Lars Bade: Vertrouwelijkheid in het iRN

Bachelorscriptie
Informatica
Radboud Universiteit
Vertrouwelijkheid in het iRN
Auteur:
Lars Bade
s4051513
Inhoudelijk begeleider:
ing. R. J. M. Wichers Schreur
[email protected]
Tweede lezer:
G. Alp´ar
[email protected]
15 juli 2014
Samenvatting
Alle gegevens die binnen het Internet Research and Investigation Network
(iRN) worden verzameld, worden op dit moment onversleuteld opgeslagen.
Hierdoor is de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens niet in alle omstandigheden gegarandeerd. Doordat dit network door overheidsdiensten
zoals de Nederlandse Politie en de Belangstingdienst voor opsporing en onderzoek wordt gebruikt, is de vertrouwelijkheid van deze gegevens echter erg
belangrijk en door de actuele manier van data opslag dus de privacy van de
verdachten bedreigt.
In deze scriptie zal ik een methode voorstellen om de gegevens die in het
iRN worden opgeslagen te beschermen om de privacy van de verdachten wel
te kunnen garanderen. Hiervoor zal ik ook de voorwaarden noemen waaraan
een dergelijk methode moet voldoen en laten zien, dat de van mij voorgestelde manier van data opslag inderdaad aan deze voorwaarden voldoet.
Inhoudsopgave
1 Inleiding
2
2 Voorkennis
2.1 Internet research and investigation network (iRN)
2.1.1 Geschiedenis, doel, werkwijze . . . . . . . .
2.1.2 Architectuur . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Cryptografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Onderzoek
3.1 Onderzoeksvraag . .
3.2 Aanvalscenarios . . .
3.3 Voorwaarden . . . .
3.4 Notaties . . . . . . .
3.4.1 Versleuteling
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
4
5
6
.
.
.
.
.
8
8
9
10
10
10
4 Gerelateerd onderzoek
12
5 Mogelijke Oplossing
5.1 Algemene beschrijving . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Backup van sleutels . . . . . . . . . . . .
5.2 Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Operaties op het dataset . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Lezen van dossiers . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Bewerken van dossiers . . . . . . . . . . .
5.3.3 Toevoegen van gebruikers aan een dossier
5.3.4 Toegang tot een dossier weigeren . . . . .
5.4 Correctheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
15
16
17
17
17
18
18
18
6 Conclusies
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
1
Hoofdstuk 1
Inleiding
Het Internet Research and Investigation Network (iRN) is een netwerk voor
overheidsdiensten dat voor opsporing, onderzoek, toezicht en/of handhaving kan worden gebruikt. Dit netwerk bestaat inmiddels uit meer dan
2.200 computers, die op verschillende locaties bij overheidsdiensten binnen
Nederland geplaatst zijn. Tot deze computers hebben op dit moment ongeveer 9.500 ambtenaren toegang. Dit houdt ambtenaren van verschillende
instanties in, zoals politieagenten of medewerkers van de Belastingdienst.
Het netwerk werd ingericht, omdat het internet een steeds vaker gebruikt
medium is en internetverkeer inmiddels ook als bewijsmateriaal bij strafzaken gebruikt kan worden. Omdat de IP-adressen van de computers binnen
dit netwerk anoniem zijn, kunnen de ambtenaren het netwerk gebruiken om
het internet doelgericht en zonder herkend te worden te doorzoeken. Hierbij
wordt het hele internetverkeer opgeslagen en kan later voor de rechter als
bewijsmateriaal worden ingezet. [1]
Een groot probleem bij het opslaan van dit internetverkeer is, dat de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens gegarandeerd moet worden om
de privacy van de verdachten niet te bedreigen. Omdat het om bewijsmateriaal van strafzaken gaat en de privacy van de verdachten beschermd moet
worden, mag niet zo maar iedereen toegang hebben tot deze gegevens. Hierbij is belangrijk dat het opgeslagen internetverkeer op zich geen gevoelige
gegevens bevat, want alle gegevens die met behulp van het iRN verzameld
kunnen worden, staan in principe openbaar en dus voor iedereen toegankelijk in het internet. De reden ervoor dat deze gegevens echter wel gevoelig
zijn is, dat deze vaak bepaalde (groepen van) personen betrekken en de combinatie van de opgeslagen gegevens zowel als het feit dat de overheid naar
gegevens over deze personen rechercheert, wel gevoelige informatie bevatten.
Omdat het bij de opgeslagen data dus om gevoelige informatie gaat, mag
niet iedereen die toegang tot het netwerk heeft tegelijkertijd toegang tot alle
opgeslagen gegevens hebben. Er mag steeds maar diegene toegang tot de
gegevens van een zaak hebben, die ook zelf met het verkennen van die zaak
2
bezig is.
Op dit moment worden alle gegevens binnen het iRN onversleuteld opgeslagen en kan dus iedereen met toegang tot de database alle opgeslagen
gegevens lezen. Hierdoor is de privacy van de verdachten bedreigd. Er
moet dus onderzocht worden, welke mogelijkheiden er zijn om een nieuwe
methode van data opslag te construeren, waarmee de gegevens opgeslagen
kunnen worden, zonder dat gevoelige informatie kan lekken. Een voor de
hand liggende mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen is gebruik te maken
van cryptographie en de opgeslagen gegevens dusdanig te versleutelen, dat
alleen maar bevoegde ambtenaren de bij een zaak horende gegevens kunnen
inzien.
In deze scriptie zal ik onderzoeken aan welke voorwaarden een nieuw
systeem voor de data opslag moet voldoen om de vertrouwelijkheid van
de opgeslagen gegevens te garanderen, zonder de werkwijze van het iRN
te beperken. Vervolgens zal een methode worden beschreven die gebruik
maakt van cryptographie en sleutelbeheer om ervoor te zorgen dat niemand
in staat is om gegevens te achterhalen die niet voor hem bedoeld zijn. Tot
slot zal ik laten zien, dat het door mij voorgestelde systeem inderdaad aan
alle opgestelde voorwaarden voldoet.
3
Hoofdstuk 2
Voorkennis
2.1
2.1.1
Internet research and investigation network (iRN)
Geschiedenis, doel, werkwijze
In 2003 begon de ontwikkeling van het iRN als project van de politie regio
Gelderland-Zuid om opsporing en onderzoek voor verschillende overheidsinstanties in het internet mogelijk te maken. Dit netwerk kan worden gebruikt
om internetverkeer te verzamelen en dusdanig op te slaan, dat deze gegevens
achteraf op een forensische manier gebruikt kunnen worden. Het is een afgesloten netwerk waarin zich inmiddels ongeveer 2.200 computers bevinden die
bij verschillende overheidsinstanties op meer dan 460 locaties zijn geplaatst.
Op deze computers hebben ondertussen ongeveer 9.500 mensen toegang. Tegenwoordig wordt het iRN niet alleen voor opsporing en onderzoek gebruikt,
maar ook voor toezicht en handhaving. [1]
Het hoofddoel van het iRN is om het internetverkeer van de computers
binnen het netwerk op te slaan zodat het achteraf voor de rechter als bewijsmateriaal kan worden gebruikt. Hierbij is heel belangrijk, dat zowel de
integriteit als de authenticiteit van de data gegarandeerd worden, omdat de
rechter anders niet ervan uit kan gaan, dat de voorgedragen gegevens ook
kloppen. Iedere ambtenaar met toegang tot het netwerk kan zelf dossiers
aanmaken en vervolgens data hierin verzamelen. Het verzamelen van data
kan daarbij op twee manieren worden gedaan:
1. Handmatig: De gebruiker kan zelf het internet gaan doorzoeken naar
gegevens over de zaak die gekoppeld is aan het dossier.
2. Automatisch: De gebruiker kan zoekwoorden specificeren, waardoor
het internet automatisch naar bij de zoektermen passende gegevens
wordt doorzocht. Hiervoor worden niet alleen websites gecheckt, maar
ook diverse feeds, van bijvoorbeeld twitter of facebook, in real time
opgeslagen. Dit automatische systeem is als het project iColumbo
bekend.
4
Het is ook mogelijk om gegevens weer uit een dossier te verwijderen, mocht
achteraf blijken dat deze niet van belang zijn voor de bij het dossier horende
zaak.
De dossiers kunnen met alle gebruikers van het netwerk worden gedeeld,
waardoor er ook meerdere mensen aan dezelfde zaak kunnen werken. Hierbij
blijft altijd diegene die een dossier heeft aangemaakt verantwoordelijk voor
de gegevens die in dit dossier zijn opgeslagen. Daarom is deze persoon ook
ervoor verantwoordelijk met wie een dossier wordt gedeeld.
Dossiers kunnen niet alleen worden gebruikt om data erin op te slaan,
maar ook om de verzamelde data achteraf te bekijken. Op deze manier
kunnen de gegevens als bewijsmateriaal bij strafzaken worden gebruikt.
2.1.2
Architectuur
Het iRN is opgebouwd in een client/server architectuur. De 2.200 computers binnen het iRN zijn hierbij de clients die door de ambtenaren worden
gebruikt om gegevens te verzamelen en de servers worden gebruikt om het
internetverkeer van de clients op te slaan. De computers binnen het iRN zijn
verspreid op meer dan 460 verschillende bureaus van overheidsdiensten in
heel Nederland. Al deze computers zijn via een beschermde virtual private
network (VPN) verbinding gekoppeld aan de servers van het iRN. Op deze
manier kunnen de servers als een soort proxy worden gebruikt, waardoor het
hele internetverkeer van de clients via de servers wordt omgeleid en hier kan
worden opgeslagen. Een SSL versleuteling tussen de servers en de clients
zorgt ervoor, dat het dataverkeer tussen deze niet uitgelezen of onderschept
kan worden.
Het opslaan van internetverkeer is het enige doel van de werkplekken
van het iRN en het is daarom niet toegestaan om vanuit deze computers een
verbinding met het internet op te bouwen, zonder dat deze verbinding via
de servers van het iRN wordt omgeleid. Dit is een veiligheidsmaatregel die
eraan bijdraagt, dat er geen kwaadwillige software op de computers komt te
staan. Dit kan worden gecontroleerd, omdat men precies weet waar de clients
staan en er een fysieke controle over deze bestaat. De software op de servers
dwingt verder af, dat geen verbinding met het openbare internet kan worden
opgebouwd, zonder dat een dossier is geopend waaraan het internetverkeer
wordt toegevoegd. Het is dus zelfs via de servers van het iRN niet mogelijk
om de clients voor iets anders dan de werkzaamheden waarvoor deze bedoeld
zijn te gebruiken.
Alle binnen het netwerk gebruikte technologi¨en en software oplossingen
zijn open source, wat de werkwijze van het systeem voor iedereen transparant en toetsbaar maakt.
Figuur 2.1 geeft een overzicht van de gebruikte infrastructuur weer. Deze
figuur beschrijft de verbinding tussen de clients en servers en de verbinding
van de servers met het internet.
5
Figuur 2.1: Infrastructuur van het iRN
2.2
Cryptografie
Cryptografie kan worden gebruikt om geheimen uit te wisselen en op te
slaan, zonder dat onbevoegden deze geheimen kunnen lezen. Op deze manier kunnen cryptografische methoden worden toegepasst om verschillende
veiligheidsdoelen, zoals confidentialiteit, integriteit en/of authenticiteit te
bereiken [2]. Het veiligheidsdoel dat in deze bachelorscriptie het meest aan
bod zal komen is de confidentialiteit van de opgeslagen gegevens. Dit betekent, dat niemand de data mag lezen die hier geen permissie voor heeft.
Cryptografische algoritmen kunnen worden opgesplitst in twee categori¨en,
symmetrische en asymmetrische (public key) algoritmen. Het verschil tussen
deze twee soorten van algoritmen is, dat in symmetrische algoritmen dezelfde
sleutels voor ver- en ontsleuteling worden gebruikt, terwijl in asymmetrische
algoritmen altijd twee verschillende selutels voor encryptie en decryptie worden gebruikt. Het is ook mogelijk dat in symmetrische algoritmen verschillende sleutels worden gebruikt voor deze twee taken, maar in dat geval is de
ene sleutel makkelijk te berekenen op basis van de andere. In asymmetrische
algoritmen is het echter nooit mogelijk om de sleutel voor de ontsleuteling
van de gegevens uit de sleutel voor de versleuteling te achterhalen of andersom [2, 3].
Het idee bij de communicatie met symmetrische cryptografie algoritmen
is, dat alleen de communicerende partijen de gemeenschappelijke sleutel kennen en dus de berichten kunnen ontsleutelen. Het idee achter public key
cryptografie is echter, dat iedere deelnemer een eigen key paar heeft waarvan de ene sleutel voor de versleuteling (public key) en de andere voor de
ontsleuteling (private key) van de berichten wordt gebruikt. De private key
6
is geheim en alleen in het bezit van de ontvanger van een bericht. Op die
manier kan iedereen een bericht voor deze persoon versleutelen door gebruik
te maken van zijn public key, maar niemand behalve de ontvanger zelf dit
bericht weer ontsleutelen.
Beide technieken hebben hun eigen voor- en nadelen. Als er in een groep
van k mensen ieder tweetal veilig wil communiceren, zo zijn er met een symmetrische crypto-algoritme k·(k−1)/2 verschillende sleutels nodig. Dit is een
sleutel per verbinding. Met een asymmetrische crypto-algoritme zijn dit er
maar k priv´e-/public-key paren, dus 2 sleutels per deelnemer. Voor de veilige
communicatie binnen een groep van 10 mensen zijn er dus 10·(10−1)/2 = 45
verschillende sleutels nodig als men gebruik maakt van een symmetrische
algoritme en maar 10 verschillende sleutel paren als men gebruik maakt van
een asymmetrische algoritme. Dit verschil wordt in figuur 2.2 verduidelijkt.
Echter zijn de gebruikte sleutels voor asymmetrische algoritmen veel groter
dan die voor symmetrische algoritmen. De sleutels die voor een symmetrische versleuteling worden gebruikt zijn typisch 256-bit, terwijl de sleutels
van asymmetrische algoritmen typisch 2048-bits groot zijn. Ook al bestaan
er asymmetrische algoritmen diens keys minder groot kunnen zijn, zoals elliptic curve cryptografie, zo is de benodigde tijd voor ver- en ontsleuteling
veel langer als men gebruikt maakt van asymmetrische algoritmen [2].
(a)
(b)
Figuur 2.2: Illustratie van de hoeveelheden van benodigde sleutels voor een
vertrouwelijke communicatie tussen 6 verschillende gebruikers met symmetrische (a) en asymmetrische (b) versleuteling.
Om de nadelen van beide technieken te omzeilen wordt in de praktijk
vaak een combinatie van beide technieken toegepast. Hierbij wordt eerst
asymmetrische cryptografie gebruikt om een symmetrische sleutel af te spreken en het echte bericht achteraf met de afgesproken sleutel symmetrisch
versleuteld verstuurt [2]. De afgesproken sleutel wordt hierbij meestal voor
iedere sessie vernieuwd om de veiligheid te verhogen.
7
Hoofdstuk 3
Onderzoek
In dit hoofdstuk ga ik mijn onderzoek over de vetrouwelijkheid van opgeslagen data in het iRN verder toelichten. Dit omvat zowel de onderzoeksvraag,
als de voorwaarden waaraan een vertrouwelijk systeem moet voldoen en
aanvalscenarios, waarmee kwaadwilligen zouden kunnen proberen om het
systeem te omzeilen om aan gevoelige informatie te komen.
3.1
Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag die ik met deze scriptie wil beantwoorden is:
Hoe kunnen de gegevens in een dossier in het iRN op een vertrouwelijke
manier worden opgeslagen, zodat alleen diegenen erbij kunnen die aan de
bijhorende zaak werken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten de antwoorden op de volgende deelvragen worden beantwoord:
• Welke versleutelingsalgoritmen zijn er al en hoe kunnen deze worden
ingezet?
• Wat zijn de eigenschappen van deze algoritmen?
• Kan uit de bestaande algoritmen een nieuwe algoritme met de gewenste
eigenschappen worden afgeleid of samengesteld?
• Op welke manieren zouden kwaadwilligen kunnen proberen om het
systeem te omzeilen, oftewel wat zijn de aanvallersmodellen?
• Hoe kan de beschikbaarheid van de gegevens worden garandeerd, ook
bij verlies van de sleutel of vertrek van een agent?
Deze vragen moeten worden beantwoord, omdat het iRN op dit moment nog
geen mechanisme bevat om de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens
8
te garanderen. Er bestaan wel mechanismes, die de integriteit en authenticiteit van de gegevens toetsbaar maken, maar er werd nog geen aandacht
aan privacy besteed. Op dit moment is het verzamelde internetverkeer als
onvercijferd text opgeslagen en kan dus iedereen die op een of ander manier
toegang tot de database verkrijgt alle dossiers lezen. Dit is een ongewenste
eigenschap omdat kwaadwilligen op deze manier heel veel gevoelige gegevens
kunnen stelen. Het antwoord op de onderzoeksvraag zou dus een bijdrage
leveren om het iRN veiliger te maken door te garanderen dat de opgeslagen gegevens vertrouwelijk zijn en niemand de gegevens kan lezen zonder
dat deze persoon hiervoor de toestemming van de eigenaar van het dossier
heeft.
3.2
Aanvalscenarios
Er zijn enkele aanvalscenarios denkbaar tegen welke het systeem beschermd
moet worden. De belangrijkste eigenschap van het systeem is, dat niemand
in staat mag zijn om informatie te verkrijgen die niet voor hem bedoeld is,
dus het garanderen van de vertrouwelijkheid van de in de dossiers opgeslagen data. Dit geldt zowel voor medewerkers die toegang tot het netwerk, als
ook voor externe partijen die mogelijk proberen het systeem te kraken om
aan informatie te komen. Medewerkers van het iRN kunnen verder worden
onderverdeeld in ambtenaren die toegang tot het netwerk hebben en systeembeheerders die bovendien ook nog toegang tot de database hebben. Er
moeten zowel de technische aspecten, zoals de algemene veiligheid van het
systeem, als ook de menselijke aspecten, zoals het doorgeven van informatie
aan derden, worden bekeken. De twee manieren waarop data kan lekken zijn
dus:
• Data lekken in de database: De database, de hierin opgeslagen
gegevens en de sleutels kunnen lekken. Daarom moet ervoor worden
gezorgd, dat een aanvaller de opgeslagen gegevens niet kan ontsleutelen, zelfs als deze de hele database heeft. Om dit te kunnen garanderen zou een niet-centrale opslag kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld
door bepaalde sleutels voor de ontsleuteling niet in de database zelf
maar op een andere plek op te slaan. Hierdoor zou het systeem ook
meteen zijn beschermd tegen aanvallen vanuit de systeembeheerders,
die toegang tot de database hebben.
• Data lekken door medewerkers: Mensen zijn altijd een groot veiligheidsrisico. Op het moment dat iemand toegang tot data heeft en
deze data heeft gezien zou hij deze data zonder problemen door kunnen
geven aan derden, mocht hij dat willen. Men zou dus iedere medewerker moeten vertouwen, dat deze geen data doorgeeft, maar hoe kan
men weten wie men kan vertrouwen? Dit is een niet te beantwoorden
9
vraag en juist in een netwerk waar bijna 10.000 mensen betrokken zijn
onmogelijk te controleren. Daarom moet ervoor worden gezorgd, dat
de rollen van de ambtenaren duidelijk van elkaar zijn gescheiden, zodat
zelfs als dit gebeurt niemand m´e´er gegevens kan verzamelen om door
te geven dan die hij voor zijn eigen werk echt nodig heeft, om op die
manier de schade die een onbetrouwbare medewerker kan veroorzaken
te beperken. Verder mag geen enkele persoon toegang tot alle opgeslagen gegevens hebben, omdat dit een te groot risico zou zijn voor
de vertrouwelijkheid van de opgeslagen data. Als er een enkele persoon toegang tot alle gegevens heeft, kan deze persoon deze gegevens
gewild of ongewild doorgeven en kan een aanvaller op die manier alle
informatie uit het netwerk verkrijgen.
3.3
Voorwaarden
Het systeem moet aan meerdere eigenschappen voldoen:
• Iedere agent heeft alleen maar toegang tot de data van de zaken waar
hij zichzelf mee bezighoudt.
• Er zijn mogelijk merdere personen die toegang tot dezelfde gegevens
hebben.
• Als er een nieuwe persoon begint aan een zaak te werken, moet deze
toegang tot de bestaande gegevens kunnen krijgen.
• Permissies om gegevens te lezen moeten makkelijk kunnen worden teruggetrokken.
• De gegevens over een zaak moeten altijd beschikbaar blijven, ook als
een agent weggaat of zijn sleutel verliest.
3.4
Notaties
In deze scriptie zullen enkele notaties worden gebruikt om verschillende dingen af te korten. Deze notaties worden in deze sectie toegelicht en zijn
noodzakelijk om de rest van de scriptie goed te kunnen begrijpen.
3.4.1
Versleuteling
Zoals al aangeduid sectie 2.2 wordt er verschil gemaakt tussen symmetrische en asymmetrische cryptografie. Dit verschil is ook in de notaties te
herkennen.
10
Symmetrische versleuteling
Symmetrisch versleutelde berichten zullen met K{bericht} worden genoteerd, waarbij K de symmetrische sleutel voor de encryptie is. Omdat ontsleuteling in symmetrische algoritmen op dezelfde manier werkt als versleuteling, maar de sleutel kan verschillen, wordt de ontsleuteling met de inverse
van de sleutel K genoteerd. Deze inverse K −1 is de symmetrische sleutel
voor de decryptie. De ontsleuteling van een met een symmetrisch algoritme
versleuteld bericht zal dus met K −1 {K{bericht}} worden genoteerd.
Asymmetrische versleuteling
Asymmetrisch versleutelde berichten zullen daarentegen met {bericht}Ke
worden genoteerd. Hierbij is Ke de publieke sleutel die voor de versleuteling
werd gebruikt. De ontsleuteling van een met een asymmetrische algoritme
versleuteld bericht zal ik met [{bericht}Ke ]Kd noteren, waarbij Kd de private
key is. Hierbij worden niet alleen maar verschillende sleutels voor ver- en
ontsleuteling gebruikt, maar ook verschillende haakjes in de notatie. Dit
verschil is er om ook in de notatie duidelijk te maken, dat de decryptie in
asymmetrische algoritmen fundamenteel anders werkt dan de encryptie.
11
Hoofdstuk 4
Gerelateerd onderzoek
Op het onderwerp van deze scriptie, dus het toegepaste sleutelbeheer om
de vertrouwelijkheid van opgeslagen gegevens te garanderen, is er naar mijn
weten geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Sleutelbeheer en encryptie
van vertrouwelijke gegevens wordt meestal ad hoc gedaan en hoewel er veel
technieken bekend zijn die in verschillende blog-posts en dergelijke op het
internet worden uitgelegd, ontbreekt er een wetenschappelijke onderbouwing
voor de correctheid van deze technieken. Al deze bekende technieken maken
gebruik van cryptografie, waar wel veel onderzoek naar is gedaan. Door dit
onderzoek zijn er verschillende cryptografische algoritmen met verschillende
eigenschappen bekend, waarvan vervolgens gebruik gemaakt kan worden.
Er is echter wel onderzoek gedaan naar privacy issues en hun oplossingen in andere toepassingen die hieraan gerelateerd kunnen worden, zoals
bijvoorbeeld cloud computing. Het doel van cloud computing is, alle gegevens en programma’s van een gebruiker altijd toegangelijk te maken vanaf
alle apparaten. Hiervoor worden zowel het opslaan van gegevens als het
processen van deze gegevens niet op de locale machine van de gebruiker gedaan, maar op de servers van externe partijen die diverse cloud computing
diensten aanbieden. Een soortgelijke toepassing vinden we ook in het iRN,
waarin het internetverkeer van de gebruiker wordt omgeleid via hun servers
en hier opgeslagen en geprocessed wordt.
Een van de grootste problemen in de toepassing van cloud computing is
het vertrouwen, dat de gebruiker in de aanbieder van de gebruikte dienst
moet hebben [4]. De gebruiker moet erop vertrouwen, dat de aanbieder de
gegevens en processen op een vertrouwelijke manier opslaan en uitvoeren.
De onderzoekers Itani, Kayssi en Chehab [4] stellen daarom een third-party
oplossing voor, waarbij zowel de klant als ook de aanbieder van de cloud
computing service deze partij vertrouwd. Deze partij kan dan voor de goede
encryptie van de gegevens zorgen en op die manier hun vertrouwelijkheid
garanderen. De third-party partij biedt hierbij de privacy van de gebruiker
als een service aan aan zijn klanten. Dit princiepe noemen ze privacy as
12
a service (PasS). Deze punt speelt in deze scriptie echter geen rol, omdat
zowel clients als server door de medewerkers van het iRN worden beheert en
er dus geen sprake kan zijn van niet vertrouwen in de eigenaar of beheerder
van de servers. Echter moet er wel een manier worden gevonden om de data
op de goede manier te beschermen.
Een ander gerelateerd onderwerp is het veilige communiceren binnen
een groep van personen. In het iRN moeten meerdere mensen toegang tot
bepaalde dossiers kunnen verkrijgen. Daarom is het belangrijk, dat de gegevens dusdanig versleuteld zijn, dat verschillende personen toegang hebben
tot verschillende dossiers en er ook een mogelijkheid bestaat om dossiers
voor meerdere personen tegelijk toegangelijk te maken. Deze groepen van
gebruikers die toegang tot bepaalde gegevens hebben moeten makkelijk te
bewerken zijn, zonder iedere keer dat er een verandering in een groep plaatsvindt een nieuwe sleutel afgesproken dient te worden en de data met de
nieuwe sleutel herversleuteld moet worden. Herversleutelen van de data is
geen gewenste oplossing omdat het opnieuw versleutelen van de gegevens
een vrij dure operatie is en dit de servers onnodig zou belasten. Dit is vergelijkbaar met de encryptie van groep chats, waarbij de gebruikers binnen een
groep allemaal toegang tot de verzonden berichten hebben, maar als er een
nieuwe persoon bij komt, deze alleen maar toegang tot de nieuwe berichten
mag hebben en zodra een persoon die groep verlaat mag deze persoon geen
toegang meer hebben tot nieuwe berichten. Dit is vergelijkbaar met groepen
van personen die toegang hebben tot een dossier en dit dossier mogen lezen.
Het fundamentele verschil tussen deze twee onderwerpen is, dat de gegevens
binnen het iRN in dossiers zijn opgeslagen en iemand met toegang tot het
dossier het hele dossier mag bekijken totdat deze permissie weer wordt teruggetrokken. Kumari et al. [5] beschrijven in hun paper een manier om de
encryptie van chat berichten binnen een groep mogelijk te maken, zonder
data opnieuw te moeten versleutelen op het moment dat de groep veranderd.
Hun basis idee komt erop neer om iedere keer dat de groep wijzigt ook de
sleutel voor de encryptie te wijzigen en de nieuwe berichten met een andere
sleutel te versleutelen. Dit is echter niet gewenst binnen het iRN, omdat de
toegang binnen het iRN per dossier, vergelijkbaar met een gesprek, wordt
toegelaten en niet per bericht zoals dit in chat beveiliging het geval is.
13
Hoofdstuk 5
Mogelijke Oplossing
In dit hoofdstuk ga ik een methode beschrijven, waarmee de gegevens op de
servers van het iRN opgeslagen kunnen worden, zonder de privacy van de
verdachten te bedreigen. Naast het beschrijven van deze oplossing, zal ik
aantonen, dat deze manier van data opslag aan alle in sectie 3.3 genoemde
voorwaarden voldoet. Verder zal ik op enkele veiligheidsrisico’s ingaan die
ook met deze oplossing nog bestaan en vorstellen maken om (een deel van)
deze problemen op te lossen.
5.1
Algemene beschrijving
Een voor de hand liggende mogelijkheid de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te garanderen is, de gegevens per dossier te versleutelen en
ervoor te zorgen, dat alleen personen die de permissie hebben om een dossier
te lezen en te bewerken in staat zijn om de data op de juiste manier te ontrespectievelijk versleutelen. Dit komt erop neer, de sleutels voor de dossiers
op een manier te verspreiden, dat alleen maar bevoegde personen de sleutel
kunnen verkrijgen om de data te lezen of te bewerken.
Om de data te versleutelen, kan voor ieder dossier een unieke, symmetrische key aan worden gemaakt. Alle gegevens binnen een dossier worden
vervolgens met de bijhorende symmetrische sleutel versleuteld. Deze symmetrische sleutel zal in het vervolg KDi worden genoemd, waarbij i een
identifier voor het dossier is. Een symmetrische algoritme is het meest geschikt voor de versleuteling van de data binnen het iRN omdat het om grote
hoeveelheden data gaat en deze effici¨enter ge¨ımplementeerd kunnen worden
dan asymmetrische algoritmen [2].
Voor de confidentiele verspreiding van de sleutels heeft ieder ambtenaar
een eigen public/private keypaar. De public key van een gebruiker zal KUi e
worden genoemd en de private key zal als KUi d worden genoteerd. Voor
beide sleutels geldt, dat i een identifier voor hun eigenaar is. Om een ambtenaar g toegang tot de sleutel van een dossier d en daarmee toegang tot
14
het bijhorende dossier te geven, wordt de sleutel van het dossier KDd met
de public key van deze ambtenaar KUg e versleuteld en de resulterende string
{KDd }KUg e vervolgens in de database opgeslagen.
De gebruiker kan dan zijn private key KUg d gebruiken om de sleutel van
het dossier te ontsleutelen en is vervolgens in staat om nieuwe gegevens aan
−1
het dossier toe te voegen of de inverse van de key KD
te berekenen en te
d
gebruiken om de opgeslagen gegevens te lezen.
Welke algoritmes precies gebruikt worden om de dossiers en de sleutels ervan te versleutelen is niet van belang, als deze maar veilig zijn en de
versleuteling niet efficient gekraakt kan worden. Mogelijkheden voor algoritmes die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld de Advanced Encryption
Standard (AES) voor de symmetrische versleuteling van de dossiers en RSA
of El Gamal voor de versleuteling van de dossiersleutels.
5.1.1
Backup van sleutels
Om geen gegevens kwijt te raken als een agent uit dienst gaat of zijn prive
sleutel verliest, moet er een backup worden ingevoerd, waarmee alle gegevens
oftewel hun sleutels ook zonder de private keys van de agenten achterhaald
kunnen worden. Er mag echter geen master key in het systeem zitten,
waarmee alle gegevens ontsleuteld kunnen worden omdat dit een te groot
risico zou zijn voor de vertrouwelijkheid van de opgeslagen data. Verder
mag er geen enkele persoon toegang tot alle gegevens verkrijgen omdat deze
dan ook een soort master key zou hebben.
Om dit voor elkaar te krijgen kan secret sharing worden gebruikt. Een
mogelijke uitwerking kan gebruik maken van het systeem van Pedersen [6].
Hij stelt in zijn artikel een manier voor om een geheim te distribueren over
n personen, zodat minimaal k personen nodig zijn om dit geheim te ontsleutelen. Hiervan kan ook in deze kontext gebruik gemaakt worden door
iedere dossiersleutel nog een keer met dit schema te versleutelen en op te
slaan. Daardoor zijn de opgeslagen gegevens nog steeds leesbaar als een
sleutel verloren gaat, omdat k van deze n personen de dossiersleutel samen
kunnen ontsleutelen. Welke aantallen voor k en n nodig zijn om de data
zo goed mogelijk te beschermen zonder het systeem onbruikbaar te maken
moet in verder onderzoek worden onderzocht.
5.2
Database
De database zou in dit systeem uit vier hoofdcomponenten bestaan. Deze
componenten zijn:
1. Dossiers: In deze tabel zijn alle dossiers opgeslagen inclusief de bijhorende data. Hierbij is alle data versleuteld met een symmetrische
key KDi , waarbij i een identifier van het dossier representeert.
15
2. Gebruikers: In deze tabel zijn alle gebruikers opgeslagen met hun
public keys KUi e , waarbij i een identifier voor de gebruiker is.
3. Toegangsrechten: In deze tabel is opgeslagen welke gebruiker toegang tot welke dossiers heeft. Bij iedere record wordt ook de symmetrische sleutel KDi van het dossier versleuteld met de public key van
de gebruiker KUi e bijgehouden.
4. Sleutelbackup: Deze component bestaat echter uit twee tabellen. In
een tabel zijn de met Pedersens [6] schema versleutelde dossiersleutels
opgeslagen en in de andere is opgeslagen welke gebruikers in de groep
zitten om ´e´en van deze sleutels te ontsleutelen.
Tabel 5.1 geeft de eerste drie componenten van deze database-indeling
met een voorbeeldpopulatie weer. In dit voorbeeld zijn er twee dossiers en
twee gebruikers. De gebruiker met id 1 heeft toegang tot beide dossiers,
terwijl de andere gebruiker slechts toegang tot het dossier met id 1 heeft.
Tabel 5.1: Database indeling met voorbeeld populatie
(a) Dossiers
dossier id
(b) Gebruikers
data
gebruiker id
public key
1
KD1 {data}
1
KU e 1
2
..
.
KD2 {data}
..
.
2
..
.
KU e 2
..
.
(c) Toegang
5.3
dossier id
gebruiker id
key
1
1
{KD1 }KU e1
1
2
{KD1 }KU e2
2
..
.
1
..
.
{KD2 }KU e1
..
.
Operaties op het dataset
In deze sectie ga ik de belangrijkste operaties op het dataset nader toelichten.
Hierbij is U een willekeurige gebruiker en D een dossier waarop U toegang
heeft.
16
5.3.1
Lezen van dossiers
Mocht een gebruiker nu de data van een dossier waar hij toegang tot heeft
willen lezen, wordt de bijhorende record in de tabel met toegangsrechten
opgezocht en de symmetrische sleutel ontsleuteld met behulp van de private
key KU d van de gebruiker. Nu is de symmetrische key van het dossier KD
bekend, omdat [{KD }KU e ]KU d = KD geldt. Omdat voor de versleuteling
−1
van de data een symmetrische algoritme werd gebruikt, kan de inverse KD
van deze key worden berekend en vervolgens worden gebruikt om de data
−1
van het dossier te ontsleutelen omdat KD
{KD {data}} = data geldt.
5.3.2
Bewerken van dossiers
Het bewerken van een dossier, dus het toevoegen of verwijderen van gegevens kan op een soortgelijke manier als het lezen van de opgeslagen data.
Doordat de bevoegde ambtenaar met behulp van zijn eigen private key de
−1
symmetrische sleutel KD van het dossier kan achterhalen en zijn inverse KD
kan berekenen, is hij in staat om de opgeslagen data op de zelfde manier te
ontsleutelen als voor het lezen van de data. Vervolgens kan de data worden
bewerkt en achteraf opnieuw worden versleuteld met de sleutel van het dossier KD . Tot slot wordt de nieuwe versleutelde data KD {data} weer in de
database opgeslagen.
5.3.3
Toevoegen van gebruikers aan een dossier
Er is een restrictie op het toevoegen van personen aan een dossier, waardoor
alleen diegenen gebruikers die al toegang tot een dossier hebben gebruikers
aan dit dossier toe kunnen voegen. Deze restrictie werd geintroduceerd om te
voorkomen dat gebruikers die andere gebruikers aan een dossier toe kunnen
voegen in staat zijn om zichzelf aan alle dossiers toe te voegen. Zonder
deze restrictie zou het dus mogelijk zijn, dat enkele personen alle gegevens
zouden kunnen verkrijgen. Verder is altijd diegene die een dossier heeft
aangemaakt verantwoordelijk voor alle gegevens binnen dit dossier en dus
ook verantwordelijk ervoor te bepalen wie toegang tot deze gegevens mag
hebben. Om een gebruiker aan een dossier toe te voegen moet er alleen een
nieuwe record in de permissie tabel komen te staan. Voor deze record is de
juist versleutelde key nodig, dat is de sleutel van het dossier versleuteld met
de public key van de nieuwe medewerker. Omdat alleen diegenen gebruikers
nieuwe gebruikers aan een dossier toe kunnen voegen, die al toegang tot het
dossier hebben, kunnen deze de sleutel van het dossier door ontsleutelen van
hun eigen permissie achterhalen en vervolgens versleutelen met de public key
van de nieuwe gebruiker. Het resultaat is dan de key die voor het nieuwe
toegangsrecht opgeslagen moet worden.
17
5.3.4
Toegang tot een dossier weigeren
Ook het weigeren van toegang is heel makkelijk door de record in de permissie tabel te wissen. Dit is voldoende, omdat alle versleutelingen op de server
van het iRN plaatsvinden en de gebuiker de symmetrische sleutel van het
dossier dus nooit in handen krijgt. Zodra de record uit de database is gewist,
bestaat er geen mogelijkheid meer voor de gebruiker om de opgeslagen data
te lezen.
5.4
Correctheid
De privacy-gevoelige gegevens zijn allemaal versleuteld opgeslagen en alleen
bevoegde ambtenaren zijn in staat om deze te ontsleutelen, omdat alleen
deze de keys van de dossiers zoals deze in de permissie-tabel zijn opgeslagen
kunnen ontsleutelen. Dit omdat hiervoor de private key van de ambtenaar
nodig is en deze als het goed is niemand anders heeft. Doordat de sleutels van de dossiers nergens anders zijn opgeslagen bestaat er geen andere
mogelijkheid voor kwaadwilligen om aan deze sleutels te komen.
Doordat alle ver- en ontsleutelingen van de dossier keys op de server
plaats vinden, krijgt de gebruiker de keys nooit in handen, waardoor de
vertrouwelijkheid van de gegevens ook is gegarandeert in het geval dat (delen
van) de database lekken omdat de gegevens binnen de database zonder de
sleutels niet ontsleuteld kunnen worden.
Ook het backup-mechanisme zorgt ervoor, dat de opgeslagen gegevens
vertrouwelijk blijven. Hoewel er daardoor een manier bestaat om de opgeslagen data te ontsleutelen, zonder dat de agent in zijn eentje hiervoor een
permissie heeft, is de vertrouwelijk hierdoor niet bedreigt. Dit komt, omdat merdere agenten samen moeten werken om de dossiersleutel te kunnen
achterhalen en het risico van misbruik daardoor verkleind wordt, omdat de
agenten elkaar controleren. Verder moeten de personen hiervoor niet voor
iedere dossier dezelfde zijn, zodat zelfs als sommige medewerkers proberen
het systeem te onderscheppen, maar enkele dossiers gelezen kunnen worden
en nooit alle dossiers tegelijk.
5.5
Problemen
Een probleem met deze aanpak is, dat de sleutel van het dossier tijdens het
lezen of bewerken van dit dossier onversleuteld in het werkgeheugen van de
server zit en een kwaadwilliger op die manier in staat zou kunnen zijn om
tijdelijk de sleutel van een dossier te verkrijgen mocht hij het voor elkaar
krijgen om kwaadwillige software op de servers te installeren. Een hacker kan
met deze architectuur echter altijd alleen maar de keys van actieve dossiers
stelen en zal nooit in staat zijn om data uit dossiers te lezen die niet actief
18
werden gebruikt tijdens zijn aanval. Daardoor wordt de impact van een
dergelijke aanval verkleind.
Een andere veiligheidsrisico is, dat de gebruikers hun login gegevens aan
derden kunnen geven, waardoor deze toegang tot het systeem en een deel
van de opgeslagen gegevens kunnen verkrijgen zonder dat dit gewenst is. Om
dit probleem te voorkomen zouden smartcards kunnen worden gebruikt om
de gebruiker bij het netwerk te authenticeren. Een groot voordeel hiervan
is, dat er een fysieke controle bestaat hoe veel smartcards er zijn en wie
deze heeft. Daardoor kan de toegang tot bepaalde gegevens niet zo maar
aan derden worden gegeven, zonder de smartcard weg te geven. Gewone
sleutels kunnen daarentegen wel worden doorgegeven, zonder dat men zelf
de sleutel verliest. De smartcards kunnen daarnaast worden gebruikt om
de private key van de ambtenaar op te slaan, zodat deze hem niet hoeft te
onthouden. Hiermee zou ook de authenticatie van gebruikers meteen een
stuk veiliger worden. Dit is op dit moment nog een van de zwakke punten
van het iRN volgens onderzoekers van de Radboud Universiteit [7]. Om
misbruik van gestolen smartcards te voorkomen kunnen deze met een PIN
worden beveiligd. Verder zouden smartcards geblokkeerd kunnen worden op
het moment dat een agent geen toegang meer tot het netwerk mag hebben
of diefstal of misbruik van een smart card bekend wordt. Op die manier
kunnen ook aanvallen van medewerkers enigzins makkelijk beperkt worden.
Het gebruik van smart cards heeft in deze kontext echter ook nadelen.
Zo kan bijvoorbeeld wel de dossiersleutel op de smartcard zelf worden ontsleuteld, maar om meteen het hele dossier op deze card te ontsleutelen is de
rekenkracht niet voldoende. Daarom zou er een interface tussen de smart
card en de client moeten worden gebouwd, zodat de ontsleuteling van de
gegevens in het dossier vervolgens of op de client of op de server kan plaatsvinden. Hiervoor moeten de dossiersleutels echter gecommuniceerd worden
via het interface, waardoor een kwaadwillige gebruiker van het systeem deze
sleutels zou kunnen afluisteren.
Een laatste probleem met deze aanpak kan zijn, dat er op die manier heel
veel verschillende sleutels in het systeem zitten die allemaal beheerd moeten worden (´e´en sleutel per dossier), waarbij deze ook weer meerdere keren
opgeslagen moeten worden (´e´en keer per agent die toegang tot het dossier
heeft). Dit is echter geen heel groot probleem omdat moderne databases dit
aan moeten kunnen.
19
Hoofdstuk 6
Conclusies
Uit mijn onderzoek blijkt, dat er goede mogelijkheden bestaan om de opgeslagen gegevens binnen het iRN op een privacy-vriendelijke manier op te
slaan, zodat geen onbevoegden toegang tot deze gegevens kunnen verkrijgen.
Hoewel de beschreven oplossing nog wat zwakke punten bevat, kunnen deze
met verder onderzoek eventueel opgelost worden. Er moet dus zeker nog wat
wetenschappelijk onderzoek worden gedaan om de zwakke punten van mijn
systeem op te lossen en door het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek aan
sleutelbeheer in het algemeen is dit zeker een goed plan. Volledige veiligheid
bestaat natuurlijk niet, maar desondanks kan de voorgestelde manier van
versleuteling van de gegevens voor meer vertrouwelijkheid van de gegevens
zorgen dan dit nu het geval is.
Deze manier van data opslag daadwerkelijk in de architectuur van het
iRN op te nemen is niet heel ingewikkeld, maar voegt wel een nieuwe dimensie van veiligheid toe aan het systeem. De implementatie moet echter
heel goed worden getest voordat deze daadwerkelijk wordt gebruikt. Fouten
in de implementatie van dit systeem kunnen bijvoorbeeld ertoe leiden, dat
gegevens versleuteld worden en niet meer ontsleuteld kunnen worden, waardoor alle gegevens die op dit moment in het netwerk zijn opgeslagen kwijt
raken.
20
Bibliografie
[1] Nationale Politie. iRN, Mai 2014. http://www.columbo.nl/.
[2] M. Goodrich and R. Tamassia. Introduction to Computer Security (First
Edition). Pearson Education Limited, 2014.
[3] C. H. Meyer. Cryptography-a state of the art review. In CompEuro
’89., ’VLSI and Computer Peripherals. VLSI and Microelectronic Applications in Intelligent Peripherals and their Interconnection Networks’,
Proceedings., pages 4/150–4/154, May 1989.
[4] W. Itani, A. Kayssi, and A. Chehab. Privacy as a Service: PrivacyAware Data Storage and Processing in Cloud Computing Architectures.
In Eighth IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and
Secure Computing (DASC), 2009, pages 711–716, Dec 2009.
[5] V.V. Kumari, D. V. NagaRaju, K. Soumya, and K. V. S. V. N. Raju. Secure Group key Distribution Using Hybrid Cryptosystem. In Second International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC),
2010, pages 188–192, Feb 2010.
[6] T. P. Pedersen. Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing. In J. Feigenbaum, editor, Advances in Cryptology
— CRYPTO ’91, volume 576 of Lecture Notes in Computer Science,
pages 129–140. Springer Berlin Heidelberg, 1992.
[7] E. Hubbers, B. Jacobs, and R. Wichers Schreur. Evaluatie Internet
Recherche Netwerk (IRN). Juni 2012.
21