1.0 Mb - Sport en bewegen in de Buurt

Lerende Netwerken voorjaar 2014
voetballen op het dak van Ikea
theoretische introductie PPS
Een middel om organisaties uit het publieke en het private domein samen op te laten
trekken om een bepaald doel te bereiken.
De gedachte erachter is dat beiden, publiek en privaat, door hun samenwerking meer (in
kwaliteit, kwantiteit en geld) kunnen bereiken voor de samenleving.
(Twynstra en Gudde)
maak doelen en belangen helder
1. Individuele
doelen
2. Gezamenlijke
doelen
3. Maatschappelijke
doelen
in 7 stappen
naar een PPS
1. Uw
ambities?
7. Evalueren;
tussentijds
bijstellen
2. Samenwerken
3. Meerwaarde
PPS
6. Project
uitvoeren
5.
Afspraken
vastleggen
4. Kiezen
van
partners
voorbeelden uit de praktijk
 IHC Merwede en VV de Zwerver
 Bedrijfssport Sport & Zaken:
bond / vereniging – Sport & Zaken
– Zilveren Kruis Achmea – bedrijf
 IKEA en Faja Lobi KDS
voorbeelden uit de praktijk
 8 sportverenigingen – gemeente
Utrecht/VSU en bedrijven : Sportwerk(t)
 Rabobank – Sportimpuls Delft
 Vierdaagse – Dröge en van Drimmelen:
en nu?
Just do it en neem bij vragen contact op via
[email protected]
En raadpleeg:
• Boek: ‘Samen Werken Samen Winnen’, Pepijn Vos
(TNO) en Brian Tjemkes (VU)
• http://www.sportindebuurt.nl/themas/publiekprivate-samenwerking/
• www.sportenzaken.nl