De Voorde - Zorggroep Tangenborgh

Deel 2 De Voorde
Woon- en Zorgcentrum De Voorde ligt op steenworp afstand van het centrum van
Coevorden. Het dagelijkse leven in De Voorde laat zich typeren door een gezellige
bedrijvigheid in een warme en huiselijke omgeving. Er zijn tal van
ontmoetingsplaatsen waar zowel bewoners als bezoekers en personeel elkaar
kunnen treffen.
De zorginstelling heeft 108 zorgappartementen, 36 inleunwoningen en verhuurt 56
aanleunwoningen. Tevens zijn er in De Voorde plaatsen beschikbaar voor
kortdurende opname. Natuurlijk kunnen ook echtparen terecht in het woon- en
zorgcentrum. De appartementen zijn allemaal voorzien van een woon- slaapkamer,
keuken, badkamer met wc en berging en kunnen naar eigen smaak worden ingericht.
Adresgegevens
Woon- en Zorgcentrum De Voorde
De Voorde 2
7742 VC COEVORDEN
Telefoon 0524 594100/594141
Fax
0524 515866
E-mail Klantenservice: [email protected]
Juli 2014 PR
1
Activiteiten
De gehele week zijn er in De Voorde Franciscus
verenigingen actief en worden er activiteiten
georganiseerd waaraan u, na aanmelding, kunt
deelnemen.
De verenigingen en activiteiten zijn bedoeld voor
bewoners van De voorde en de huurders van de
aanleunwoningen.
De meeste verenigingen en activiteiten die in dit
boekje genoemd worden zijn gratis voor de bewoners
van De Voorde, maar voor enkele verenigingen en
activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Bijvoorbeeld voor o.a. yoga, uitstapjes,
bingo. Op de tijden die vermeld staan bij de verenigingen en activiteiten is er
begeleiding aanwezig.
Tijdens de activiteiten wordt er koffie en/of thee gedronken.
Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met de
activiteitenbegeleiding via tel: 4175 of 4123
Voor het weekprogramma van de activiteiten; zie bijlage pag. 7.
Telefoon
De Voorde beschikt over een eigen telefoon/alarmeringscentrale. Dit betekent dat u
uw huidige telefoonabonnement kunt beëindigen. U krijgt van ons een nieuw
telefoonnummer toegewezen. U moet uw eigen telefoontoestel meenemen.
Als u een telefoonnummer wilt bellen moet u eerst
een - 0 - bellen.
Bewoners van De Voorde en de huurders van de
aan- en inleunwoningen kunnen gratis met elkaar
bellen. Hiervoor belt u alleen de laatste 4 nummers
van dat telefoonnummer.
De abonnementskosten staan vermeld in de
tarievenlijst.
Van Zorggroep Tangenborgh ontvangt u de rekening
van de telefoonkosten.
Huisarts
In het woon- en zorgcentrum is de huisarts verantwoordelijk voor uw medische zorg.
Hoewel u vrije keuze heeft van uw huisarts, hebben de huisartsen in Coevorden
onderlinge afspraken gemaakt over de verdeling van de woon- en zorgcentra.
In De voorde is dit huisartsenpraktijk Meander (huisarts Van der Woude).
Telefoonnummer: 0524-515022.
2
Indien u graag uw eigen huisarts wilt behouden, adviseren wij u deze mogelijkheid
met hem of haar te bespreken.
U kunt zich zelf te allen tijde en rechtstreeks tot uw huisarts wenden. Op uw verzoek
zal de medewerker zorg u daarbij helpen
Cliëntenraad (CR)
De CR van De Voorde bestaat uit 7 personen. Deze 7
personen vertegenwoordigen alle bewoners van het
woon- en zorgcentrum, de bewoners van de in- en
aanleunwoningen en de thuiszorgklanten.
De vergaderingen vinden één keer per maand plaats.
Een deel van de vergadering wordt ook bijgewoond
door de regiomanager. De CR maakt gebruik van een
ondersteuner die op vrijwillige basis verbonden is aan
de Raad.
Ook bent u altijd welkom om eens vergadering bij te
wonen. De vergaderingen zijn openbaar. Het mailadres
is [email protected]
Leden van de cliëntenraad zijn:
Dhr. J.H.H. Beukers (voorzitter)
Dhr. J. Bennink (lid)
Mw. D. Hartman (lid)
Mw. G. Mulder (notulist)
Dhr. E. Poelman (lid)
Mw. A. Runhaar (lid)
Dhr. W. Visscher (lid)
0591-619335/
06-12354794
0524-594309
0524-513591
0524-533799/
06-54765612
0524-522115
0524-594363
06-20413929
[email protected]
Levensbeschouwing
De Voorde heeft geen specifiek signatuur en staat open voor iedereen, ongeacht
welk geloof of levensbeschouwing u heeft.
Wij vinden het belangrijk dat u uw eigen levensbeschouwing kunt voortzetten en
willen u daar alle ruimte voor bieden.
Dit betekent dat de contacten met het kerkgenootschap kunnen blijven bestaan. In
de Voorde worden regelmatig in besloten kringdiensten gehouden door een dominee
of pastoor.
3
Humanitas
Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en
samenlevingsopbouw. De vereniging gaat bij haar handelen uit van een algemeenhumanistische levensvisie. Het respect voor eigen persoonlijkheid van ieder mens en
het recht zowel als de plicht tot het maken van eigen keuzes in het leven staan
daarbij voorop. Humanitas staat open voor iedereen die deze uitgangspunten kan
aanvaarden. De vereniging is geheel zelfstandig en onafhankelijk van welke
levensbeschouwelijke organisatie dan ook.
Humanitas afdeling Coevorden is binnen De Voorde zeer actief. Maandelijks is in
De Voorde een bijeenkomst waarbij over diverse onderwerpen lezingen worden
gehouden. Tevens kan Humanitas u ondersteunen in uw thuisadministratie. En als u
regelmatig contact met iemand wilt hebben, kunt u een beroep doen op een
vrijwilliger van de bezoekgroep. De vrijwilligers bieden een luistert oor en zonodig
ondersteuning. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Heeft u belangstelling of wilt u
meer weten dan kunt u contact opnemen met:
Mw. L. Helmich
tel: 0524-515726
Mw. A. Blom
tel: 06-51075195
Adresgegevens Humanitas:
Humanitas
Aleida Kramersingel 11
7741 GE COEVORDEN
Telefoon: 0524 - 513314
e-mail: [email protected]
4
Faciliteiten
Reparaties
aanvragen/
Technische storing
doorgeven
Bibliotheek
Bloedprikken
Café
Kabelkrant
Kapsalon
U dient voor storingen/reparaties het storingsnummer te
bellen. Dit kan tussen 8.00 en 16.00 uur. Op andere tijden
kunt u de storing doorgeven aan een medewerker zorg
De zorgmedewerker kan u helpen bij het doorgeven van de
storing.
In de bibliotheek/restaurant kunt u te allen tijde boeken lenen. Wij
vertrouwen erop dat u de geleende boeken na het lezen weer
terugbrengt. Woensdagmorgen even weken is er vanaf 8.00 uur een
vrijwilliger aanwezig
Iedere maandag en donderdag om 8.45 uur in de Voorde.
Van maandag t/m vrijdag is er van 9.00 tot 16.30 uur bediening
aanwezig in het Café en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 15.00
uur.
Via kanaal 599,25 MHz op uw televisie, vindt u de kabelkrant. Hierop
vindt u doorlopend informatie en mededelingen over activiteiten en
dergelijke.
Dinsdagmiddag oneven weken geopend van 13.00-16.00
uur en vrijdagmorgen van 08.00-12.00 uur
Pedicure
Heeft u nog vragen of
Maandag t/m vrijdag van
hulp nodig? Loop dan
09.00-12.00 uur en van
eens binnen. U kunt ons
13.30-16.00 uur
ook bellen.
Iedere eerste dinsdag van de maand aanwezig en iedere
donderdag aanwezig. Afspraak maken kan telefonisch.
Postzegels
In de winkel van De Voorde
Restaurant
Elke dag geopend van 12.15 tot 14.00 uur
Klantenservice
Winkel/Supermarkt
594159
ma t/m za: 10.00 – 12.00
ma t/m vr: 13.00 – 14.30
5
Ook voor bestellingen van
taart, hapjes, bier frisdrank
enz.
U kunt bij ons ook met de pin
betalen.
594104
594141
594122
of
514012
594103
Namen en telefoonnummers
Wat
Wie
Te bereiken: telefoon + email
Lid Raad van Bestuur
Dhr. J. de Goede
0591-681666
Regiomanager
Klantenservice De Voorde
Mw. I. Katers
0524- 594120/4141
0524 - 594141
Teamleider Zorgteam A
Mw. H. Wijbrans
0524 - 594176
Teamleider Zorgteam B
Mw. W. van Tellingen
0524 - 594178
Teamleider Thuiszorg
Mw. M. Haan
06-16463401
Teamleider Facilitair
Dhr. R. Zwaneveld
0524 - 594109
Relatiebeheerder
Mw. J. Lokotte
06 - 41299865
Activiteitenbegeleiding
Dhr. W. Beukers
Mw. K. Tromp
Mw. C. Derks
0524 - 594175
Winkel
0524 - 594103
Restaurant
0524 - 594152
Kapsalon
Technisch
storingsnummer
Cliëntenraad
0524 - 594104
0524 - 594159
4159
[email protected] 0524-619335
(Als u intern belt, hoeft u alleen de laatste 4 cijfers in te toetsen.)
6
Bijlage:
Weekprogramma activiteiten
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de verenigingen in De Voorde.
De verenigingen en activiteiten worden ook vermeld op de kabelkrant van De Voorde.
MAANDAG
Morgen:
Middag:
DINSDAG
Morgen:
Middag:
Zang
Sjoelen € 0,50
Herensoos “de Gent”
Handwerken
Schilderen
Klassieke muziek “Animato”
WOENSDAG
Morgen:
Houtsnijwerk
Middag:
Biljart club
DONDERDAG
Morgen:
Gym
Middag:
Kaart en spelletjesmiddag
VRIJDAG
Morgen:
Darten
Middag:
Koersbal
Borreluurtje
Tevens worden er maandelijks activiteiten georganiseerd zoals b.v. een Bingo, markt,
muziekavond of een beautymiddag enz.
7