presentatie workshop Kiezen voor Technologie

1
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
2
De kracht van samenwerking
Van kleuter tot ingenieur
Kiezen voor Technologie
Jos de Groen
Platform Beta Techniek
© Brainport Development, 2014
3
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
Programma W&T in het PO
• Welkom
• Korte inleidingen
Beleidsplan: Mark Weekenborg, PO-Raad
Leerlijn: Martin Klein Tank, SLO
Netwerken: Grietha de Boer, Betapunt Noord
Pabo: Lou Slangen, projectleider W&T LOBO
Bedrijfsleven: Hans Nooij, Tata Steel en Jet-Net en
Ed Stoete, Docent Jet-Net Junior Hub
- Kiezen voor Technologie: Jos de Groen, Platform Bèta Techniek
-
• Verdiepen aan thematafels:
4
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
Thematafels:
• Leerlijn: wat moet er worden geleerd aan W&T?
• Leren van elkaar: hoe kunnen po scholen elkaar helpen?
• Pabo: hoe worden leraren voorbereid?
• In de regio: samenwerking PO scholen met bedrijven en
andere partijen
5
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
6
De kracht van samenwerking
Kiezen voor Technologie
• Advies Verkenningscommissie W&T in PO 2013
• Techniekpact 2020
© Brainport Development, 2014
7
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
Kiezen voor Technologie
• Onderzoekend en ontwerpend leren
• Geen nieuw vak
• Geen techniek
• Verbinding met taal en rekenen en wereldorientatie
8
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
Plan: Kiezen voor Technologie
• Versterking van de regionale netwerken
• Professionalisering van leraren
• Benutten van beschikbare kennis en ervaringen
• Samenwerking bedrijven: Jet-Net junior, Techniekcoaches
• Communicatie
9
De kracht van samenwerking
Kiezen voor Technologie
• Nog dit schooljaar gepresenteerd
• Start zo snel mogelijk
• Voortbouwen op stevig fundament
© Brainport Development, 2014