voorwaarde: Alle hemelwater afkomstig van het gebouw en het
terrein dient gescheiden van de afvalwaters tot aan de perceelsgrens met het
openbaar domein gebracht te worden, binnen de termijn van 1 jaar na het
verkrijgen van deze vergunning, zodat een aansluiting van het hemelwater op het
geplande RWA- stelsel kan worden uitgevoerd. Indien hiervoor
aanpassingswerken op het terrein noodzakelijk zijn dient tevens de nodige
buffercapaciteit voor uw hemelwater voorzien te worden.
Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
§1 Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van
artikel 5, §1, 2e van titel I van het Vlarem.
§2 Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10
kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende
overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement
betreffende de milieuvergunning.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de
bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk
tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de
vergunningstermijn van de lopende vergunning.
Tegen onderhavige beslissing kan beroep aangetekend worden bij de Bestendige
Deputatie van de provincie Antwerpen. Tot staving van de ontvankelijkheid dient
bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs
van betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.
008
Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit chirofuif Oevel op 29 maart
2014. Toelating.
Voorgeschiedenis en samenvatting
chiro Oevel14 vroeg op 29 januari 2013 toelating tot het spelen van elektronisch versterkte
muziek tijdens chirofuif op zaterdag 23 maart 2013 in parochiezaal "de Biehal" in Oevel.
Feiten en context
- evenement: een chirofuif met discobar Focus (Ronny Belmans) voor maximum 600
deelnemers;
- organisatie: chiro Sint-Michiel Oevel15
- locatie: parochiezaal De Biehal, op perceel sectie A, 4de afdeling, nummer 297K2,
gelegen Sint Michielsstraat 8, 2260 Westerlo.
- datum/begin- en einduur: op zaterdag 29 maart 2014 van 21 uur tot 3 uur (op zondag 30
maart 2014).
In de nabijheid van de plaats van de activiteiten zijn geen instellingen aanwezig die stilte
vereisen.
Argumentatie
Het gaat om een niet ingedeelde muziekactiviteit volgens hoofdstuk 6.7 van Vlarem 2. Voor
deze zaal is geen milieuvergunning noch melding van toepassing, hoewel deze zaal onder
toepassing van rubriek 32.1 lijkt te vallen.
De aanvrager heeft als gewenste maximumnorm opgegeven: luider dan LAeq 15 min 85dB(A),
maar stiller dan 95 dBA LAeq 15 min. De muziekactiviteit is gekoppeld aan een bijzondere
gelegenheid: de jaarlijkse jeugdfuif van de chiro.
De activiteiten zijn gepland in zaal de Biehal, waar geen stiltebehoevende instellingen
aanwezig zijn. De bepalingen van art 6.7.3.§1 van Vlarem 2 (verbod tot overschrijden van LAeq
15 min =85dB(A)) zijn niet van toepassing op niet-ingedeelde muziekactiviteiten op voorwaarde
dat:
- de muziekactiviteit vooraf is gemeld aan het college van burgemeester en schepenen van
de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt;
- het college de muziekactiviteit heeft toegelaten.
Voor de muziekactiviteiten die doorgaan in feestzalen, lokalen of schouwspelzaal moet
cumulatief aan de volgende criteria worden voldaan:
- maximaal 12 gelegenheden per jaar;
- maximaal 2 gelegenheden per maand;
- de sommatie van deze gelegenheden mag maximaal over 24 kalenderdagen per jaar
spreiden (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de
daaropvolgende kalenderdag omvat, worden 2 kalenderdagen geteld).
In 2014 werd voor de parochiezaal De Biehal nog geen enkele muziekactiviteit toegestaan.
Bij de plaatsing van de geluidsboxen moeten de organisatoren er rekening mee houden zo
weinig mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken door:
- eventuele bastonen in de mate van het mogelijke tot redelijke proporties aan te passen;
- de luidsprekers te draaien in de richting waar ze de minste hinder kunnen veroorzaken.
Juridische grond
14
15
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
Vlarem 1 en II. Deze beslissing is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals dat
gereglementeerd is in Vlarem II, hoofdstuk 4.5, 5.32 en hoofdstuk 6.7, art. 6.7.1 tot en met
6.7.3.
BESLUIT
Artikel 1 Het college geeft toelating aan chiro Oevel tot het spelen van elektronisch
versterkte muziek in zaal de Biehal, Sint Michielsplein 8 in Oevel/Westerlo
tijdens de chirofuif op zaterdag 29 maart 2014 van 21 uur tot 3 uur (op zondag
30 maart 2014), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min
kleiner of gelijk is aan 95 dB(A).
Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals
gereglementeerd in Vlarem II en verbonden aan volgende voorwaarden:
- het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden;
- het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient.
De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn
van toepassing indien het geluidsvolume luider zou zijn dan LAeq 15 min 85dB(A).
009
Brandweer. Vorming. Vormingsvoorstellen 24 februari 2014.
Voorgeschiedenis
Artikel 46 tot en met artikel 55 van het grondreglement brandweerpersoneel, deel
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van beroepsbrandweerpersoneel, vastgesteld op
25 maart 1996, handelen over vorming.
Feiten en context
Carien Vercalsteren, kapitein-dienstchef vraagt toelating voor deelname aan de informatienamiddag in verband met efficiënte werkroosterplanning, correcte loon- en
vergoedingsberekening, vereenvoudiging van procedures, ... georganiseerd door Ortec te
Boortmeerbeek op 4 april 2014.
Deze opleiding is gratis.
Argumentatie
Deze infosessie kan een ondersteuning bieden van de op het werkterrein uit te voeren
taken.
Financiële weerslag
Aan deze vorming zijn geen kosten verbonden.
BESLUIT
Artikel 1 Het college geeft toelating aan Carien Vercalsteren, kapitein-dienstchef, voor
deelname aan de informatienamiddag in verband met efficiënte
werkroosterplanning, correcte loon- en vergoedingsberekening,
vereenvoudiging van procedures, ... georganiseerd door Ortec te
Boortmeerbeek op 4 april 2014.
010
16
Basisonderwijs. Anouk Vandeperre. Aanstelling tijdelijk leermeester
L.O. als vervanger 16
persoonlijke gegevens verwijderd
011
Basisonderwijs. Vorming. Vormingsvoorstellen 24 februari 2014.
Voorgeschiedenis
In artikel 94 van het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisscholen van Westerlo,
vastgesteld door de gemeenteraad op 21 mei 2012, zijn de bepalingen over de verplaatsingen
van een personeelslid in opdracht van het schoolbestuur opgenomen.
Feiten en context
Anja Kerckhofs, onderwijzer, en Tinneke Laeremans, kleuteronderwijzer, aan de
gemeentelijke basisschool van Voortkapel, vragen toelating voor het bijwonen van de
opleiding "Stressbegeleiding van kinderen en jongeren", georganiseerd door de
Gezondheidsraad van Westerlo op 20 februari 2014, 13 maart 2014 en 27 maart 2014 te
Tongerlo.
Deze nascholing is gratis.
Argumentatie
Personeelsleden hebben het recht en de plicht om zich bij te scholen. Zo zullen ze de taken
en de werkopdrachten beter uitvoeren.
Financiële weerslag
Deze nascholing is gratis.
BESLUIT
Artikel 1 Het schepencollege geeft toelating aan Anja Kerckhofs, onderwijzer, en
Tinneke Laeremans, kleuteronderwijzer, aan de gemeentelijke basisschool van
Voortkapel, voor het bijwonen van de opleiding "Stressbegeleiding van
kinderen en jongeren", georganiseerd door de Gezondheidsraad van Westerlo
op 20 februari 2014, 13 maart 2014 en 27 maart 2014 te Tongerlo.
012
Ruimtelijke Ordening. Bouwberoep: Hoog Heultje 84 (2010/028) 17.
BESLUIT 18
Artikel 1 Het college brengt gunstig advies uit over de stedenbouwkundige aanvraag 19 voor het
regulariseren van het verbouwen van een eengezinswoning, op het perceel sectie D nr.
721G + 722E, gelegen Hoog Heultje 84 in 2260 Westerlo.
Artikel
De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) esthetisch verantwoorde materialen gebruiken
2) de voorwaarden, opgesomd in het advies van Waterwegen en Zeekanaal nv
waarin o.a. is opgenomen dat er geen ondergrondse stookolietank mag geplaatst
worden
3) verplicht de woning aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het
rioolwaterzuiveringsstation en te zorgen voor een verzekerde waterafvoer door te
voorzien in een pompinstallatie
4) de stedenbouwkundige vergunning geschorst blijft tot de milieuvergunning werd
verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan."
BESLUIT
Artikel 1
17
Het college besluit haar beslissing van 25 april 2010 te bevestigen.
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
19
persoonlijke gegevens verwijderd
18
013
Ruimtelijke Ordening. Hoorzitting bouwberoep: Hoog Heultje 84
(2014/028). 20
BESLUIT 21
Artikel 1 Schepen Iris De Wever zal de gemeente vertegenwoordigen tijdens de
hoorzitting, die zal doorgaan op 4 maart 2014 om 14.45u.
014
Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling:
Binnenblok. (319TLO)
Voorgeschiedenis
Op 17 februari 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen een offerte
ontvangen, opgemaakt door Iveka op 13 februari 2014 met ref. 265953, voor de uitbreiding
van het elektriciteitsnet en het lage druk gasnet in de private verkaveling 22.
Feiten en context
De kostenraming heeft betrekking op het perceel kadastraal gekend onder sectie
E(TLO) nrs. 332K/deel, 338E2, gelegen Binnenblok in 2260 Westerlo.
De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen worden geraamd op 1.891,00
EUR en vallen volledig ten laste van de verkavelaar.
BESLUIT
Artikel 1
015
Het college stemt in met de kostenraming, geraamd op 1.891,00 EUR, voor
de aanleg van de nutsvoorzieningen, betreffende het perceel sectie E(TLO)
nrs. 332K/deel, 338E2, gelegen Binnenblok in 2260 Westerlo, op voorwaarde
dat de verkavelingsvergunning wordt goedgekeurd.
Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling: de
Merodedreef-Beeltjensdreef. (190B)
Voorgeschiedenis
Op 17 februari 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen een voorstel van
kostenraming ontvangen, opgemaakt door Telenet op 13 februari 2014 met ref. 1076403,
voor de aansluiting van het ICS-net in de private verkaveling 23t.
Feiten en context
De kostenraming heeft betrekking op de percelen kadastraal gekend onder sectie B
nrs. 789D3/deel, 789T, gelegen de Merodedreef-Beeltjensdreef in 2260 Westerlo.
De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen worden geraamd op 443,00 EUR
en vallen volledig ten laste van de verkavelaar.
BESLUIT
Artikel 1
20
Het college stemt in met de kostenraming, geraamd op 443,00 EUR, voor de
aanleg van de nutsvoorzieningen, betreffende de percelen sectie B nrs.
789D3/deel, 789T, gelegen de Merodedreef-Beeltjensdreef in 2260 Westerlo,
op voorwaarde dat de verkavelingsvergunning wordt goedgekeurd.
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
22
persoonlijke gegevens verwijderd
23
persoonlijke gegevens verwijderd
21
016
Ruimtelijke Ordening. Nutsvoorzieningen. Private verkaveling:
Oevelsedreef-Tongerlostraat. (116Oevel)
Voorgeschiedenis
Op 17 februari 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen een offerte
ontvangen, opgemaakt door Iveka op 13 februari 2014 met ref. 265949, voor de uitbreiding
van het elektriciteitsnet en het lage druk gasnet in de private verkaveling 24.
Feiten en context
De kostenraming heeft betrekking op het perceel kadastraal gekend onder sectie
C(Oevel) nr. 104T2, gelegen Oevelsedreef-Tongerlostraat in 2260 Westerlo.
De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen worden geraamd op 2.506,00
EUR en vallen volledig ten laste van de verkavelaar.
BESLUIT
Artikel 1
017
Het college stemt in met de kostenraming, geraamd op 2.506,00 EUR, voor
de aanleg van de nutsvoorzieningen, betreffende het perceel sectie C(Oevel)
nr. 104T2, gelegen Oevelsedreef-Tongerlostraat in 2260 Westerlo, op
voorwaarde dat de verkavelingsvergunning wordt goedgekeurd.
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:
3Bouw, Olenseweg 256 (2013/185) 25.
Inleiding
- Volgens artikel 4.7.17. van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een
verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag
binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een
voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar
onderzoek.
Voorgeschiedenis
- De aanvragers26 hebben op 11 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag
ingediend voor het bouwen van een woning in open bebouwing in houtskelet, op het
perceel sectie B(TLO) nr. 198k, gelegen Olenseweg 256 in 2260 Westerlo.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 17 februari 2014 het
volgende advies uit:
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 11 januari 2014.
- De aanvraag is gelegen in een woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan
Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak
bestemd « voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven ». Zowel
bewoning als landbouw zijn bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en beide
bestemmingen staan er op gelijke voet. Daarnaast kunnen eveneens de andere inrichtingen,
voorzieningen en activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. worden toegelaten. Voor inrichtingen
bestemd voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf - met inbegrip van de para24
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
26
persoonlijke gegevens verwijderd
25
agrarische bedrijven - blijft de voorwaarde gelden dat zij slechts toelaatbaar zijn voorzover
zij niet wegens de taken van bedrijf die zij uitvoeren moeten worden afgezonderd in een
daartoe aangewezen gebied. Er dient dan ook steeds te worden onderzocht of zij
bestaanbaar zijn met de bestemming van woongebied met landelijk karakter. Concreet
betekent dit dat zij niet van aard mogen zijn de woon- of landbouwfunctie van het gebied te
verstoren.
- Het perceel van de aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een bijzonder plan
van aanleg, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, noch
binnen de omschrijving van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.
- De aanvraag is gelegen langs de Olenseweg (N152) een voldoende uitgeruste weg, die
voorzien is van een asfaltverharding.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
- Er diende geen openbaar onderzoek te worden georganiseerd.
Adviezen
- De aanvraag werd voor advies voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer - district
Geel. Er werd op 28 januari 2014 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht: "KB
inzake Wegen-erfdienstbaarheid 'non-aedificandi' (= zone achteruitbouw) v. 20/8/1934.
Een regenwaterput wordt beschouwd als een bouwwerk en moet dus achter de bouwlijn
worden geplaatst."
Argumentatie
- De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.
- De aanvraag is gelegen langs de Olenseweg, een voldoende uitgeruste gewestweg, gelet op
de plaatselijke toestand.
- Het perceel van de aanvraag is trapeziumvormig en heeft een breedte van 33,90 meter,
gemeten op de rooilijn van de Olenseweg, en een maximale diepte van 34,50 m, gemeten
op de linkerperceelsgrens.
- De huidige aanvraag betreft de oprichting van een nieuwbouwwoning, waarvan het
hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen onder een zadeldak met een dakhelling van 45°,
met de nok parallel aan de gewestweg.
- De woning wordt opgericht op 19 meter uit de as van de Olenseweg en op minimaal 3
meter van de zijdelingse perceelsgrenzen.
- Tot een diepte van 13 meter worden er twee bouwlagen onder hellend dak voorzien. De
resterende diepte, tot een bouwdiepte van 14,20 meter, heeft een profiel van één bouwlaag
onder plat dak. De kroonlijsthoogte bedraagt 6,15 meter; de nokhoogte 10,65 meter.
- Aan de linkerzijde van de woning voorziet het ontwerp een uitbreiding bestaande uit één
bouwlaag onder plat dak, bestemd als garage. De uitbouw, ingeplant op 1 meter uit de
voorgevelbouwlijn van de woning heeft een breedte van 4 meter en een diepte van 9 meter.
- Het gevraagde zal niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de
omgeving.
- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
- De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.
- Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename
van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk
beperkt.
- De horizontale dakoppervlakte bedraagt 138m². Er wordt voorzien in een hemelwaterput
met een inhoud van 7.500 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot 200m². Het
opgevangen hemelwater wordt herbruikt via de toiletten en een buitenkraan. De
voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse regering van 1
oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.
- Deze beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.
o Functionele inpasbaarheid
De onmiddellijke omgeving kenmerkt zich door vrijstaande eengezinswoningen in een
landelijke omgeving.
De aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de bestemmingsvoorschriften van
het vastgestelde gewestplan. De aanvraag wordt functioneel inpasbaar en
stedenbouwkundig vergunbaar geacht.
o Mobiliteitsimpact
De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
o Schaal
Gelet op het beperkte bouwvolume en gelet op de aanwezigheid van gelijkaardige
bouwvolumes in de onmiddellijke omgeving, zal de nieuw te bouwen woning zich
voldoende inpassen in de omgeving.
Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag, wat korrelgrootte en
gabarit betreft, niet storend is in de ruimtelijke context.
o Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de
onmiddellijke omgeving toe. De afstanden tot de perceelsgrenzen blijven voldoende
groot. Buiten de bouwstrook blijft het groene karakter van het perceel behouden.
o Visueel-vormelijke elementen
Qua materiaalgebruik en type bebouwing strookt de aanvraag met wat reeds
aanwezig is in de omgeving. De gevels worden afgewerkt in zwarte gevelsteen; de
dakbedekking betreft zwarte pannen. Dorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen.
o Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het
gezichtsveld van een monument.
o Bodemreliëf
De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot
gevolg.
o Hinderaspecten
Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een
aanvaardbaar niveau in de omgeving.
o Gezondheid
De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor
de gezondheid van de omwonenden.
o Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende
percelen of de veiligheid in het algemeen.
- Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in
overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de
wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening.
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
gunstig
Motivatie standpunt college
- Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige
ambtenaar van 17 februari 2014 en sluit zich aan bij dit advies.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over
een vergunningsaanvraag advies verlenen.
- Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17 februari 2014.
BESLUIT
Artikel 1 Het college verleent vergunning 27 voor het bouwen van een woning in open
bebouwing in houtskelet, op het perceel sectie B(TLO) nr. 198k, gelegen
Olenseweg 256 in 2260 Westerlo.
Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) de voorwaarden gesteld in het advies van het Agentschap Wegen en
Verkeer - district Geel d.d. 28/01/2014 dienen strikt nageleefd te worden;
2) alle ophogingen in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken, hoger dan het
hoogste punt van het wegdek, weglaten;
3) verplicht de woning aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het
rioolwaterzuiveringsstation;
4) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van
dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten. Deze hemelwaterput mag, zich
conform het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer niet in de
voortuinstrook bevinden;
5) de woning voor het overige uit te voeren zoals voorzien op bouwplan 1/1
d.d. 08/12/2013;
6) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning
werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van
toepassing).
018
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:
3Bouw, Olenseweg 258 (2013/202) 28.
Inleiding
- Volgens artikel 4.7.17. van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een
verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag
27
28
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een
voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar
onderzoek.
Voorgeschiedenis
- De aanvragers29 hebben op 23 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag
ingediend voor het bouwen van een nieuwbouw = een eengezinswoning in open
bebouwing in houtskelet, op het perceel sectie B(TLO) nr. 198L, gelegen Olenseweg 258
in 2260 Westerlo.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 17 februari 2014 het
volgende advies uit:
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 14 januari 2014.
- De aanvraag is gelegen in een woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan
Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak
bestemd « voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven ». Zowel
bewoning als landbouw zijn bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en beide
bestemmingen staan er op gelijke voet. Daarnaast kunnen eveneens de andere inrichtingen,
voorzieningen en activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. worden toegelaten. Voor inrichtingen
bestemd voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf - met inbegrip van de paraagrarische bedrijven - blijft de voorwaarde gelden dat zij slechts toelaatbaar zijn voorzover
zij niet wegens de taken van bedrijf die zij uitvoeren moeten worden afgezonderd in een
daartoe aangewezen gebied. Er dient dan ook steeds te worden onderzocht of zij
bestaanbaar zijn met de bestemming van woongebied met landelijk karakter. Concreet
betekent dit dat zij niet van aard mogen zijn de woon- of landbouwfunctie van het gebied te
verstoren.
- Het perceel van de aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een bijzonder plan
van aanleg, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, noch
binnen de omschrijving van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.
- De aanvraag is gelegen langs de Olenseweg (N152) een voldoende uitgeruste weg, die
voorzien is van een asfaltverharding.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
- Er diende geen openbaar onderzoek te worden georganiseerd.
Adviezen
- De aanvraag werd voor advies voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer - district
Geel. Er werd op 24 januari 2014 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht: "KB
inzake Wegen-erfdienstbaarheid 'non-aedificandi' (= zone achteruitbouw) v. 20/8/1934.
Een regenwaterput wordt beschouwd als een bouwwerk en moet dus achter de bouwlijn
worden geplaatst."
Argumentatie
- De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.
- De aanvraag is gelegen langs de Olenseweg, een voldoende uitgeruste gewestweg, gelet op
de plaatselijke toestand.
- Het perceel van de aanvraag heeft een onregelmatige vorm en heeft een breedte van 25,10
meter, gemeten op de rooilijn van de Olenseweg, en een maximale diepte van circa 50
meter.
29
persoonlijke gegevens verwijderd
-
-
-
-
-
-
De huidige aanvraag betreft de oprichting van een nieuwbouwwoning op 19 meter uit de as
van de Olenseweg en op respectievelijk minimum 3,98 meter van de linker- en op minimum
4 meter van de rechter perceelsgrens.
Het hoofdvolume bestaat uit twee bouwlagen onder een zadeldak met een dakhelling van
45° en de nok parallel aan de gewestweg. Op 6,27 meter uit de voorgevel van de woning
wordt, tot een diepte van 15,81 meter, een aanbouw, bestaande uit één bouwlaag onder
zadeldak, voorzien.
De kroonlijsthoogte van het hoofdvolume bedraagt 6 meter; de nokhoogte 10,50 meter. De
kroonlijshoogte van de uitbouw bedraagt 3,35 meter met een nokhoogte van 7,35 meter.
Aan de linkerzijde van de woning voorziet het ontwerp een kleine erker.
Het gevraagde zal niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de
omgeving.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.
Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename
van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk
beperkt.
De horizontale dakoppervlakte bedraagt 148,31m². Er wordt voorzien in een
hemelwaterput met een inhoud van 7.500 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot
200m². Het opgevangen hemelwater wordt herbruikt via de toiletten en een buitenkraan.
De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse regering van 1
oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater."
Deze beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.
o Functionele inpasbaarheid
De onmiddellijke omgeving kenmerkt zich door vrijstaande eengezinswoningen in een
landelijke omgeving.
De aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de bestemmingsvoorschriften van
het vastgestelde gewestplan. De aanvraag wordt functioneel inpasbaar en
stedenbouwkundig vergunbaar geacht.
o Mobiliteitsimpact
De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
o Schaal
Gelet op het beperkte bouwvolume en gelet op de aanwezigheid van gelijkaardige
bouwvolumes in de onmiddellijke omgeving, zal de nieuw te bouwen woning zich
voldoende inpassen in de omgeving.
Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag, wat korrelgrootte en
gabarit betreft, niet storend is in de ruimtelijke context.
o
o
Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de
onmiddellijke omgeving toe. De afstanden tot de perceelsgrenzen blijven voldoende
groot. Buiten de bouwstrook blijft het groene karakter van het perceel behouden.
Visueel-vormelijke elementen
-
Qua materiaalgebruik en type bebouwing strookt de aanvraag met wat reeds
aanwezig is in de omgeving. De gevels worden afgewerkt in roodbruin genuanceerde
gevelsteen, met gekaleid deel aan de voordeur; de dakbedekking betreft roodbruine, in
combinatie met grijsblauwe, pannen. Het erkertje aan de linker zijgevel wordt afgedekt
met natuurleien. Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in donkergrijs PVC, in
combinatie met gebrokken wit PVC; dorpels in blauwe hardsteen.
o Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het
gezichtsveld van een monument.
o Bodemreliëf
De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot
gevolg.
o Hinderaspecten
Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een
aanvaardbaar niveau in de omgeving.
o Gezondheid
De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor
de gezondheid van de omwonenden.
o Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende
percelen of de veiligheid in het algemeen.
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in
overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de
wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening.
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
gunstig
Motivatie standpunt college
- Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige
ambtenaar van 17 februari 2014 en sluit zich aan bij dit advies.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over
een vergunningsaanvraag advies verlenen.
- Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17 februari 2014.
BESLUIT
Artikel 1 Het college verleent vergunning 30, voor het bouwen van een nieuwbouw = een
eengezinswoning in open bebouwing in houtskelet, op het perceel sectie B(TLO)
nr. 198L, gelegen Olenseweg 258 in 2260 Westerlo.
30
persoonlijke gegevens verwijderd
Artikel 2
019
De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) de voorwaarden gesteld in het advies van het Agentschap Wegen en
Verkeer - district Geel d.d. 24/01/2014 dienen strikt nageleefd te worden;
2) alle ophogingen in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken, hoger dan het
hoogste punt van het wegdek, weglaten;
3) verplicht de woning aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het
rioolwaterzuiveringsstation;
4) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van
dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten. Deze hemelwaterput mag, zich
conform het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer niet in de
voortuinstrook bevinden;
5) de woning voor het overige uit te voeren zoals voorzien op bouwplannen
001/002 en 002/002 d.d. 08/12/2013;
6) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning
werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van
toepassing).
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:
Kouden Eerd 16 (2013/186) 31.
Inleiding
- Volgens artikel 4.7.17. van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een
verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag
binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een
voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar
onderzoek.
Voorgeschiedenis
- De aanvrager32 heeft op 16 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend
voor het uitbreiden van een bestaande woning met carport - open keuken en overdekt
terras op het gelijkvloers + 2 slaapkamers en badkamer op de verdieping, op het perceel
sectie E(Tlo) nr. 408k3, gelegen Kouden Eerd 16 in 2260 Westerlo.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 18 februari 2014 het
volgende advies uit:
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 07 januari 2014.
- De aanvraag is gelegen in een woongebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli
1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene
ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
31
32
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
Het goed is niet gelegen binnen de contouren van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen
de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
- De aanvraag is gelegen langs Kouden Eerd, een voldoende uitgeruste weg, gelet op de
plaatselijke toestand.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
- Er diende geen openbaar onderzoek te worden gevoerd.
Adviezen
- Er werden geen externe adviezen gevraagd of ontvangen.
Argumentatie
- De voorliggende aanvraag voorziet in het uitbreiden van een bestaande woning met carport,
open keuken en overdekt terras op het gelijkvloers + 2 slaapkamers en badkamer op de
verdieping.
- De bestaande woning betreft een vrijstaande eengezinswoning, waarbij het hoofdvolume
bestaat uit een profiel van één bouwlaag onder zadeldak met de nok evenwijdig aan de
straat.
- De huidige bouwdiepte van de woning bedraagt circa 10,70 meter. Na uitbreiding zal de
totale bouwdiepte, gemeten vanaf de voorgevel van de bestaande woning, circa 16,50 meter
bedragen (exclusief terrassen achteraan).
- De woning wordt aan de linkerzijde uitgebreid met een volume van twee bouwlagen onder
zadeldak met de nok eveneens evenwijdig aan de voorliggende straat. De uitbreiding heeft
een grondoppervlakte van 90,78m² (7,01 meter x 12,95 meter).
- Deze uitbreiding wordt op 5 meter uit de rooilijn van Kouden Eerd voorzien en omvat op het
gelijkvloers, achtereenvolgens, een dubbele carport, een open keuken en een overdekt
terras. Op de verdieping worden twee slaapkamers, badkamer en toilet ingericht.
- Aangezien er een verscheidenheid van geveluitvoeringen aanwezig is in de onmiddellijke
omgeving, zal het gevraagde geen impact hebben op het straatbeeld. Evenmin doet het
gevraagde afbreuk aan de rechten en het woongenot van de aanpalenden. Het gevraagde
zal niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de omgeving.
- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
- De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.
- De aanvraag is niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig, noch in recent overstroomd
gebied. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal
Waterbeleid, aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de
algemene wettelijke voorwaarden.
- De horizontale oppervlakte van de dakuitbreiding bedraagt 90,9m². Er wordt voorzien in
een hemelwaterput met een inhoud van 10.000 liter, wat overeenstemt met een
oppervlakte tot 250m². Het opgevangen hemelwater wordt herbruikt via de toiletten,
wasmachine en een buitenkraantje. De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het
besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
- Deze beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.
-
Functionele inpasbaarheid
De omgeving bestaat uitsluitend uit vrijstaande en gekoppelde één- en
meergezinswoningen. De aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de
bestemmingsvoorschriften van het vastgestelde gewestplan. De aanvraag wordt
functioneel inpasbaar en stedenbouwkundig vergunbaar geacht.
o Mobiliteitsimpact
De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
o Schaal
Gelet op het beperkte bouwvolume en gelet op de aanwezigheid van gelijkaardige
bouwvolumes in de onmiddellijke omgeving, zal de op te richten constructie zich
voldoende inpassen in de omgeving.
Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag wat korrelgrootte betreft en
gabarit niet storend is in de ruimtelijke context.
o Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de
onmiddellijke omgeving toe. Er worden voldoende ruime afstanden gerespecteerd tot
de perceelsgrenzen. Er blijft, na uitbreiding van de woning nog voldoende tuinruimte
gevrijwaard.
o Visueel-vormelijke elementen
Qua materiaalgebruik en type bebouwing strookt de aanvraag met wat reeds
aanwezig is in de omgeving. De gevels op het gelijkvloers worden opgetrokken met
houten balken met daartussen een opvulling in houtstructuur. De gevels op de
verdieping worden afgewerkt met eiken planken. De dakbedekking betreft rood
genuanceerde pannen. De woning wordt voorzien van raamprofielen in hout.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan en
bijgevolg aanvaardbaar.
o Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het
gezichtsveld van een monument.
o Bodemreliëf
De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot
gevolg.
o Hinderaspecten
Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een
aanvaardbaar niveau in de omgeving.
o Gezondheid
De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor
de gezondheid van de omwonenden.
o Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende
percelen of de veiligheid in het algemeen.
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in
overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de
wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening.
o
-
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
gunstig
Motivatie standpunt college
- Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige
ambtenaar van 17 februari 2014 en sluit zich aan bij dit advies.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
- Advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17 februari 2014.
BESLUIT
Artikel 1 Het college verleent vergunning 33 voor het uitbreiden van een bestaande
woning met carport - open keuken en overdekt terras op het gelijkvloers + 2
slaapkamers en badkamer op de verdieping, op het perceel sectie E(Tlo) nr.
408k3, gelegen Kouden Eerd 16 in 2260 Westerlo.
Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) de woning te verbouwen zoals voorzien op plannen 01/2 en 02/2 d.d.
13/12/2013,
2) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning
werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van
toepassing).
020
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:
Kardinaal Cardijnlaan 25 (20143/176) 34.
Inleiding
- Volgens artikel 4.7.17. van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een
verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag
binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een
voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar
onderzoek.
Voorgeschiedenis
- De aanvragers35 hebben op 17 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag
ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning, op het perceel sectie B nr. 65R =
kavel 20A uit verkaveling nr. 42B/137/063(2), gelegen Kardinaal Cardijnstraat 25 in 2260
Westerlo.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 18 februari 2014 het
volgende advies uit:
33
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
35
persoonlijke gegevens verwijderd
34
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 16 januari 2014.
- De aanvraag is gelegen in een woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Herentals-Mol
(KB 28 juli 1978). De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft
beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel de overheid geen besluit tot vaststelling van de
uitgaven voor de voorziening heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met
waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.
- Het perceel van de aanvraag is niet gelegen binnen de contouren van een bijzonder plan van
aanleg, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan.
- Het perceel van de aanvraag maakt als kavel 20A deel uit van de niet-vervallen verkaveling
nr. 42B/137/063(2) van 3 oktober 1967.
- De verkavelingsvoorschriften primeren op de voorschriften van het gewestplan.
- De aanvraag is gelegen langs de Kardinaal Cardijnstraat een voldoende uitgeruste weg, die
voorzien is van een betonverharding.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 januari 2014 tot en met 12 februari
2014. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.
Adviezen
De aanvraag werd voor advies voorgelegd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Er
werd op 5 februari 2014 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. De ontbossing en de
voorgestelde werken zijn verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften. Het bos heeft een
beperkte ecologische en/of landschappelijke waarde. Volgens ANB is er voor het uitvoeren van
de geplande werken een ontbossing nodig van 1.641 m², waarvan 1.641 m² ter regularisatie van
reeds uitgevoerde ontbossing. 0 m² dient als bos behouden te worden. Na onderzoek van het
compensatievoorstel werd dit aangepast en geregistreerd en goedgekeurd onder het nummer
COMP/14/0032/AN. De volgende voorwaarden moeten in de stedenbouwkundige vergunning
worden opgenomen:
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1.641 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het
toepassingsgebied van het Bosdecreet.
- Het plan goedgekeurd door ANB dient deel uit te maken van de stedenbouwkundige
vergunning.
- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet
en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier
met nummer : COMP/14/0032/AN.
- De compenserende bebossing op het perceel 1e afdeling, sectie I, nr. 1639R2 te Geel over
een oppervlakte van 1.141 m² dient uitgevoerd te worden binnen 2 jaar vanaf de datum
waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning. De compenserende bebossing
zal uitgevoerd worden door een derde: Milis Marjan, Schrans 18 in 2240 Geel. Er wordt
gebruikt gemaakt van spontane verbossing aangevuld met aanplanting van zwarte els zodat
in totaliteit (incl. spontaan gevestigde bomen en struiken) een plantverband van 2*2,5 meter
bereikt wordt. Er mag ook worden aangeplant met cultuurpopulier in plantverband niet
wijder dan 10*10 meter aangevuld met zwarte els in een verband niet wijder dan 3*3
meter. De vergunninghouder verbindt er zich toe om minstens binnen 30 dagen voordat de
compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit aan ANB te melden.
- Wanneer de compenserende bebossing volledig is uitgevoerd, kan de vergunninghouder
hiervan een attest bekomen bij de provinciale afdeling van ANB.
Argumentatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. De
aanvraag werd aangevuld met een voorstel tot afwijking van de stedenbouwkundige
voorschriften voor wat betreft de dakvorm (plat dak i.p.v. schuin dak) en het gebruik van
houten sidings, architectonisch beton en aluminium als gevelmateriaal.
De aanvraag is gelegen langs Kardinaal Cardijnstraat, een voldoende uitgeruste weg, gelet op
de plaatselijke toestand.
Het perceel maakt als kavel 20A deel uit van de goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling
met kenmerk 42B/137/063(2). Deze kavel is bestemd voor de oprichting van een
vrijstaande eengezinswoning.
Het perceel van de aanvraag heeft een breedte van 17,55 m, gemeten op de rooilijn, en een
maximale diepte van 47,98m, gemeten op de rechterperceelsgrens.
De huidige aanvraag betreft een nieuwbouwwoning, bestaande uit twee bouwlagen onder
een plat dak (bouwhoogte 6 m). De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 12m;
op de verdieping 12,30m.
De bestaande verkavelingsvoorschriften voorzien uitsluitend de oprichting van vrijstaande
woningen met een schuin dak met een helling van minimum 10° en maximum 60°, waarbij
enkel platte daken worden toegestaan op uitbouwen en op bijgebouwen. De aanvragers
wensen de oprichting van een eigentijdse, compacte woning, afgedekt met een plat dak.
Aangezien er een verscheidenheid aan dakhellingen en geveluitvoeringen aanwezig is in het
straatbeeld, zullen de gevraagde afwijkingen geen impact hebben op het straatbeeld.
Evenmin doet het gevraagde afbreuk aan de rechten en het woongenot van de medeeigenaars in de verkaveling. Het gevraagde zal niet leiden tot onverenigbare
stedenbouwkundige situaties binnen de verkaveling. De gevraagde afwijkingen worden dan
ook toegestaan.
Om het perceel bouwrijp te maken, dient het perceel te worden ontbost. De aanvraag werd
om deze reden voor advies voorgelegd aan ANB, welke een voorwaardelijk gunstig advies
heeft uitgebracht. Het compensatievoorstel is bij ANB geregistreerd onder het nummer
COMP/14/0032/AN.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan en
voldoet aan de voorwaarden van de verkaveling, gelet op de toegestane afwijkingen.
De onmiddellijke omgeving kenmerkt zich door vrijstaande en gekoppelde
eengezinswoningen. De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de
omgeving.
Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van
de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.
De horizontale dakoppervlakte bedraagt 140m². Er wordt voorzien in een hemelwaterput
met een inhoud van 10.000 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot 250m². Het
opgevangen hemelwater wordt herbruikt via 2 toiletten, een wasmachine en een
buitenkraantje. De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse
regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
De volgende beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.
° Functionele inpasbaarheid
De omgeving bestaat uitsluitend uit eengezinswoningen, zowel in vrijstaande (deel
uitmakend van een verkaveling) als in gekoppelde bebouwing (sociale huisvesting). De
aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de bestemmingsvoorschriften van het
vastgestelde gewestplan en de ter plaatse geldende verkavelingsvergunning. De
aanvraag wordt functioneel inpasbaar en stedenbouwkundig vergunbaar geacht.
° Mobiliteitsimpact
De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
° Schaal
Gelet op het bouwvolume en gelet op de aanwezigheid van gelijkaardige nieuwbouw
woningen in de onmiddellijke omgeving, zal de nieuw te bouwen woning zich voldoende
inpassen in de omgeving.
Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag wat korrelgrootte betreft en
gabarit niet storend is in de ruimtelijke context.
° Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de
onmiddellijke omgeving toe. De afstanden tot de perceelsgrenzen blijven voldoende
groot. Buiten de bouwstrook zal het perceel een groen karakter verkrijgen.
° Visueel-vormelijke elementen
De woning wordt afgewerkt met een plat dak. De gevels worden afgewerkt in houten
sidings, architectonisch beton en aluminium. Deze dakvorm en gevelmaterialen kunnen
aanvaard worden, gelet op de verscheidenheid aan bouwstijlen en materialen in het
straatbeeld.
° Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het
gezichtsveld van een monument.
° Bodemreliëf
De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot
gevolg.
° Hinderaspecten
Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een
aanvaardbaar niveau in de omgeving.
° Gezondheid
De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor
de gezondheid van de omwonenden.
° Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende
percelen of de veiligheid in het algemeen.
- Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in
overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de
wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening.
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
gunstig
Motivatie standpunt college
- Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige
ambtenaar van 18 februari 2014 en sluit zich aan bij dit advies.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. (VCRO)
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Verkavelingsvergunning nr. 42B/137/063(2), goedgekeurd door de deputatie van de
provincie Antwerpen op12 juli 2013.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (artikel 3§3.8°).
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (en latere wijzigingen) tot aanwijzing van
de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen.
- Advies van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 18 februari 2014.
BESLUIT
Artikel 1 Het college verleent vergunning 36 voor het bouwen van een eengezinswoning,
op het perceel sectie B nr. 65R = kavel 20A uit verkaveling nr. 42B/137/063(2),
gelegen Kardinaal Cardijnstraat 25 in 2260 Westerlo.
Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) alle andere stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden gesteld door
het schepencollege, in zitting van 03 oktober 1967, bij aflevering van de
verkavelingsvergunning nr. 42B/137/063(2)
2) alle ophogingen in de bouwvrije voor- en zijtuinstroken, hoger dan het
hoogste punt van het wegdek, weglaten
3) de voorwaarden gesteld in het advies van het ANB strikt naleven
4) verplicht de woning aansluiten op het rioleringsnet, dat zal uitmonden in het
rioolwaterzuiveringsstation
5) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van
dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten
6) de woning uit te voeren zoals voorzien op bouwplannen 01/01 d.d.
30/05/2013
7) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning
werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van
toepassing).
021
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:
Gravin de Merodestraat 126 (2013/187) 37.
Inleiding
36
37
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
- Volgens artikel 4.7.17. van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een
verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag
binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een
voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar
onderzoek.
Voorgeschiedenis
- De aanvragers38 hebben op 16 december 2013 een stedenbouwkundige aanvraag
ingediend voor het uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning + regularisatie
inplanting, op het perceel sectie D nr. 800n = kavel 6 uit verkaveling nr. 5D1/137/004,
gelegen Gravin de Merodestraat 126 in 2260 Westerlo.
- Op 03 februari 1964 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het
bouwen van een woning (1964/009).
- Er werd op 7 oktober 2013 een vergunning verleend voor het uitbreiden van de kavel 6
tot de huidige vorm van het kadastrale perceel nr. 800N en het verschuiven van de
bouwstrook van 15 m door deze te voorzien op 12 m uit de rooilijn.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 17 februari 2014 het
volgende advies uit:
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13 januari 2014.
- De aanvraag is gelegen in een woongebied i.f.v. de Gravin de Merodestraat (50 meter) en in
achterliggend agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De
woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening
niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten,
voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen
mogen echter maar worden toegestaan voorzover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor
zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens paraagrarische bedrijven.
- Het goed is niet gelegen binnen de contouren van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg. De
aanvraag maakt als kavel 6 deel uit van de goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling
5D/1/137/004.
- De aanvraag is gelegen langs de Gravin de Merodestraat een voldoende uitgeruste
gemeenteweg, gelet op de plaatselijke toestand.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
- Er diende geen openbaar onderzoek te worden gevoerd.
Adviezen
- Er werden geen externe adviezen gevraagd of ontvangen.
Argumentatie
38
persoonlijke gegevens verwijderd
-
-
-
-
-
-
De voorliggende aanvraag is tweeledig en voorziet in het uitbreiden van een vrijstaande
eengezinswoning. Daarnaast betreft de aanvraag de regularisatie van de huidige inplanting
van de woning.
De bestaande woning betreft een vrijstaande eengezinswoning, waarbij het hoofdvolume
bestaat uit een profiel van één bouwlaag onder schilddak.
De aanvraag voorziet een uitbreiding aan de linkerzijde van de woning met een compact
volume met een hedendaagse vormgeving. De uitbreiding bestaat uit deels één, deels twee
bouwlagen onder een plat dak. Dit nieuwe volume wordt ingeplant op dezelfde
voorgevelbouwlijn als de bestaande woning en op 7,13 meter van de linker perceelsgrens.
De hoogte van het aan te bouwen volume wordt beperkt tot maximaal 6 meter.
De aanvraag betreft tevens de regularisatie van de inplanting van de oorspronkelijke woning.
De woning is ingeplant op 12 meter uit de rooilijn van de Gravin de Merodestraat, daar
waar in de stedenbouwkundige vergunning een inplanting op 7,5 meter uit de rooilijn werd
voorzien.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.
De aanvraag is niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig, noch in recent overstroomd
gebied. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal
Waterbeleid, aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de
algemene wettelijke voorwaarden.
De horizontale oppervlakte van de dakuitbreiding bedraagt 68m². Er wordt voorzien in een
hemelwaterput met een inhoud van 10.000 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot
250m². Het opgevangen hemelwater wordt herbruikt via de toiletten, wasmachine en een
buitenkraantje. De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse
regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Deze beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.
o Functionele inpasbaarheid
De omgeving bestaat quasi uitsluitend uit vrijstaande eengezinswoningen. De aanvraag
wordt in overeenstemming geacht met de bestemmingsvoorschriften van het
vastgestelde gewestplan en de ter plaatse geldende verkavelingsvergunning. De
aanvraag wordt functioneel inpasbaar en stedenbouwkundig vergunbaar geacht.
o Mobiliteitsimpact
De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
o Schaal
Gelet op de beperkte uitbreiding van de woning, zal het gevraagde zich voldoende
inpassen in de omgeving.
Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag wat korrelgrootte en gabarit
betreft niet storend is in de ruimtelijke context.
o Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de
onmiddellijke omgeving toe. Er wordt geen bijkomende ruimte ingenomen en de
afstanden tot de perceelsgrenzen blijft voldoende groot. Het open karakter van het
perceel blijft behouden.
o Visueel-vormelijke elementen
o
o
o
o
Qua materiaalgebruik en type bebouwing strookt de aanvraag met wat reeds
aanwezig is in de omgeving. De gevels van de uitbreiding worden uitgevoerd in witlichtgrijze crepi; de deur- en raamprofielen in aluminium.
Aangezien er een verscheidenheid van geveluitvoeringen aanwezig is in de
onmiddellijke omgeving, zal het gevraagde geen impact hebben op het straatbeeld.
Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het
gezichtsveld van een monument.
Bodemreliëf
De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot
gevolg.
Hinderaspecten
Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een
aanvaardbaar niveau in de omgeving.
Gezondheid
De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor
de gezondheid van de omwonenden.
Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
Het gevraagde doet geen afbreuk aan de rechten en het woongenot van de
aanpalenden. Het gevraagde zal niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige
situaties in de omgeving.
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in
overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de
wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening.
o
-
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
gunstig
Motivatie standpunt college
- Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige
ambtenaar van 17 februari 2014 en sluit zich aan bij dit advies.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Verkaveling nr. 5D1/137/004, goedgekeurd door het schepencollege op 07 oktober
2013.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
- Advies van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17 februari 2014.
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
022
Het college verleent vergunning 39 voor het uitbreiden van een vrijstaande
eengezinswoning + regularisatie inplanting, op het perceel sectie D nr. 800n =
kavel 6 uit verkaveling nr. 5D1/137/004, gelegen Gravin de Merodestraat 126 in
2260 Westerlo.
De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) de stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden gesteld door het
schepencollege, in zitting van 07 oktober 2013, bij aflevering van de
verkavelingsvergunning nr. 5D1/137/004,
2) de woning te verbouwen zoals voorzien op plannen 1/2 en 2/2 d.d.
10/12/2013,
3) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning
werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van
toepassing).
Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning:
Goorken 30/1 52013/189) 40.
Inleiding
- Volgens artikel 4.7.17. van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een
verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag
binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een
voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar
onderzoek.
Voorgeschiedenis
- De aanvrager41 heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwen van
een nieuwbouw = gekoppelde eengezinswoning, op het perceel sectie B nr. 282k2,
gelegen Goorken 30/1 in 2260 Westerlo.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 17 februari 2014 het
volgende advies uit:
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13 januari 2014.
- De aanvraag is gelegen in een woongebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli
1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene
ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
- Het goed is niet gelegen binnen de contouren van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen
de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
- De aanvraag is gelegen langs Goorken, een voldoende uitgeruste weg, die voorzien is van
een betonverharding.
39
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
41
persoonlijke gegevens verwijderd
40
-
De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
- Er diende geen openbaar onderzoek te worden georganiseerd, aangezien de
rechtsaanpalende eigenaar tevens de aanvrager betreft.
Adviezen
- Er werden geen adviezen gevraagd.
Argumentatie
- De voorliggende aanvraag voorziet in het bouwen van een halfopen eengezinswoning op de
rechter perceelsgrens.
- De aanvraag is gelegen langs Goorken een voldoende uitgeruste weg, gelet op de
plaatselijke toestand.
- Het perceel van de aanvraag heeft een breedte van 11,93 meter, gemeten op de rooilijn, en
een maximale diepte van circa 47 meter.
- De huidige aanvraag betreft een nieuwbouwwoning, op te richten op 12 meter uit de as van
de voorliggende weg. De woning bestaat uit twee bouwlagen onder een zadeldak met een
dakbasis van 8,5 meter. De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 15,80 meter, inclusief
buitentrap achteraan. Tot een diepte van 11,90 meter worden er twee bouwlagen onder
een hellend dak voorzien.
- De kroonlijsthoogte wordt beperkt tot maximaal 6 meter; de nokhoogte tot maximaal 9,70
meter. De dakhelling bedraagt 41° en sluit hierdoor aan op het dakprofiel van de
rechtsaanpalende.
- Het gevraagde zal niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de
onmiddellijke omgeving.
- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.
- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
- De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.
- Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename
van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk
beperkt.
- De horizontale dakoppervlakte bedraagt 101,74m². Er wordt voorzien in een
hemelwaterput met een inhoud van 5000 liter, wat overeenstemt met een oppervlakte tot
150m². Het opgevangen hemelwater wordt herbruikt via wc, buitenkraan en wasmachine.
De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan het besluit van de Vlaamse regering van 1
oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.
- Deze beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.
o Functionele inpasbaarheid
De bebouwing langs Goorken bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande en halfopen
eengezinswoningen. De aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de
bestemmingsvoorschriften van het vastgestelde gewestplan. De aanvraag wordt
functioneel inpasbaar en stedenbouwkundig vergunbaar geacht.
o Mobiliteitsimpact
De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
o Schaal
o
o
o
o
o
o
o
-
Gelet op het beperkte bouwvolume en gelet op de aanwezigheid van gelijkaardige
bouwvolumes in de onmiddellijke omgeving, zal de nieuw te bouwen woning zich
voldoende inpassen in de omgeving.
Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de aanvraag, wat korrelgrootte en
gabarit betreft, niet storend is in de ruimtelijke context.
Ruimtegebruik en bouwdichtheid
De verhouding bebouwde zone en open ruimte is in evenwicht en niet storend naar de
onmiddellijke omgeving toe. De afstanden tot de perceelsgrenzen blijven voldoende
groot. Buiten de bouwstrook blijft het groene karakter van het perceel behouden.
Visueel-vormelijke elementen
Qua materiaalgebruik en type bebouwing strookt de aanvraag met wat reeds
aanwezig is in de omgeving. De gevels worden afgewerkt in een rustieke gevelsteen; de
dakbedekking in rustieke dakpannen. Het buitenschrijnwerk en de raamdorpels
worden uitgevoerd in grijs aluminium; de gronddorpels in arduin.
Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het
gezichtsveld van een monument.
Bodemreliëf
De aanvraag heeft geen noemenswaardige wijziging van het bestaande bodemreliëf tot
gevolg.
Hinderaspecten
Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een
aanvaardbaar niveau in de omgeving.
Gezondheid
De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor
de gezondheid van de omwonenden.
Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende
percelen of de veiligheid in het algemeen.
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in
overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de
wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening.
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
gunstig
Motivatie standpunt college
- Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige
ambtenaar van 17 februari 2014 en sluit zich aan bij dit advies.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
- Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17 februari 2014.
BESLUIT
Artikel 1 Het college verleent vergunning 42 voor het bouwen van een nieuwbouw =
gekoppelde eengezinswoning, op het perceel sectie B nr. 282k2, gelegen
Goorken 30/1 in 2260 Westerlo.
Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) alle ophogingen in de bouwvrije voor- en zijtuinstrook, hoger dan het
hoogste punt van het wegdek, weglaten;
2) verplicht de woning aansluiten op het gescheiden rioleringsnet, dit houdt in
dat voor de woning 2 aansluitingen zijn voorzien waarvan één aansluiting
voor de overstortleiding van de regenwaterput en één aansluiting voor het
huishoudelijk afvalwater, dat zal uitmonden in het
rioolwaterzuiveringsstation;
3) verplicht een hemelwaterput plaatsen overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004 en voorzien in het hergebruik van
dit hemelwater d.m.v. de nodige aftappunten - de overstortleiding dient
afzonderlijk tot aan de rooilijn te worden gebracht om daar samen met het
huishoudelijk afvalwater te worden aangesloten op de riolering
4) de woning uit te voeren zoals voorzien op bouwplan 15-36-13 d.d.
08/12/2013
5) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning
werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van
toepassing).
023
Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Advies: Intop Experts
bvba: Leistraat (321TLO).
Voorgeschiedenis
- Intop Experts BVBA: Statiestraat 8 in 1740 Ternat, heeft op 11 oktober 2013 een
verkavelingsaanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel in 5 kavels voor
vrijstaande eengezinswoningen op het perceel sectie E(TLO) nr. 27c, gelegen Leistraat in
2260 Westerlo.
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 8 november 2013.
- De aanvraag is gelegen in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Herentals-Mol
(KB 28 juli 1978). De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet
heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel de overheid geen besluit tot vaststelling
van de uitgaven voor de voorziening heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen
geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.
- Het goed is niet gelegen binnen de contouren van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg.
- De aanvraag is gelegen langs Leistraat een voldoende uitgeruste weg, voorzien van een
asfaltverharding.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
42
persoonlijke gegevens verwijderd
-
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 08 januari 2014 tot en met 06
februari 2014. Er werden twee, quasi identieke bezwaarschriften ingediend. In
beide bezwaarschriften worden de volgende argumenten aangehaald:
o De verkaveling voorziet de mogelijkheid tot ontsluiting van het achterliggende
gebied. De voorgestelde 'reservatiestrook' heeft een breedte van 10 meter en is
voor de helft gelegen op het onderhavige, te verkavelen perceel en voor de helft
op het rechtsaanpalende perceel, in eigendom van de kleindochter van de
bezwaarindiener.
o Door de voorgestelde ligging van de ontsluitingweg kan zijn nog een woning
bouwen van slechts +/-6 meter breed.
- Het college van burgemeester en schepenen neemt aangaande de ingediende
bezwaarschriften het volgende standpunt in:
o De in het bezwaarschrift aangehaalde argumenten zijn terecht. De voorgestelde
ligging van de reservatiestrook, deels op het eigendom van één van de
bezwaarindieners, legt een te grote hypotheek op de ontwikkelingsmogelijkheden
van het aanpalende perceel. Het bezwaar wordt weerhouden.
Adviezen
- Er werden geen adviezen gevraagd of ontvangen.
Argumentatie
- De voorliggende aanvraag betreft het verkavelen van een perceel in 5 kavels voor
vrijstaande eengezinswoningen, gelegen langs een bestaande weg.
- De te verkavelen gronden zijn gelegen aan de rand van kern van Tongerlo, deelgemeente
van Westerlo. De bebouwing langs de Leistraat kenmerkt zich uitsluitend door
vrijstaande eengezinswoningen in een uitgesproken landelijke omgeving.
- De ontworpen stroken voor hoofdgebouwen worden voorzien op 7 meter uit de rooilijn
van de Leistraat. De voorgestelde bouwdiepte, op het gelijkvloers, bedraagt voor alle
kavels 15 meter; de maximale bouwdiepte op de verdieping: 12 meter.
- De kroonlijsthoogte bedraagt volgens de bijgevoegde verkavelingsvoorschriften
maximum 6m; de maximale nokhoogte wordt niet bepaald. De woningen dienen te
worden afgedekt met ofwel een schuin dak met een helling tussen 25° en 45° ofwel met
een plat dak. Eén derde van het dak mag een afwijkende dakhelling hebben.
- De verkavelingsvoorschriften voorzien, op minimum 5 meter uit de zone voor
hoofdgebouwen een zone voor bijgebouwen, met een maximale bebouwbare
oppervlakte van 30m².
- De atlas van de woonuitbreidingsgebieden bestemt het perceel als een “gebied waarover
vanuit het Vlaams beleidskader momenteel geen uitspraak wordt gedaan omdat ontwikkeling
ervan thans onzeker is - optie volgend het goedgekeurd GRS”. Deze atlas geeft voor alle
woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch
oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het
Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening.
- De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied moet passen binnen het gemeentelijk
beleid, dat vorm heeft gekregen in de woningprogrammatie van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschouwt dit
woonuitbreidingsgebied als een "te reserveren woonuitbreidingsgebied" (kaartnummer
R4 - woningprogrammatie).
- In de woningbehoeftestudie, opgemaakt door IOK in 1997, werd gesteld dat het
aansnijden van bijkomend woonuitbreidingsgebied in de gemeente Westerlo niet
noodzakelijk is in de periode 1997-2007. Een uitzondering werd gemaakt voor de
afwerking van het gebied Zagerijstraat.
Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied is pas mogelijk binnen een volgende
planperiode, mits bij herziening van het GRS, deze behoefte kan worden aangetoond.
Voorliggende aanvraag is in strijd met de bepalingen van het GRS.
- Bovendien legt het ontwerp een te grote hypotheek op de ontwikkelingsmogelijkheden
van het rechtsaanpalende perceel, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie E, nummer 27c.
- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
- De voorgestelde bebouwingstypologie houdt rekening met de karakteristieken van de
omgeving.
- De voorgestelde kavelbreedten en kaveldiepten zijn gangbaar en in overeenstemming met
de omgeving.
- Het voorliggende verkavelingsproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in
een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle
redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel
wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in
de bodem plaatselijk beperkt.
- De aanvraag dient te voldoen aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober
2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (artikel 3§4°).
BESLUIT
Artikel 1 Het college brengt ongunstig advies uit over de aanvraag van Intop Experts
BVBA: Statiestraat 8 in 1740 Ternat, voor het verkavelen van een perceel in 5
kavels voor vrijstaande eengezinswoningen op het perceel sectie E(TLO) nr. 27c,
gelegen Leistraat in 2260 Westerlo.
-
024
Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Vergunning: Binnenblok.
(319TLO) 43
Voorgeschiedenis
De aanvrager44 heeft op 30 augustus 2013 een verkavelingsaanvraag ingediend voor het
verkavelen van een perceel in 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen op het perceel
sectie E(TLO) nrs. 332k/deel en 338e2, gelegen Binnenblok in 2260 Westerlo.
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 30 september 2013.
- De aanvraag is gelegen in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Herentals-Mol
(KB 28 juli 1978). De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet
43
44
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel de overheid geen besluit tot vaststelling
van de uitgaven voor de voorziening heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen
geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.
- Het goed is niet gelegen binnen de contouren van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg.
- De aanvraag is gelegen langs Binnenblok een voldoende uitgeruste weg, voorzien van een
betonverharding.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
- Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 december 2013 tot en met 13
januari 2014. Er werd één bezwaar ingediend 45. De bezwaarindiener heeft geen bezwaar
tegen de voorliggende aanvraag op zich, maar is van mening dat het achterliggende
gedeelte van het perceel nr. 333L, eveneens gelegen in woonuitbreidingsgebied en
grenzend aan een openbare weg, in aanmerking komt voor verkaveling. De
bezwaarindiener werd deze verkavelingsvergunning geweigerd, echter niet omwille van
de ligging in het woonuitbreidingsgebied, maar omdat de aanvraag strijdig was met de
bepalingen in het Decreet Grond- en Pandenbeleid. Er diende in het project een
bescheiden woonaanbod te worden voorzien. Een tweede verkavelingsaanvraag, waarbij
niet diende voldaan te worden aan het Decreet Grond- en Pandenbeleid omdat de
verkaveling betrekking had op een kleinere oppervlakte, werd vergund op 23 september
2013. Het ingediende bezwaar heeft geen betrekking op de voorliggende aanvraag op
zich en wordt derhalve niet weerhouden.
Adviezen
- Er werden geen adviezen gevraagd of ontvangen.
Argumentatie
- De voorliggende aanvraag betreft het verkavelen van een perceel in 2 kavels voor
vrijstaande eengezinswoningen, gelegen langs een bestaande weg.
- De te verkavelen gronden zijn gelegen nabij de kern van Tongerlo, deelgemeente van
Westerlo. De bebouwing langs Binnenblok kenmerkt zich uitsluitend door vrijstaande
eengezinswoningen in een landelijke omgeving.
- De voorgestelde bouwdiepte bedraagt voor kavel 1 12,38 meter en voor kavel 2 12,31
meter.
- De kroonlijsthoogte bedraagt volgens de bijgevoegde verkavelingsvoorschriften
maximum 6m; de nokhoogte maximum 11m. De woningen dienen te worden afgedekt
met ofwel een schuin dak met een helling tussen 35° en 55° ofwel met een plat dak.
Indien de woning wordt afgedekt met een plat dak, bedraagt de bouwhoogte maximum
7m.
- De verkavelingsvoorschriften voorzien voor kavel 1, op 10 meter uit de zone voor
hoofdgebouwen een zone voor bijgebouwen. Binnen deze zone zijn garages en
tuinbergingen toegestaan met een maximale oppervlakte van 75m².
- De atlas van de woonuitbreidingsgebieden bestemt het perceel als een “restperceel”.
Deze atlas geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit
juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw,
rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening.
- De aanduiding van “restperceel” geeft aan of een gebied een overblijvend onbebouwd
terrein is in een overwegend bebouwd woonuitbreidingsgebied. De aanduiding van
restpercelen wijst vooral op een sterke mate van bebouwing of versnipperde bebouwing
in een woonuitbreidingsgebied. Het zegt tevens dat het om relatief beperkte
45
persoonlijke gegevens verwijderd
oppervlakten gaat (meestal individuele percelen). Het al dan niet laten bebouwen hangt
daarom mede af van de ruimtelijke opportuniteit.
- Een woonuitbreidingsgebied is volgens de voorschriften van het gewestplan in principe
bestemd voor groepswoningbouw (of volgens het interpretaties van de Raad van State
voor een verkaveling in totaliteit). Groepswoningbouw, zoals bedoeld ten tijde van de
opmaak van het gewestplan, heeft eerder betrekking op sociale woonprojecten. Het
woonuitbreidingsgebied waartoe het kwestieuze perceel behoord, is quasi volledig
ingevuld met vrijstaande eengezinswoningen.
- Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen in dit gebied, dient de toetsing aan de goede
ruimtelijke ordening meegenomen (kwalitatieve invulling, kernversterkende ligging e.d.).
De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied moet passen binnen het gemeentelijk
beleid, dat vorm heeft gekregen in de woningprogrammatie van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschouwt dit
woonuitbreidingsgebied als reeds gerealiseerd (kaartnummer R4 - woningprogrammatie).
- In het betreffende gebied is de ordening reeds bepaald door de feitelijke toestanden. Het
gebied is ingevolge het bestaande stratenpatroon, de bestaande bebouwing en andere
technische stedenbouwkundige gegevens reeds nagenoeg ingericht als woongebied.
- De aanvraag voor een dergelijk kleinschalig verkavelingsproject op deze locatie houdt
dan ook rekening met het behoefteaspect en leidt geenszins tot een uitholling van het
Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidskader dat een suburbanisatie naar perifeer
gelegen dorpen zoals Westerlo wil tegengaan.
- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
- De voorgestelde bebouwingstypologie houdt rekening met de karakteristieken van de
omgeving.
- De voorgestelde kavelbreedten en kaveldiepten zijn gangbaar en in overeenstemming met
de omgeving.
- Het voorliggende verkavelingsproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in
een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle
redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel
wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in
de bodem plaatselijk beperkt.
- De aanvraag dient te voldoen aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober
2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 (artikel 3§4°).
- Er werd advies gevraagd aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 22 januari
2014. Er werd geen advies ontvangen van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
zodat er kan vanuit gegaan worden dat er stilzwijgend werd aangesloten bij het advies
van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT
Artikel 1 Het college verleent vergunning 46 voor het verkavelen van een perceel in 2
kavels voor vrijstaande eengezinswoningen op het perceel sectie E(TLO) nrs.
332k/deel en 338e2, gelegen Binnenblok in 2260 Westerlo.
Artikel 2 De volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
1) de aanleg van de waterleiding gebeurt ten laste van de verkavelaar evenals de
aanleg van de andere nutsvoorzieningen overeenkomstig de terzake
geldende reglementering van de beherende maatschappij.
2) bijgaande stedenbouwkundige voorschriften dienen strikt nageleefd te
worden.
025
Ruimtelijke Ordening. Verkavelingswijziging. Advies: Neurusstraat 36
(232TLO/2) 47.
Voorgeschiedenis
- De aanvrager48 heeft op 07 november 2013 een aanvraag ingediend voor het wijzigen van
de kavel 7 uit de verkaveling nr. 232TLO/137/0746 door het uitbreiden van de strook
voor de hoofdgebouwen, op het perceel sectie D(Tlo) nr. 1s, gelegen Neurusstraat 36 in
2260 Westerlo.
- Op 13 oktober 2003 werd door het college van burgemeester en schepenen een
stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een nieuwbouw =
eengezinswoning (2003/158).
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 18 november 2013.
- De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28
juli 1978). woongebied met landelijk karakter i.f.v de Neurusstraat (50 meter) met
achterliggend agrarisch gebeid. Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak
bestemd « voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven ».
Zowel bewoning als landbouw zijn bijgevolg de hoofdbestemmingen van het gebied, en
beide bestemmingen staan er op gelijke voet. Daarnaast kunnen eveneens de andere
inrichtingen, voorzieningen en activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.0. worden toegelaten.
Voor inrichtingen bestemd voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf - met
inbegrip van de para-agrarische bedrijven - blijft de voorwaarde gelden dat zij slechts
toelaatbaar zijn voorzover zij niet wegens de taken van bedrijf die zij uitvoeren moeten
worden afgezonderd in een daartoe aangewezen gebied. Er dient dan ook steeds te
worden onderzocht of zij bestaanbaar zijn met de bestemming van woongebied met
landelijk karakter. Concreet betekent dit dat zij niet van die aard mogen zijn de woon- of
landbouwfunctie van het gebied te verstoren.
- Het aanvraagperceel maakt deel uit van de verkaveling nr. 232TLO/1374/0746 als zijnde
de kavel 7. De verkaveling nr. 232TLO/137/0746 voorziet in 7 kavels langs de bestaande
weg.
- Zowel het aanvraagperceel als de strook voor hoofdgebouwen hebben een rechthoekige
vorm. De bestaande woning staat ingeplant op 3 meter van de rechter perceelsgrens. De
eigenaar wenst de bouwstrook rechts achteraan uit te breiden tot op 1,85 m van de
46
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
48
persoonlijke gegevens verwijderd
47
-
rechter perceelsgrens en tot een diepte van 18 meter, gemeten vanaf de
voorgevelbouwlijn. De uitbreiding heeft als doel de oprichting van een terrasoverkapping.
Zodoende dient er in toepassing van artikel 4.6.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening een wijziging van de verkavelingsvergunning te gebeuren.
De aanvraag is gelegen langs de gemeenteweg Neurusstraat, een voldoende uitgeruste
weg, voorzien van een asfaltverharding.
De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 09 januari 2014 tot en met 07 februari
2014. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.
Adviezen
Er zijn geen externe adviezen vereist.
Argumentatie
- De voorliggende aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de kavel 7. Deze kavel is
bebouwd met een vrijstaande eengezinswoning. De eigenaar wenst de bestaande woning
uit te breiden met een terrasoverkapping. Hiertoe dient de bouwstrook uitgebreid te
worden tot op 1,85 m van de rechter perceelsgrens en tot een diepte van 18 meter,
gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn.
- De terrasoverkapping wordt uitgevoerd met eiken balken met daartussen eiken planken.
Aan de zijde van de tuin blijft de overkapping open. De dakbedekking betreft
herbruikpannen, dewelke aansluiten bij de bestaande pannen van het dak van de woning.
De maximale hoogte van de constructie blijft beperkt tot 4,32 meter.
- De voorgestelde perceelsordening is hier niet gewenst. De uitbreiding van de strook
voor hoofdgebouwen is in strijd met de algemeen geldende stedenbouwkundige regels. In
een verkaveling kan mits akkoord van de eigenaars van de aanpalende kavels bebouwing
in de zijtuinstrook worden toegestaan tot op de perceelsgrens en kan enkel dienst doen
als garage of autostaanplaats. In de voorliggende aanvraag betreft het de laatste kavel in
de verkaveling en bevindt de bouwvrije zijtuinstrook zich op de grens met het agrarisch
gebied. In dit geval wordt bij een overgang van woongebied met landelijk karakter naar
een agrarisch gebied overeenkomstig het gewestplan steeds een bouwvrije strook van 3
m gehandhaafd, waarvan niet kan worden afgeweken.
- Vanuit stedenbouwkundig oogpunt schept het toelaten van constructies, aangebouwd aan
de woning, en (deels) opgericht in de bouwvrije zijtuinstrook, een mogelijk precedent.
Het perceel en de bouwstrook is voldoende ruim om een gepaste oplossing te vinden
voor de terrasoverkapping binnen de bouwstroken en een mogelijke uitbreiding naar
achter van deze bouwstrook.
- De uitbreiding ten opzichte van de perceelsgrens zal, rekening houdend met
bovenvermelde, de goede ruimtelijke ordening en de perceelsordening verstoren en kan
bijgevolg niet worden toegestaan. De uitbreiding van de bouwstrook tot een diepte van
18 m vanaf de voorgelbouwlijn kan, gelet op de diepte van de kavel, wel worden
toegelaten, maar niet ter hoogte van de bouwvrije zijtuinstroken.
- De eigenaars van de overige kavels uit de verkaveling (= kavels 1 t.e.m. 6) hebben de
aanvraag tot verkavelingswijziging voor akkoord ondertekend.
- De invulling biedt onvoldoende garanties naar ruimtelijke kwaliteit en brengt de goede
ruimtelijke ordening in het gedrang.
- De voorliggende weg is voldoende uitgerust.
- De voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het
vastgestelde gewestplan.
-
Gezien de aanvraag niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied
en louter betrekking heeft op een bestemmingswijziging, kan in alle redelijkheid
geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt is.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Verkavelingsvergunning nr. 232TLO/137/746, goedgekeurd door het schepencollege op
18 januari 1998.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot
vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in
artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
BESLUIT
Artikel 1
Het college brengt ongunstig advies uit over de aanvraag 49 voor het uitbreiden
van de strook voor de hoofdgebouwen van de kavel 7 uit de verkaveling nr.
232TLO/137/0746 tot op 1,85 m uit de perceelsgrens, op het perceel sectie
D(Tlo) nr. 1s, gelegen Neurusstraat 36 22 in 2260 Westerlo. De uitbreiding
van de strook voor de hoofdgebouwen tot een diepte van 18 m gemeten vanaf
de voorgevelbouwlijn kan wel toegelaten worden.
026
Ruimtelijke Ordening. Werken van geringe omvang. Vergunning: Star
Meal nv: Nijverheidsstraat 56 (2013/545).
Inleiding
- Volgens artikel 4.7.17. van de VCRO maakt in ontvoogde gemeenten de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar voor elke beslissing over een vergunningsaanvraag een
verslag op, dat deel uitmaakt van het vergunningendossier. Het verslag kadert de aanvraag
binnen de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele
verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening, en omvat desgevallend een
voorstel van antwoord op de bezwaarschriften in het kader van het gevoerde openbaar
onderzoek.
Voorgeschiedenis
- Starmeal NV: Nijverheidsstraat 56 in 2260 Westerlo, heeft op 18 december 2013 een
stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het regulariseren van reclame, op het
perceel sectie A(Oevel) nr. 1h, gelegen Nijverheidsstraat 56 in 2260 Westerlo.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht op 17 februari 2014 het
volgende advies uit:
- De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde bijzonder
plan van aanleg.
- De Nijverheidsstraat is voldoende uitgerust, gelet op de plaatselijke toestand.
- De voorliggende aanvraag is aanvaardbaar en integreerbaar in de omgeving.
49
persoonlijke gegevens verwijderd
De aanvraag is vrijgesteld van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.
Feiten en context
- Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 13 januari 2014.
- De aanvraag is gelegen in een industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28
juli 1978). De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of
ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de
veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de
huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden
complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven
toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve
restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
- Het goed is niet gelegen binnen de contouren van een goedgekeurd ruimtelijk
uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen
verkaveling.
- De aanvraag is gelegen binnen de contouren van het BPA Moleneinde-Kapel-Houdt,
goedgekeurd bij besluit van de minister d.d. 10/03/1995, meer bepaald in een zone
'plaatsen bestemd voor industrie'.
- De aanvraag is gelegen langs de Nijverheidsstraat, een voldoende uitgeruste weg voorzien
van een betonverharding.
- De aanvraag is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied.
Openbaar onderzoek
- Er werd geen openbaar onderzoek georganiseerd.
Adviezen
- De aanvraag diende voor advies voorgelegd te worden aan het Agentschap Wegen en
Verkeer - district Geel (AWV). Er werd op 23 januari 2014 een gunstig advies uitgebracht.
Argumentatie
- De aanvraag betreft de regularisatie van reclame, aangebracht tegen de gevels van een
industrieel gebouw.
- Het gebouw is gelegen langs de gemeenteweg Nijverheidsstraat, doch zichtbaar van op de
E313 autosnelweg. Het reclamebord is aangebracht tegen de voorgevel van het gebouwen
en meet 3,40 meter bij 5 meter. De reclame heeft uitsluitend betrekking op de in het
gebouw uitgeoefende activiteiten.
- Deze beoordeling – als uitvoering van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke
draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en
sociale gevolgen - houdt rekening met de criteria als uitvoering van art. 4.3.1. van de codex.
o Functionele inpasbaarheid
De bebouwing langs de Nijverheidsstraat kenmerkt zich uitsluitend door industriële
gebouwen. De aanvraag wordt in overeenstemming geacht met de
bestemmingsvoorschriften van het ter plaatse geldende BPA. De aanvraag wordt
functioneel inpasbaar en stedenbouwkundig vergunbaar geacht.
o Mobiliteitsimpact
De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.
o Schaal
Door de eerder beperkte afmetingen van het reclamebord en de gekozen materialen,
zal het gevraagde niet leiden tot onverenigbare stedenbouwkundige situaties in de
omgeving.
o Ruimtegebruik en bouwdichtheid
-
o
o
o
o
Niet van toepassing.
Visueel-vormelijke elementen
Het reclamepaneel is aanvaardbaar qua vormgeving en duurzaamheid en heeft vanuit
esthetisch oogpunt geen storende invloed t.o.v. het industriegebied.
Cultuurhistorische aspecten
De aanvraag is niet gelegen binnen contouren van een beschermd landschap of in het
gezichtsveld van een monument.
Bodemreliëf
De aanvraag heeft geen wijziging van het bestaande bodemreliëf tot gevolg.
Hinderaspecten
Eventuele hinderaspecten ten gevolge van de aanvraag beperken zich tot een
aanvaardbaar niveau in de omgeving.
Gezondheid
De aanvraag omvat geen hinderlijke inrichtingen en heeft geen nadelige gevolgen voor
de gezondheid van de omwonenden.
o Gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen
De aanvraag heeft geen nadelige effecten op het gebruiksgenot van de omliggende
percelen of de veiligheid in het algemeen.
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan in
overeenstemming gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de
wettelijke bepalingen, alsook met de goede ruimtelijke ordening.
o
-
Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
gunstig
Motivatie standpunt college
- Het schepencollege neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige
ambtenaar van 17 februari 2014 en sluit zich aan bij dit advies.
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).
- Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25
oktober 2002.
- Decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over
een vergunningsaanvraag advies verlenen.
- Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en
handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 (artikel 4. 7°).
- Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17 februari 2014.
BESLUIT
Artikel 1 Het college verleent vergunning aan Starmeal NV: Nijverheidsstraat 56 in 2260
Westerlo, voor het regulariseren van reclame, op het perceel sectie A(Oevel)
nr. 1h, gelegen Nijverheidsstraat 56 in 2260 Westerlo.
Artikel 2 De volgende voorwaarde dienen nageleefd te worden:
1) de voorwaarden gestipuleerd in het advies van het Agentschap Wegen en
Verkeer - district Geel d.d. 23/01/2014 dienen strikt nageleefd te worden;
2) de stedenbouwkundige vergunning blijft geschorst tot de milieuvergunning
werd verkregen of tot aan de meldingsplicht is voldaan (indien van
toepassing).
027
Secretariaat. OCMW. Kennisname overzichtslijst Raad voor
Maatschappelijk Welzijn 29 januari 2014.
Voorgeschiedenis
Op 12 februari 2014 is de overzichtslijst toegekomen van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van 29 januari 2014.
Op 12 februari 2014 werd deze lijst bezorgd aan de betrokken diensten. Er werden geen
opmerkingen gemaakt.
Juridische grond
Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
19 december 2008 – met name afdeling II – algemeen bestuurlijk toezicht.
Artikel 254 stelt dat een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de raad
voor maatschappelijk welzijn, binnen de twintig dagen nadat ze zijn genomen, aan het cbs
moet worden overgemaakt.
Artikel 257 stelt dat als het cbs van oordeel is dat een besluit van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn zoals vermeld in artikel 254 of in artikel 255, het gemeentelijk
belang en inzonderheid de financiële belangen van de gemeente schaadt, een beroep kan
instellen bij de provinciegouverneur, behalve indien het betrokken besluit reeds was goedgekeurd of vastgesteld door de gemeenteraad. Dat beroep moet worden ingesteld binnen een
termijn van 20 dagen. De termijn van 20 dagen gaat in op de derde dag die volgt op de
verzending van de besluiten, vermeld in artikel 255, of van de lijst van de aangelegenheden
vermeld in artikel 254.
BESLUIT
Artikel 1 Het college neemt kennis van de beknopte omschrijving van de besluiten van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 januari 2014.
028
Overheidsopdrachten. Opleiding leidinggeven. Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst met aan te schrijven
leveranciers.
Argumentatie
Het bestuur wenst in 2014 extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van
leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden. Het opleidingstraject bestaat uit 4
opleidingsdagen die vanaf april 2014 aangeboden worden aan de operationeel
leidinggevenden die rechtstreeks rapporteren aan de secretaris. Het totaal aantal deelnemers
bedraagt 17 (11 personen gemeente en 6 personen OCMW) en worden onderverdeeld in 2
groepen van ongeveer 8 personen. Voor de aanduiding van een externe opleidngspartner
werd een lastenboek opgesteld voor een overheidsopdracht van diensten met als voorwerp
'opleiding leidinggeven' met ref 2014-065. De opdracht wordt gegund met een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. De totale kostprijs voor
2 groepen wordt geraamd op 10.000 EUR excl btw of 12.100 EUR incl btw. De kosten
worden verdeeld en afzonderlijk gefactureerd à rato het aantal deelnemers.
voor het OCMW worden 6 deelnemers verwacht, waarbij hun deelname in de
kosten geraamd wordt op 3.529,41 EUR excl btw of 4.270,59 EUR incl btw.
voor de gemeente bedraagt de geraamde kostprijs met 11 deelnemers 6.470,59 EUR
excl btw of 7.829,41 EUR incl btw.
Juridische grond
- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen alsook KB van 15 juli
2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en KB van 14 januari
2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
- Overeenkomstig artikel 26, § 1, 1° a kan de opdracht gegund worden bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
- Het besluit van 25 juni 2007 van de gemeenteraad waarbij het begrip 'dagelijks bestuur'
wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een voorafgaand
visum door financieel beheerder worden vrijgesteld.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Verbeteren interne organisatie
actie
Vorming personeel gemeentehuis en mandatarissen
actienummer
2014000216
omschrijving project vormingstraject leidinggevenden gemeente en OCMW
raming kosten
10.000 EUR excl btw of 12.100 EUR incl 21% btw voor 2 groepen.
Aandeel OCMW: 3.529,41 EUR excl btw of 4.270,59 EUR incl btw
Aandeel gemeente: 6.470,59 EUR excl btw of 7.829,41 EUR incl btw
raming opbrengsten
nihil
BESLUIT
Artikel 1 Het college keurt het lastenboek met referentie 2014-065 goed voor een
overheidsopdracht van diensten met als voorwerp 'Opleiding leidinggeven'. De
totale kostprijs voor 2 opleidingen wordt geraamd op 10.000 EUR excl of 12.100
EUR incl 21% btw. De opdracht wordt gegund met onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaandelijke bekendmaking. De kosten worden verdeeld en
afzonderlijk gefactureerd à rato het aantal deelnemers. Voor de gemeente wordt
bij 11 deelnemers de kostprijs geraamd op 6.470,59 EUR excl btw of 7.829,41 EUR
incl btw. Voor het OCMW bedraagt dit bij 6 deelnemers 3.529,41 EUR excl btw of
4.270,59 EUR incl btw. Zij zijn elk verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de
facturen met betrekking tot de geleverde prestaties.
Artikel 2 Het college nodigt 3 firma' uit voor om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure: 50
Artikel 3 De kosten hiervan dienen verrekend te worden op de actie 2014000216 van het
exploitatiebudget 2014.
029
Overheidsopdrachten. Raamcontract diverse kleine onderhouds- en
herstellingswerken aan wegen 2013-2015 - dienstjaar 2013. Goedkeuring
eindafrekening.
Voorgeschiedenis
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 14 januari 2013 het bestek goed
voor de opdracht ‘Raamcontract diverse kleine onderhouds- en herstellingswerken aan
50
firmagegevens verwijderd
wegen - 2013-2015’. Op jaarbasis werd deze opdracht geraamd op 192.910 euro excl. btw of
233.421,10 euro incl. 21% btw (btw verlegd).
Het bestek voorziet een raamcontract voor drie jaar (2013-2015), jaarlijks opzegbaar door
beide partijen.
De openbare aanbesteding vond plaats op 27 februari 2013.
Het college besliste op 18 maart 2013 om de opdracht toe te wijzen aan de laagste
regelmatige inschrijver Has Dal bvba, Rinkhout 197 te 9240 Zele, voor het totaal bedrag per
jaar van 195.560,00 euro excl. btw of 236.627,60 euro incl. 21 % btw (btw verlegd).
Argumentatie
De technische dienst stelde de eindafrekening voor het dienstjaar 2013 op, waaruit blijkt dat
het eindbedrag van de werken 180.117,09 euro incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming
€ 192.910,00
Bestelbedrag
€ 195.560,00
Bijwerk (verrekeningen1+2)
+
€ 10.400,00
Afrekening VH (in min)
€ 56.308,10
Reeds uitgevoerd
=
€ 149.651,90
Prijsherzieningen (in min)
€ 794,81
Totaal excl. btw
=
€ 148.857,09
Btw
+
€ 31.260,00
TOTAAL
=
€ 180.117,09
De eindafrekening bedraagt ± 31% minder dan het gunningbedrag
Financiële weerslag
De eindstaat werd afgerekend op het budget van 2013, op artikel 421/140-06 van de gewone
dienst.
Juridische grond
De wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten is van toepassing samen met de
koninklijke besluiten van 8 januari 1996, 26 september 1996 en de algemene
aannemingsvoorwaarden opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september
1996, meer bepaald de artikelen die betrekking hebben op de openbare aanbesteding.
Het besluit van 25 juni 2007 van de gemeenteraad waarbij het begrip ‘dagelijks bestuur’
wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een voorafgaande visum
door de financieel beheerder worden vrijgesteld.
BESLUIT
Artikel 1 Het schepencollege keurt de eindafrekening goed voor de opdracht
“Raamcontract diverse kleine onderhouds- en herstellingswerken aan wegen
2013-2015 - dienstjaar 2013”, opgesteld door de technische dienst, waaruit blijkt
dat de werken een eindtotaal bereikten van 148.857,09 euro excl. btw of
180.117,09 euro incl. 21% btw (btw verlegd).
030
Overheidsopdrachten. Onderhoudswerken aan waterlopen 3e
categorie. Toewijzing.
Voorgeschiedenis
Op 27 januari 2014 keurde het schepencollege het lastenboek, lijst met aan te schrijven
leveranciers en gunningswijze goed voor een overheidsopdracht van werken met als
voorwerp: 'Onderhoudswerken aan waterlopen van 3e categorie - 2014''. De kostprijs werd
geraamd op 15.773 EUR excl btw en 19.086,30 EUR incl 21% btw (stelsel BTW verlegd). De
gunning verloopt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.
Het schepecollege besliste in zitting van 27 januari 2014 om de procedure op te starten en 4
firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. De opdracht is
geldig voor het dienstjaar 2014 waarbij de uitvoering voorzien is in maart 2014.
Juridische grond
- Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen alsook KB van 15 juli
2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en KB van 14 januari
2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
- Overeenkomstig artikel 26, § 1, 1° a kan de opdracht gegund worden bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
- Het besluit van 25 juni 2007 van de gemeenteraad waarbij het begrip 'dagelijks bestuur'
wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een voorafgaand visum
door financieel beheerder worden vrijgesteld.
Adviezen
De financieel beheerder verleende haar goedkeuring op het ontwerpbesluit.
Argumentatie
De offertes moesten het bestuur ten laatste op 12 februari 2014, 11.00 uur bereiken. Van de
4 aangeschreven firma's dienden er 2 tijdig een regelmatige offerte in:
Nr.
Naam
1
Firma 151
2
Kennes F. bvba
Postcode
2328
Woonplaats
Hoogstraten
Prijs excl btw
prijs incl btw
Opmerking
16.604,00
20.090,84
BTW verlegd
15.358,70
18.584,03
BTW verlegd
De vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria geeft
volgend resultaat:
Nr. Naam
Motivering
Score
Gunningscriterium nr. 1: Prijs
Beoordeling op 70 punten
Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het
criterium prijs
2
Kennes F. bvba
(18.584,03 EUR / 18.584,03 EUR) * 70 = 70
70
1
Firma 152
(18.584,02 EUR / 20.090,84 )*70 = 64.75
64,75
Gunningscriterium nr. 2: de opvatting van de inschrijving inzake de aanpak en
de invulling van de opdracht
Beoordeling op 30 punten
Belangrijk is vooral: • de wijze waarop de ruimingproducten uit de waterloop worden
verwijderd, de onderhouds- en herstellingswerken worden uitgevoerd, inbegrepen het
herstel van de werkzone in zijn oorspronkelijke toestand • de inzet van de best beschikbare
technologieën (o.a. voor ruiming, verwijdering, transport ....). In een nota dient
51
52
firmagegevens verwijderd
firmagegevens verwijderd
weergegeven over welke werktuigen, materieel en technische uitrusting de aannemer
beschikt voor de uitvoering van het werk. • de ligging van de vergunde verwerkings- en/of
stortplaatsen waarnaar de producten zullen afgevoerd worden • de aangepaste
uitvoeringsmethode in de natuurgebieden, woongebieden en landbouwgebieden Tevens
dienen de ingebouwde garanties tot beperking van de hinder, verdichting van de bodem,
overlast en schade voor de omgeving, omwonenden, natuur en milieu uitvoerig worden
toegelicht. De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde
een evaluatie van de gunningcriteria mogelijk te maken.
2
Kennes F. bvba
Het voorstel voldoet aan de vooropgestelde eisen van het bestek, er werd een
uitvoerig plan van aanpak toegevoegd en krijgt hiervoor de maximum score van 30
30 punten
1
Firma 153
Willems heeft geen bijkomende informatie toegevoegd aan de offerte, bijgevolg
0
kan dit gedeelte niet beoordeeld worden en krijgt hiervoor 0 punten.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
Kwaliteitsvolle leefomgeving
actie
Waterlopen en oppervlaktewater
actienummer
2014000264
omschrijving project Materialen en onderhoud waterlopen en oppervlaktewater
raming kosten
15.358,70 EUR excl btw of 18.584,03 EUR incl btw (stelsel btw
verlegd)
raming opbrengsten nihil
BESLUIT
Artikel 1 Het college neemt kennis van het verslag van nazicht van de offertes van 17
februari 2014 voor een overheidsopdracht van werken met als voorwerp:
'Onderhoudwerken aan waterlopen van 3e categorie - 2014 (ref 2014-055)'.
Artikel 2 Het college beslist op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijving, het
administratief en technisch nazicht van de offerte, de opdracht te gunnen aan
Kennes bvba, Ulicotenseweg 66A te 2328 Hoogstraten, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 15.358,70 excl btw of 18.584,03 EUR incl 21% btw (stelsel
BTW-verlegd).
Artikel 3 De uitvoeringstermijn van de opdracht is voorzien in maart 2014.
Artikel 4 De totale kosten zijn te verrekenen op actienummer 20140002064 van het
exploitatiebudget 2014.
031
Sport. Sportraad. Verslag sportraad januari 2014.
Feiten en context
De sportraad heeft vergaderd op maandag 13 januari 2014 in het gemeentehuis
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B1- 05 Sportparticipatie
actie
We organiseren sportpromotionele activiteiten voor diverse
doelgroepen met als doel een blijvende sportparticipatie
(sportraad)
actienummer
2014000097
omschrijving project
verslag sportraad
53
firmagegevens verwijderd
raming kosten
raming opbrengsten
0
0
BESLUIT
Artikel 1 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering.
032
Toerisme. Overleg gidsen gemeentehuis. Kennisname verslag van 14
februari 2014.
Feiten en context
Op 14 februari 2014 was er een overleg tussen de gidsen van het gemeentehuis en de dienst
toerisme. Tijdens dit overleg werden de rondleidingen van het afgelopen jaar geëvalueerd en
werden er een aantal praktische afspraken gemaakt ivm de rondleidingen.
Argumentatie
De gidsen en de dienst toerisme streven ernaar om de groepen in de beste omstandigheden
te ontvangen en de rondleidingen zo goed mogelijk te laten verlopen, daarom werden er
enkele problemen gesignaleerd en wensen uitgesproken.
- stand van zaken en oplossing voor de balustrade aan de dakrand
- oude lift in het gemeentehuis zetten
- twee oude kerkstoelen in de kapel zetten
- gidsenvergoeding voorzien bij rondleidingen voor scholen van Westerlo
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg met de gidsen van
14 februari 2014.
Het college besluit de gidsenvergoeding te voorzien bij rondleidingen voor
scholen van Westerlo en vraagt de financiële dienst de nodige stappen te
ondernemen om dit begrotingstechnisch in orde te stellen.
Het college vraagt de technische diensten de balustrade van het gemeentehuis
na te kijken in functie van veiligheid en uit te zoeken of de oude lift in het
gemeentehuis kan tentoongesteld worden.
opdrachten
technische dienst/dienst veiligheid
portier
033
oplossing voor balustrade aan dakrand
kan de oude lift een plaats krijgen in het gemeentehuis
is er plaats voor twee kerkstoelen in de kapel
Toerisme. Plaatsing deelgebiedbaken Beeltjens. Kennisname overleg 10
februari 2014 en goedkeuring locatie voor plaatsing deelgebiedbaken.
voorgeschiedenis
Beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2013 met goedkeuring van de uitvoering
van het inrichtingsplan ruiter- en menroutenetwerk de Merode.
Feiten en context
In het inrichtingsplan ruiter- en menroutenetwerk de Merode is de plaatsing van een
deelgebiedbaken langs de N19 voor de Beeltjens voorzien. In het gebied de Merode worden
op verschillende locaties deelgebiedbakens in de huisstijl de Merode geplaatst.
Argumentatie
De deelgebiedbakens dragen bij tot de herkenbaarheid van het gebied de Merode en maken
passanten attent op de aanwezigheid van de verschillende natuurgebieden. Er wordt een
locatie aangeduid voor de plaatsing van het deelgebiedbaken. AWV moet een officiële
goedkeuring geven voor deze locatie.
Op de voorgestelde locatie zorgt het baken niet voor hinder voor de weggebruikers en is er
een link met het begin van de Beeltjensdreef. De link tussen het baken en de Beeltjensdreef
en het zicht op de dreef zou nog versterkt kunnen worden door o.a. de fietsenstalling aan de
tunnel te verwijderen. Verder te bespreken bij de opmaak van het landschapspark voor het
kasteelpark in het kader van de zichtas.
Financiële weerslag
De gemeentelijke bijdrage voor het deelgebiedbaken bedraagt ongeveer 798,60 euro. (30%
van totale kostprijs) Dit bedrag is opgenomen in het aandeel van de gemeente voor de
realisatie van het ruiter- en menroutenetwerk de Merode, voorzien in 2015.
BESLUIT
Artikel 1
Artikel 2
Opdrachten
Sabine Schauwers
Kristel Mariën
034
Het college neemt kennis van het overleg van 10 februari 2014 over de
plaatsing van een deelgebiedbaken langs de N19 voor de Beeltjens
Het college keurt de locatie voor de plaatsing van het deelgebiedbaken
zoals overeengekomen tijdens het overleg van 10 februari 2014 goed
aanvraag bij AWV voor plaatsing van het deelgebiedbaken
maatregelen om zicht op Beeltjensdreef te verbeteren bespreken bij
opmaak landschapsplan kasteelpark
Toerisme. Projectgroep de Merode. kennisname verslag vergadering 6
februari 2014.
Feiten en context
De projectgroep de Merode vergadert op regelmatige basis en bereidt de agenda van de
stuurgroep de Merode voor. De projectgroep van 6 februari 2014 besprak volgende
agendapunten
1. Voorstelling transitiebegeleider Roel Slegers
2. Verslag projectgroep 7 november 2013
3. Meerjarenprogramma
4. Werkgroepen de Merode
5. Ruiter- en menroutenetwerk
6. Varia
Argumentatie
Roel Slegers is aangeworven als transitiebegeleider. In februari wordt er een
kennismakingsronde georganiseerd met alle partners. Guy Van Hirtum, Lowie Thys en
Kristel Mariën hebben een afspraak met hem op woensdag 26 februari om 12.45 uur in de
abdij van Averbode. Te bespreken: missing links voor fietsers, knelpunten met privé
eigenaars in ruiternetwerk, kamperen, ontsluiting historisch erfgoed, onthaalvoorzieningen,...
Hoy-Ming licht toe op welke basis ze het meerjarenprogramma wenst op te maken. Het luik
plattelandsontwikkeling wordt gebaseerd op het integraal plan, het luik landinrichting heeft
het planprogramma als basis.
Voor de plattelandsontwikkeling moet gezocht worden naar financiële middelen en
personeelscapaciteit. Ook de partners moeten zich engageren voor het uitvoeren van
deeltaken, vb exploitatie onthaalpoort, organisatie erfgoedevenementen, up-to-date houden
van Merodewebsite.
Bij landinrichting is een partner voor financiering van 70% noodzakelijk. Landinrichting dient
voor inrichting van open ruimte.
Acties die haalbaar lijken en waarvoor, tijdens de kennismakingsronde met de
transitiebegeleider, partners voor financiering gezocht worden:
- versterken van relatie tussen de kernen, cultuurhistorische aantrekkingspunten en hun
omgeving
- grondenruil
- verbrede landbouw
- toegangspoorten, onthaalvoorzieningen
- kwaliteitsverbetering en verdere uitbouw van recreatieve netwerken
Voor een nieuw landinrichtingsproject rond erfgoed moeten de eerder ingediende fiches aan
een groter verhaal gekoppeld worden.
Er wordt een volgende vergadering van de werkgroep toerisme en recreatie gepland als de
nota over de onthaalvisie afgewerkt is.
De werkgroep certificering heeft een aantal criteria voor het kwaliteitslabel de Merode
opgesteld. De werkgroep werkt verder aan de samenstelling van de werkgroep en een
controlemechanisme.
De werkgroep overlegplatform eigenaars en beheerders maakt een vergelijkende tabel voor
alle domeinen met kenmerken per domein, toegankelijkheidsreglement, broedseizoen,
eigenaar, beheerder, enz. Er is dringend nood aan afspraken ivm onderhoud, beheer. Het
project van de routedokter staat op de helling. Wie neemt taken over?
In afwachting van de goedkeuring van het ruiternetwerk is VLM bezig met de opmaak van
technische ontwerpen en bestekken. Elke gemeente onderzoekt of er nog knelpunten zijn op
private eigendommen en probeert deze samen met VLM op te lossen.
Financiële weerslag
niet van toepassing
BESLUIT
Artikel 1
035
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de
projectgroep de Merode van 6 februari 2014
Toerisme. Toeren tussen torens. Beslissing medewerking door
openstellen van zolder gemeentehuis.
Voorgeschiedenis
Brief van 28 januari 2014 van Landelijke Gilden met vraag voor medewerking aan ‘Toeren
tussen torens’.
Feiten en context
Landelijke Gilden organiseert op zondag 22 juni ‘Toeren tussen torens’ waarbij verschillende
torens in het gebied de Merode worden open gesteld voor bezoekers. Landelijke Gilden
vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om het gemeentehuis open te stellen.
Argumentatie
Het evenement ‘Toeren tussen torens’ sluit aan bij de eerste pijler uit het integraal plan van
de Merode waarbij het natuurlijke en culturele erfgoed in de kijker wordt gezet. In
verschillende gemeenten in het gebied de Merode worden torens open gesteld voor het
publiek.
Het is mogelijk om bezoeken aan de zolder van het gemeentehuis te organiseren mits
begeleiding van de bezoekers. De daktorentjes zijn niet geschikt voor groepsbezoeken. De
bezoekers kunnen vanaf de dakrand aan de voorkant een blik werpen op de omgeving. Dit
kan enkel georganiseerd worden als de veiligheid van de balustrade dit toelaat.
Toerisme Westerlo kan dit evenement mee voorbereiden. Op 22 juni 2014 organiseert
Toerisme Westerlo haar jaarlijkse stabbelwandeling en is er onvoldoende capaciteit voor
‘Toeren tussen torens’. De gidsen van het gemeentehuis zijn bereid om de bezoekers naar
de zolder te begeleiden en uitleg te geven.
Financiële weerslag
Landelijke Gilden heeft een budget voor de organisatie van ‘Toeren tussen torens’ waarmee
de gidsenvergoedingen kunnen betaald worden.
BESLUIT
Artikel 1 Het college beslist om mee te werken aan Toeren tussen torens op 22 juni
2014 door het organiseren van bezoeken aan de zolder van het gemeentehuis.
opdrachten
technische dienst/dienst veiligheid
036
oplossing voor balustrade aan dakrand
Cultuur. Feestmaterialen. Overdracht materialen op zondag 18 mei
2014.
Voorgeschiedenis
Op zaterdag 17 mei 2014 organiseert KTA De Beeltjens een opendeurdag en op zondag 18
mei 2014 is het opendeurdag bij SILA. Beide organisaties wensen gebruik te maken van de
tafels en stoelen van de gemeentelijke uitleendienst. Omdat er niet voldoende stoelen
beschikbaar zijn, dienen er op zondagmorgen 18 mei 2014 200 stoelen van KTA De
Beeltjens naar de Bovenschool van SILA vervoerd te worden.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B1-12 Verhuur zalen en materialen
actie
Verhuur zalen en materialen
actienummer
2014000085
omschrijving project
Opbrengst verhuur zalen en materialen
raming kosten
/
raming opbrengsten
/
BESLUIT
Artikel 1 Het College beslist de Technische Dienst opdracht te geven om op zondagmorgen
18 mei 2014 200 stoelen op te halen bij KTA De Beeltjens en naar de
Bovenschool van SILA te brengen met minimale inzet van personeel en in
samenwerking met de scholen. De personeelsleden zullen hiervoor overuren
krijgen.
Opdrachten
Technische Dienst
Overdracht stoelen op zondag 18 mei 2014.
Personeelsdienst
037
Inschrijven overuren voor de personeelsleden.
Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 9 - de Merodezaal Heultje.
Voorgeschiedenis
E-mail van aanvrager 54 met de vraag om het gebruik van de Merodezaal in Heultje op
donderdag 14 augustus 2014 voor de organisatie van een feestje ter gelegenheid van hun
20ste huwelijksverjaardag.
Juridische grond
Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en
sportinfrastructuur. Dienstjaren 2014 - 2019.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B1-12 Verhuur zalen en materialen
actie
Verhuur zalen en materialen
actienummer
2014000085
omschrijving project
Opbrengst verhuur zalen en materialen
raming kosten
135 EUR
raming opbrengsten
135 EUR
BESLUIT
Artikel 1 Het College stelt, mits betaling van het gebruikelijke tarief, de Merodezaal in
Heultje ter beschikking 55 op 14 augustus 2014 voor de organisatie van een feestje.
038
Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 9 - De Zoerla.
Voorgeschiedenis
E-mail van Julita BVBA (56) met de vraag om het gebruik van De Zoerla op dinsdag 1 april
2014 voor de organisatie van een informatieavond in verband met het windmolenpark in
Westerlo.
Juridische grond
Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en
sportinfrastructuur. Dienstjaar 2014 - 2019.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B1-12 Verhuur zalen en materialen
actie
Verhuur zalen en materialen
actienummer
2014000085
omschrijving project
Opbrengst verhuur zalen en materialen
raming kosten
raming opbrengsten
150 EUR x 3 (firma van buiten de gemeente) + 620 EUR
(supplement voor het gebruik van de licht- en geluidsinstallatie)
BESLUIT
54
persoonlijke gegevens verwijderd
persoonlijke gegevens verwijderd
56
persoonlijke gegevens verwijderd
55
Artikel 1
039
Het College stelt, mits betaling van het gebruikelijke tarief, de Zoerla ter
beschikking van BVBA Julita op dinsdag 1 april 2014 voor de organisatie van een
infoavond.
Cultuur. Gratis gebruik gemeentelokalen. Week 9 - Kamp A.
Voorgeschiedenis
Vraag van VZW Tsatsatsa (57) om gebruik te mogen maken van de hal in Kamp A voor het
stockeren van materialen.
Feiten en context
De hal wordt gratis ter beschikking gesteld.
De magazijnier regelt de plaatstoewijzing.
De sleutel van de hal dient telkens afgehaald te worden bij de cultuurdienst of in het
gemeentemagazijn.
Momenteel maken volgende verenigingen al gebruik van de hal :
• Aquariumclub Gracilius
• KWB Voortkapel (kerststal)
• Kerststalcomité Oosterwijk
• Chiro Gewest
• School Tongelsbos
• KWB-Oosterwijk
• Kleinveebond Parel der Kempen
• De Kleine Scène
• Chiro Oevel
• Kunst en Geest
• FC Fien Boys
• Big Engine Team
• St-Sebastiaansgilde Westerlo
• Basisschool 't Rietje
• KLJ-Tongerlo
• KF Hoop en Vlijt
• KVC Westerlo
• VZW Oxot
• FC Dobbeldoes
• WTC Duw Voort
• Landelijke Gilde Heultje
• VLM
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B1-12 Verhuur zalen en materialen
actie
Verhuur zalen en materialen
57
persoonlijke gegevens verwijderd
actienummer
omschrijving project
raming kosten
raming opbrengsten
2014000085
Opbrengst verhuur zalen en materialen
/
0 EUR
BESLUIT
Artikel 1 Het College beslist toelating te verlenen aan VZW Tsatsatsa voor het gebruik van
een deel in de hal in Kamp A in Oosterwijk voor het stockeren van materialen.
Opdrachten
Johan Smets
Ter info
De schepenen Filip Verrezen en Iris De Wever vervoegen om 17.05 uur de
zitting.
040
Cultuur. Cultuurraad. Kennisname verslag vergadering 5 februari 2014.
Voorgeschiedenis
De cultuurraad heeft op 5 februari 2014 vergaderd. Volgende punten stonden op de agenda:
overzicht helpers, financieel overzicht voorstellingen, bespreking voorstel kortingen,
samenwerking genealogische dag, advies programmatie 2015, voorstel KWB Westerlo agenda westel info, concert herdenking Wereldoorlog I en Open Monumentendag.
Feiten en context
De cultuurraad stelt jaarlijks de programmatie samen. U vindt het programma overzicht als
bijlage.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
B3-01 Verenigingsleven
actie
We ondersteunen het Westelse verenigingsleven, rechtstreeks en
via de adviesraden - cultuurraad
actienummer
2014000058
omschrijving project
ondersteuning cultuurraad
raming kosten
/
raming opbrengsten
/
BESLUIT
Artikel 1 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de cultuurraad
van woensdag 5 februari 2014.
Artikel 2 Het college neemt kennis van het advies van de cultuurraad over het voorstel van
de aanpassingen van de kortingen en wenst hierover overleg.
Artikel 3 Het college neemt kennis van de programmatie van 2015 en geeft de cultuurdienst
de opdracht om de voorstellen uit te voeren.
Artikel 4 Het college neemt nota van de samenwerking tussen de cultuurraden de
Heemkring Ansfield en het bijgevolg gratis ter beschikking stellen van de
Merodezaal voor de organisatie van de genealogische dag op 6 november 2014.
Schepen Lowie Thys verlaat dan de zitting.
041
Secretariaat. Geschenken. Fototentoonstelling Oirschot.
Voorgeschiedenis
De gemeente ontving een e-mail van Paul Hermans, voorzitter cultuurraad, op 24 februari
2014. De heer Hermans vraagt enkele relatiegeschenken om te overhandigen op de
fototentoonstelling in onze zustergemeente Oirschot en dit als afgevaardigde van fotoclub
Fodiac.
Feiten en context
Jaarlijks wordt er een fototentoonstelling georganiseerd in Oirschot door fotogroep
Oirschot. Paul Hermans verzoekt de gemeente twee bierkorven en het boek "100 jaar
kasteel Gravin Jeanne de merode" ter beschikking te stellen als relatiegeschenken.
Argumentatie
De gemeente stelt enkele relatiegeschenken ter beschikking om tijdens culturele
manifestaties te overhandigen.
Impact op beleids- en beheerscyclus
actieplan
verbeteren interne organisatie
actie
evenementen en vieringen
actienummer
2014000042
omschrijving project
relatiegeschenken fototentoonstelling in zustergemeente Oirschot
raming kosten
bierkorf: 40 euro (20 euro per korf)
1 boek : geen
raming opbrengsten
geen
BESLUIT
Artikel 1
Aan Paul Hermans, voorzitter van de cultuurraad en dit jaar afgevaardigde van
fotoclub Fodiac Oevel om de fototentoonstelling in Oirschot te bezoeken,
worden twee bierkorven en 1 boek "100 jaar kasteel Gravin de Merode" ter
beschikking gesteld.
De zitting wordt om 19.00 uur geschorst.
Het college:
Jo Vankrunkelsven
secretaris gemeente en ocmw
Guy Van Hirtum
burgemeester-voorzitter
Om 22.55 uur wordt de zitting hervat.
Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter
Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Lowie Thys, Tinne Wuyts,
Iris De Wever - schepenen
Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen
Jo Vankrunkelsven - secretaris gemeente en ocmw
042
Overheidsopdrachten. Dakrenovatie tekenschool/muziekacademie,
Boerenkrijglaan 23. Starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
Voorgeschiedenis
Op de gemeenteraad van 24 februari 2014 ligt het bestek voor de dakrenovatie van de
tekenschool/muziekschool, Boerenkrijglaan 23, ter goedkeuring voor.
De kostenraming bedraagt 57.722,50 euro excl. btw of 69.844,23 euro incl. btw (btw
verlegd).
De overheidsopdracht wordt gesloten bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Argumentatie
Het college stelt de lijst samen van uit te nodigen firma’s. Minstens 3 firma’s moeten
uitgenodigd worden om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.
Financiële weerslag
Op de actie 2014000466 'Kunstonderwijs centrum infrastructuur' met ramingnummer
2014000749 is in de meerjarenplanning 2014 een investeringsbudget van 90.000 euro
voorzien voor renovatie dak tekenschool.
Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het besluit van 2 september 2013 van de gemeenteraad waarbij het begrip 'dagelijks bestuur'
wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een voorafgaand visum
door financieel beheerder worden vrijgesteld.
BESLUIT
Artikel 1 Het schepencollege start de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op
voor de opdracht “Dakrenovatie tekenschool/muziekacademie".
Artikel 2 17 firma’s58 worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
De agenda uitgeput, wordt de zitting gesloten om 23.00
uur.
Door het college:
Jo Vankrunkelsven
secretaris gemeente en ocmw
58
firmagegevens verwijderd
Guy Van Hirtum
burgemeester-voorzitter